Gå til sidens indhold

ENHEDSART

Langt navn

Enhedsart

Generel Beskrivelse

I Institutionsregistret skelnes mellem juridiske enheder og fysiske enheder i form af afdelinger/uddannelsessteder.

Variablen ENHEDSART angiver om enheden er en hovedskole, en afdeling under en hovedskole, eller en institution uden underordnede enheder.

For enkle institutioner uden afdelinger er den juridiske enhed også samtidig den fysiske enhed, og disse institutioner oprettes med enhedsart 0 (institution uden underordnede enheder)

For institutioner, der har flere afdelinger, oprettes den juridiske enhed på den adresse, hvor den økonomiske afregning finder sted - hvilket normalt vil være en af afdelingerne. I så fald oprettes der både en juridisk enhed med enhedsart 1 (hovedskole) og en afdeling med enhedsart 2 (underordnet enhed) på adressen. Institutionens øvrige afdelinger oprettes med enhedsart 2 på deres respektive adresser - jf. variablene HOSK og HOSKINST

Detaljeret beskrivelse

ENHEDSART har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 0 Inst uden enheder
01-01-1600 31-12-9999 1 Inst med enheder
01-01-1600 31-12-9999 2 Underordnet enhed
01-01-1600 31-12-9999 3 ?????
01-01-1600 31-12-9999 9 Uoplyst