Gå til sidens indhold

TIMER

Langt navn

Kommunalt angivet pasningstimer

Generel Beskrivelse

Antal timer om ugen et barn er indmeldt i en institution.

Detaljeret beskrivelse

Tallet stammer fra de kommunale anvisningssystemer (KMD, KMD I2, Assemble, IST) og angiver typist timetallet på "modulet" (halv- og deltidsmodul) og må ikke forveksles med det antal timer barnet opholder sig i institutionen.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel