Gå til sidens indhold

AFG_AFGRETKO

Langt navn

Afgørelsens rets- eller politikreds

Generel Beskrivelse

Rigspolitiets kode for den retskreds, politimyndighed eller anklagemyndighed, der har truffet den pågældende afgørelse.

Detaljeret beskrivelse

Den retskreds, politimyndighed eller anklagemyndighed, der har truffet den pågældende afgørelse. Koden er som indberettet af Rigspolitiet.

Politi- og domstolsreformen blev vedtaget ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 og trådte i kraft d. 1. januar 2007. Reformen indebar, at de daværende 54 politikredse blev sammenlagt til 12 nye politikredse. Tilsvarende blev de daværende 83 retskredse sammenlagt til 24 nye retskredse. De nye kredse er beskrevet i lovens §§ 108-109.

Politikredse: De 54 politikredse, der eksisterede før politireformen var kodet 01-54, jf. nedenfor, efterfulgt af yderligere to karakterer, der specificerede stedet i politikredsen. 01 Københavns Politi 02 Frederiksberg Politikreds 03 Gentofte Politikreds 04 Lyngby Politikreds 05 Gladsaxe Politikreds 06 Hvidovre Politikreds 07 Glostrup Politikreds 08 Tårnby Politikreds 09 Helsingør Politikreds 10 Hillerød Politikreds 11 Frederikssund Politikreds 12 Roskilde Politikreds 13 Køge Politikreds 14 Holbæk Politikreds 15 Kalundborg Politikreds 16 Ringsted Politikreds 17 Slagelse Politikreds 18 Næstved Politikreds 19 Vordingborg Politikreds 20 Nykøbing F. Politikreds 21 Nakskov Politikreds 22 Bornholms Politikreds 23 Odense Politikreds 24 Svendborg Politikreds 25 Nyborg Politikreds 26 Assens Politikreds 27 Middelfart Politikreds 28 Sønderborg Politikreds 29 Gråsten Politikreds 30 Tønder Politikreds 31 Haderslev Politikreds 32 Ribe Politikreds 33 Esbjerg Politikreds 34 Varde Politikreds 35 Fredericia Politikreds 36 Kolding Politikreds 37 Vejle Politikreds 38 Horsens Politikreds 39 Herning Politikreds 40 Ringkøbing Politikreds 41 Holstebro Politikreds 42 Århus Politikreds 43 Odder Politikreds 44 Silkeborg Politikreds 45 Randers Politikreds 46 Grenå Politikreds 47 Viborg Politikreds 48 Skive Politikreds 49 Thisted Politikreds 50 Løgstør Politikreds 51 Ålborg Politikreds 52 Hobro Politikreds 53 Frederikshavn Politikreds 54 Hjørring Politikreds

De 12 politikredse, der blev dannet som følge af politireformen genbrugte de første 12 koder:

01 Nordjylland 02 Østjylland 03 Midt- og Vestjylland 04 Sydøstjylland 05 Syd- og Sønderjylland 06 Fyn 07 Sydsjælland og Lolland/Falster 08 Midt- og Vestsjælland 09 Nordsjælland 10 Københavns Vestegn 11 København 12 Bornholm

Der er imidlertid ikke fuldstændig konsekvens i den måde, koderne er anvendt på før og efter 1. januar 2007. Der er således stadig nogle af de koder, der var gældende før politireformen, der også anvendes efter politireformen. Især for de koder, der starter med 01-12 er det derfor vigtigt at konsultere databeskrivelsen - jf. tilknyttet værdisæt D281700. TXT_FGSLSTED - for at sikre den rigtige tolkning af koderne.

Fra 2011 til 2012 sker der generelt et fald i politikredsenes koder vedr. Politidirektøren. Fra 2012 til 2013 sker der en tilsvarende stigning. Udviklingen skal ses i sammenhæng med en ændring af retsplejeloven, der trådte i kraft pr. 1. september 2011. Se nærmere under AFG_AFGTYP3 i beskrivelsen af udviklingen i koderne 212 og 214 i årene 2011-2013.

Retskredse: De 24 kredse, der blev dannet ved domstolsreformen bibeholdt navn og kode fra før reformen: 7500 Københavns byret 7600 Retten i Århus 7700 Retten i Odense 7800 Retten i Ålborg 8020 Retten på Frederiksberg 8040 Retten i Lyngby 8090 Retten i Glostrup 8130 Retten i Helsingør 8150 Retten i Hillerød 8180 Retten i Roskilde 8220 Retten i Holbæk 8290 Retten i Næstved 8310 Retten i Nykøbing F. 8350 Bornholms Ret 8370 Retten i Svendborg 8470 Retten i Sønderborg 8510 Retten i Esbjerg 8550 Retten i Kolding 8570 Retten i Horsens 8590 Retten i Herning 8620 Retten i Holstebro 8690 Retten i Randers 8710 Retten i Viborg 8830 Retten i Hjørring

Der er i årene efter politireformen fortsat registreret afgørelser på de udgåede koder.

For de fleste byretskredse skete der en stigning fra 2011 til 2012 og et tilsvarende fald fra 2012 til 2013. Se nærmere under AFG_AFGTYP3 i beskrivelsen af udviklingen i koderne 212 og 214 i årene 2011-2013.

Statsadvokaterne: I bekendtgørelse nr. 1420 af 13. december 2006 ændredes fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne. Det afspejles i ophør af AFG_AFGRETKO: 6110 Statsadv. for Kbh., 1.adv. 6120 Statsadv. for Kbh., 2.adv. 6130 Statsadvokaten for Sjælland 6140 SA. f. Fyn, Loll./f. og Bornh. 6150 Statsadvokaten i Ålborg 6160 Statsadvokaten i Viborg 6170 Statsadvokaten i Sønderborg og oprettelse af koderne: 6115 Statsadvokaturen for København og Bornholm 6135 Statsadvokaturen for Nordsjælland/Kbh.Vestegn 6145 Statsadvokaturen for Midt-, Vest- og Syd-sjælland 6155 Statsadvokaturen for Nord- og Øst-jylland 6165 Statsadvokaturen for Midt-, Vest- og Sydøst-jylland 6175 Statsadvokaturen for Fyn, Syd- og Sønder-jylland

I bekendtgørelse nr. 1177 af 6. december 2012 ændredes fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne igen. Det betød ophør af koderne: 6115 Statsadvokaturen for København og Bornholm 6135 Statsadvokaturen for Nordsjælland/Kbh.Vestegn 6145 Statsadvokaturen for Midt-, Vest- og Syd-sjælland 6155 Statsadvokaturen for Nord- og Øst-jylland 6165 Statsadvokaturen for Midt-, Vest- og Sydøst-jylland 6175 Statsadvokaturen for Fyn, Syd- og Sønder-jylland 6180 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet 6195 Statsadvokaten for særlige internationale straffesager

og oprettelse af koderne: 6125 Statsadvokaten i København 6126 Statsadvokaten i Viborg 6127 Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet

Værdisæt

D281700.TXT_FGSLSTED - Fængslingssted
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
31-12-1599 750C Københavns byret, afd.c
31-12-1599 750D Københavns byret, afd.d
31-12-1599 750E Københavns byret, afd.e
31-12-1599 750F Københavns byret, afd.f
31-12-1599 750G Københavns byret, afd.g
31-12-1599 750H Københavns byret, afd.h
31-12-1599 750J Københavns byret, afd.j
31-12-1599 7510 Københavns byret, 10.afd.
31-12-1599 7511 Københavns byret, 11. afd.
31-12-1599 7512 Københavns byret, 12. afd.
31-12-1599 7513 Københavns byret, 13. afd.
31-12-1599 7514 Københavns byret, 14. afd.
31-12-1599 7515 Københavns byret, 15. afd.
31-12-1599 7516 Københavns byret, 16. afd.
31-12-1599 7517 Københavns byret, 17. afd.
31-12-1599 7518 Københavns byret, 18. afd.
31-12-1599 7519 Københavns byret, 19. afd.
31-12-1599 7520 Københavns byret, 20. afd.
31-12-1599 7521 Københavns byret, 21. afd.
31-12-1599 7522 Københavns byret, 22. afd.
31-12-1599 7523 Københavns byret, 23. afd.
31-12-1599 7524 Københavns byret, 24. afd.
31-12-1599 7525 Københavns byret, 25. afd.
31-12-1599 7526 Københavns byret, 26. afd.
31-12-1599 7527 Københavns byret, 27. afd.
31-12-1599 7528 Københavns byret, 28. afd.
31-12-1599 7529 Københavns byret, 29. afd.
31-12-1599 7530 Københavns byret, 30. afd.
31-12-1599 7531 Københavns byret, 11.afd.
31-12-1599 7532 Københavns byret, 12.afd.
31-12-1599 7533 Københavns byret, 13.afd.
31-12-1599 7534 Københavns byret, 14.afd.
31-12-1599 7535 Københavns byret, 15.afd.
31-12-1599 7536 Københavns byret, 16.afd.
31-12-1599 7537 Københavns byret, 17.afd.
31-12-1599 7538 Københavns byret, 18.afd.
31-12-1599 7539 Københavns byret, 19.afd.
31-12-1599 7540 Københavns byret, 20.afd.
31-12-1599 7541 Københavns byret, 21.afd.
31-12-1599 7542 Københavns byret, 22.afd.
31-12-1599 7543 Københavns byret, 23.afd.
31-12-1599 7544 Københavns byret, 24.afd.
31-12-1599 7545 Københavns byret, 25.afd.
31-12-1599 7546 Københavns byret, 26.afd.
31-12-1599 7547 Københavns byret, 27.afd.
31-12-1599 7548 Københavns byret, 28.afd.
31-12-1599 7549 Københavns byret, 29.afd.
31-12-1599 7550 Københavns byret, 30.afd.
31-12-1599 7551 Københavns byret, 31.afd.
31-12-1599 7552 Københavns byret, 32.afd.
31-12-1599 7553 Københavns byret, 33.afd.
31-12-1599 7554 Københavns byret, 34.afd.
31-12-1599 7555 Københavns byret, 35.afd.
31-12-1599 7556 Københavns byret, 36.afd.
31-12-1599 7557 Københavns byret, 37.afd.
31-12-1599 7558 Københavns byret, 38.afd.
31-12-1599 7559 Københavns byret, 39.afd.
31-12-1599 7560 Københavns byret, 40.afd.
31-12-1599 7561 Københavns byret, 41.afd.
31-12-1599 7562 Københavns byret, 42.afd.
31-12-1599 7590 Kbh.byret,90.afd.gr.l.forhør
31-12-1599 75FO Kbhs. byret, fogedafdelingen
31-12-1599 75SK Kbhs. byret, skifteafdelingen
31-12-1599 75TI Kbhs. byret, tinglysningsafd.
31-12-1599 7600 Retten i Århus
31-12-1599 7601 Retten i Århus, 1.afd.
31-12-1599 7602 Retten i Århus, 2.afd.
31-12-1599 7603 Retten i Århus, 3.afd.
31-12-1599 7604 Retten i Århus, 4.afd.
31-12-1599 7605 Retten i Århus, 5.afd.
31-12-1599 7606 Retten i Århus, 6.afd.
31-12-1599 7607 Retten i Århus, 7.afd.
31-12-1599 7608 Retten i Århus, 8.afd.
31-12-1599 7609 Retten i Århus, 9.afd.
31-12-1599 7610 Retten i Århus, 10.afd.
31-12-1599 7611 Retten i Århus, 11.afd.
31-12-1599 7612 Retten i Århus, 12.afd.
31-12-1599 7613 Retten i Århus, 13.afd.
31-12-1599 7614 Retten i Århus, 14.afd.
31-12-1599 7616 Retten i Århus, 16.afd.
31-12-1599 7617 Retten i Århus, afd. 3.a
31-12-1599 76FO Retten i Århus, fogedafd.
31-12-1599 7700 Retten i Odense
31-12-1599 7701 Retten i Odense, 1.afd.
31-12-1599 7702 Retten i Odense, 2. afd.
31-12-1599 7703 Retten i Odense, 3. afd.
31-12-1599 7704 Retten i Odense, 4. afd.
31-12-1599 7705 Retten i Odense, 5. afd.
31-12-1599 7706 Retten i Odense, 6. afd.
31-12-1599 7707 Retten i Odense, 7. afd.
31-12-1599 7708 Retten i Odense, 8. afd.
31-12-1599 7709 Retten i Odense, 9. afd.
31-12-1599 7710 Retten i Odense,10. afd.
31-12-1599 7711 Retten i Odense,11. afd.
31-12-1599 7717 Retten i Odense/Bogense
31-12-1599 77FO Retten i Odense,fogedafd.
31-12-1599 7800 Retten i Ålborg
31-12-1599 7801 Retten i Ålborg, 1.afd.
31-12-1599 7802 Retten i Ålborg, 2.afd.
31-12-1599 7803 Retten i Ålborg, 3.afd.
31-12-1599 7804 Retten i Ålborg, 4.afd.
31-12-1599 7805 Retten i Ålborg, 5.afd.
31-12-1599 7806 Retten i Ålborg, 6.afd.
31-12-1599 7807 Retten i Ålborg, 7.afd.
31-12-1599 7808 Retten i Ålborg, 8.afd.
31-12-1599 7809 Retten i Ålborg, 9.afd.
31-12-1599 7810 Retten i Ålborg, 10.afd.
31-12-1599 7811 Retten i Ålborg, 11.afd.
31-12-1599 7812 Retten i Ålborg, 12.afd.
31-12-1599 7820 Retten i Aalborg, 20 afd.
31-12-1599 78FO Retten i Ålborg, fogedafd.
31-12-1599 8020 Retten på Frederiksberg
31-12-1599 8021 Retten på Frederiksberg, 1. afd.
31-12-1599 8022 Retten på Frederiksberg, 2. afd.
31-12-1599 8023 Retten på Frederiksberg, 3. afd.
31-12-1599 8024 Retten på Frederiksberg, 4. afd.
31-12-1599 8030 Retten i Gentofte
31-12-1599 803C Civilretten i Gentofte
31-12-1599 803K Kriminalretten i Gentofte
31-12-1599 8040 Retten i Lyngby
31-12-1599 8041 Retten i Lyngby, 1. afd.
31-12-1599 8042 Retten i Lyngby, 2. afd.
31-12-1599 8043 Retten i Lyngby, 3. afd.
31-12-1599 8050 Retten i Gladsaxe
31-12-1599 805C Civilretten i Gladsaxe
31-12-1599 805K Kriminalretten i Gladsaxe
31-12-1599 8060 Retten i Ballerup
31-12-1599 8061 Retten i Ballerup, 1. afd.
31-12-1599 8062 Retten i Ballerup, 2. afd.
31-12-1599 8063 Retten i Ballerup, 3. afd.
31-12-1599 8064 Retten i Ballerup, 4. afd.
31-12-1599 8065 Retten i Ballerup, 5. afd.
31-12-1599 806K Kriminalretten i Ballerup
31-12-1599 8070 Retten i Hvidovre
31-12-1599 8080 Retten i Rødovre
31-12-1599 8090 Retten i Glostrup
31-12-1599 809C Civilretten i Glostrup sam.12.03
31-12-1599 809K Kriminalretten i Glostrup saml.12.03
31-12-1599 8100 Retten i Brøndbyerne
31-12-1599 8110 Retten i Taastrup
31-12-1599 8120 Retten i Tårnby
31-12-1599 8130 Retten i Helsingør
31-12-1599 8137 Retten i Helsingør/Fredensborg
31-12-1599 813C Civilretten i Helsingør saml.04.04
31-12-1599 813K Kriminalretten i Helsingør saml.04.04
31-12-1599 8140 Retten i Hørsholm
31-12-1599 8150 Retten i Hillerød
31-12-1599 815C Civilretten i Hillerød
31-12-1599 815K Kriminalretten i Hillerød
31-12-1599 8160 Retten i Helsinge
31-12-1599 8170 Retten i Frederikssund
31-12-1599 8177 Retten i Fr-sund/Fr-værk
31-12-1599 817C Civilretten i Frederikssund
31-12-1599 817K Kriminalretten i Frederikssund
31-12-1599 8180 Retten i Roskilde
31-12-1599 8187 Retten i Roskilde/Karlslunde
31-12-1599 818C Roskilde Byret, civilretten
31-12-1599 818K Roskilde Byret, kriminalretten
31-12-1599 8190 Roskilde Herredsret
31-12-1599 819C Roskilde Herredsret, civilret
31-12-1599 819K Roskilde Herredsret, krim.ret
31-12-1599 8200 Retten i Køge
31-12-1599 8210 Retten i Nykøbing Sjælland
31-12-1599 8220 Retten i Holbæk
31-12-1599 822C Civilretten i Holbæk saml.04.04
31-12-1599 822K Kriminalretten i Holbæk sam.04.04
31-12-1599 8230 Retten i Kalundborg
31-12-1599 8240 Retten i Slagelse
31-12-1599 8247 Retten i Slagelse/Høng
31-12-1599 8248 Retten i Slagelse/Fuglebjerg
31-12-1599 824C Civilretten i Slagelse
31-12-1599 824K Kriminalretten i Slagelse
31-12-1599 8250 Retten i Korsør
31-12-1599 8257 Retten i Korsør/Skælskør
31-12-1599 8260 Retten i Sorø
31-12-1599 8270 Retten i Ringsted
31-12-1599 8277 Retten i Ringsted/Haslev
31-12-1599 8280 Retten i St. Heddinge
31-12-1599 8287 Retten i St. Heddinge/Fakse
31-12-1599 8290 Retten i Næstved
31-12-1599 8297 Retten i Næstved/Præstø
31-12-1599 829C Civilretten i Næstved udgået 0598
31-12-1599 829K Kriminalretten i Næstved udgået 0598
31-12-1599 8300 Retten i Vordingborg
31-12-1599 8307 Retten i Vordingborg/Stege
31-12-1599 8310 Retten i Nykøbing F.
31-12-1599 8317 Retten i Nykøbing F./Stubbekø.
31-12-1599 8318 Retten i Nykøbing F./Nysted
31-12-1599 8320 Retten i Maribo
31-12-1599 8327 Retten i Maribo/Rødby
31-12-1599 8328 Retten i Maribo/Sakskøbing
31-12-1599 8330 Retten i Nakskov
31-12-1599 8340 Retten i Rønne
31-12-1599 8347 Retten i Rønne/Neksø
31-12-1599 8360 Retten i Nyborg
31-12-1599 8367 Retten i Nyborg/Kerteminde
31-12-1599 8370 Retten i Svendborg
31-12-1599 8377 Retten i Svendborg/Ringe
31-12-1599 8380 Svendborg Herredsret
31-12-1599 8387 Svendborg Herredsret/Ringe
31-12-1599 8390 Retten i Rudkøbing
31-12-1599 8397 Retten i Rudkøbing/Ærøskøbing
31-12-1599 8400 Retten i Fåborg
31-12-1599 8410 Retten i Assens
31-12-1599 8420 Retten i Middelfart
31-12-1599 8430 Retten i Haderslev
31-12-1599 843C Civilretten i Haderslev
31-12-1599 843F Fogedretten i Haderslev
31-12-1599 843K Kriminalretten i Haderslev
31-12-1599 8440 Retten i Rødding
31-12-1599 8447 Retten i Rødding/Toftlund
31-12-1599 8450 Retten i Åbenrå
31-12-1599 8460 Retten i Gråsten
31-12-1599 8470 Retten i Sønderborg
31-12-1599 847C Civilretten i Sønderborg
31-12-1599 847K Kriminalretten i Sønderborg
31-12-1599 8480 Retten i Tønder
31-12-1599 8487 Retten i Tønder/Løgumkloster
31-12-1599 8490 Retten i Ribe
31-12-1599 8500 Retten i Holsted
31-12-1599 8510 Retten i Esbjerg
31-12-1599 8511 Retten i Esbjerg, 1. afd.
31-12-1599 8512 Retten i Esbjerg, 2. afd.
31-12-1599 8513 Retten i Esbjerg, 3. afd.
31-12-1599 8514 Retten i Esbjerg, 4. afd.
31-12-1599 8515 Retten i Esbjerg, 5. afd.
31-12-1599 8516 Retten i Esbjerg, 6. afd.
31-12-1599 8520 Retten i Varde
31-12-1599 8530 Retten i Grindsted
31-12-1599 8537 Retten i Grindsted/Give
31-12-1599 8540 Retten i Vejle
31-12-1599 854C Civilretten i Vejle
31-12-1599 854K Kriminalretten i Vejle
31-12-1599 8550 Retten i Kolding
31-12-1599 8551 Retten i Kolding 1.afd.
31-12-1599 8552 Retten i Kolding 2.afd.
31-12-1599 8553 Retten i Kolding 3.afd.
31-12-1599 855C Civilretten i Kolding
31-12-1599 855K Kriminalretten i Kolding
31-12-1599 8560 Retten i Fredericia
31-12-1599 856C Civilretten i Fredericia
31-12-1599 856K Kriminalretten i Fredericia
31-12-1599 8570 Retten i Horsens
31-12-1599 8571 Retten i Horsens 1.afd.
31-12-1599 8572 Retten i Horsens 2.afd.
31-12-1599 8573 Retten i Horsens 3.afd.
31-12-1599 8580 Retten i Brædstrup
31-12-1599 8590 Retten i Herning
31-12-1599 8591 Retten i Herning 1.afd.
31-12-1599 8592 Retten i Herning 2.afd.
31-12-1599 8593 Retten i Herning 3.afd.
31-12-1599 8594 Retten i Herning 4.afd.
31-12-1599 8597 Retten i Ikast ændr.0803
31-12-1599 8600 Retten i Ringkøbing
31-12-1599 8610 Retten i Skjern
31-12-1599 8620 Retten i Holstebro
31-12-1599 8630 Retten i Struer
31-12-1599 8640 Retten i Lemvig
31-12-1599 8660 Retten i Skanderborg
31-12-1599 8661 Retten i Skanderborg,1.afd.
31-12-1599 8662 Retten i Skanderborg,2.afd.
31-12-1599 8667 Retten i Skanderborg/Odder
31-12-1599 8668 Retten i Skanderborg/Tranebj.
31-12-1599 8670 Retten i Silkeborg
31-12-1599 8677 Retten i Silkeborg/Hammel
31-12-1599 867C Civilretten i Silkeborg
31-12-1599 867K Kriminalretten i Silkeborg
31-12-1599 8680 Retten i Grenå
31-12-1599 8687 Retten i Grenå/Ebeltoft
31-12-1599 8688 Retten i Grenå/Kolind
31-12-1599 8690 Retten i Randers
31-12-1599 8691 Retten i Randers 1.afd.
31-12-1599 8692 Retten i Randers 2.afd.
31-12-1599 8693 Retten i Randers 3.afd.
31-12-1599 8694 Retten i Randers 4.afd.
31-12-1599 8695 Retten i Randers 5.afd.
31-12-1599 8700 Retten i Mariager
31-12-1599 8710 Retten i Viborg
31-12-1599 871C Civilretten i Viborg
31-12-1599 871K Kriminalretten i Viborg
31-12-1599 8720 Retten i Kjellerup
31-12-1599 8730 Retten i Skive
31-12-1599 8740 Retten i Nykøbing Mors
31-12-1599 8750 Retten i Thisted
31-12-1599 8757 Retten i Thisted/Vestervig
31-12-1599 8760 Retten i Fjerritslev
31-12-1599 8767 Retten i Fjerritslev/Løgstør
31-12-1599 8770 Retten i Nibe
31-12-1599 8777 Retten i Nibe/Års
31-12-1599 8790 Retten i Terndrup
31-12-1599 8797 Retten i Terndrup/Hadsund
31-12-1599 8800 Retten i Hobro
31-12-1599 8807 Retten i Hobro/Ålestrup
31-12-1599 8810 Retten i Sæby
31-12-1599 8817 Retten i Sæby/Dronninglund
31-12-1599 8820 Retten i Frederikshavn
31-12-1599 8827 Retten i Frederikshavn/Skagen
31-12-1599 8828 Retten i Frederikshavn/Byrum
31-12-1599 882C Civilretten i Frederikshavn
31-12-1599 882K Kriminalretten i Frederikshavn
31-12-1599 8830 Retten i Hjørring
31-12-1599 883C Civilretten i Hjørring
31-12-1599 883K Kriminalretten i Hjørring
31-12-1599 8840 Retten i Brønderslev
31-12-1599 8847 Retten i Brønderslev/Pandrup
31-12-1599 9000 Andre Institutioner/Anstalter
31-12-1599 9001 Vestre Fængsel
31-12-1599 9002 Statsfængslet i Vridsløselil.
31-12-1599 9003 Statsfængslet i Horsens
31-12-1599 9004 Statsfængslet i Nyborg
31-12-1599 9005 Statsfængslet på Søbysøgård
31-12-1599 9006 Statsfængslet ved Sdr. Omme
31-12-1599 9007 Fængselsafd.i Amstrup
31-12-1599 9008 Statsfængslet ved Horserød
31-12-1599 9009 Statsfængslet Møgelkær
31-12-1599 9010 Statsfængslet på Kragskovhede
31-12-1599 9011 Statsfængsel Midtjylland ændr.04tidNr.S
31-12-1599 9012 Blegdamsvejens Fængsel
31-12-1599 9013 Statsfængslet Renbæk
31-12-1599 9014 Statsfængslet Kærshovedgård udgår 0704
31-12-1599 9015 Hæfteafd. på Kastanienborg
31-12-1599 9016 Anstalten ved Herstedvester
31-12-1599 9017 Statsfængslet i Ringe
31-12-1599 9018 Hæfteafd. i Toftlund
31-12-1599 9019 Hæfteafd. i Nordby
31-12-1599 9020 Politigårdens Fængsel
31-12-1599 9021 Nytorvs Fængsel
31-12-1599 9022 Sikringsanstalten Nykøbing S.
31-12-1599 9023 Hæfteafd., Skibsbylejren
31-12-1599 9024 Statsfængslet i Gribskov
31-12-1599 9025 Statsfængslet i Jyderup
31-12-1599 9026 Fængselsafd.Sandholmlejren
31-12-1599 9027 Statsfængslet Østjylland ny 06
31-12-1599 9040 Direktoratet for Kriminalforsorgen
31-12-1599 9041 KUC (DfK¿s Uddannelsescenter)
31-12-1599 9050 Afsoner på bopælen
31-12-1599 9100 Ungdomspension
31-12-1599 9101 Optagelseshjem og spec
31-12-1599 9102 Optagelseshjemmet Lyng
31-12-1599 9103 Ungdomspensionen Engel
31-12-1599 9104 Ungdomspensionen Brønd
31-12-1599 9105 Ringgårds-afdelingen
31-12-1599 9106 Ungdomspensionen Skejb
31-12-1599 9107 Pensionen på Holsbjerg
31-12-1599 9108 Køng Skolen
31-12-1599 9109 Skibet
31-12-1599 9110 Behandlingsinstitution
31-12-1599 9111 Pensionen på Fanø (tid
31-12-1599 9112 Ungdomspensionen Kogle
31-12-1599 9113 Pensionen ved Lysholmg
31-12-1599 9114 Kontraktpensionen på F
31-12-1599 9115 Ungdomspensionen kogle
31-12-1599 9116 Ungdomspension Grenen
31-12-1599 9117 Ungdomspension Stevens
31-12-1599 9118 Ungdomspension Bakkegå
31-12-1599 9120 Behandlingshjemmet Sct
31-12-1599 9200 Centralinstitutioner
31-12-1599 9201 Centralinstitutionen,
31-12-1599 9202 Centralinstitutionen,
31-12-1599 9203 Centralinstitutionen,
31-12-1599 9204 Centralinstitutionen,
31-12-1599 9205 Centralinstitutionen i
31-12-1599 9206 Centralinstitutionen L
31-12-1599 9207 Centralinstitutionen R
31-12-1599 9208 Centralinstitutionen S
31-12-1599 9209 Centralinstitutionen S
31-12-1599 9210 Centralinstitutionen V
31-12-1599 9211 Centralinstitutionen R
31-12-1599 9212 Fuglekær Udviklingscen
31-12-1599 9300 Hospital mv.
31-12-1599 9301 Augustenborg sygehus
31-12-1599 9302 Brønderslev psykiatris
31-12-1599 9303 Amtssygehuset Nordvang
31-12-1599 9304 Middelfart sygehus, ps
31-12-1599 9305 Amtshospitalet i Nykøb
31-12-1599 9306 Psykiatrisk hospital i
31-12-1599 9307 Amtshospitalet i Tórsh
31-12-1599 9308 Psykiatrisk hospital,
31-12-1599 9309 Viborg Sygehus
31-12-1599 9310 Amtshospitalet i Vordi
31-12-1599 9311 Aalborg psykiatrisk sy
31-12-1599 9312 Sankt Hans hospital, R
31-12-1599 9313 Centralsygehuset i Hil
31-12-1599 9314 Bornholms centralsygeh
31-12-1599 9315 Odense sygehus, psykia
31-12-1599 9316 Thisted sygehus, psyki
31-12-1599 9317 Hjørring sygehus, psyk
31-12-1599 9318 Rigshospitalet, psykia
31-12-1599 9319 Herning sygehus, psyki
31-12-1599 9320 Københavns amts sygehu
31-12-1599 9321 Plejehjemmet Ballerup
31-12-1599 9322 Dalstrup plejehjem, Gr
31-12-1599 9323 Plejehjemmet, Fabriksv
31-12-1599 9324 Sygehjemmet, Holbæk
31-12-1599 9325 Hvedholm plejehjem, Ho
31-12-1599 9326 Plejehjemmet, Nikolajg
31-12-1599 9327 Råmosegård plejehjem,
31-12-1599 9328 Plejehjemmet, Sakskøbi
31-12-1599 9329 Plejehjemmet, Sorø
31-12-1599 9330 Plejehjemmet, Stege
31-12-1599 9331 Plejehjemmet Søndermar
31-12-1599 9332 Visborggård plejehjem,
31-12-1599 9333 Amtssygehuset, "Fjorde
31-12-1599 9334 Haderslev sygehus, psy
31-12-1599 9335 Svendborg sygehus, psy
31-12-1599 9336 Bispebjerg hospital, p
31-12-1599 9337 Hvidovre hospital, psy
31-12-1599 9338 Kolding sygehus, psyki
31-12-1599 9350 Skansegården, Hillerød
31-12-1599 9351 Kolonien Filiadelfia,
31-12-1599 9400 Skole- og ungdomshjem
31-12-1599 9401 Baunegården, Lille Vær
31-12-1599 9402 Billesborg, Køge
31-12-1599 9403 Egely, Røjle
31-12-1599 9404 Birkelund, Seden St.
31-12-1599 9405 Bråskovgård, Hornsyld
31-12-1599 9406 Bustrup, Brodal
31-12-1599 9407 Bøgholt, Viby J
31-12-1599 9408 Bøgildgård, Kjellerup
31-12-1599 9409 Clementshus, Aalborg
31-12-1599 9410 Drejens, Kolding
31-12-1599 9411 Dybbøl
31-12-1599 9412 Egeby, Otterup
31-12-1599 9413 Egevang, Nærum
31-12-1599 9414 Emdrupgård, København
31-12-1599 9415 Erhvervsskolen Kingstr
31-12-1599 9416 Espergærde, Espergærde
31-12-1599 9417 Frederikshøj, Vanløse
31-12-1599 9418 Fårupgård, Jelling
31-12-1599 9419 Godhavn, Tisvildeleje
31-12-1599 9420 Grøngrøft, Aabenraa
31-12-1599 9421 Gunslevholm, Nr. Alsle
31-12-1599 9422 Hjortholm, Fuglebjerg
31-12-1599 9423 Holmstrupgård, Mundels
31-12-1599 9424 Holtbjerg, Dronninglun
31-12-1599 9425 Hostruphøj, Hobro
31-12-1599 9426 Hvidborg, Hvidovre
31-12-1599 9427 Hylleholt, Fakse Ladep
31-12-1599 9428 Højbjerggård, Herlev
31-12-1599 9429 Ikast erhvervsskole, I
31-12-1599 9430 Jens Olsens Minde, Niv
31-12-1599 9431 Kjettrupgård, Løkken
31-12-1599 9432 Klintebjerg, Otterup
31-12-1599 9433 Kokkedal, Brovst
31-12-1599 9434 Kongsdal, Fredensborg
31-12-1599 9435 Landerupgård, Kolding
31-12-1599 9436 Mellerup, Randers
31-12-1599 9437 Pallisbjerg, Ulfborg
31-12-1599 9438 Roskilde Hvile, Roskil
31-12-1599 9439 Rønshoved, Rinkenæs
31-12-1599 9440 Rågelund, Marslev
31-12-1599 9441 Schepelernhus, Brabran
31-12-1599 9442 Seden Enggård, Seden
31-12-1599 9444 Skovgården, Fuglebjerg
31-12-1599 9445 Skovholmgård, Fredensb
31-12-1599 9446 Skovly, Vedbæk
31-12-1599 9447 Solhjem, Haslev
31-12-1599 9448 Spanager, Lille Skensv
31-12-1599 9449 Strandgården, Genner
31-12-1599 9450 Struer, Struer
31-12-1599 9451 Sølager, Hundested (Sp
31-12-1599 9452 Sølund, Silkeborg
31-12-1599 9453 Sølyst, Jyderup
31-12-1599 9454 Sønderbro, København S
31-12-1599 9455 Sønderborg erhvervssko
31-12-1599 9456 Thorshøjgård, Tåstrup
31-12-1599 9457 Undløse, Tølløse
31-12-1599 9458 Unnerupgård, Vejlby St
31-12-1599 9459 Vejle Fjord, Vejle
31-12-1599 9460 Vejstrup, Vejstrup
31-12-1599 9461 Vitskøl Kloster, Ranum
31-12-1599 9462 Værebro, Ølstykke
31-12-1599 9463 Åbrink, Odense
31-12-1599 9464 Ålykkegård, Odense
31-12-1599 9465 Flinterupgård, Sorø
31-12-1599 9466 Holsteinsborg, Grønlan
31-12-1599 9467 Jakobshavn, Grønland
31-12-1599 9468 Nøddebakken, Skibby
31-12-1599 9469 Løkkegården, Helsinge
31-12-1599 A000 Arresthus, Direktoratet for Kriminalforsorgen
31-12-1599 A001 Helsingør Arrest
31-12-1599 A002 Hillerød Arrest
31-12-1599 A003 Frederikssund Arrest
31-12-1599 A004 Roskilde Arrest
31-12-1599 A005 Køge Arrest
31-12-1599 A006 Holbæk Arrest
31-12-1599 A007 Kalundborg Arrest
31-12-1599 A008 Ringsted Arrest
31-12-1599 A009 Slagelse Arrest
31-12-1599 A010 Næstved Arrest
31-12-1599 A011 Nykøbing Falster Arrest
31-12-1599 A012 Nakskov Arrest
31-12-1599 A013 Maribo Arrest
31-12-1599 A014 Bornholm Arrest
31-12-1599 A015 Odense Arrest
31-12-1599 A016 Svendborg Arrest
31-12-1599 A017 Arrestafdelingen i Nyborg Fængsel
31-12-1599 A018 Assens Arrest
31-12-1599 A019 Sønderborg Arrest
31-12-1599 A020 Aabenraa Arrest
31-12-1599 A021 Tønder Arrest
31-12-1599 A022 Haderslev Arrest
31-12-1599 A023 Esbjerg Arrest
31-12-1599 A024 Kolding Arrest
31-12-1599 A025 Vejle Arrest
31-12-1599 A026 Herning Arrest
31-12-1599 A027 Ringkøbing Arrest
31-12-1599 A028 Holstebro Arrest
31-12-1599 A029 Aarhus Arrest
31-12-1599 A030 Silkeborg Arrest
31-12-1599 A031 Randers Arrest
31-12-1599 A032 Viborg Arrest
31-12-1599 A033 Nykøbing Mors Arrest
31-12-1599 A034 Aalborg Arrest
31-12-1599 A035 Hobro Arrest
31-12-1599 A036 Frederikshavn Arrest
31-12-1599 A037 Hjørring Arrest
31-12-1599 A038 Torshavn Arrest
31-12-1599 A039 Arrestafd. i Enner Mark Fængsel
31-12-1599 11-05-2016 A040 (Udgået)Arrestafdelingen Vridsløselille
31-12-1599 11-05-2016 A041 (Udgået)Arrestafdeling i Vridsløselille
31-12-1599 ANEC Nationalt Efterforskningsstøttecenter
31-12-1599 ANSK Ansættelsesafdelingen, kontorsektoren
31-12-1599 ANSP Ansættelsesafdelingen, politisektoren
31-12-1599 ASEK Sekretariatet
31-12-1599 CEN0 Den centrale Politiafdeling
31-12-1599 CEN1 Den centrale Politiafdeling
31-12-1599 CEN2 Den centrale Politiafdeling
31-12-1599 CEN3 Den centrale Politiafdeling
31-12-1599 CEN4 Den centrale Politiafdeling
31-12-1599 CEN5 Den centrale Politiafdeling
31-12-1599 CEN6 Den centrale Politiafdeling
31-12-1599 CEN7 Den centrale Politiafdeling
31-12-1599 CEN8 Den centrale Politiafdeling
31-12-1599 CEN9 Den centrale Politiafdeling
31-12-1599 CENT Den centrale Politiafdeling
31-12-1599 F000 Fængsel, Direktoratet for Kriminalforsorgen
31-12-1599 F001 Vestre Fængsel
31-12-1599 11-05-2016 F002 (Udgået) Fængsler Blegdamsvejen
31-12-1599 F003 Politigårdens Fængsel
31-12-1599 F004 Nytorvs Fængsel
31-12-1599 F005 Herstedvester Fængsel
31-12-1599 F006 Vridsløselille Fængsel
31-12-1599 F007 Nyborg Fængsel
31-12-1599 F008 Søbysøgård Fængsel
31-12-1599 F009 Sdr. Omme Fængsel
31-12-1599 F010 Horserød Fængsel
10-12-2007 F011 Møgelkær Fængsel
31-12-1599 F012 Kragskovhede Fængsel
31-12-1599 F013 Nr. Snede Fængsel
31-12-1599 F014 Renbæk Fængsel
31-12-1599 F015 Udrejsecenter Kærshovedgård (ændret fra at være åbent fængsel 11. maj 2016)
31-12-1599 F016 KF Midtfyn, Ringe Fængsel
31-12-1599 F017 KF Jyderup, Jyderup Fængsel
31-12-1599 F018 KF Enner Mark, Enner Mark Fængsel
31-12-1599 F019 Udlændingecenter/-enhed Ellebæk
31-12-1599 F020 Fængselsafdelingen Holsbjergvej
31-12-1599 FP09 Færdselspolitiet i Hørsholm
31-12-1599 01-08-1999 FP10 Færdselspolitiet i Allerød
31-12-1599 FP12 Færdselspolitiet i Roskilde
31-12-1599 FP17 Færdselspolitiet i Slagelse
31-12-1599 FP20 Færdselspolitiet i Nykøbing F
31-12-1599 FP23 Færdselspolitiet i Odense
31-12-1599 FP31 Færdselspolitiet i Haderslev
31-12-1599 FP33 Færdselspolitiet i Esbjerg
31-12-1599 FP37 Færdselspolitiet i Vejle
31-12-1599 FP39 Færdselspolitiet i Herning
31-12-1599 FP41 Færdselspolitiet i Holstebro
31-12-1599 FP45 Færdselspolitiet i Randers
31-12-1599 FP51 Færdselspolitiet i Aalborg
31-12-1599 FÆRD Færdselspolitiet
31-12-1599 INFO Informationstj., statistik og analyse
31-12-1599 INKA Inkassovirksomhed
31-12-1599 INPO Interpol
31-12-1599 IPNA Interpol, Narkotikainfo., fællesekspedition
31-12-1599 IPNS Interpol nordisk sektion
31-12-1599 K000 Anbringelsessted, kommunalt
31-12-1599 K001 Den Matrikelløse Døgninstitution
31-12-1599 K002 Den Matrikelløse Døgninstitution - Prøvegården
31-12-1599 K003 Frederikshøj, Vanløse
31-12-1599 K004 Fårupgård Ungecenter
31-12-1599 K005 Seden Enggård
10-12-2007 K006 Sønderbro Døgninstitution, sikringsafdelingen
31-12-1599 K007 Ravnebjerghus
31-12-1599 KFP1 København kont. for pol.sager
31-12-1599 KFPB Kbh. kt. f. pol.sager, bødej.
01-01-2012 7080 Retten i Grønland
31-12-1599 0398 Ukendt
31-12-1599 KR KR, KriminalRegisteret
31-12-1599 SØK Særlig økonomisk kriminalitet
11-08-2003 K008 Snåstrup Vestergård
11-12-2013 00AB Rigspolitiet, politiområdet
11-12-2013 00BA Rigspolitiet, politiafdelingen
31-12-1599 01 København
31-12-1599 03 Gentofte
31-12-1599 06 Hvidovre
31-12-1599 08 Tårnby
31-12-1599 19 Vordingborg
31-12-1599 22 Bornholm
31-12-1599 23 Odense
31-12-1599 28 Sønderborg
31-12-1599 34 Varde
31-12-1599 35 Fredericia
31-12-1599 36 Kolding
31-12-1599 38 Horsens
31-12-1599 39 Herning
31-12-1599 40 Ringkøbing
31-12-1599 42 Århus
31-12-1599 43 Odder
31-12-1599 45 Randers
31-12-1599 48 Skive
31-12-1599 49 Thisted
31-12-1599 7712 Retten i Odense, 12. afd.
31-12-1599 7821 Retten i Aalborg, 21. afd.
31-12-1599 KFP Københavns kontor for politi-sager.
31-12-1599 TMU Tilsynet med udlændinge.
31-12-1599 26-11-2013 6115 Statsadvokaturen for København og Bornholm
31-12-1599 26-11-2013 6135 Statsadvokaturen for Nordsjælland/Kbh.Vestegn
31-12-1599 26-11-2013 6145 Statsadvokaturen for Midt-, Vest- og Syd-sjælland
31-12-1599 26-11-2013 6155 Statsadvokaturen for Nord- og Øst-jylland
31-12-1999 26-11-2013 6165 Statsadvokaturen for Midt-, Vest- og Sydøst-jylland
31-12-1599 26-11-2013 6175 Statsadvokaturen for Fyn, Syd- og Sønder-jylland
31-12-1599 8350 Bornholms Ret
13-08-2012 KREU KR, ECRIS-afgørelse (EU)
31-12-1599 00AA Rigspolitichefen
31-12-1599 00PO Rigspolitiet
31-12-1599 28-09-2010 0100 København, Politidirektøren (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 0101 Station 1 Halmtorvet (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 0102 Station 2 St. Kongensgade (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 0103 Station 3 Bellahøj (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 0104 Station 4 Hørhusvej (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 0105 Station 5 Gl. Køge Landevej (journalisering)
31-12-1599 28-09-2010 0106 København, Station Lufthavnen (journalisering)
31-12-1599 28-09-2010 0107 København, Station Amager (journalisering)
31-12-1599 28-09-2010 0108 København, Station City (journalisering)
31-12-1599 28-09-2010 0109 København, Station Bellahøj (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 011K Station City, Kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 012K Station 2 Kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 013K Station Bellahøj, Kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 014K Station Amager, Kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 015K Station 5 Kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 016A Station Lufthavnen
31-12-1599 25-08-2009 017A Station Amager
31-12-1599 25-08-2009 018A Station City
31-12-1599 25-08-2009 0199 Automatisk trafikkontrol
31-12-1599 25-08-2009 019A Station Bellahøj
31-12-1599 25-08-2009 01AA Politiadvokatur A
31-12-1599 25-08-2009 01AB Politiadvokatur B
31-12-1599 25-08-2009 01AC Politiadvokatur C
31-12-1599 25-08-2009 01AD Politiadvokatur D
31-12-1599 01AE Politidirektøren
31-12-1599 01AF Den lokale anklagemyndighed
31-12-1599 01AG Politi
31-12-1599 01AH Administration
31-12-1599 25-08-2009 01AK Politiadvokatur K
31-12-1599 25-08-2009 01AN Politiadvokatur N
31-12-1599 25-08-2009 01AO Politiadvokatur O
31-12-1599 25-08-2009 01AP Administration, personale
31-12-1599 25-08-2009 01AR Administration, regnskab
31-12-1599 25-08-2009 01AS Afdeling S
31-12-1599 01AT Automatisk trafikkontrol
31-12-1599 01B1 Kbh. station 1, bødejournal
31-12-1599 01B2 Kbh. station 2, bødejournal
31-12-1599 01B3 Kbh. station 3, bødejournal
31-12-1599 01B4 Kbh. station 4, bødejournal
31-12-1599 01B5 Kbh. station 5, bødejournal
31-12-1599 01BA Særlovskriminalitet
31-12-1599 01BB Personfarlig kriminalitet
31-12-1599 01BC Organiseret krimininalitet
31-12-1599 01BD Særlige sager
31-12-1599 01BE Indfordringskontor - Aalb.
31-12-1599 01BF Juridisk sekretariat - Aalb.
31-12-1599 01BG Økonomisk kriminalitet
31-12-1599 01BH Beredskab
31-12-1599 01BI Lokalpoliti
31-12-1599 01BJ Efterforskning
31-12-1599 01BK Analyse & Plan
31-12-1599 01BL Personaleafdeling
31-12-1599 01BM Økonomiafdeling
31-12-1599 25-08-2009 01BV Bevillingsafdelingen
31-12-1599 25-08-2009 01CA Planlægning/analyse
31-12-1599 25-08-2009 01CE Eftersøgningsafdelingen
31-12-1599 01CF Civ.pol. a, fam.retslige sager
31-12-1599 01CN Civ.pol. b, næringssager mv.
31-12-1599 01CS Politiregion 6,beredskabssekt.udgået
31-12-1599 25-08-2009 01E1 Efterforskning, personfarlig
31-12-1599 25-08-2009 01E2 Efterforskning, økonomisk
31-12-1599 25-08-2009 01E3 Efterforskning, organiseret
31-12-1599 25-08-2009 01E4 Efterforskning, særlove
31-12-1599 25-08-2009 01EA Efterforskningsafdelingen
31-12-1599 25-08-2009 01EF Efterforskningscenter København
31-12-1599 25-08-2009 01HU Politihundeafdelingen
31-12-1599 25-08-2009 01J1 Advokatur, personfarlig
31-12-1599 25-08-2009 01J2 Advokatur, økonomisk
31-12-1599 25-08-2009 01J3 Advokatur, organiseret
31-12-1599 25-08-2009 01J4 Advokatur, særlov
31-12-1599 25-08-2009 01J7 Advokatur, Amager
31-12-1599 25-08-2009 01J8 Advokatur, City
31-12-1599 25-08-2009 01J9 Advokatur, Bellahøj
31-12-1599 25-08-2009 01JA Anklagemyndigheden
31-12-1599 01K1 Station City,Kriminalpol.
31-12-1599 01K2 Kbh. st.2 St. Kongensgade
31-12-1599 01K3 Station Bellahøj, Kriminalpol.
31-12-1599 01K4 Station Amager, Kriminalpol.
31-12-1599 01K5 Kbh. st.5 Gl. Køge Landevej
31-12-1599 01K6 Lufthavnen, Kriminalpol.
31-12-1599 25-08-2009 01KA Afdeling A
31-12-1599 25-08-2009 01KB Afdeling B
31-12-1599 25-08-2009 01KC Afdeling C
31-12-1599 25-08-2009 01KE Afdeling E
31-12-1599 25-08-2009 01KH Hittegodspladsen, optagne motorvogne
31-12-1599 25-08-2009 01KK Kørekortkontoret
31-12-1599 01KM København station city, motor
31-12-1599 25-08-2009 01KN Afdeling N
31-12-1599 01KO København Politiadvokatur O
31-12-1599 25-08-2009 01KP Den kriminalpræventive Afdeling
31-12-1599 25-08-2009 01L1 Station City, Paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 01L2 Station 2 Paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 01L3 Station Bellahøj, Paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 01L4 Station Amager, Paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 01L5 Station 5 Paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 01L6 Lufthavnen, Paskontoret
31-12-1599 01LL København, paskontoret
31-12-1599 01MØ Miljøafdelingen
31-12-1599 25-08-2009 01OP Personaleafdelingen
31-12-1599 01P1 Station City, Ordenspol.
31-12-1599 01P2 Kbh. st.2, st. Ordenspol.
31-12-1599 01P3 Station Bellahøj, Ordenspol.
31-12-1599 01P4 Station Amager, Ordenspol.
31-12-1599 01P5 Kbh. st.5, Ordenspol.
31-12-1599 01P6 Lufthavnen
31-12-1599 01P9 København station 9
31-12-1599 01PA København paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 01PD Københavns Politi
31-12-1599 25-08-2009 01PF Færdselsafdelingen
31-12-1599 25-08-2009 01PG Politigården, arrestantfoto
31-12-1599 25-08-2009 01PH Hittegodskontoret
31-12-1599 01PK Kbh. kbhvs. lufthavn, Kastrup
31-12-1599 01PM København motorafdelingen
31-12-1599 01PO Nordjyllands Politi
31-12-1599 01PP København parkeringskorpset
31-12-1599 01-04-1999 01PT Færdselsafdelingen (automatisk trafikkontrol) (Må
31-12-1599 01PU Kbh. krim.præventivt ungd.arb.
31-12-1599 25-08-2009 01R1 Regnskabskontoret øvrige bøder
31-12-1599 25-08-2009 01R2 Regnskabskontoret bødeforelæg
31-12-1599 25-08-2009 01R6 Politiregion VI
31-12-1599 25-08-2009 01RA Radiotjenesten
31-12-1599 25-08-2009 01RG Regionsafdelingen
31-12-1599 01S1 Politistationen i Aalborg
31-12-1599 01S2 Politistationen i Frederikshavn
31-12-1599 01S3 Politistationen i Hjørring
31-12-1599 01S4 Politistationen i Hobro
31-12-1599 01S5 Politistationen i Løgstør
31-12-1599 25-08-2009 01SA Specialenhederne
31-12-1599 25-08-2009 01SF Færdselssektionen
31-12-1599 25-08-2009 01SG Eftersøgningssektionen
31-12-1599 25-08-2009 01SK Afsoningskontoret
31-12-1599 25-08-2009 01SY Beredskabssektionen
31-12-1599 25-08-2009 01TR Trafikafdelingen
31-12-1599 25-08-2009 01UD Beredskabsafdelingen
31-12-1599 25-08-2009 01UP Uropatruljen
31-12-1599 25-08-2009 01V1 Politivagten, Hovedbanegården
31-12-1599 25-08-2009 01V2 Politivagten, Havnegade
31-12-1599 25-08-2009 01V3 Politivagten, Kvæsthusgade
31-12-1599 25-08-2009 01V4 Politivagten, Langelinie
31-12-1599 25-08-2009 01V5 Politivagten, Frihavnen
31-12-1599 25-08-2009 01V6 Politivagten, Christiansborg
31-12-1599 01VK København vejteknisk kontor
31-12-1599 0200 Frederiksberg,journalisering
31-12-1599 02AA Politidirektøren
31-12-1599 02AB Anklagemyndighed
31-12-1599 02AC Politi
31-12-1599 02AD Administration
31-12-1599 02AT Frederiksberg,aut.trafikk.
31-12-1599 02B1 Frederiksberg Bødejournal
31-12-1599 02BA Advokatur Organiseret Kriminalitet
31-12-1599 02BB Advokatur Personfarlig Krim.
31-12-1599 02BC Advokatur Særlige Sager
31-12-1599 02BD Advokatur Særlovs Kriminalitet
31-12-1599 02BE Advokatur Økonomisk Kriminalitet
31-12-1599 02BF Beredskab
31-12-1599 02BG Lokalpoliti
31-12-1599 02BH Efterforskning
31-12-1599 02BI Analyse og Plan
31-12-1599 02BJ Økonomi
31-12-1599 02BK Ledelsessekretariat
31-12-1599 02BL Personaleafdeling
31-12-1599 02C1 Frederiksberg civilpoliti
31-12-1599 02K1 Frederiksberg kriminalpoliti
31-12-1599 02KK Frederiksberg kørekortkontoret
31-12-1599 02L1 Frederiksberg paskontoret
31-12-1599 02P1 Frederiksberg ordenspoliti
31-12-1599 02PH Frederiksberg hittegodskont
31-12-1599 02PM Frederiksberg politimesteren
31-12-1599 02PO Østjyllands Politi
31-12-1599 02S1 Politistationen i Århus
31-12-1599 02S2 Politistationen i Grenå
31-12-1599 02S3 Politistationen i Randers
31-12-1599 0300 Gentofte,journalisering
31-12-1599 03AA Politidirektøren
31-12-1599 03AD Administration
31-12-1599 03AM Anklagemyndighed
31-12-1599 03AO Advokatur, organiseret krim.
31-12-1599 03AP Advokatur, personfarlig krim.
31-12-1599 03AS Advokatur, særlovskriminalitet
31-12-1599 03AT Gentofte,aut.trafikk.
31-12-1599 03AÆ Advokatur, særlige sager
31-12-1599 03AØ Advokatur, økonomisk kriminalitet
31-12-1599 03B1 Gentofte bødejournal
31-12-1599 03BE Beredskab
31-12-1599 03C1 Gentofte civilpoliti
31-12-1599 03EF Efterforskning
31-12-1599 03K1 Gentofte kriminalpoliti
31-12-1599 03KK Gentofte kørekortkontoret
31-12-1599 03L1 Gentofte paskontoret
31-12-1599 03LP Lokalpoliti
31-12-1599 03OP Operativ planlægning og analyse
31-12-1599 03P1 Gentofte ordenspoliti
31-12-1599 03PA Personaleafdeling
31-12-1599 03PL Politi
31-12-1599 03PM Gentofte politimesteren
31-12-1599 03PO Midt- og Vestjyllands Politi
31-12-1599 03S1 Lokalstationen i Holstebro
31-12-1599 03S2 Lokalstationen i Thisted
31-12-1599 03S3 Lokalstationen i Skive
31-12-1599 03S4 Lokalstationen i Viborg
31-12-1599 03S5 Lokalstationen i Silkeborg
31-12-1599 03S6 Lokalstationen i Herning
31-12-1599 03S7 Lokalstationen i Ringkøbing
31-12-1599 03SE Ledelsessekretariatet
31-12-1599 03ØK Økonomiafdeling
31-12-1599 0400 Lyngby,journalisering
31-12-1599 04AA Politidirektøren
31-12-1599 04AB Den lokale Anklagemyndighed
31-12-1599 04AC Politi
31-12-1599 04AD Administration
31-12-1599 04B1 Lyngby bødejournal
31-12-1599 04BA Organiseret kriminalitet
31-12-1599 04BB Personfarlig kriminalitet
31-12-1599 04BC Særlige sager
31-12-1599 04BD Særlov
31-12-1599 04BE Økonomisk kriminalitet
31-12-1599 04BF Beredskab
31-12-1599 04BG Lokalpoliti
31-12-1599 04BH Efterforskning
31-12-1599 04BI Analyse & Plan
31-12-1599 04BJ Økonomiafdeling
31-12-1599 04BK Ledelsessekretariat
31-12-1599 04BL Personaleafdelingen
31-12-1599 04C1 Lyngby civilpoliti
31-12-1599 04K1 Lyngby kriminalpoliti
31-12-1599 04KK Lyngby kørekortkontoret
31-12-1599 04L1 Lyngby paskontoret
31-12-1599 04P1 Lyngby ordenspoliti
31-12-1599 04P3 Lyngby dyrehavsbakken, ord.p.
31-12-1599 04PM Lyngby politimesteren
31-12-1599 04PO Sydøstjyllands Politi
31-12-1599 04S1 Politistationen i Horsens
31-12-1599 04S2 Politistationen i Billund
31-12-1599 04S3 Politistationen i Fredericia
31-12-1599 04S4 Politistationen i Kolding
31-12-1599 04S5 Politistationen i Skanderborg
31-12-1599 04S6 Politistationen i Vejle
31-12-1599 0500 Gladsaxe,journalisering
31-12-1599 053K Ballerup,kørekortkontor
31-12-1599 05AA Politidirektøren
31-12-1599 05AB Den lokale anklagemyndighed
31-12-1599 05AC Politi
31-12-1599 05AD Administration
31-12-1599 05AT Gladsaxe,aut.trafikk.
31-12-1599 05B1 Gladsaxe bødejournal
31-12-1599 05BA Anklagemyndigheden
31-12-1599 05BB Esbjerg
31-12-1599 05BC Aabenraa
31-12-1599 05BD Haderslev
31-12-1599 05BE Sønderborg
31-12-1599 05BF Tønder
31-12-1599 05BG Varde
31-12-1599 05BH Ribe
31-12-1599 05BI UKA
31-12-1599 05BJ Vagtcentralen
31-12-1599 05BK Efterforskning
31-12-1599 05BL Operativ planlægning og analyse
31-12-1599 05BM PET
31-12-1599 05BN Personaleafdeling
31-12-1599 05BO Økonomiafdeling
31-12-1599 05BP Ledelsessekretariat
31-12-1599 05C1 Gladsaxe civilpoliti
31-12-1599 05C3 Ballerup, civilpoliti
31-12-1599 05K1 Gladsaxe kriminalpoliti
31-12-1599 05KK Gladsaxe kørekortkontoret
31-12-1599 05L1 Gladsaxe paskontoret
31-12-1599 05L3 Ballerup paskontoret
31-12-1599 05N1 Gladsaxe nærpol.
31-12-1599 05N2 Herlev,nærpol.
31-12-1599 05N3 Ballerup,nærpol.
31-12-1599 05N4 Værløse,nærpol.
31-12-1599 05P1 Gladsaxe ordenspoliti
31-12-1599 05P2 Herlev, ordenspoliti
31-12-1599 05P3 Ballerup, ordenspoliti
31-12-1599 05PM Gladsaxe politimesteren
31-12-1599 05PO Syd- og Sønderjyllands Politi
31-12-1599 05S1 Politistationen i Esbjerg
31-12-1599 05S2 Politistationen i Haderslev
31-12-1599 05S3 Politistationen i Ribe
31-12-1599 05S4 Politistationen i Tønder
31-12-1599 05S5 Politistationen i Sønderborg
31-12-1599 05S6 Politistationen i Aabenraa
31-12-1599 05S7 Politistationen i Varde
31-12-1599 05S8 Udlændingekontrolafdelingen
31-12-1599 0600 Hvidovre journalisering
31-12-1599 06AA Politidirektøren
31-12-1599 06AB Anklagemyndighed
31-12-1599 06AC Politi
31-12-1599 06AD Administration
31-12-1599 06B1 Hvidovre bødejournal
31-12-1599 06BA Personfarlig
31-12-1599 06BB Økonomisk
31-12-1599 06BC Organiseret
31-12-1599 06BD Særlov
31-12-1599 06BE Særlige Sager
31-12-1599 06BF Advokatur F
31-12-1599 06BG Beredskab
31-12-1599 06BH Lokalpoliti
31-12-1599 06BI Efterforskning
31-12-1599 06BJ OPA
31-12-1599 06BK Personale Afdeling
31-12-1599 06BL Økonomi Afdeling
31-12-1599 06BM Ledelses Sekretariat
31-12-1599 KR05 KR, registrering af udgange
31-12-1599 KR10 KR, registrering af kriminelle afgørelser
31-12-1599 KR15 KR, registrering af andre afgørelser
31-12-1599 KR20 KR, konvertering ¿haster¿
31-12-1599 KR30 KR, Konvertering
31-12-1599 KR45 KR, rettelse/fejlgruppe
31-12-1599 KR46 KR, opdatering
31-12-1599 KR47 KR, kontrolregistrering
31-12-1599 KRUD KR, udenlandske afgørelser
31-12-1599 KTDS Kriminalteknisk afdeling, dokumentsektionen
31-12-1599 KTFA Kriminalteknisk afd., fingeraftrykssektionen
31-12-1599 KTID Kriminaltekn.afd.eftersøgning/ID-sektionen
31-12-1599 KTKD Kriminalteknisk afdeling, Kolding
31-12-1599 KTKH Kriminalteknisk afdeling, København
31-12-1599 KTOD Kriminalteknisk afdeling, Odense
31-12-1599 KTVS Kriminalteknisk afdeling, våbensektionen
31-12-1599 KTÅL Kriminalteknisk afdeling, Aalborg
31-12-1599 KTÅR Kriminalteknisk afdeling, Århus
31-12-1599 LRBC Legitimationsregisteret
31-12-1599 MONÆ Motorkontoret i Nærum
31-12-1599 MORØ Motorkontoret i Rødovre
31-12-1599 NARK Narkotikainformation
31-12-1599 P000 Pension, Direktoratet for Kriminalforsorgen
31-12-1599 P001 Pensionen Lyng
31-12-1599 P002 Pensionen Engelsborg
31-12-1599 P003 Pensionen Brøndbyhus
31-12-1599 P004 Pensionen Skejby
31-12-1599 P005 Pension Kværndrup
31-12-1599 P006 Pensionen Avedøre, Kastanienborg
31-12-1599 P007 Pensionen Avedøre, Lysholmgård
31-12-1599 11-05-2016 P008 (Udgået)Pensionen på Fanø
31-12-1599 R000 Anbringelsessted, regionalt
31-12-1599 R001 Retspsykiatrisk Afdeling - Sikringsafdelingen
31-12-1599 R002 Distrikt Holbæk, Holbæk sygehus
31-12-1599 R003 Distrikt Holbæk, Birkehus Syd
31-12-1599 R004 Distrikt Køge, Roskilde sygehus, Afsnit 43
31-12-1599 R005 Distrikt Køge, Afsnit 1
31-12-1599 R006 Køge, Psyk. skadestue, Afs. 41
31-12-1599 R007 Psykiatrien Syd S1 Vordingborg
31-12-1599 R008 Psykiatrien Syd S3 Sakskøbing
31-12-1599 R009 Psykiatrien Syd S2 Vordingborg
31-12-1599 R010 Maribo, Psyk. skadestue/modt.
31-12-1599 R011 Psykiatrien Syd S4 Vordingborg
31-12-1599 R012 Psykiatrien Syd S5 Vordingborg
31-12-1599 R013 Psykiatrien Syd S6 Vordingborg
31-12-1599 R014 Distrikt Roskilde ¿ Birkehus ¿ afsnit 31 og 33
31-12-1599 R015 Distrikt Roskilde ¿ Lindehus ¿ afsnit 50
31-12-1599 R016 Distrikt Roskilde ¿ Toftehus ¿ afsnit 21/22 og 23/24
31-12-1599 R017 Distrikt Slagelse, Slagelse sygehus
31-12-1599 R018 Distrikt Slagelse, Psykiatrihospitalet i Dianalund
31-12-1599 R019 Behandlingsinstitutionen Kofoedsminde
28-09-2010 R020 Den sikrede institution Stevnsfortet
28-09-2010 R021 Den sikrede institution Bakkegården
31-12-1599 R022 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg
31-12-1599 R023 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg ¿
31-12-1599 R024 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup
31-12-1599 R025 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød
31-12-1599 R026 Psykiatrisk Center Amager
31-12-1599 R027 Psykiatrisk Center Bispebjerg
31-12-1599 R028 Psykiatrisk Center Frederiksberg
31-12-1599 R029 Psykiatrisk Center Hvidovre
31-12-1599 R030 Psykiatrisk Center Rigshospitalet
31-12-1599 R031 Psykiatrisk Center Sct. Hans
31-12-1599 R032 Psykiatrisk Center Ballerup
31-12-1599 R033 Psykiatrisk Center Bornholm
31-12-1599 R034 Psykiatrisk Center Gentofte
31-12-1599 R035 Psykiatrisk Center Glostrup
31-12-1599 R036 Psykiatrisk Center Nordsjælland
31-12-1599 R037 Retspsykiatrisk Center Glostrup
31-12-1599 R038 Psykoterapeutisk Center Stolpegård
31-12-1599 R039 Sølager - Spidsen
31-12-1599 R040 Sølager - Buen
31-12-1599 R041 Sølager - Villaen
31-12-1599 R042 Sølager - Nøddebakken
31-12-1599 R043 Sølager - Udsigten
31-12-1599 R044 Udviklingscentret Fuglekær
31-12-1599 R045 Grønnebæk
31-12-1599 R046 Bøge Allé 16
31-12-1599 R047 Østruplund
31-12-1599 R048 Egely - Sikrede afdelinger
31-12-1599 R049 Egely - Bobjerg Skovgård
31-12-1599 R050 Egely - Frørupvej 34A
31-12-1599 R051 Psykiatricenter Vest Ribe
31-12-1599 R052 Psykiatricenter Vest ¿ Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Vest
31-12-1599 R053 Psykiatricenter Vest Esbjerg
31-12-1599 R054 Psykiatricenter Vest Ribe
31-12-1599 R055 Retspsykiatrisk Center Vest Vejle
31-12-1599 R056 Almenpsykiatrisk Afd. Augustenborg
31-12-1599 R057 Psykiatrisk Afdeling
31-12-1599 R058 Almenpsykiatrisk Afd. Haderslev
31-12-1599 R059 Voksenpsykiatrisk Afd. Kolding
31-12-1599 R060 Psykiatricenter Midt Augustenborg ¿ Børne- og ungdomspsyk. Afd.
31-12-1599 R061 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afd.
31-12-1599 R062 Odense Universitets Hospital ¿ Psykiatrisk Afd. OUH
31-12-1599 R063 Odense Universitets Hospital ¿ Det børne- og ungdomspsyk.
31-12-1599 R064 Psykiatricenter Øst Svendborg
31-12-1599 R065 Regionspsykiatrien Viborg ¿ Psykiatrisk Afd.
31-12-1599 R066 Universitetshospitalet i Århus ¿ Retspsykiatrisk Afd.
31-12-1599 R067 Oustruplund
31-12-1599 R068 Grenen - Grenaa
31-12-1599 R069 Grenen - Dalstrup
28-09-2010 R070 Den sikrede institution Grenen
31-12-1599 R071 Grenen - Randers
28-09-2010 R072 Den sikrede institution Koglen
31-12-1599 R073 Koglen - Koglely
31-12-1599 R074 Atriumhuset
31-12-1599 R075 Blåkærgård
31-12-1599 R076 Ungdomshjemmet Holmstrupgård
31-12-1599 R077 Møllebækken
31-12-1599 R078 Socialpsykiatrisk Boform Brovst
31-12-1599 R079 Boformen Kærvang
31-12-1599 R080 Region Nordjyllands Misbrugscenter
31-12-1599 R081 Boformen Skovvænget
31-12-1599 R082 Socialpsykiatrisk Boform Solsiden
31-12-1599 R083 Sødisbakke
31-12-1599 R084 Socialpsykiatrisk Boform Vestervang
31-12-1599 R085 Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard
31-12-1599 R086 Boformen Aas
31-12-1599 R087 Retspsykiatrisk Afdeling - Aalborg Psykiatriske Sygehus ¿ Afd. E1
31-12-1599 R088 Retspsykiatrisk Afdeling - Aalborg Psykiatriske Sygehus ¿ Afd. E2
31-12-1599 RCL1 Pasblanketkontoret
31-12-1599 RDL1 Pasblanketkontoret
31-12-1599 RDL5 Legitimationsreg. Udlandspas
31-12-1599 REJS Rejseafdelingen
31-12-1599 RPCH Rigspolitichefen
31-12-1599 RR05 RR, Registrering af sigtelser
31-12-1599 RR15 RR, Registrering af andre afg.
31-12-1599 RR20 RR, Erklæringsafdelingen
31-12-1599 RR24 RR, Udlandskontoret
31-12-1599 RR25 RR, Narkotikakontoret
31-12-1599 RR30 RR, Konvertering
31-12-1599 01-01-1992 RR35 RR, fototeket
31-12-1599 01-01-1992 RR40 RR, specialregisteret
31-12-1599 RR45 RR, Rettelses/fejlgruppe
31-12-1599 RR46 RR, Opdatering
31-12-1599 RR47 RR, Kontrolregistrering
31-12-1599 RR50 RR, Personaliabladsafdelingen
31-12-1599 RR55 RR, Politiinspektøren
31-12-1599 RRUD RR, Udlandskontor
31-12-1599 S100 Grunduddannelse, PSK
31-12-1599 S1K1 Kriminalpolitiet, PSK
31-12-1599 S1P1 Ordenspolitiet, PSK
31-12-1599 S1PM Politimesteren, PSK
31-12-1599 S200 Eksterne kurser, PSK
31-12-1599 S2K1 Kriminalpolitiet, PSK
31-12-1599 S2P1 Ordenspolitiet, PSK
31-12-1599 S2PM Politimesteren, PSK
31-12-1599 S300 Internt brug, PSK
31-12-1599 S3K1 Kriminalpolitiet, PSK
31-12-1599 S3P1 Ordenspolitiet, PSK
31-12-1599 S3PM Politimesteren, PSK
31-12-1599 SAIS Afd. for særlige internationale sager
31-12-1599 TADS Krim.tekn.afd.doksekt.
31-12-1599 TAKD Krim.tekn.afd.Kolding
31-12-1599 TAKH Krim.tekn.afd.Kbhn.
31-12-1599 TAOD Krim.tekn.afd.Odense
31-12-1599 TAVS Krim.tekn.afd.våbsekt.
31-12-1599 TAÅL Krim.tekn.afd.Ålborg
31-12-1599 TAÅR Krim.tekn.afd.Århus
31-12-1599 TEKN Teknisk afdeling
31-12-1599 TMU1 Tilsynet med udlændinge
31-12-1599 TMU2 Tilsynet med udlændinge
31-12-1599 TMU3 Tilsynet med udlændinge
31-12-1599 TMU4 Tilsynet med udlændinge
31-12-1599 TMU5 Tilsynet med udlændinge
31-12-1599 TMU6 Tilsynet med udlændinge
31-12-1599 TMU7 Tilsynet med udlændinge
31-12-1599 TMU8 Tilsynet med udlændinge
31-12-1599 TMU9 Tilsynet med udlændinge
31-12-1599 TMUO Tilsynet med udlændinge
31-12-1599 UDPA Udlandspasregisteret
31-12-1599 UDRY Udrykningstjenesten
31-12-1599 VAGT Vagtvirksomhed
31-12-1599 Ø000 Anbringelsessted, privat/øvrig
31-12-1599 Ø001 Den Maritime Småskole i Nakkebølle
31-12-1599 Ø002 Opholdsstedet Casablanca
31-12-1599 Ø003 Opholdsstedet Nygaard
31-12-1599 Ø004 Amtshospitalet i Torshavn
31-12-1599 Ø005 Holsteinsborg, Grønland
31-12-1599 Ø006 Jakobshavn, Grønland
31-12-1599 0008 Fejlregistrering
31-12-1599 9500 Fejlregistrering
31-12-1599 9600 Fejlregistrering
31-12-1599 CEN Den centrale Politiafdeling
11-12-2013 22NU Nordsjællands Politi, Udlændingecenter Nordsjælland
31-12-1599 06C1 Hvidovre civilpoliti
31-12-1599 06K1 Hvidovre kriminalpoliti
31-12-1599 06KK Hvidovre kørekortkontor
31-12-1599 06L1 Hvidovre paskontoret
31-12-1599 06M1 Hvidovre motorkontor - Rødovre
31-12-1599 06P1 Hvidovre ordenspoliti
31-12-1599 06PM Hvidovre politimesteren
31-12-1599 06PO Fyns Politi
31-12-1599 06S1 Politistationen i Odense
31-12-1599 06S2 Politistationen i Svendborg
31-12-1599 06S3 Politistationen i Nyborg
31-12-1599 06S4 Politistationen i Middelfart
31-12-1599 06S5 Politistationen i Assens
31-12-1599 06S6 Politistationen i Faaborg Midtfyn
31-12-1599 28-09-2010 0700 Københavns Vestegn (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 0760 Anklagemyndighed
31-12-1599 25-08-2009 0761 Advokatur, personfarlig krim.
31-12-1599 25-08-2009 0762 Advokatur, økonomisk krim.
31-12-1599 25-08-2009 0763 Advokatur, organiseret krim.
31-12-1599 25-08-2009 0764 Advokatur, særlovskrim.
31-12-1599 25-08-2009 0765 Advokatur, særlige sager
31-12-1599 25-08-2009 0766 Administration
31-12-1599 25-08-2009 0767 Økonomi
31-12-1599 25-08-2009 0768 Personale
31-12-1599 25-08-2009 0769 Ledelsessekretariat
31-12-1599 25-08-2009 0770 Politi
31-12-1599 25-08-2009 0771 Beredskab
31-12-1599 25-08-2009 0780 Efterforskning
31-12-1599 25-08-2009 0790 Lokalpoliti
31-12-1599 07AA Politidirektøren
31-12-1599 07AB Chefanklager
31-12-1599 07AC Chefpolitiinspektør
31-12-1599 07AD Vicepolitidirektør
31-12-1599 07AT Automatisk Trafikkontrol
31-12-1599 25-08-2009 07B1 bødejournal
31-12-1599 07BA Advokatur, personfarlig krim.
31-12-1599 07BB Advokatur, økonomisk krim.
31-12-1599 07BC Advokatur, Organiseret krim.
31-12-1599 07BD Advokatur, særlovskriminalitet
31-12-1599 07BE Advokatur for særlige sager
31-12-1599 07BF Beredskab
31-12-1599 07BG Lokalpoliti
31-12-1599 07BH Efterforskning
31-12-1599 07BI OPA
31-12-1599 07BJ Personaleafdeling
31-12-1599 07BK Økonomiafdeling
31-12-1599 07BL Ledelsessekretariat
31-12-1599 25-08-2009 07C1 civilpoliti
31-12-1599 07K1 Glostrup kriminalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 07KK kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 07L1 paskontoret
31-12-1599 07P1 Glostrup ordenspoliti
31-12-1599 07P2 Taastrup, ordenspoliti
31-12-1599 07P3 Glostrup færdselsafdeling
31-12-1599 07P4 Nærpol. motorsager
31-12-1599 25-08-2009 07PD Københavns Vestegns Politi
31-12-1599 07PM Glostrup politimesteren
31-12-1599 07PO Sydsj. og Lolland-Falsters Politi
31-12-1599 07S1 Politistationen i Næstved
31-12-1599 07S2 Politistationen i Slagelse
31-12-1599 07S3 Politistationen i Vordingborg
31-12-1599 07S4 Politistationen i Nykøbing F
31-12-1599 07S5 Politistationen i Nakskov
31-12-1599 07S6 Grænsekontrolafdelingen i Maribo
31-12-1599 0800 Tårnby journalisering
31-12-1599 08AA Politidirektør
31-12-1599 08AB Anklagemyndighed
31-12-1599 08AC Politi
31-12-1599 08AD Administration
31-12-1599 08B1 Tårnby bødejournal
31-12-1599 08BA Organisteret Kriminalitet
31-12-1599 08BB Personfarlig kriminalitet
31-12-1599 08BC Økonomisk kriminalitet
31-12-1599 08BD Særlovs kriminalitet
31-12-1599 08BE Særlige sager
31-12-1599 08BF Beredskab
31-12-1599 08BG Lokalpoliti
31-12-1599 08BH Efterforskning
31-12-1599 08BI Analyse & Plan
31-12-1599 08BJ Økonomiafdelingen
31-12-1599 08BK Ledelsesstøtte
31-12-1599 08BL Personaleafdelingen
31-12-1599 08C1 Tårnby civilpoliti
31-12-1599 08K1 Tårnby kriminalpoliti
31-12-1599 08KK Tårnby kørekortkontor
31-12-1599 08L1 Tårnby paskontoret
31-12-1599 08P1 Tårnby ordenspoliti
31-12-1599 08PM Tårnby politimesteren
31-12-1599 08PO Midt- og Vestsjællands Politi
31-12-1599 08S1 Politistationen i Roskilde
31-12-1599 08S2 Lokalpolitiet i Kalundborg
31-12-1599 08S3 Lokalpolitiet i Holbæk
31-12-1599 08S4 Lokalpolitiet i Køge
31-12-1599 08S5 Lokalpolitiet i Ringsted
31-12-1599 08S6 Lokalpolitiet i Karlslunde
31-12-1599 08S7 Lokalpolitiet i Nykøbing Sj.
31-12-1599 28-09-2010 0900 Nordsjælland (journalisering)
31-12-1599 0901 Hørsholm
31-12-1599 25-08-2009 092K kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 093K kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 0960 Anklagemyndighed
31-12-1599 25-08-2009 0961 Advokatur, personfarlig krim.
31-12-1599 25-08-2009 0962 Advokatur, økonomisk krim.
31-12-1599 25-08-2009 0963 Advokatur, organiseret krim.
31-12-1599 25-08-2009 0964 Advokatur, særlovskrim.
31-12-1599 25-08-2009 0965 Advokatur, særlige sager
31-12-1599 25-08-2009 0966 Administration
31-12-1599 25-08-2009 0967 Økonomi
31-12-1599 25-08-2009 0968 Personale
31-12-1599 25-08-2009 0969 Ledelsessekretariat
31-12-1599 25-08-2009 0970 Politi
31-12-1599 25-08-2009 0971 Beredskab
31-12-1599 25-08-2009 0980 Efterforskning
31-12-1599 25-08-2009 0990 Lokalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 09A1 arresthuset
31-12-1599 09AA Politidirektøren
31-12-1599 09AB Anklagemyndighed
31-12-1599 09AC Politi
31-12-1599 09AD Administration
31-12-1599 09AT Automatisk Trafikkontrol
31-12-1599 25-08-2009 09B1 bødejournal
31-12-1599 09BA Adv. A Personfarlig Kriminalitet
31-12-1599 09BB Adv. B Økonomisk Kriminalitet
31-12-1599 09BC Adv. C Organiseret Kriminalitet
31-12-1599 09BD Adv. S Særlovskriminalitet
31-12-1599 09BE Adv. Særlige Sager
31-12-1599 09BF Nordsjællands Politi, Beredskab
31-12-1599 09BG Lokalpoliti
31-12-1599 09BH OPA Analyse
31-12-1599 09BI OPA Planlægning
31-12-1599 09BJ Efterforskning
31-12-1599 09BK Personaleafdeling
31-12-1599 09BL Økonomiafdeling
31-12-1599 09BM Ledelsessekretariat
31-12-1599 09BN Borgerservice
31-12-1599 25-08-2009 09C1 civilpoliti
31-12-1599 09K1 Helsingør kriminalpoliti
31-12-1599 09K2 Hørsholm, kriminalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 09KK kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 09L1 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 09L2 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 09L3 paskontoret
31-12-1599 09L4 Fredensborg paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 09M1 motorkontor
31-12-1599 09P1 Helsingør ordenspoliti
31-12-1599 09P2 Hørsholm, ordenspoliti
31-12-1599 09P3 Birkerød, ordenspoliti
31-12-1599 09P5 Fredensborg, ordenspoliti
31-12-1599 09P6 Hornbæk landpoliti
31-12-1599 25-08-2009 09PD Nordsjællands Politi
31-12-1599 09PM Helsingør politimesteren
31-12-1599 09PO Nordsjællands Politi
31-12-1599 09S1 Politistationen i Helsingør
31-12-1599 09S2 Politistationen i Hillerød
31-12-1599 09S3 Politistationen i Lyngby
31-12-1599 09S4 Politistationen i Gentofte
31-12-1599 09S5 Politistationen i Frederikssund
31-12-1599 1000 Hillerød, journalisering
31-12-1599 10A1 Hillerød
31-12-1599 10AA Politidirektøren
31-12-1599 10AB Den lokale anklagemyndighed
31-12-1599 10AC Politi
31-12-1599 10AD Administration
31-12-1599 10B1 Hillerød bødejournal
31-12-1599 10BA Advokatur Personfarlig krim.
31-12-1599 10BB Advokatur Økonomisk krim.
31-12-1599 10BC Advokatur Organiseret krim.
31-12-1599 10BD Advokatur Særlovskrim.
31-12-1599 10BE Advokatur Særlige Sager
31-12-1599 10BF Beredskab
31-12-1599 10BG Efterforskning
31-12-1599 10BH Lokalpolitiet
31-12-1599 10BI Økonomi
31-12-1599 10BJ Personale
31-12-1599 10BK Ledelsessekretariatet
31-12-1599 10C1 Hillerød civilpoliti
31-12-1599 10K1 Hillerød kriminalpoliti
31-12-1599 10KK Hillerød kørekortkontoret
31-12-1599 10L1 Hillerød paskontoret
31-12-1599 10L3 Farum paskontoret
31-12-1599 10M1 Hillerød motorkontor
31-12-1599 10M3 Hillerød restancekontor
31-12-1599 10P1 Hillerød ordenspoliti
31-12-1599 10P2 Helsinge, ordenspoliti
31-12-1599 10P3 Farum, ordenspoliti
31-12-1599 10P4 Gilleleje, ordenspoliti
31-12-1599 10P5 Allerød, landpolitiet
31-12-1599 10P6 Græsted,landpolitiet
31-12-1599 10P7 Slangerup, landpolitiet
31-12-1599 10P9 Politivagten, sandholm
31-12-1599 10PM Hillerød politimesteren
31-12-1599 10PO Københavns Vestegns Politi
31-12-1599 10S1 Politigården i Albertslund
31-12-1599 10S2 Politistationen i Gladsaxe
31-12-1599 10S3 Politistationen i Ballerup
31-12-1599 10S4 Politistationen i Hvidovre
31-12-1599 10S5 Politistationen i Rødovre
31-12-1599 1100 Politigården
31-12-1599 25-11-2014 1102 Store kongensgade
31-12-1599 25-11-2014 1103 Hovedbanevagten
31-12-1599 25-11-2014 1104 Hørhusvej
31-12-1599 25-11-2014 1105 Færdselshuset - Valby
31-12-1599 25-11-2014 1106 Station Lufthavnen
31-12-1599 25-11-2014 1107 Station Amager
31-12-1599 25-11-2014 1108 Station City
31-12-1599 25-11-2014 1109 Station Bellahøj
31-12-1599 25-11-2014 11A0 Administrationsafdelingen
31-12-1599 01-01-2007 11A1 Frederikssund
31-12-1599 25-11-2014 11AA Politidirektøren
31-12-1599 25-11-2014 11AB Anklagemyndigheden
31-12-1599 25-11-2014 11AC Administration
31-12-1599 25-11-2014 11AD Politi
31-12-1599 25-11-2014 11AR Administration Regnskab
31-12-1599 11AT Automatisk Trafikkontrol
31-12-1599 01-01-2007 11B1 Frederikssund bødejournal
31-12-1599 25-11-2014 11C0 Analyse og plan
31-12-1599 25-11-2014 11E0 Efterforskningsenheden
31-12-1599 25-11-2014 11E1 Efterforskning Personfarlig
31-12-1599 25-11-2014 11E2 Efterforskning Økonomisk
31-12-1599 25-11-2014 11E3 Efterforskning Organiseret
31-12-1599 25-11-2014 11E4 Efterforskning Særlove
31-12-1599 25-11-2014 11E5 Task Force Øst
31-12-1599 25-11-2014 11JO Advokatur for Organiseret Krim.
31-12-1599 25-11-2014 11J1 Advokatur Personfarlig
31-12-1599 25-11-2014 11J2 Advokatur Økonomisk
31-12-1599 25-11-2014 11J3 Advokatur Organiseret
31-12-1599 25-11-2014 11J4 Advokatur Særlov
31-12-1599 25-11-2014 11J5 Advokatur ¿ Task Force Øst
31-12-1599 25-11-2014 11J7 Advokatur Amager
31-12-1599 25-11-2014 11J8 Advokatur City
31-12-1599 25-11-2014 11J9 Advokatur Bellahøj
31-12-1599 01-01-2007 11K1 Frederikssund kriminalpoliti
31-12-1599 01-01-2007 11KK Frederikssund kørekortkontoret
31-12-1599 01-01-2007 11L1 Frederikssund paskontoret
31-12-1599 01-01-2007 11M1 Frederikssund motorkontor
31-12-1599 01-01-2007 11P1 Frederikssund ordenspoliti
31-12-1599 01-01-2007 11P2 Frederiksværk, ordenspoliti
31-12-1599 01-01-2007 11PM Frederikssund politimesteren
31-12-1599 25-11-2014 11PO Københavns Politi
31-12-1599 25-11-2014 11S0 Specialenheden
31-12-1599 25-11-2014 11SF Færdselssektionen
31-12-1599 25-11-2014 11SG Eftersøgningssektionen
31-12-1599 25-11-2014 11SY Beredskabssektionen
31-12-1599 25-11-2014 11V0 Politidirektøren/ VPD
31-12-1599 28-09-2010 1200 Midt- og Vestsjælland (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 122K kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 123K kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 1260 Anklagemyndighed
31-12-1599 25-08-2009 1261 Advokatur, personfarlig krim.
31-12-1599 25-08-2009 1262 Advokatur, økonomisk krim.
31-12-1599 25-08-2009 1263 Advokatur, organiseret krim.
31-12-1599 25-08-2009 1264 Advokatur, særlovskrim.
31-12-1599 25-08-2009 1265 Advokatur, særlige sager
31-12-1599 25-08-2009 1266 Administration
31-12-1599 25-08-2009 1267 Økonomi
31-12-1599 25-08-2009 1268 Personale
31-12-1599 25-08-2009 1269 Ledelsessekretariat
31-12-1599 25-08-2009 1270 Politi
31-12-1599 25-08-2009 1271 Beredskab
31-12-1599 25-08-2009 1280 Efterforskning
31-12-1599 25-08-2009 1290 Lokalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 12A1 arresthuset
31-12-1599 12AA Politidirektør
31-12-1599 12AB Anklagemyndighed
31-12-1599 12AC Politi
31-12-1599 12AD Administration
31-12-1599 12AT Automatisk trafikkontrol
31-12-1599 25-08-2009 12B1 bødejournal
31-12-1599 12BA Ledelsessekretariat
31-12-1599 12BB Økonomi
31-12-1599 12BC Jurister
31-12-1599 12BD Anklagesekretariat
31-12-1599 12BE Beredskab
31-12-1599 12BF Lokalpoliti
31-12-1599 12BG Efterforskning
31-12-1599 12BH Projekt Bornholm
31-12-1599 12BI OPA
31-12-1599 12BJ Logistik
31-12-1599 25-08-2009 12C1 civilpoliti
31-12-1599 12K1 Roskilde kriminalpoliti
31-12-1599 12K2 Roskilde kriminalpoliti(Strand)
31-12-1599 25-08-2009 12KK kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 12L1 Paskontoret (Udgået)
31-12-1599 25-08-2009 12L2 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 12L3 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 12M1 motorkontor
31-12-1599 12M2 Karlslunde, motorkontor udgår1204
31-12-1599 12P1 Roskilde ordenspoliti
31-12-1599 12P2 Karlslunde, ordenspoliti
31-12-1599 12P3 Kirke-Såby landpoliti
31-12-1599 12P4 Viby Sj. landpoliti
31-12-1599 12P5 Lejre,landpoliti
31-12-1599 12P6 Jyllinge landpoliti
31-12-1599 25-08-2009 12PD Midt- og Vestsjællands Politi
31-12-1599 12PM Roskilde politimesteren
31-12-1599 12PO Bornholms Politi
31-12-1599 12S1 Rønne Politi
31-12-1599 12S2 Nexø Politi
31-12-1599 12S3 Allinge Politi
31-12-1599 1300 Køge journalisering
31-12-1599 13A1 Køge
31-12-1599 13B1 Køge bødejournal
31-12-1599 13K1 Køge kriminalpolitiet
31-12-1599 13KK Køge kørekortkontoret
31-12-1599 13L1 Køge paskontoret
31-12-1599 13M1 Køge motorkontor
31-12-1599 13P1 Køge ordenspoliti
31-12-1599 13P2 Stevns landpoliti
31-12-1599 13P4 Hårlev landpoliti
31-12-1599 13P5 Borup landpoliti
31-12-1599 13P6 Rønnede landpoliti
31-12-1599 13P7 Stevns nord udgår 0803
31-12-1599 13P8 Stevns syd udgår 0803
31-12-1599 13P9 Fakse landpoliti
31-12-1599 13PM Køge politimesteren
31-12-1599 1400 Holbæk,journalisering
31-12-1599 142K Nykøbing Sj. kørekortkontoret
31-12-1599 14A1 Holbæk
31-12-1599 14A2 Nykøbing Sjælland
31-12-1999 9119 Socialpædagogisk opholdssted, Bælum
31-12-1999 9121 Pensionen Kastanienborg
31-12-1999 9340 Horsens Sygehus, psykiatrisk afdeling
31-12-1999 9341 Vejle Sygehus, psykiatrisk afdeling
31-12-1999 9470 Prøvegården i Fakse
31-12-1999 PET Politiets efterretningstjeneste
31-12-1999 25-11-2014 1101 Uoplyst
31-12-1999 55A7 Anstalten for domfældte i Kangerlussuaq
31-12-1999 9213 Sødisbakke
31-12-1999 9339 Amager hospital
31-12-1999 31-12-1999 XXXX Uoplyst
31-12-1599 14B1 Holbæk bødejournal
31-12-1599 14K1 Holbæk kriminalpoliti
31-12-1599 14K2 Nykøbing Sj. kriminalpoliti
31-12-1599 14KK Holbæk kørekortkontoret
31-12-1599 14L1 Holbæk paskontoret
31-12-1599 14L2 Nykøbing Sj.,paskontoret
31-12-1599 14M1 Holbæk motorkontor
31-12-1599 14M2 Nykøbing sj.,motorkontor
31-12-1599 14P1 Holbæk ordenspoliti
31-12-1599 14P2 Nykøbing sj.,ordenspoliti
31-12-1599 14P3 Tølløse landpoliti
31-12-1599 14P4 Jyderup landpoliti
31-12-1599 14P5 Svinninge landpoliti
31-12-1599 14P6 Fårevejle landpoliti
31-12-1599 14P7 Højby landpoliti
31-12-1599 14PM Holbæk politimesteren
31-12-1599 1500 Kalundborg, journalisering
31-12-1599 15A1 Kalundborg
31-12-1599 15B1 Kalundborg bødejournal
31-12-1599 15K1 Kalundborg kriminalpoliti
31-12-1599 15KK Kalundborg kørekortkontoret
31-12-1599 15L1 Kalundborg paskontoret
31-12-1599 15M1 Kalundborg motorkontor
31-12-1599 15P1 Kalundborg ordenspoliti
31-12-1599 15P2 Svebølle landpoliti
31-12-1599 15PM Kalundborg politimesteren
31-12-1599 1600 Ringsted journalisering
31-12-1599 16A1 Ringsted
31-12-1599 16B1 Ringsted bødejournal
31-12-1599 16K1 Ringsted kriminalpoliti
31-12-1599 16KK Ringsted kørekortkontoret
31-12-1599 16L1 Ringsted paskontoret
31-12-1599 16L2 Sorø paskontoret
31-12-1599 16L3 Haslev paskontoret
31-12-1599 16M1 Ringsted motorkontor
31-12-1599 16P1 Ringsted ordenspoliti
31-12-1599 16P2 Sorø, ordenspoliti
31-12-1599 16P3 Haslev, ordenspoliti
31-12-1599 16P4 Dianalund landpoliti
31-12-1599 16P5 Stenlille landpoliti
31-12-1599 16PM Ringsted politimesteren
31-12-1599 01-01-2007 1700 Slagelse,journalisering
31-12-1599 172K Korsør kørekortkontoret
31-12-1599 173K Skælskør kørekortkontoret
31-12-1599 17A1 Slagelse
31-12-1599 17B1 Slagelse bødejournal
31-12-1599 17EF Efterforskningscenter
31-12-1599 17K1 Slagelse kriminalpoliti
31-12-1599 17K2 Korsør, kriminalpoliti
31-12-1599 17KK Slagelse kørekortkontoret
31-12-1599 17L1 Slagelse paskontoret
31-12-1599 17L2 Korsør paskontoret
31-12-1599 17L3 Skælskør paskontoret
31-12-1599 17M1 Slagelse motorkontor
31-12-1599 17P1 Slagelse ordenspoliti
31-12-1599 17P2 Korsør, ordenspoliti
31-12-1599 17P3 Skælskør, ordenspoliti
31-12-1599 17P4 Gørlev landpoliti
31-12-1599 17P5 Høng landpoliti
31-12-1599 17P6 Fuglebjerg landpoliti
31-12-1599 17P7 Hashøj landpoliti
31-12-1599 17PM Slagelse politimesteren
31-12-1599 17R5 Slagelse,Regionskontoret
31-12-1599 1800 Næstved,journalisering
31-12-1599 18A1 Næstved
31-12-1599 18B1 Næstved bødejournal
31-12-1599 18C1 Næstved civilpoliti
31-12-1599 18K1 Næstved kriminalpoliti
31-12-1599 18KK Næstved kørekortkontoret
31-12-1599 18L1 Næstved paskontoret
31-12-1599 18M1 Næstved motorkontor
31-12-1599 18P1 Næstved ordenspoliti
31-12-1599 18P2 Fensmark landpoliti
31-12-1599 18P3 Glumsø landpoliti
31-12-1599 18P4 Tappernøje landpoliti
31-12-1599 18PM Næstved politimesteren
31-12-1599 28-09-2010 1900 Sydsjælland og Lolland/Falster (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 1960 Anklagemyndighed
31-12-1599 25-08-2009 1961 Advokatur, personfarlig krim.
31-12-1599 25-08-2009 1962 Advokatur, økonomisk krim.
31-12-1599 25-08-2009 1963 Advokatur, organiseret krim.
31-12-1599 25-08-2009 1964 Advokatur, særlovskrim.
31-12-1599 25-08-2009 1965 Advokatur, særlige sager
31-12-1599 25-08-2009 1966 Administration
31-12-1599 25-08-2009 1967 Økonomi
31-12-1599 25-08-2009 1968 Personale
31-12-1599 25-08-2009 1969 Ledelsessekretariat
31-12-1599 25-08-2009 1970 Politi
31-12-1599 25-08-2009 1971 Beredskab
31-12-1599 25-08-2009 1980 Efterforskning
31-12-1599 25-08-2009 1990 Lokalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 19A1 arresthuset
31-12-1599 19AT Automatisk trafikkontrol
31-12-1599 25-08-2009 19B1 bødejournal
31-12-1599 19K1 Vordingborg kriminalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 19KK kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 19L1 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 19M1 motorkontor
31-12-1599 19P1 Vordingborg ordenspoliti
31-12-1599 19P2 Stege, ordenspoliti
31-12-1599 19P3 Præstø, ordenspoliti
31-12-1599 25-08-2009 19PD Sydsjælland-Lolland-Falsters Politi
31-12-1599 19PM Vordingborg politimesteren
31-12-1599 2000 Nykøbing F,journalisering
31-12-1599 2021 Nykøbing F,grænsepol.afd.LF
31-12-1599 20A1 Nykøbing Falster
31-12-1599 20B1 Nykøbing F. bødejournal
31-12-1599 20C1 Nykøbing F. civilpoliti
31-12-1599 20K1 Nykøbing F. kriminalpoliti
31-12-1599 20K3 Gedser, politi og toldgruppe
31-12-1599 20KK Nykøbing F. kørekortkontoret
31-12-1599 20L1 Nykøbing F. paskontoret
31-12-1599 20L2 Sakskøbing paskontoret
31-12-1599 20M1 Nykøbing F. motorkontor
31-12-1599 20P1 Nykøbing F. ordenspoliti
31-12-1599 20P2 Gedser, ordenspoliti
31-12-1599 20P3 Sakskøbing, ordenspoliti
31-12-1599 20P4 Stubbekøbing, ordenspoliti
31-12-1599 20P5 Nysted landpoliti
31-12-1599 20P6 Nr. Alslev landpoliti
31-12-1599 20P7 Væggerløse landpoliti
31-12-1599 20P8 Marielyst landpoliti
31-12-1599 20PM Nykøbing F. politimesteren
31-12-1599 2100 Nakskov,journalisering
31-12-1599 2120 Nakskov,grænsepol.afd.LF
31-12-1599 212K Maribo kørekortkontor
31-12-1599 21A1 Nakskov
31-12-1599 21A2 Arresten, Maribo
31-12-1599 21B1 Nakskov bødejournal
31-12-1599 21K1 Nakskov kriminalpoliti
31-12-1599 21K2 Rødbyhavn politi- og toldgruppe
31-12-1599 21K3 Maribo, kriminalpoliti
31-12-1599 21KK Nakskov kørekortkontoret
31-12-1599 21L1 Nakskov paskontoret
31-12-1599 21L2 Maribo paskontoret
31-12-1599 21L3 Rødbyhavn paskontor
31-12-1599 21M1 Nakskov motorkontoret
31-12-1599 21P1 Nakskov ordenspoliti
31-12-1599 21P2 Rødby havn, ordenspoliti
31-12-1599 21P3 Maribo, ordenspoliti
31-12-1599 21P4 Rødby, ordenspoliti
31-12-1599 21PM Nakskov politimesteren
31-12-1599 28-09-2010 2200 Bornholm (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 2260 Anklagemyndighed
31-12-1599 25-08-2009 2261 Advokatur, personfarlig krim.
31-12-1599 25-08-2009 2262 Advokatur, økonomisk krim.
31-12-1599 25-08-2009 2263 Advokatur, organiseret krim.
31-12-1599 25-08-2009 2264 Advokatur, særlovskrim.
31-12-1599 25-08-2009 2265 Advokatur, særlige sager
31-12-1599 25-08-2009 2266 Administration
31-12-1599 25-08-2009 2267 Økonomi
31-12-1599 25-08-2009 2268 Personale
31-12-1599 25-08-2009 2269 Ledelsessekretariat
31-12-1599 25-08-2009 2270 Politi
31-12-1599 25-08-2009 2271 Beredskab
31-12-1599 25-08-2009 2280 Efterforskning
31-12-1599 25-08-2009 2290 Lokalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 22A1 arresthuset
31-12-1599 22AT Automatisk trafikkontrol
31-12-1599 25-08-2009 22B1 bødejournal
31-12-1599 25-08-2009 22EF efterforskningscenteret
31-12-1599 22K1 Bornholm kriminalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 22KK kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 22L1 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 22M1 motorkontor
31-12-1599 22P1 Bornholm ordenspoliti
31-12-1599 22P3 Allinge politistation
31-12-1599 22P4 Gudhjem politistation
31-12-1599 22P5 Nexø politistation
31-12-1599 22P6 Åkirkeby politistation
31-12-1599 25-08-2009 22PD Bornholms Politi
31-12-1599 22PM Bornholm politimesteren
31-12-1599 25-08-2009 22R7 regionskontoret
31-12-1599 28-09-2010 2300 Fyn (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 232K kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 2360 Anklagemyndighed
31-12-1599 25-08-2009 2361 Advokatur, personfarlig krim.
31-12-1599 25-08-2009 2362 Advokatur, økonomisk krim.
31-12-1599 25-08-2009 2363 Advokatur, organiseret krim.
31-12-1599 25-08-2009 2364 Advokatur, særlovskrim.
31-12-1599 25-08-2009 2365 Advokatur, særlige sager
31-12-1599 25-08-2009 2366 Administration
31-12-1599 25-08-2009 2367 Økonomi
31-12-1599 25-08-2009 2368 Personale
31-12-1599 25-08-2009 2369 Ledelsessekretariat
31-12-1599 25-08-2009 2370 Politi
31-12-1599 25-08-2009 2371 Beredskab
31-12-1599 25-08-2009 2380 Efterforskning
31-12-1599 25-08-2009 2390 Lokalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 23A1 arresthuset
31-12-1599 23AT Automatisk trafikkontrol
31-12-1599 25-08-2009 23B1 bødejournal
31-12-1599 25-08-2009 23C1 civilpoliti
31-12-1599 25-08-2009 23EF efterforskningscenter
31-12-1599 23K1 Odense kriminalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 23KK kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 23L1 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 23L2 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 23M1 motorkontor
31-12-1599 25-08-2009 23M2 motorkontor
31-12-1599 23P1 Odense ordenspoliti
31-12-1599 23P5 Bogense, ordenspoliti
31-12-1599 23P6 Otterup, ordenspoliti
31-12-1599 23P7 Munkebo, ordenspoliti
31-12-1599 23P8 Langeskov landpoliti
31-12-1599 23P9 Tommerup landpoliti
31-12-1599 25-08-2009 23PD Fyns Politi
31-12-1599 23PM Odense politimesteren
31-12-1599 23PT Odense Færds.afd.
31-12-1599 25-08-2009 23R4 regionskontoret
31-12-1599 25-08-2009 23U1 Vissenbjerg
31-12-1599 25-08-2009 23U2 Årslev
31-12-1599 25-08-2009 23U3 Søndersø
31-12-1599 2400 Svendborg,journalisering
31-12-1599 242K Ærøskøbing kørekortkontoret
31-12-1599 243K Rudkøbing kørekortkontoret
31-12-1599 24A1 Svendborg
31-12-1599 24AT Svendborg,trafikkntr.
31-12-1599 24B1 Svendborg bødejournal
31-12-1599 24C1 Svendborg civilpoliti
31-12-1599 24K1 Svendborg kriminalpoliti
31-12-1599 24KK Svendborg kørekortkontoret
31-12-1599 24L1 Svendborg paskontoret
31-12-1599 24L2 Ærøskøbing paskontoret
31-12-1599 24L3 Rudkøbing paskontoret
31-12-1599 24M1 Svendborg motorkontor
31-12-1599 24M3 Rudkøbing, motorkontor
31-12-1599 24M4 Ærøskøbing, motorkontor
31-12-1599 24P1 Svendborg ordenspoliti
31-12-1599 24P2 Ringe, ordenspoliti
31-12-1599 24P3 Rudkøbing, ordenspoliti
31-12-1599 24P4 Ærøskøbing, ordenspoliti
31-12-1599 24P5 V. Skerninge landpoliti
31-12-1599 24P6 Gudme landpoliti
31-12-1599 24PM Svendborg politimesteren
31-12-1599 2500 Nyborg,journalisering
31-12-1599 25A1 Nyborg
31-12-1599 25B1 Nyborg bødejournal
31-12-1599 25K1 Nyborg kriminalpoliti
31-12-1599 25KK Nyborg kørekortkontoret
31-12-1599 25L1 Nyborg paskontoret
31-12-1599 25L2 Kerteminde paskontoret
31-12-1599 25M1 Nyborg motorkontor
31-12-1599 25M2 Kerteminde, motorkontor
31-12-1599 25P1 Nyborg ordenspoliti
31-12-1599 25P2 Kerteminde, ordenspoliti
31-12-1599 25PM Nyborg politimesteren
31-12-1599 2600 Assens,journalisering
31-12-1599 26A1 Assens
31-12-1599 26A2 Arresthuset
31-12-1599 26B1 Assens bødejournal
31-12-1599 26K1 Assens kriminalpoliti
31-12-1599 26K2 Fåborg kriminalpoliti
31-12-1599 26KK Assens kørekortkontoret
31-12-1599 26L1 Assens paskontoret
31-12-1599 26L2 Fåborg paskontoret
31-12-1599 26M1 Assens motorkontor
31-12-1599 26M2 Fåborg, motorkontor
31-12-1599 26P1 Assens ordenspoliti
31-12-1599 26P2 Fåborg, ordenspoliti
31-12-1599 26P3 Årup landpoliti
31-12-1599 26P4 Glamsbjerg landpoliti
31-12-1599 26P5 Nr. Broby landpoliti
31-12-1599 26PM Assens politimesteren
31-12-1599 2700 Middelfart,journalisering
31-12-1599 27A1 Middelfart, arrest
31-12-1599 27B1 Middelfart indfordr.kt
31-12-1599 27K1 Middelfart kriminalpoliti
31-12-1599 27KK Middelfart kørekortkontor
31-12-1599 27L1 Middelfart paskontoret
31-12-1599 27M1 Middelfart motorkontor
31-12-1599 27P1 Middelfart ordenspoliti
31-12-1599 27P2 Ejby landpoliti
31-12-1599 27P3 Nr. Åby,landpoliti
31-12-1599 27PM Middelfart politimesteren
31-12-1599 2800 Sønderborg,journalisering
31-12-1599 28A1 Sønderborg
31-12-1599 28B1 Sønderborg bødejournal
31-12-1599 28C1 Sønderborg civilpoliti
31-12-1599 28K1 Sønderborg kriminalpoliti
31-12-1599 28KK Sønderborg kørekortkontoret
31-12-1599 28L1 Sønderborg paskontoret
31-12-1599 28L2 Nordborg paskontoret
31-12-1599 28M1 Sønderborg motorkontor
31-12-1599 28P1 Sønderborg ordenspoliti
31-12-1599 28P2 Nordborg, ordenspoliti
31-12-1599 28P3 Broager,landpoliti
31-12-1599 28PM Sønderborg politimesteren
31-12-1599 2900 Gråsten,journalisering
31-12-1599 292K Åbenrå kørekortkontoret
31-12-1599 2930 Gråsten,grænsepol.
31-12-1599 29A1 Åbenrå
31-12-1599 29B1 Gråsten indfordringsk
31-12-1599 29K1 Gråsten kriminalpoliti
31-12-1599 29K2 Åbenrå kriminalpoliti
31-12-1599 29KK Gråsten kørekortkontoret
31-12-1599 29L1 Gråsten paskontoret
31-12-1599 29L2 Åbenrå paskontoret
31-12-1599 29L3 Padborg paskontoret
31-12-1599 29M1 Gråsten motorkontor
31-12-1599 29N1 Gråsten,nærpoliti
31-12-1599 29N2 Åbenrå, nærpoliti
31-12-1599 29N4 Padborg,nærpoliti
31-12-1599 29N5 Rødekro,nærpoliti
31-12-1599 29P1 Gråsten ordenspoliti
31-12-1599 29P2 Åbenrå, ordenspoliti
31-12-1599 29P3 Kruså, ordenspoliti
31-12-1599 29P4 Padborg, ordenspoliti
31-12-1599 29P7 Rødekro udgår 0803
31-12-1599 29P8 Frøslev, ordenspoliti udgår 0803
31-12-1599 29PM Gråsten politimesteren
31-12-1599 3000 Tønder,journalisering
31-12-1599 3029 Tønder,grænsepol.
31-12-1599 30A1 Tønder
31-12-1599 0160 Københavns Politi, Anklagemyndighed
31-12-1599 0164 Københavns Politi, Advokatur, særlovskrim.
31-12-1599 0167 Københavns Politi, Økonomi
31-12-1599 0170 Københavns Politi, Politi
31-12-1599 0171 Københavns Politi, Beredskab
31-12-1599 0180 Københavns Politi, Efterforskning
31-12-1599 0190 Københavns Politi, Lokalpoliti
31-12-1599 30B1 Tønder bødejournal
31-12-1599 30C1 Tønder civilpoliti
31-12-1599 30K1 Tønder kriminalpoliti
31-12-1599 30KK Tønder kørekortkontoret
31-12-1599 30L1 Tønder paskontoret
31-12-1599 30M1 Tønder motorkontor
31-12-1599 30P1 Tønder ordenspoliti
31-12-1599 30P2 Rømø landpoliti
31-12-1599 30P3 Skærbæk landpoliti
31-12-1599 30P5 Tinglev landpoliti
31-12-1599 30P7 Bredebro-Højer landpoliti
31-12-1599 30P8 Bylderup Bov landpoliti
31-12-1599 30PM Tønder politimesteren
31-12-1599 30U1 Løgumkloster landpoliti
31-12-1599 01-01-2007 3100 Haderslev,journalisering
31-12-1599 31A1 Haderslev
31-12-1599 31B1 Haderslev bødejournal
31-12-1599 31C1 Haderslev civilpoliti
31-12-1599 31K1 Haderslev kriminalpoliti
31-12-1599 31KK Haderslev kørekortkontoret
31-12-1599 31L1 Haderslev paskontoret
31-12-1599 31L2 Vojens paskontoret
31-12-1599 31M1 Haderslev motorkontor
31-12-1599 31P1 Haderslev ordenspoliti
31-12-1599 31P2 Vojens, ordenspoliti
31-12-1599 31P4 Christiansfeld landpoliti
31-12-1599 31P5 Rødding landpoliti
31-12-1599 31P6 Gram landpoliti
31-12-1599 31P7 Toftlund landpoliti
31-12-1599 31PM Haderslev politimesteren
31-12-1599 31R3 Haderslev,Regionskontoret
31-12-1599 3200 Ribe,journalisering
31-12-1599 322K Vejen, kørekorkontoret
31-12-1599 32A1 Ribe
31-12-1599 32B1 Ribe bødejournal
31-12-1599 32K1 Ribe kriminalpoliti
31-12-1599 32KK Ribe kørekortkontoret
31-12-1599 32L1 Ribe paskontoret
31-12-1599 32L2 Vejen, paskontoret
31-12-1599 32M1 Ribe motorkontor
31-12-1599 32M2 Vejen, motorkontor
31-12-1599 32P1 Ribe ordenspoliti
31-12-1599 32P2 Vejen, ordenspoliti
31-12-1599 32P3 Bramming, ordenspoliti
31-12-1599 32P4 Brørup landpoliti
31-12-1599 32P5 Holsted landpoliti
31-12-1599 32PM Ribe politimesteren
31-12-1599 28-09-2010 3300 Syd- og Sønderjylland (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 3360 Anklagemyndighed
31-12-1599 25-08-2009 3361 Advokatur, personfarlig krim.
31-12-1599 25-08-2009 3362 Advokatur, økonomisk krim.
31-12-1599 25-08-2009 3363 Advokatur, organiseret krim.
31-12-1599 25-08-2009 3364 Advokatur, særlovskrim.
31-12-1599 25-08-2009 3365 Advokatur, særlige sager
31-12-1599 25-08-2009 3366 Administration
31-12-1599 25-08-2009 3367 Økonomi
31-12-1599 25-08-2009 3368 Personale
31-12-1599 25-08-2009 3369 Ledelsessekretariat
31-12-1599 25-08-2009 3370 Politi
31-12-1599 25-08-2009 3371 Beredskab
31-12-1599 25-08-2009 3380 Efterforskning
31-12-1599 25-08-2009 3390 Lokalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 33A1 arresthuset
31-12-1599 33AT Automatisk Trafikkontrol
31-12-1599 25-08-2009 33B1 bødejournal
31-12-1599 25-08-2009 33C1 civilpoliti
31-12-1599 33K1 Esbjerg kriminalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 33KK kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 33L1 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 33M1 motorkontor
31-12-1599 33P1 Esbjerg ordenspoliti
31-12-1599 33P2 Nordby fanø landpoliti
31-12-1599 25-08-2009 33PD Syd- og Sønderjyllands Politi
31-12-1599 33PM Esbjerg politimesteren
31-12-1599 3400 Varde,journalisering
31-12-1599 342K Grindsted kørekortkontoret
31-12-1599 34B1 Varde bødejournal
31-12-1599 34K1 Varde kriminalpoliti
31-12-1599 34K2 Grindsted, kriminalpoliti
31-12-1599 34KK Varde kørekortkontoret
31-12-1599 34L1 Varde paskontoret
31-12-1599 34L2 Grindsted paskontoret
31-12-1599 34L3 Billund,paskontor
31-12-1599 34M1 Varde motorkontor
31-12-1599 34M2 Grindsted, motorkontor
31-12-1599 34P1 Varde ordenspoliti
31-12-1599 34P2 Grindsted, ordenspoliti
31-12-1599 34P3 Billund, ordenspoliti
31-12-1599 34P4 Nr. Nebel landpoliti
31-12-1599 34P5 Oksbøl landpoliti
31-12-1599 34P6 Ølgod landpoliti
31-12-1599 34P7 Årre landpoliti
31-12-1599 34PM Varde politimesteren
31-12-1599 3500 Fredericia journalisering
31-12-1599 35A1 Fredericia
31-12-1599 35B1 Fredericia bødejournal
31-12-1599 35K1 Fredericia kriminalpoliti
31-12-1599 35KK Fredericia kørekortkontoret
31-12-1599 35L1 Fredericia paskontoret
31-12-1599 35M1 Fredericia motorkontor
31-12-1599 35P1 Fredericia ordenspoliti
31-12-1599 35P2 Børkop landpoliti
31-12-1599 35PM Fredericia politimesteren
31-12-1599 3600 Kolding journalisering
31-12-1599 36A1 Kolding
31-12-1599 36B1 Kolding bødejournal
31-12-1599 36EF Efterforskningscenter
31-12-1599 36K1 Kolding kriminalpoliti
31-12-1599 36KK Kolding kørekortkontoret
31-12-1599 36L1 Kolding paskontoret
31-12-1599 36M1 Kolding motorkontor
31-12-1599 36P1 Kolding ordenspoliti
31-12-1599 36P2 Lunderskov landpoliti
31-12-1599 36P3 Vamdrup landpoliti
31-12-1599 36PM Kolding politimesteren
31-12-1599 28-09-2010 3700 Sydøstjylland (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 3760 Anklagemyndighed
31-12-1599 25-08-2009 3761 Advokatur, personfarlig krim.
31-12-1599 25-08-2009 3762 Advokatur, økonomisk krim.
31-12-1599 25-08-2009 3763 Advokatur, organiseret krim.
31-12-1599 25-08-2009 3764 Advokatur, særlovskrim.
31-12-1599 25-08-2009 3765 Advokatur, særlige sager
31-12-1599 25-08-2009 3766 Administration
31-12-1599 25-08-2009 3767 Økonomi
31-12-1599 25-08-2009 3768 Personale
31-12-1599 25-08-2009 3769 Ledelsessekretariat
31-12-1599 25-08-2009 3770 Politi
31-12-1599 25-08-2009 3771 Beredskab
31-12-1599 25-08-2009 3780 Efterforskning
31-12-1599 25-08-2009 3790 Lokalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 37A1 arresthuset
31-12-1599 37AT Automatisk trafikkontrol
31-12-1599 25-08-2009 37B1 bødejournal
31-12-1599 25-08-2009 37C1 civilpoliti
31-12-1599 37K1 Vejle kriminalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 37KK kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 37L1 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 37M1 motorkontor
31-12-1599 37P1 Vejle ordenspoliti
31-12-1599 37P2 Bredsten landpoliti
31-12-1599 37P3 Egtved landpoliti
31-12-1599 37P4 Give landpoliti
31-12-1599 37P5 Jelling landpoliti
31-12-1599 25-08-2009 37PD Sydøstjyllands Politis Politi
31-12-1599 37PM Vejle politimesteren
31-12-1599 3800 Horsens,journalisering
31-12-1599 38A1 Horsens
31-12-1599 38B1 Horsens bødejournal
31-12-1599 38C1 Horsens civilpoliti
31-12-1599 38K1 Horsens kriminalpoliti
31-12-1599 38KK Horsens kørekortkontoret
31-12-1599 38L1 Horsens paskontoret
31-12-1599 38L2 Hedensted paskontor
31-12-1599 38M1 Horsens motorkontor
31-12-1599 38P1 Horsens ordenspoliti
31-12-1599 38P2 Hornsyld landpoliti
31-12-1599 38P3 Brædstrup landpoliti
31-12-1599 38P4 Gedved landpoliti
31-12-1599 38P5 Juelsminde landpoliti
31-12-1599 38P6 Hedensted landpoliti
31-12-1599 38P7 Lindved landpoliti
31-12-1599 38P9 Nr. Snede landpoliti
31-12-1599 38PM Horsens politimesteren
31-12-1599 38U1 Løsning landpoliti
31-12-1599 3900 Herning,journalisering
31-12-1599 39A1 Arresthuset
31-12-1599 39B1 Herning bødejournal
31-12-1599 39C1 Herning civilpoliti
31-12-1599 39K1 Herning kriminalpoliti
31-12-1599 39KK Herning kørekortkontoret
31-12-1599 39L1 Herning paskontoret
31-12-1599 39L3 Ikast, paskontor
31-12-1599 39M1 Herning motorkontor
31-12-1599 39P1 Herning ordenspoliti
31-12-1599 39P2 Brande, ordenspoliti
31-12-1599 39P3 Ikast, ordenspoliti
31-12-1599 39P4 Aulum landpoliti
31-12-1599 39P5 Kibæk landpoliti
31-12-1599 39P6 Vildbjerg landpoliti
31-12-1599 39P8 Sunds landpoliti
31-12-1599 39PM Herning politimesteren
31-12-1599 4000 Ringkøbing,journalisering
31-12-1599 40A1 Ringkøbing
31-12-1599 40B1 Ringkøbing bødejournal
31-12-1599 40K1 Ringkøbing kriminalpoliti
31-12-1599 40KK Ringkøbing kørekortkontoret
31-12-1599 40L1 Ringkøbing paskontoret
31-12-1599 40L2 Skjern paskontoret
31-12-1599 40M1 Ringkøbing motorkontor
31-12-1599 40M2 Skjern, motorkontor
31-12-1599 40P1 Ringkøbing ordenspoliti
31-12-1599 40P2 Skjern, ordenspoliti
31-12-1599 40P3 Videbæk landpoliti
31-12-1599 40P4 Tarm landpoliti
31-12-1599 40PM Ringkøbing politimesteren
31-12-1599 28-09-2010 4100 Midt- og Vestjylland (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 412K kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 4160 Anklagemyndighed
31-12-1599 25-08-2009 4161 Advokatur, personfarlig krim.
31-12-1599 25-08-2009 4162 Advokatur, økonomisk krim.
31-12-1599 25-08-2009 4163 Advokatur, organiseret krim.
31-12-1599 25-08-2009 4164 Advokatur, særlovskrim.
31-12-1599 25-08-2009 4165 Advokatur, særlige sager
31-12-1599 25-08-2009 4166 Administration
31-12-1599 25-08-2009 4167 Økonomi
31-12-1599 25-08-2009 4168 Personale
31-12-1599 25-08-2009 4169 Ledelsessekretariat
31-12-1599 25-08-2009 4170 Politi
31-12-1599 25-08-2009 4171 Beredskab
31-12-1599 25-08-2009 4180 Efterforskning
31-12-1599 25-08-2009 4190 Lokalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 41A1 arresthuset
31-12-1599 41AT Automatisk trafikkontrol
31-12-1599 25-08-2009 41B1 indfordringskontoret
31-12-1599 41K1 Holstebro kriminalpoliti
31-12-1599 41K2 Lemvig, kriminalpoliti
31-12-1599 41K3 Struer, kriminalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 41KK kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 41L1 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 41L2 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 41L3 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 41M1 motorkontoret
31-12-1599 25-08-2009 41M2 motorkontoret
31-12-1599 25-08-2009 41M3 motorkontoret
31-12-1599 25-08-2009 41N1 nærpolitiet
31-12-1599 25-08-2009 41N2 nærpolitiet
31-12-1599 25-08-2009 41N3 nærpolitiet
31-12-1599 25-08-2009 41N4 Vinderup
31-12-1599 25-08-2009 41N5 Thyholm
31-12-1599 25-08-2009 41N6 Thyborøn
31-12-1599 25-08-2009 41N7 Ulfborg
31-12-1599 41P1 Holstebro ordenspoliti
31-12-1599 41P2 Lemvig, ordenspoliti
31-12-1599 41P3 Struer, ordenspoliti
31-12-1599 41P4 Vinderup udgået 10.99
31-12-1599 41P6 Thyborøn udgået 10.99
31-12-1599 41P7 Ulfborg udgået 10.99
31-12-1599 41P9 Hvidbjerg udgået 10.99
31-12-1599 25-08-2009 41PD Midt- og Vestjyllands Politi
31-12-1599 41PM Holstebro politimesteren
31-12-1599 28-09-2010 4200 Østjylland (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 4260 Anklagemyndighed
31-12-1599 25-08-2009 4261 Advokatur, personfarlig krim.
31-12-1599 25-08-2009 4262 Advokatur, økonomisk krim.
31-12-1599 25-08-2009 4263 Advokatur, organiseret krim.
31-12-1599 25-08-2009 4264 Advokatur, særlovskrim.
31-12-1599 25-08-2009 4265 Advokatur, særlige sager
31-12-1599 25-08-2009 4266 Administration
31-12-1599 25-08-2009 4267 Økonomi
31-12-1599 25-08-2009 4268 Personale
31-12-1599 25-08-2009 4269 Ledelsessekretariat
31-12-1599 25-08-2009 4270 Politi
31-12-1599 25-08-2009 4271 Beredskab
31-12-1599 25-08-2009 4280 Efterforskning
31-12-1599 25-08-2009 4290 Lokalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 42A1 arresthuset
31-12-1599 42AT Automatisk trafikkontrol
31-12-1599 25-08-2009 42B1 bødejournal
31-12-1599 25-08-2009 42C1 civilpoliti
31-12-1599 25-08-2009 42EF efterforskningscenter
31-12-1599 42K1 Århus kriminalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 42KK kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 42L1 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 42M1 motorkontor
31-12-1599 42P1 Århus ordenspoliti
31-12-1599 42P2 Viby, ordenspoliti
31-12-1599 42P3 Åbyhøj, ordenspoliti
31-12-1599 42P4 Risskov, ordenspoliti
31-12-1599 42P6 Galten landpoliti
31-12-1599 42P7 Hornslet landpoliti
31-12-1599 42P8 Malling,landpoliti
31-12-1599 42P9 Rønde landpoliti
31-12-1599 25-08-2009 42PD Østjyllands Politi
31-12-1599 42PM Århus politimesteren
31-12-1599 25-08-2009 42R2 regionskontoret
31-12-1599 4300 Odder politi journalisering
31-12-1599 4301 Skanderborg politi journal.
31-12-1599 432K Skanderborg kørekortkontoret
31-12-1599 43B1 Odder bødejournal
31-12-1599 43K1 Odder kriminalpoliti
31-12-1599 43K2 Skanderborg, kriminalpoliti
31-12-1599 43KK Odder kørekortkontoret
31-12-1599 43L1 Odder paskontoret
31-12-1599 43L2 Skanderborg paskontoret
31-12-1599 43M1 Odder motorkontor
31-12-1599 43M2 Skanderborg, motorkontor
31-12-1599 43P1 Odder ordenspoliti
31-12-1599 43P2 Skanderborg, ordenspoliti
31-12-1599 43P3 Ry landpoliti
31-12-1599 43P4 Tranebjerg samsø landpoliti
31-12-1599 43P5 Hørning landpoliti
31-12-1599 43PM Odder politimesteren
31-12-1599 4400 Silkeborg,journalisering
31-12-1599 44A1 Silkeborg
31-12-1599 44B1 Silkeborg bødejournal
31-12-1599 44C1 Silkeborg civilpoliti
31-12-1599 44K1 Silkeborg kriminalpoliti
31-12-1599 44KK Silkeborg kørekortkontoret
31-12-1599 44L1 Silkeborg paskontoret
31-12-1599 44M1 Silkeborg motorkontor
31-12-1599 44P1 Silkeborg ordenspoliti
31-12-1599 44P2 Hammel landpoliti
31-12-1599 44P3 Gjern landpoliti
31-12-1599 44PM Silkeborg politimesteren
31-12-1599 4500 Randers journalisering
31-12-1599 45A1 Randers
31-12-1599 45B1 Randers bødejournal
31-12-1599 45C1 Randers civilpoliti
31-12-1599 45K1 Randers kriminalpoliti
31-12-1599 45KK Randers kørekortkontoret
31-12-1599 45L1 Randers paskontoret
31-12-1599 45M1 Randers motorkontor
31-12-1599 45P1 Randers ordenspoliti
31-12-1599 45P2 Mariager
31-12-1599 45P3 Øster Tørslev landpoliti
31-12-1599 45P4 Fårup landpoliti
31-12-1599 45P5 Allingåbro landpoliti
31-12-1599 45P6 Auning landpoliti
31-12-1599 45P7 Hadsten landpoliti
31-12-1599 45P8 Langå landpoliti
31-12-1599 45PM Randers politimesteren
31-12-1599 4600 Grenå journalisering
31-12-1599 46A1 Grenå
31-12-1599 46B1 Grenå bødejournal
31-12-1599 46K1 Grenå kriminalpoliti
31-12-1599 46KK Grenå kørekortkontoret
31-12-1599 46L1 Grenå paskontoret
31-12-1599 46L2 Ebeltoft paskontoret
31-12-1599 46M1 Grenå motorkontor
31-12-1599 46P1 Grenå ordenspoliti
31-12-1599 46P2 Ebeltoft, ordenspoliti
31-12-1599 46P3 Knebel
31-12-1599 46P4 Glesborg landpoliti
31-12-1599 46P5 Kolind landpoliti
31-12-1599 46PM Grenå politimesteren
31-12-1599 4700 Viborg,journalisering
31-12-1599 47A1 Viborg
31-12-1599 47B1 Viborg indfordr.kt
31-12-1599 47C1 Viborg civilpoliti
31-12-1599 47K1 Viborg kriminalpoliti
31-12-1599 47KK Viborg kørekortkontoret
31-12-1599 47L1 Viborg paskontoret
31-12-1599 47M1 Viborg motorkontor
31-12-1599 47P1 Viborg ordenspoliti
31-12-1599 47P2 Bjerringbro, ordenspoliti
31-12-1599 47P3 Kjellerup landpoliti
31-12-1599 47P4 Karup landpoliti
31-12-1599 47P6 Møldrup landpoliti
31-12-1599 47P7 Ørum landpoliti
31-12-1599 47P8 Stoholm landpoliti
31-12-1599 47P9 Ulstrup landpoliti
31-12-1599 47PM Viborg politimesteren
31-12-1599 4800 Skive,journalisering
31-12-1599 48A1 Skive
31-12-1599 48B1 Skive bødejournal
31-12-1599 48K1 Skive kriminalpoliti
31-12-1599 48KK Skive kørekortkontoret
31-12-1599 48L1 Skive paskontoret
31-12-1599 48M1 Skive motorkontor
31-12-1599 48P1 Skive ordenspoliti
31-12-1599 48P2 Spøttrup landpoliti
31-12-1599 48P3 Breum landpoliti
31-12-1599 48P4 Glyngøre landpoliti
31-12-1599 48P5 Nr. Søby
31-12-1599 48PM Skive politimesteren
31-12-1599 4900 Thisted journalisering
31-12-1599 492K Nykøbing Mors kørekortkontoret
31-12-1599 493K Hurup kørekortkontoret
31-12-1599 49A1 Thisted
31-12-1599 49A2 Arresthuset
31-12-1599 49B1 Thisted bødejournal
31-12-1599 49K1 Thisted kriminalpoliti
31-12-1599 49K2 Nykøbing Mors, kriminalpoliti
31-12-1599 49KK Thisted kørekortkontoret
31-12-1599 49L1 Thisted paskontoret
31-12-1599 49L2 Nykøbing Mors paskontoret
31-12-1599 49L3 Hurup paskontoret
31-12-1599 49M1 Thisted motorkontor
31-12-1599 49M2 Nykøbing Mors, motorkontor
31-12-1599 49M3 Hurup, motorkontor
31-12-1599 49P1 Thisted ordenspoliti
31-12-1599 49P2 Nykøbing Mors, ordenspoliti
31-12-1599 49P3 Hurup landpoliti
31-12-1599 49P4 Hanstholm landpoliti
31-12-1599 49PM Thisted politimesteren
31-12-1599 5000 Løgstør,journalisering
31-12-1599 50B1 Løgstør bødejournal
31-12-1599 50K1 Løgstør kriminalpoliti
31-12-1599 50K2 Nibe, kriminalpoliti
31-12-1599 50KK Løgstør kørekortkontor
31-12-1599 50L1 Løgstør paskontoret
31-12-1599 50L2 Års paskontoret
31-12-1599 50M1 Løgstør motorkontor
31-12-1599 50P1 Løgstør ordenspoliti
31-12-1599 50P2 Nibe landpoliti
31-12-1599 50P3 Års landpoliti
31-12-1599 50P4 Farsø landpoliti
31-12-1599 50P5 Fjerritslev landpoliti
31-12-1599 50P6 Brovst landpoliti
31-12-1599 50PM Løgstør politimesteren
31-12-1599 28-09-2010 5100 Nordjylland (journalisering)
31-12-1599 25-08-2009 5160 Anklagemyndighed
31-12-1599 25-08-2009 5161 Advokatur, personfarlig krim.
31-12-1599 25-08-2009 5162 Advokatur, økonomisk krim.
31-12-1599 25-08-2009 5163 Advokatur, organiseret krim.
31-12-1599 25-08-2009 5164 Advokatur, særlovskrim.
31-12-1599 25-08-2009 5165 Advokatur, særlige sager
31-12-1599 25-08-2009 5166 Administration
31-12-1599 25-08-2009 5167 Økonomi
31-12-1599 25-08-2009 5168 Personale
31-12-1599 25-08-2009 5169 Ledelsessekretariat
31-12-1599 25-08-2009 5170 Politi
31-12-1599 25-08-2009 5171 Beredskab
31-12-1599 25-08-2009 5180 Efterforskning
31-12-1599 25-08-2009 5190 Lokalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 51A1 arresthuset
31-12-1599 51AT Automatisk trafikkontrol
31-12-1599 25-08-2009 51B1 indfordringskontoret
31-12-1599 25-08-2009 51C1 civilkontoret
31-12-1599 25-08-2009 51EF efterforskningscenter
31-12-1599 51K1 Ålborg kriminalpoliti
31-12-1599 25-08-2009 51KK kørekortkontoret
31-12-1599 25-08-2009 51L1 paskontoret
31-12-1599 25-08-2009 51L2 paskontoret (landpoliti)
31-12-1599 25-08-2009 51M1 motorkontor
31-12-1599 25-08-2009 51N1 Aalborg City
31-12-1599 25-08-2009 51N2 Aalborg Øst
31-12-1599 25-08-2009 51N3 Aalborg Nord
31-12-1599 25-08-2009 51N4 Gistrup
31-12-1599 25-08-2009 51N5 Hals
31-12-1599 25-08-2009 51N6 Sejlflod
31-12-1599 25-08-2009 51N7 Støvring
31-12-1599 25-08-2009 51N8 Sulsted
31-12-1599 25-08-2009 51N9 Aabybro
31-12-1599 51P1 Ålborg ordenspoliti
31-12-1599 51P3 Kongerslev udgår 0998
31-12-1599 51P4 Støvring
31-12-1599 51P5 Hals udgår 0998
31-12-1599 51P6 Åbybro udgår 0998
31-12-1599 51P9 Vodskov
31-12-1599 25-08-2009 51PD Nordjyllands Politi
31-12-1599 51PM Ålborg politimesteren
31-12-1599 25-08-2009 51R1 regionskontoret
31-12-1599 51U1 Gistrup udgår 0998
31-12-1599 5200 Hobro,journalisering
31-12-1599 522K Hadsund kørekortkontoret
31-12-1599 52A1 Hobro
31-12-1599 52B1 Hobro indfordr.kt
31-12-1599 52K1 Hobro kriminalpoliti
31-12-1599 52KK Hobro kørekortkontoret
31-12-1599 52L1 Hobro paskontoret
31-12-1599 52L2 Hadsund paskontoret
31-12-1599 52M1 Hobro motorkontor
31-12-1599 52M2 Hadsund, motorkontor
31-12-1599 52P1 Hobro ordenspoliti
31-12-1599 52P2 Hadsund, ordenspoliti
31-12-1599 52P3 Ålestrup,landpoliti
31-12-1599 52P4 Arden landpoliti
31-12-1599 52P7 Skørping,landpoliti
31-12-1599 52PM Hobro politimesteren
31-12-1599 5300 Frederikshavn journalisering
31-12-1599 532K Skagen, kørekortkontoret
31-12-1599 533K Dronninglund, kørekortkontoret
31-12-1599 53A1 Frederikshavn
31-12-1599 53B1 Frederikshavn indfordr.kontor
31-12-1599 53C1 Frederikshavn civilpoliti udgår 0199
31-12-1599 53K1 Frederikshavn kriminalpoliti
31-12-1599 53KK Frederikshavn kørekortkontoret
31-12-1599 53L1 Frederikshavn paskontoret
31-12-1599 53L2 Skagen paskontoret
31-12-1599 53L3 Dronninglund,paskontor
31-12-1599 53M1 Frederikshavn motorkontor
31-12-1599 53M2 Skagen, motorkontor
31-12-1599 53M3 Dronninglund,motorkontor
31-12-1599 53N1 Frederikshavn,nærpoliti
31-12-1599 53N2 Frederiksh.nærp.indrejsekontrol
31-12-1599 53N3 Sæby,nærpoliti
31-12-1599 53N4 Dronninglund,nærpoliti
31-12-1599 53P1 Frederikshavn ordenspoliti
31-12-1599 53P2 Skagen, ordenspoliti
31-12-1599 53P3 Sæby, ordenspoliti udgår 0199
31-12-1599 53P5 Dronninglund landpoliti
31-12-1599 53P6 Byrum landpoliti
31-12-1599 53P8 Hjallerup landpoliti
31-12-1599 53PM Frederikshavn politimesteren
31-12-1599 5400 Hjørring,journalisering
31-12-1599 542K Brønderslev kørekortkontoret
31-12-1599 54A1 Hjørring
31-12-1599 54B1 Hjørring bødejournal
31-12-1599 54K1 Hjørring kriminalpoliti
31-12-1599 54KK Hjørring kørekortkontoret
31-12-1599 54L1 Hjørring paskontoret
31-12-1599 54L2 Brønderslev paskontoret
31-12-1599 54M1 Hjørring motorkontor
31-12-1599 54M2 Brønderslev, motorkontor
31-12-1599 54P1 Hjørring ordenspoliti
31-12-1599 54P2 Brønderslev, ordenspoliti
31-12-1599 54P3 Hirtshals, ordenspoliti
31-12-1599 54P4 Løkken
31-12-1599 54P5 Pandrup landpoliti
31-12-1599 54P6 Sindal landpoliti
31-12-1599 54P9 Vraa landpoliti
31-12-1599 54PM Hjørring politimesteren
31-12-1599 5500 Grønland (journalisering)
31-12-1599 5501 Nanortalik
31-12-1599 5502 Qaqortoq (Julianehåb)
31-12-1599 5503 Narsaq (Narssak)
31-12-1599 5504 Paamiut (Frederikshåb)
31-12-1599 5505 Nuuk (Godthåb)
31-12-1599 5506 Manitsoq (Sukkertoppen)
31-12-1599 5507 Kangerlussusq (Sdr. Strømfjord)
31-12-1599 5508 Sisimiut (Holsteinsborg)
31-12-1599 5509 Aasiaat (Egedesminde)
31-12-1599 5510 Qeqertarsuaq (Godhavn)
31-12-1599 5511 Qasigiannguit (Christianshåb)
31-12-1599 5512 Ilulissat (Jakobshavn)
31-12-1599 5513 Uummannaq (Umanak)
31-12-1599 5514 Upernavik
31-12-1599 5515 Pituffik (Thule Air Base)
31-12-1599 5516 Tasiilaq (Angmassalik)
31-12-1599 5517 Illoqqortoormiut (Scoresbysund)
31-12-1599 5518 Qaanaaq
31-12-1599 55A1 anstalten for domfældte i Nuuk (Godthåb)
31-12-1599 55A2 anstalten for domfældte i Qaqortoq (Julianehåb)
31-12-1599 55A3 anstalten for domfældte i Aasiaat (Egedesminde)
31-12-1599 55A5 anstalten for domfældte i Ilulissat (Jakobshavn)
31-12-1599 55A6 anstalten for domfældte i Sisimiut
31-12-1599 55AK kørekortkontoret
31-12-1599 55AP paskontoret
31-12-1599 55B1 bødejournal
31-12-1599 55BK kørekortkontoret
31-12-1599 55BP paskontoret
31-12-1599 55CK kørekortkontoret
31-12-1599 55CP paskontoret
31-12-1599 55EK kørekortkontoret
31-12-1599 55EP paskontoret
31-12-1599 55FK kørekortkontoret
31-12-1599 55FP paskontoret
31-12-1599 55GK kørekortkontoret
31-12-1599 55GP paskontoret
31-12-1599 55HK kørekortkontoret
31-12-1599 55HP paskontoret
31-12-1599 55JK kørekortkontoret
31-12-1599 55JP paskontoret
31-12-1599 55KK kørekortkontoret
31-12-1599 55KP paskontoret
31-12-1599 55LK kørekortkontoret
31-12-1599 55LP paskontoret
31-12-1599 55NK kørekortkontoret
31-12-1599 55NP paskontoret
31-12-1599 55OK kørekortkontoret
31-12-1599 55OP paskontoret
31-12-1599 55PK kørekortkontoret
31-12-1599 55PM politimesteren
31-12-1599 55PP paskontoret
31-12-1599 55QK Qaanaaq kørekortkontor
31-12-1599 55QP Qaanaaq paskontor
31-12-1599 55RK kørekortkontoret
31-12-1599 55RP paskontoret
31-12-1599 55SK kørekortkontoret
31-12-1599 55SP paskontoret
31-12-1599 55TK kørekortkontoret
31-12-1599 55TP paskontoret
31-12-1599 5600 Færøerne (journalisering)
31-12-1599 5602 Runavik/fuglafjørdur
31-12-1599 5603 Klaksvik
31-12-1599 5604 Vestmanna
31-12-1599 5605 Midvåg
31-12-1599 5606 Sandoy Sand
31-12-1599 5607 Tvøroyri
31-12-1599 5608 Våg
31-12-1599 56A1 arresthuset
31-12-1599 56B1 bødejournal
31-12-1599 56BF bilinspektionen
31-12-1599 56K1 kriminalpolitiafdelingen
31-12-1599 56P1 ordenspolitiafdelingen
31-12-1599 56P2 Klaksvik
31-12-1599 56P3 Runavik
31-12-1599 56P4 Vestmanna
31-12-1599 56P5 Midvåg
31-12-1599 56P6 Sand
31-12-1599 56P7 Tvøroyri
31-12-1599 56PM politimesteren
31-12-1599 6000 Rigsadvokaten
31-12-1599 6100 Statsadvokaten
31-12-1599 6110 Statsadv. for Kbh., 1.adv.
31-12-1599 6120 Statsadv. for Kbh., 2.adv.
31-12-1599 6130 Statsadvokaten for Sjælland
31-12-1599 6140 SA. f. Fyn, Loll./f. og Bornh.
31-12-1599 6150 Statsadvokaten i Ålborg
31-12-1599 6160 Statsadvokaten i Viborg
31-12-1599 6170 Statsadvokaten i Sønderborg
31-12-1599 26-11-2013 6180 Sa. for særl. økonomisk krim.
31-12-1599 6190 Sa. for selskabstømmerkrim.
31-12-1599 6200 Justitsministeriet
31-12-1599 6201 Indfødsretskontoret
31-12-1599 6300 Direktoratet for Kriminalforsorg.
31-12-1599 6305 Skov- og Naturstyrelse
31-12-1599 7000 Rigsretten
31-12-1599 7010 Højesteret
31-12-1599 7020 Vestre landsret
31-12-1599 7030 Østre landsret
31-12-1599 7040 Sø- og handelsretten i Kbh.
31-12-1599 7050 Gejstlige retter
31-12-1599 7060 Klageretten
31-12-1599 25-06-2019 7100 Auditøren/forsv. aud. Kbh.
31-12-1599 7101 Generalauditoriatet
31-12-1599 7102 Forsvarskommandoauditøren
31-12-1599 7103 Hærauditøren
31-12-1599 7104 Marineauditøren
31-12-1599 25-06-2019 7105 Flyverauditøren
31-12-1599 25-06-2019 7106 Auditøren for Kbhs. reg. mv.
31-12-1599 7107 Auditøren i Ålborg
31-12-1599 7108 Auditøren i Viborg
31-12-1599 7109 Auditøren i Århus
31-12-1599 7110 Audit. i Fredericia/forsv.Jyll.
31-12-1599 7120 Hjemmeværnskommandoen
31-12-1599 7201 Statsskattedirektoratet
31-12-1599 7202 Direktoratet for toldvæsenet
31-12-1599 7203 Direktoratet for søfarende
31-12-1599 7204 Udlændingestyrelsen - Udvisning
31-12-1599 7205 Fødevaredirektoratet
31-12-1599 7250 Statens Luftfartsvæsen
31-12-1599 7301 Sverige
31-12-1599 7302 Norge
31-12-1599 7303 Finland
31-12-1599 7304 Forbundsrepublikken Tyskland
31-12-1599 7305 Øvrige udland
31-12-1599 7306 Island
31-12-1599 7500 Københavns byret
31-12-1599 7501 Københavns byret, 1. afd.
31-12-1599 7502 Københavns byret, 2. afd.
31-12-1599 7503 Københavns byret, 3. afd.
31-12-1599 7504 Københavns byret, 4. afd.
31-12-1599 7505 Københavns byret, 5. afd.
31-12-1599 7506 Københavns byret, 6. afd.
31-12-1599 7507 Københavns byret, 7. afd.
31-12-1599 7508 Københavns byret, 8. afd.
31-12-1599 7509 Københavns byret, 9. afd.
31-12-1599 750A Københavns byret, afd.a
31-12-1599 750B Københavns byret, afd.b
04-03-2014 R093 Brønderslev Psykiatrisk Sygehus
01-01-2012 26-11-2013 6195 Statsadvokaten for særlige internationale straffesager
31-12-1599 0111 Fejlregistrering
31-12-1599 0001 Fejlregistrering
31-12-1599 0000 UKENDT
25-11-2014 11PD Københavns Politi
25-11-2014 07AO Københavns Vestegns Politi
31-12-1999 0009 Fejlregistrering
26-11-2013 12TC Midt og Vestsjællands Politi
26-11-2013 37TC Sydøstjyllands Politi
26-11-2013 51TC Nordjyllands politi
26-11-2013 6125 Statsadvokaten i København
26-11-2013 6126 Statsadvokaten i Viborg
26-11-2013 6127 Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet
31-12-1999 9122 Pensionen Lysholmgård
19-03-2013 R090 Psykiatrisk Afdeling Middelfart
19-03-2013 R091 Psykiatrien Syd S7 Vordingborg
31-12-1599 0110 Fejlregistrering
01-01-2014 14-12-2020 11FA Beredskabssektion Amager
01-01-2014 11FB Beredskabsafdeling 2
01-01-2014 11FC Beredskabsafdeling 1
01-01-2014 11FD Afd for borgernær kriminalitet
01-01-2014 11FE Afd for berigelseskriminalitet
01-01-2014 11JC Almen Advokatur for Borgernær
01-01-2014 11JD Dommervagten
01-01-2014 11JÆ Adm. sektion specielle sager
01-01-2014 11PA Politisøjlen
01-01-2014 11PB Beredskabsenheden
01-01-2014 11PC Specialenheden
01-01-2014 11PE Efterforskningsenheden
01-01-2014 11PQ Udlændingekontrolsektionen
01-01-2014 11PS Lokalpolitienheden
01-01-2014 11PT Særlig Efterforskning Øst
01-01-2014 11PW Nærpolitiafdelingen
01-01-2014 11RP Afd. Personfarlig Krim.
01-01-2014 14-12-2020 11RT Task Force Pusherstreet
01-01-2014 11RZ Afd. Organiseret Kriminalitet
31-12-1999 31-12-1999 027 Ukendt
31-12-1999 0298 Ukendt
31-12-1999 31-12-1999 R098 Ukendt
31-12-1999 0022 Ukendt
31-12-1999 31-12-1999 0163 Ukendt
14-06-2014 6010 Den uafhængige politianklagemyndighed
14-06-2014 41AV Midt- og Vestsjællands Politi
14-06-2014 25-11-2014 07AØ Københavns Vestegns Politi
31-12-1999 R089 Regionshospitalet Horsens - psykiatrisk afdeling
31-12-1999 31-12-1999 9028 Fængslet Ellebæk
02-06-2013 R092 Kompasset - sikret institution
02-06-2013 05BQ Syd- og Sønderjyllands Politi
02-06-2013 05S9 Syd- og Sønderjyllands Politi
31-12-1999 0027 Ukendt
31-12-1999 7209 SFR (Styrelsen for fastholdelse og rekruttering)
31-12-1599 11JA Anklagemyndigheden
31-12-1599 11JF Almen Advokatur Narko/Færdsel
31-12-1599 11JK Advokatur for kvalitet og viden
31-12-1599 11JP Advokatur for Personfarlig krim.
31-12-1599 11JT Advokatur SEØ
31-12-1599 11JY Adm. sektion almene sager 1
31-12-1599 11JZ Adm. sektion almene sager 2
31-12-1599 11JØ Advokatur Økonomisk krim.
31-12-1599 11LH Hittegods- og kostersektionen
31-12-1599 11LS Direktionssekretariatet
31-12-1599 11PY (Udgået)Lokalpolitiafd. Bellahøj
31-12-1599 11RX Afd. Efterforskningsstøtte
31-12-1599 11RØ Afd. Økonomisk krim.
31-12-1599 11ZF Center for færdsel og trafik
31-12-1599 11ZG Center for grænsekontrol
11-05-2016 HJEM SF i hjem, uddannelsessted mm.
11-05-2016 T102 København - Socialforvaltning Børn og unge
11-05-2016 T201 Allerød Kommune
11-05-2016 T210 Fredensborg Kommune
11-05-2016 T217 Helsingør Kommune
11-05-2016 T218 Helsingør - Børn og unge
11-05-2016 T219 Hillerød Kommune
11-05-2016 T220 Hillerød - Børn og unge
11-05-2016 T224 Hørsholm - Center Børn og voksne
11-05-2016 T230 Rudersdal Kommune
11-05-2016 T231 Rudersdal - Børn og unge
11-05-2016 T260 Halsnæs Kommune
11-05-2016 T270 Gribskov Kommune
11-05-2016 T271 Gribskov kommune - Center for børn og unge
11-05-2016 A042 Blegdamsvejns Arrest
31-12-1599 RE Kostercentralen
12-02-2016 F101 Fejlregistrering
01-01-2014 11JB Almen Advokatur for Berigelse
01-01-2014 11JS Almen Advokatur for særlov
01-01-2014 11JX Advokatursekretariatet
01-01-2014 11LA Administrationssøjlen
01-01-2014 11SA Stabssektionen
31-12-1599 Y017 Handling-Danmark Forsikring
31-12-1599 Y044 Alpha Insurance
23-02-2016 R094 Psykiatrisygehuset i Slagelse
23-02-2016 R095 Psykiatrisygehuset i Slagelse
23-02-2016 R096 Psykiatrisygehuset i Slagelse
23-02-2016 R097 Sikringen i Slagelse
05-06-2016 T400 Bornholms Regionskommune
04-10-2016 0501 Honorarkonsulatet i Podgorica
04-10-2016 9165 Geralkonsulatet i Hamborg
07-02-2017 B706 Hornslet Bibliotek
07-02-2017 T253 Greve Kommune
07-02-2017 T258 Køge Kommune - Familie og børn
07-02-2017 T259 Køge Kommune
07-02-2017 T265 Roskilde Kommune - Familie og børn
07-02-2017 T266 Roskilde Kommune
07-02-2017 T269 Solrød Kommune
07-02-2017 T306 Odsherred Kommune
07-02-2017 T316 Holbæk Kommune
07-02-2017 T326 Kalundborg Kommune
07-02-2017 T329 Ringsted Kommune
07-02-2017 T336 Stevns Kommune
07-02-2017 T350 Lejre Kommune
07-02-2017 T773 Morsø Kommune
07-02-2017 T787 Thisted Kommune
31-12-1599 EDB EDB sekretariatet (gammel kode som ikke bruges mere)
24-11-2015 P009 Pension Hammer Bakker
04-12-2018 01LC LCIK, Landscenter for internetkriminalitet/bedrageri
04-12-2018 T250 Frederikssund Kommune
04-12-2018 T792 Viborg Kommune, Familie og Rådgivning
04-12-2018 X100 Rigshospitalet
04-12-2018 X101 Glostrup Hospital
04-12-2018 X102 Bispebjerg Hospital
04-12-2018 X103 Frederiksberg Hospital
04-12-2018 X104 Amager Hospital
04-12-2018 X105 Hvidovre Hospital
04-12-2018 X106 Herlev Hospital
04-12-2018 X107 Gentofte Hospital
16-03-2021 T272 Gribskov, Dagtilbud og Skoler
16-03-2021 T360 Lolland Kommune
16-03-2021 T464 Odense Kommune, Børn og Unge
16-03-2021 T477 Svendborg Kommune, Socialafd.
16-03-2021 T730 Randers Kommune
16-03-2021 T752 Aarhus Kommunes Ungecenter
16-03-2021 X110 Regionshospital Randers, Skadestue
29-06-2021 A045 Kriminalforsorgen i Aarhus
29-06-2021 T630 Vejle Kommune
10-10-2017 F021 KF Storstrøm, Storstrøm Fængsel
26-02-2020 55A8 Anstalten for domfældte, Tasiilaq i Kangerlussuaq
26-02-2020 Y057 Prosam Forsikring
04-09-2018 T420 Assens Kommune
04-09-2018 T430 Faaborg-Midtfyn Kommune
04-09-2018 T441 Kerteminde Kommune, Børn og Ungeafdeling
04-09-2018 T482 Langelands Kommune
04-09-2018 T411 Middelfart Kommune, Børn og Ungerådgivning
04-09-2018 T481 Nordfyns Kommune, Jobcenter
04-09-2018 T485 Nordfyns Kommune, Børn og Unge
04-09-2018 T450 Nyborg Kommune
04-09-2018 T462 Odense Kommune, Unge og Voksne
04-09-2018 T478 Svendborg Kommune, Familieafdeling
04-09-2018 T493 Ærø Kommune, Social og Kultur
04-09-2018 X009 Odense Universitetshospital
28-06-2018 F023 Nykøbing Fængsel
15-11-2022 T267 Roskilde Kommune, Børn og Unge
15-11-2022 X117 Psy Gødstrup Akutmodtagelse
15-11-2022 A046 KE København
15-11-2022 A047 KE Ringsted
15-11-2022 A048 KE Kolding
15-11-2022 A049 KE Hobro
15-11-2022 T377 Guldborgsund Kommune, Familierådgivning
15-11-2022 Y069 AVUS Danmark
15-11-2022 T410 Middelfart Kommune, familieafdeling
15-11-2022 T378 Guldborgsund Kommune, socialområde
15-11-2022 T106 København,Borgercenter Børn og Unge
15-11-2022 Y015 GF Forsikring
03-12-2019 T621 Kolding Kommune
03-12-2019 T615 Horsens Kommune
03-12-2019 T766 Hedensted Kommune
03-12-2019 T746 Skalderborg Kommune
03-12-2019 X010 Regionshospitalet Horsens
10-09-2019 T152 Ballerup Komm., Børn og Ungerådg.
10-09-2019 T154 Brøndby Kommune Børn og Familieafd
10-09-2019 T160 Gladsaxe Kommune Familieafdelingen
10-09-2019 T162 Glostrup Kommune, Fam.- og forebyg
10-09-2019 T164 Herlev Komm., Børn, Fam., Handicap
10-09-2019 T166 Albertslund Komm., Familieafsnit
10-09-2019 T168 Hvidovre Kommune, Familierådgiv.
10-09-2019 T170 Høje-Taastrup Komm., Børn og Unge
10-09-2019 T176 Rødovre Komm., Børn- og fam.afd
10-09-2019 T184 Ishøj Kommune, Børn og forebyg
10-09-2019 T188 Vallensbæk Komm., Børn og forebyg
10-09-2019 X026 Retspsykiatrisk afdeling
10-09-2019 Z014 Udlændingestyrelsen - Asyl
25-06-2019 7111 Auditørkontoret
25-06-2019 T463 Odense Kommune
04-12-2018 5590 Qeqertalik og Avannaata
02-01-2019 Y051 ALD Automotive, Forsikring
02-01-2019 Y052 Van Ameyde, Forsikring
02-01-2019 X020 Tilsyn og rådgivning Nord
02-01-2019 X021 Tilsyn og rådgivning Syd
02-01-2019 X022 Tilsyn og rådgivning Øst
31-12-1599 0120 Ukendt
14-12-2020 A043 Arrestafd. i Nr. Snede Fængsel
14-12-2020 A044 Arrestafd. i Horserød Fængsel
17-11-2020 T104 København, FUH - Tekn. og Miljøfo.
17-11-2020 T105 København, Parkering København
17-11-2020 T148 Frederiksberg, FUH - Vej og Park
14-12-2020 T173 Lyngby Taarbæk Kommune
17-11-2020 T185 Tårnby Kommune
14-12-2020 T190 Furesø Kommune
14-12-2020 T223 Hørsholm Kommune
14-12-2020 T240 Egedal Kommune
17-11-2020 T846 Mariagerfjord Kommune
17-11-2020 T852 Aalborg Kommune, Børn og Unge
17-11-2020 T853 Aalborg Kommune, Familie Centrum
17-11-2020 T854 Aalborg Kommune, Familie Sydvest
17-11-2020 T855 Aalborg Kommune, Familie Nord
17-11-2020 T856 Aalborg Kommune, Familie Øst
17-11-2020 T857 Aalborg Kommune, Den Sociale Døgn.
17-11-2020 T862 Hjørring Kommune, Børn og unge
14-12-2020 X108 Frederikssund Hospital, Psyk. Afd.
14-12-2020 X109 Hillerød Hospital, Psyk. Center
17-11-2020 Y058 Bornholms Brandforsikring A/S
17-11-2020 Y059 First A/S
17-11-2020 Y060 ALD Forsikring
17-11-2020 Y061 Claims Corporation Denmark
17-11-2020 Y062 Danica forsikring
17-11-2020 Y063 Global Forsikring
17-11-2020 Y064 Mondux forsikring
17-11-2020 Y065 Trekroner forsikring
17-11-2020 Y066 Vardia A/S
17-11-2020 Y067 Zurich Forsikring
01-09-2020 Z015 Forbrugerombudsmanden
31-12-1599 11J0 Chefanklageren
07-03-2017 T658 Herning Kommune - Børn og forebyg.
07-03-2017 T657 Herning Kommune
07-03-2017 R100 Psykiatrien Vejle
09-10-2018 Z012 ATP
06-11-2018 4110 Midt- og Vestjyllands Politi
06-11-2018 UKNN UKN-sekretariat København
06-11-2018 UKNG UKN-sekretariat Kolding
06-11-2018 UKND UKN-sekretariat Næstved
06-11-2018 UKNS UKN-sekretariat Århus
06-11-2018 X025 Psykiatrien i Nordjylland
31-12-1599 A157 Ukendt
13-04-2021 11GC Grænsecenter Øresund
13-04-2021 11QA LCIK
13-04-2021 11SE Særindsatsenheden
13-04-2021 11XS SEØ
13-04-2021 T232 Rudersdal - Børn og Familie
13-04-2021 Z006 Den Maritime Havarikommission
01-02-2022 15DA NSK, Anklagersøjlen
01-02-2022 15DN NSK, Adv. for org. og øko. krim. vest
01-02-2022 15DP NSK, Adv. for org. krim. øst
01-02-2022 15DR NSK, Adv. for øko. krim. 1 øst
01-02-2022 15DS NSK, Adv. for øko. krim. 2 øst
01-02-2022 15DU NSK, Adv. for kvalitet og udvikling
01-02-2022 15DY NSK, Journalen
01-02-2022 15HA NSK, Stabssøjlen
01-02-2022 15HC NSK, Ledelsessekretariatet
01-02-2022 15HM NSK, Juridisk skeretariat
01-02-2022 15HX NSK, Økonomi
01-02-2022 15KL NSK, Politidirektøren
01-02-2022 15KR NSK, National enhed for særlig kriminalitet
01-02-2022 15RA NSK, Politisøjlen
01-02-2022 15RQ NSK, Center for org. og øko. krim. vest
01-02-2022 15RR NSK, Center for org. krim. øst
01-02-2022 15RS NSK, Center for øko. krim. øst
01-02-2022 15RT NSK, Nationalt center for IT-krim.
01-02-2022 15RV NSK, Efterretnings- og analysecenter
01-02-2022 15RW NSK, Nationalt kriminalteknisk center
01-02-2022 15RX NSK, Nationalt cyber crime center
01-02-2022 15RY NSK, Hvidvasksekretariatet
01-02-2022 55UK Pituffik (Thule Air Base) kørekortkontor
01-02-2022 55UP Pituffik (Thule Air Base) Paskontor
01-03-2022 Y068 Forsikringsselskabet ADIS A/S
01-03-2022 41FS Færdselsstyrelsen
28-11-2017 Z011 Vejdirektoratet, dødsulykker
28-06-2018 KF01 Kriminalforsorgen i frihed, København
28-06-2018 KF02 Kriminalforsorgen i frihed, Hillerød
28-06-2018 KF03 Kriminalforsorgen i frihed, Glostrup
28-06-2018 KF04 Kriminalforsorgen i frihed, Bornholm
28-06-2018 KF05 Kriminalforsorgen i frihed, Færøerne
28-06-2018 KF06 Kriminalforsorgen i frihed, Næstved
28-06-2018 KF07 Kriminalforsorgen i frihed, Odense
28-06-2018 KF08 Kriminalforsorgen i frihed, Haderslev
28-06-2018 KF09 Kriminalforsorgen i frihed, Kolding
28-06-2018 KF10 Kriminalforsorgen i frihed, Esbjerg
28-06-2018 KF11 Kriminalforsorgen i frihed, Holstebro
28-06-2018 KF12 Kriminalforsorgen i frihed, Ålborg
28-06-2018 KF13 Kriminalforsorgen i frihed, Århus
28-06-2018 KF14 Kriminalforsorgen i frihed, Roskilde
28-06-2018 F022 Udrejsecenter Sjælsmark
26-02-2019 Y053 Gefion Forsikring
26-02-2019 Y054 ABC Forsikring
26-02-2019 T103 København - Den Sociale Døgnvagt
31-12-1599 7206 Skat
07-07-2020 X012 Sydvestjysk Sygehus
07-05-2019 Y055 Indigo Underwrites DK/DFA Forsikr.
07-05-2019 Y056 DFA Forsikringsagentur
07-05-2019 Z013 Sikkerhedsstyrelsen
07-05-2019 T861 Hjørring - Social - voksne
07-05-2019 T849 Jammerbugt kommune
07-05-2019 T811 Brønderslev kommune
07-05-2019 T814 Frederikshavn kommune
07-05-2019 T860 Hjørring Kommune
01-04-0029 NOBC Nationalt operativt beredskabs center
03-06-2020 41KR Kriminalregisteret - Særaktskontor
03-06-2020 T157 Gentofte Kommune
03-06-2020 T174 Lyngby-Taarbæk Komm Børn og Fritid
03-06-2020 T191 Furesø Komm. Center Børn og Voksne
03-06-2020 T510 Haderslev Kommune
03-06-2020 T562 Esbjerg Komm., Familierådgivningen
03-06-2020 T575 Vejen Kommune
03-06-2020 Z005 Dansk Brand- og sikrings. Institut
31-12-1599 Z010 Vejdirektoratet, påkørte genstande
31-12-1599 Y049 Vejle Brand
05-09-2017 R110 Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
03-03-2020 KF15 Kriminalforsorgen, Transport og bevogtning, København
03-03-2020 KF16 Kriminalforsorgen, Transport og bevogtning, Kolding
03-03-2020 KF17 Kriminalforsorgen, Transport og bevogtning, Hobro
31-12-1599 55A4 Ungdomspensionen i Holsteinsborg
31-12-1599 T530 Billund Kommune
07-12-2021 T756 Ikast-Brande Kommune
31-12-1599 X013 Psykiatrien - Fjorden Roskilde
31-12-1599 X027 Somatisk
31-12-1599 X111 Hillerød Hospital, Akutmodtagelsen
31-12-1599 X112 Frederikssund Hospital, Akutmodt.
31-12-1599 X113 Helsingør Sundhedshus, Akutklinik
31-12-1599 X114 Holbæk Sygehus
31-12-1599 X115 Sjællands Uni. Roskilde og Køge
31-12-1599 X116 Næstved,Slagelse,Ringsted Sygehuse
07-12-2021 Z019 Færdselsstyrelsen
01-01-2021 6203 Udenrigsministeriet
01-01-2021 7208 Flygtningenævnet
31-12-1599 0007 Fejlregistrering
07-02-2023 T820 Vesthimmerland Kommune
07-02-2023 T840 Rebild Kommune
07-02-2023 X023 Tilsyn og Rådgivning Vest, Taulov
07-02-2023 Y029 Popermo Forsikring G/S
07-02-2023 6204 Udlændinge- og Integrationsministeriet
07-02-2023 6205 Hjemrejsestyrelsen
07-02-2023 6206 SIRI Styrelsen for international rekruttering og integration
01-01-2022 R111 Ukendt
31-12-1599 R112 Regionspsykiatrien Gødstrup/Region Midtjylland
31-12-1599 UIMM Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM)
12-09-2023 T631 Vejle Kommune, Børn og ungeafdelingen
05-12-2023 Z021 Skattestyrelsen