Gå til sidens indhold

I_NORMERING

Langt navn

Er barnet med i normeringsbergningen?

Generel Beskrivelse

Variable angiver om barnet er talt med i normeringsberegningen eller ej.

Detaljeret beskrivelse

Ved manglende personaleindberetning fra en institution er institutionens børn fjernet fra normeringsberegninger, da dette ellers ville give skævheder i normeringsberegninger, dersom kun data for børnene indgår, uden de tilsvarende personaledata. Forekommer kun i få tilfælde,hvor det ikke har været muligt at indhente de respektive personaleoplysninger.

Værdisæt

I normeringsopgørelse
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 1 Med i normeringsberegning
01-01-1600 31-12-9999 2 Ikke med i normeringsberegning