Gå til sidens indhold

AFG_AFGOEDTO

Langt navn

Afgørelsens dato (RP)

Generel Beskrivelse

Afgørelsens dato (RP)

Detaljeret beskrivelse

Angiver den dato, afgørelsen er truffet.

Der forekommer ingen uoplyste eller invalide datoer.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel