Gå til sidens indhold

LOVGRUNDLAG_BP

Langt navn

Generel Beskrivelse

Reference til det lovgrundlag institutionen er oprettet efter. Hvis DST ikke har kunne afdække lovgrundlaget, er værdien ikke angivet.

Detaljeret beskrivelse

LOVGRUNDLAG_BP har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Lovgrundlag
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 1 Kommunal, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 2
01-01-1600 31-12-9999 2 Selveje, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 3
01-01-1600 31-12-9999 3 Udliciteret, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 4
01-01-1600 31-12-9999 4 Privatinstitution, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 5
01-01-1600 31-12-9999 5 Puljeordning, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 101 og §102
01-01-1600 31-12-9999 6 LBO, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 2, ledelse iht. folke-skolelovens § 24a
01-01-1600 31-12-9999 7 Fritidsklubber, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 66
01-01-1600 31-12-9999 8 Fritidshjem, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 52
01-01-1600 31-12-9999 91 Serviceloven §32
01-01-1600 31-12-9999 92 USFO - Folkeskoleloven
01-01-1600 31-12-9999 99 Ukendt lovgrundlag