Gå til sidens indhold

INST3

Langt navn

Institutionstype 3

Generel Beskrivelse

4-cifret kodeopdeling af institutionstype og typenavn

Detaljeret beskrivelse

INST3 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 1010 Efterskoler med samlet særligt tilbud
01-01-1600 31-12-9999 1011 Efterskoler
01-01-1600 31-12-9999 1012 Folkeskoler
01-01-1600 31-12-9999 1013 Friskoler og private grundskoler
01-01-1600 31-12-9999 1014 Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler
01-01-1600 31-12-9999 1015 Specialskoler for børn
01-01-1600 31-12-9999 1016 Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem
01-01-1600 31-12-9999 1017 Kommunale internationale skoler
01-01-1600 31-12-9999 1018 Frie og private internationale skoler
01-01-1600 31-12-9999 1019 Særlige skoletilbud til udenlandske børn
01-01-1600 31-12-9999 1021 Daghøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 1022 Højskoler
01-01-1600 31-12-9999 1023 Husholdnings- og håndarbejdsskoler
01-01-1600 31-12-9999 1024 Den fri ungdomsuddannelse (nedlagt)
01-01-1600 31-12-9999 1025 Produktionsskoler
01-01-1600 31-12-9999 1026 Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov
01-01-1600 31-12-9999 1027 Institutioner for forberedende grunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 1028 Ungdomsskoler uden undervisningstilbud
01-01-1600 31-12-9999 1051 Specialskoler for voksne
01-01-1600 31-12-9999 1052 Sprogcentre
01-01-1600 31-12-9999 1053 Voksenuddannelsescentre
01-01-1600 31-12-9999 1061 Gymnasier og HF-kurser
01-01-1600 31-12-9999 1062 Private gymnasier og HF-kurser
01-01-1600 31-12-9999 1063 Studenterkurser
01-01-1600 31-12-9999 1071 Erhvervsskoler m.v.
01-01-1600 31-12-9999 1072 Private udbydere af AMU og EUD
01-01-1600 31-12-9999 1073 SOSU-skoler
01-01-1600 31-12-9999 1081 Maritime uddannelsesinstitutioner
01-01-1600 31-12-9999 1082 Institutioner inden for politi, forsvar m.v.
01-01-1600 31-12-9999 1083 Centre for offentlig kompetenceudvikling
01-01-1600 31-12-9999 1084 Kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner
01-01-1600 31-12-9999 1085 Professionshøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 1086 Erhvervsakademier
01-01-1600 31-12-9999 1087 Institutioner med private SU-godkendte uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 1121 Centre for Videregående Uddannelser (CVU)
01-01-1600 31-12-9999 1122 Enkeltstående MVU-institutioner
01-01-1600 31-12-9999 1123 Øvrige videregående
01-01-1600 31-12-9999 1131 Universitetslovsinstitutioner
01-01-1600 31-12-9999 1133 Ph.d. skoler
01-01-1600 31-12-9999 2011 Amter inkl. København og Frederiksberg kommuner
01-01-1600 31-12-9999 2012 Kommuner ekskl. København og Frederiksberg
01-01-1600 31-12-9999 2013 Kommuner pr. 1/1-2007
01-01-1600 31-12-9999 2014 Regioner pr. 1/1-2007
01-01-1600 31-12-9999 2021 Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 2022 Centre for undervisningsmidler
01-01-1600 31-12-9999 2023 Studievalg-centre
01-01-1600 31-12-9999 2024 Ungdommens Uddannelsesvejledning
01-01-1600 31-12-9999 2025 Center for kommunal ungeindsats (KUI)
01-01-1600 31-12-9999 2026 Kommunal forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 2031 Diverse adresser
01-01-1600 31-12-9999 3011 Flyttet til Universiteter
01-01-1600 31-12-9999 3012 Ingen aktive
01-01-1600 31-12-9999 3013 Skal omklassificeres
01-01-1600 31-12-9999 9998 Endnu ikke klassificerede institutioner
01-01-1600 31-12-9999 9999 Uoplyst