Gå til sidens indhold

DST_INSTNR

Langt navn

Internt institutionsnummer i Danmarks Statistik på børnepasningsområdet

Generel Beskrivelse

Internt institutionsnummer i Danmarks Statistik på børnepasningsområdet. For 2015 og 2016 er denne variabel ikke udfyldt.

Detaljeret beskrivelse

Institutionsnummeret referer til en institution på forældrebestyrelsesniveau. Nummeret er et unikt id på en institution ift. Danmarks Statistiks eget institutionsregister på børnepasningsområdet.

Ift. personalet anvendes nedenstående pseudo-institutionsnumre, for ansatte som ikke er direkte institutionstilknyttet. 00099901 - Centralt placerede PAU-elever 00099902 - Centralt placerede pædagogstuderende 00099903 - Centralt placerede vikarer 00099904 - Centralt personale i øvrigt 00099905 - Dagpleje 00099909 - Decentralt personale hvor enheden ikke var genkendt af DST på opgørelsestidspunktet

Ved tomme værdier er der ikke registreret et insittutionsnummer i det pågældende år

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel