Gå til sidens indhold

International organisering og outsourcing

Beskrivelse

Formålet med statistikken International organisering og outsourcing er at belyse væsentlige globaliseringstendenser i form af firmaernes globale organisering og omfanget af outsourcing til udlandet i forskellige perioder. Statistikken belyser virksomhedernes engagement i globale værdikæder, motiver og barrierer for international outsourcing og hvilke typer af funktioner og antal job, der er flyttet ud af Danmark som følge af ændringer i virksomhedernes internationale organisering.

Læs mere i den tilknyttede statistikdokumentation og læs om de tilknyttede dataserier i delopgaven nedenfor.

Delopgaver

Der findes ingen variable under International organisering og outsourcing