Gå til sidens indhold

INST2

Langt navn

Institutionstype 2

Generel Beskrivelse

3-cifret kodeopdeling af institutionstype og typenavn

Variablen bør anvendes med forsigtighed, da der især blandt institutionstyperne 222-399 er en uklar afgrænsning på typerne, fordi flere og flere institutioner bliver blandede (fx handelsskoler der bliver lagt sammen med tekniske skoler og derfor må klassificeres som erhvervsskoler).

Detaljeret beskrivelse

INST2 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 121 Grundskoler
01-01-1600 31-12-9999 122 Private Grundskolekurser
01-01-1600 31-12-9999 123 Efterskoler
01-01-1600 31-12-9999 124 Ungdomskostskoler
01-01-1600 31-12-9999 125 Kommunale Ungdomsskoler
01-01-1600 31-12-9999 126 Specialskoler for Børn
01-01-1600 31-12-9999 127 Sprogskoler
01-01-1600 31-12-9999 128 Specialskoler for Voksne
01-01-1600 31-12-9999 129 Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem
01-01-1600 31-12-9999 131 Gymnasier og Hf-Kurser
01-01-1600 31-12-9999 132 Studenterkurser
01-01-1600 31-12-9999 137 Voksenuddannelsescentre
01-01-1600 31-12-9999 141 Folkehøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 142 Ungdomshøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 144 Husholdnings- og Håndarbejdssk.
01-01-1600 31-12-9999 146 Produktionsskoler
01-01-1600 31-12-9999 147 Daghøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 148 Den Fri Ungdomsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 149 Andre Skoler
01-01-1600 31-12-9999 223 Musikskoler
01-01-1600 31-12-9999 224 Kunsthåndværkerskoler
01-01-1600 31-12-9999 240 Handels- og Tekniske Skoler
01-01-1600 31-12-9999 241 Handelsskoler
01-01-1600 31-12-9999 242 Tekniske Skoler
01-01-1600 31-12-9999 243 Forvaltningsskoler
01-01-1600 31-12-9999 244 Amu Centre
01-01-1600 31-12-9999 245 Inst.M. Finansuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 246 Køreskoler
01-01-1600 31-12-9999 249 Andre (Grafisk, Teknologisk I.)
01-01-1600 31-12-9999 261 Landbrugsskoler
01-01-1600 31-12-9999 262 Husholdnings- og Håndarbejdssk.
01-01-1600 31-12-9999 263 Økonomaskoler
01-01-1600 31-12-9999 265 Skovskoler
01-01-1600 31-12-9999 266 Gartnerskoler
01-01-1600 31-12-9999 267 Slagteriskolen
01-01-1600 31-12-9999 269 Andre Skoler (Vildtforvaltn.)
01-01-1600 31-12-9999 271 Søfarts- og Skipperskoler
01-01-1600 31-12-9999 273 Lufttransportskoler
01-01-1600 31-12-9999 274 Jernbanetransportskoler
01-01-1600 31-12-9999 281 Social- og Sundhedsskoler
01-01-1600 31-12-9999 283 Beskæftigelsesvejlederskoler
01-01-1600 31-12-9999 285 Hospitalslaborantskoler
01-01-1600 31-12-9999 286 Apoteksassistentskoler
01-01-1600 31-12-9999 289 Andre Skoler (Fod.T. & Klinikass.)
01-01-1600 31-12-9999 291 Politi-og Fængselsvæsnets Sk.
01-01-1600 31-12-9999 292 Forsvarets Skoler
01-01-1600 31-12-9999 293 Beredskabsvæsenets Skoler
01-01-1600 31-12-9999 301 Universiteter
01-01-1600 31-12-9999 302 Universitetscentre
01-01-1600 31-12-9999 303 IT-højskoler
01-01-1600 31-12-9999 305 CVUér
01-01-1600 31-12-9999 306 Professionshøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 307 Erhvervs Akademi
01-01-1600 31-12-9999 310 Danmarks Pædagoiske universitet
01-01-1600 31-12-9999 311 Lærerseminarier
01-01-1600 31-12-9999 312 Pædagogseminarier
01-01-1600 31-12-9999 313 Husholdningsseminarier
01-01-1600 31-12-9999 314 Håndarbejdsseminarier
01-01-1600 31-12-9999 318 Statens Erhvervspæd. Skoler
01-01-1600 31-12-9999 319 Andre Skoler (Dlh, Sløjdl.)
01-01-1600 31-12-9999 322 Kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 323 Musikkonservatorier
01-01-1600 31-12-9999 324 Billedkunstskoler
01-01-1600 31-12-9999 325 Teaterskoler
01-01-1600 31-12-9999 326 Journalisthøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 327 Biblioteksskoler
01-01-1600 31-12-9999 328 Konservatorskoler
01-01-1600 31-12-9999 329 Andre Skoler (Filmskolen)
01-01-1600 31-12-9999 331 Handelshøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 333 Sociale Højskoler
01-01-1600 31-12-9999 339 Andre Skoler
01-01-1600 31-12-9999 350 Ingeniørhøjskoler (Teknika)
01-01-1600 31-12-9999 351 Danmarks Tekniske Universitet
01-01-1600 31-12-9999 352 Arkitektskoler
01-01-1600 31-12-9999 355 Maskinmesterskoler
01-01-1600 31-12-9999 361 Landbohøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 371 Navigationsskoler
01-01-1600 31-12-9999 380 Sygeplejeskoler
01-01-1600 31-12-9999 381 Sygeplejerskehøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 382 Jordemoderskoler
01-01-1600 31-12-9999 383 Terapeutskoler
01-01-1600 31-12-9999 385 Radiografskoler
01-01-1600 31-12-9999 386 Farmaceutiske Højskoler
01-01-1600 31-12-9999 387 Tandlægehøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 391 Officersskoler
01-01-1600 31-12-9999 921 Amter incl.København og Frederiksberg
01-01-1600 31-12-9999 922 Kommuner
01-01-1600 31-12-9999 923 kommune pr. 1/1 2007
01-01-1600 31-12-9999 924 regioner pr. 1/1 2007
01-01-1600 31-12-9999 931 Amtscentr., Amtskons., Amtssk.Psykologer
01-01-1600 31-12-9999 932 Skolepsykologiske Kontorer
01-01-1600 31-12-9999 933 Centre for Uddannelsesvejledning
01-01-1600 31-12-9999 934 Studievalgcentre
01-01-1600 31-12-9999 941 Diverse adresser
01-01-1600 31-12-9999 999 Andet og uoplyst