Gå til sidens indhold

AFG_AFGMAADKO

Langt navn

Sagens retslige afgørelsesmåde

Generel Beskrivelse

Angiver måden hvorpå visse strafferetlige afgørelser træffes, f.eks. som nævningesag, domsmandssag eller tilståelsessag.

Detaljeret beskrivelse

Med Domstolsreformen i 2007 blev det indført, at også nævningesager starter i byretten og ikke som før Domstolsreformen i Landsretten.

Værdisæt

D281700.TXT_AFGMAADKO_SA - Sagens retslige afgørelsesmåde
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1980 31-12-1984 0 Uoplyst
1 Nævningesag
2 Domsmandssag
5 Tilståelsessager (retsplejeloven § 831)
7 Militære sager i øvrigt
8 Politisager i øvrigt
9 Andre sager
01-01-2007 0 Nævningesag/byret