Gå til sidens indhold

LOVGRUNDLAG_BP

Langt navn

LOVGRUNDLAG_BP

Generel Beskrivelse

Reference til det lovgrundlag institutionen er oprettet efter. Hvis DST ikke har kunne afdække lovgrundlaget, er værdien ikke angivet.

Detaljeret beskrivelse

LOVGRUNDLAG_BP har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D280705.TXT_LOVGRUNDLAG_BP - LOVGRUNDLAG_BP
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Kommunal, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 2
2 Selveje, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 3
3 Udliciteret, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 4
4 Privatinstitution, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 5
5 Puljeordning, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 101 og §102
6 LBO, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 2, ledelse iht. folke-skolelovens § 24a
7 Fritidsklubber, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 66
8 Fritidshjem, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 52
91 Serviceloven §32
92 USFO - Folkeskoleloven
99 Ukendt lovgrundlag