Gå til sidens indhold

INST2

Langt navn

Institutionstype 2

Generel Beskrivelse

3-cifret kodeopdeling af institutionstype og typenavn

Variablen bør anvendes med forsigtighed, da der især blandt institutionstyperne 222-399 er en uklar afgrænsning på typerne, fordi flere og flere institutioner bliver blandede (fx handelsskoler der bliver lagt sammen med tekniske skoler og derfor må klassificeres som erhvervsskoler).

Detaljeret beskrivelse

INST2 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

U061101.TXT_INST2 - Institutionstype 2
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
121 Grundskoler
122 Private Grundskolekurser
123 Efterskoler
124 Ungdomskostskoler
125 Kommunale Ungdomsskoler
126 Specialskoler for Børn
127 Sprogskoler
128 Specialskoler for Voksne
129 Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem
131 Gymnasier og Hf-Kurser
132 Studenterkurser
137 Voksenuddannelsescentre
141 Folkehøjskoler
142 Ungdomshøjskoler
144 Husholdnings- og Håndarbejdssk.
146 Produktionsskoler
147 Daghøjskoler
148 Den Fri Ungdomsuddannelse
149 Andre Skoler
223 Musikskoler
224 Kunsthåndværkerskoler
240 Handels- og Tekniske Skoler
241 Handelsskoler
242 Tekniske Skoler
243 Forvaltningsskoler
244 Amu Centre
245 Inst.M. Finansuddannelser
246 Køreskoler
249 Andre (Grafisk, Teknologisk I.)
261 Landbrugsskoler
262 Husholdnings- og Håndarbejdssk.
263 Økonomaskoler
265 Skovskoler
266 Gartnerskoler
267 Slagteriskolen
269 Andre Skoler (Vildtforvaltn.)
271 Søfarts- og Skipperskoler
273 Lufttransportskoler
274 Jernbanetransportskoler
281 Social- og Sundhedsskoler
283 Beskæftigelsesvejlederskoler
285 Hospitalslaborantskoler
286 Apoteksassistentskoler
289 Andre Skoler (Fod.T. & Klinikass.)
291 Politi-og Fængselsvæsnets Sk.
292 Forsvarets Skoler
293 Beredskabsvæsenets Skoler
301 Universiteter
302 Universitetscentre
303 IT-højskoler
305 CVUér
306 Professionshøjskoler
307 Erhvervs Akademi
310 Danmarks Pædagoiske universitet
311 Lærerseminarier
312 Pædagogseminarier
313 Husholdningsseminarier
314 Håndarbejdsseminarier
318 Statens Erhvervspæd. Skoler
319 Andre Skoler (Dlh, Sløjdl.)
322 Kommunikation
323 Musikkonservatorier
324 Billedkunstskoler
325 Teaterskoler
326 Journalisthøjskolen
327 Biblioteksskoler
328 Konservatorskoler
329 Andre Skoler (Filmskolen)
331 Handelshøjskoler
333 Sociale Højskoler
339 Andre Skoler
350 Ingeniørhøjskoler (Teknika)
351 Danmarks Tekniske Universitet
352 Arkitektskoler
355 Maskinmesterskoler
361 Landbohøjskolen
371 Navigationsskoler
380 Sygeplejeskoler
381 Sygeplejerskehøjskoler
382 Jordemoderskoler
383 Terapeutskoler
385 Radiografskoler
386 Farmaceutiske Højskoler
387 Tandlægehøjskoler
391 Officersskoler
921 Amter incl.København og Frederiksberg
922 Kommuner
923 kommune pr. 1/1 2007
924 regioner pr. 1/1 2007
931 Amtscentr., Amtskons., Amtssk.Psykologer
932 Skolepsykologiske Kontorer
933 Centre for Uddannelsesvejledning
934 Studievalgcentre
941 Diverse adresser
999 Andet og uoplyst