Gå til sidens indhold

AFG_AFGALD

Langt navn

Alder på afgørelsestidspunktet (DS)

Generel Beskrivelse

Beregnet alder på afgørelsestidspunktet.

Angivet i år.

Detaljeret beskrivelse

I perioden frem til og med 1990 er den højest forekommende alder 83 år. Det skyldes, at alderen oprindelig blev angivet i måneder og at alderen blev sat til 999 hvis den beregnede alder var større end 999. Ved omberegning til angivelse i år bliver alderen 83 år for disse personer. Hvis den nøjagtige alder ønsket kan den beregnes ud fra PNR og AFG_AFGODTO.

Der forekommer enkelte meget gamle (pver 100 år) i årene fra 2000 og frem. Det er udlændinge med fødselsdato 3002XX, hvor XX = 01, 02, 03. I følge politiets regler er det udlændinge med ukendt fødselsdag og fødselsmåned, men kendt fødselsår. Danmarks Statistik har derfor beregnet alderen fra 1. juli i fødselsåret til afgørelsesdatoen, hvilket giver de meget høje aldre.

Værdisæt

D281700.TXT_AFGALD - Alder på afgørelsestidspunktet (DS)
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 0 år
1 1 år
10 10 år
100 100 år
101 101 år
102 102 år
103 103 år
104 104 år
105 105 år
106 106 år
107 107 år
108 108 år
109 109 år
11 11 år
110 110 år
111 111 år
112 112 år
113 113 år
114 114 år
115 115 år
116 116 år
117 117 år
118 118 år
119 119 år
12 12 år
120 120 år
13 13 år
14 14 år
15 15 år
16 16 år
17 17 år
18 18 år
19 19 år
2 2 år
20 20 år
21 21 år
22 22 år
23 23 år
24 24 år
25 25 år
26 26 år
27 27 år
28 28 år
29 29 år
3 3 år
30 30 år
31 31 år
32 32 år
33 33 år
34 34 år
35 35 år
36 36 år
37 37 år
38 38 år
39 39 år
4 4 år
40 40 år
41 41 år
42 42 år
43 43 år
44 44 år
45 45 år
46 46 år
47 47 år
48 48 år
49 49 år
5 5 år
50 50 år
51 51 år
52 52 år
53 53 år
54 54 år
55 55 år
56 56 år
57 57 år
58 58 år
59 59 år
6 6 år
60 60 år
61 61 år
62 62 år
63 63 år
64 64 år
65 65 år
66 66 år
67 67 år
68 68 år
69 69 år
7 7 år
70 70 år
71 71 år
72 72 år
73 73 år
74 74 år
75 75 år
76 76 år
77 77 år
78 78 år
79 79 år
8 8 år
80 80 år
81 81 år
82 82 år
83 83 år
84 84 år
85 85 år
86 86 år
87 87 år
88 88 år
89 89 år
9 9 år
90 90 år
91 91 år
92 92 år
93 93 år
94 94 år
95 95 år
96 96 år
97 97 år
98 98 år
99 99 år
999 Uoplyst alder