Gå til sidens indhold

I_NORMERING

Langt navn

Er barnet med i normeringsbergningen?

Generel Beskrivelse

Variablen angiver om barnet er talt med i normeringsberegningen eller ej.

Børn, der går i private institutioner, indgår ikke i normeringsberegningerne, da datakvaliteten vurderes at være for lav.

Børn, der går i selvejende institutioner, der ikke har indberettet personale, medtages ikke i normeringsberegninger for at undgå bias.

Børn, der går i en institution oprettet efter dagtilbudsloven, men som er visiteret efter serviceloven, indgår ikke i normeringsberegningen. Bemærk at disse børn alene frasorterer i det omfang Danmarks Statistik bliver opmærksom på dem i valideringsdialogen med kommunerne.

Detaljeret beskrivelse

Variablen angiver om barnet er talt med i normeringsberegningen eller ej.

Børn, der går i private institutioner, indgår ikke i normeringsberegningerne, da datakvaliteten vurderes at være for lav.

Børn, der går i selvejende institutioner, der ikke har indberettet personale, medtages ikke i normeringsberegninger for at undgå bias.

Børn, der går i en institution oprettet efter dagtilbudsloven, men som er visiteret efter serviceloven, indgår ikke i normeringsberegningen. Bemærk at disse børn alene frasorterer i det omfang Danmarks Statistik bliver opmærksom på dem i valideringsdialogen med kommunerne. spektive personaleoplysninger.

Værdisæt

D280705.TXT_I_NORMERING - Er barnet med i normeringsbergningen?
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Med i normeringsberegning
2 Ikke med i normeringsberegning