Gå til sidens indhold

DST_INSTNR

Langt navn

Internt institutionsnummer i Danmarks Statistik på børnepasningsområdet

Generel Beskrivelse

Danmarks Statistiks interne id for forældrebestyrelser på børnepasningsområdet.

Variablen kan bruges til at koble børn og personaler til forældrebestyrelser, men da data er indsamlet og valideret på kommunalt niveau, så fraråder Danmarks Statistik at variablen bruges til at foretage koblinger på forældrebestyrelsesniveau.

Bemærk desuden, at kun institutioner som var aktive pr. 3. oktober i tællingsåret indgår i data, og det derfor ikke vil være alle børn og personaler, der kan placeres på institutioner.

For 2015 og 2016 er denne variabel ikke udfyldt.

Ift. personalet anvendes nedenstående pseudo-institutionsnumre, for ansatte som ikke er direkte institutionstilknyttet. 00099901 - Centralt placerede PAU-elever 00099902 - Centralt placerede pædagogstuderende 00099903 - Centralt placerede vikarer 00099904 - Centralt personale i øvrigt 00099905 - Dagpleje 00099909 - Decentralt personale hvor enheden ikke var genkendt af DST på opgørelsestidspunktet

Ved tomme værdier er der ikke registreret et insittutionsnummer i det pågældende år

Detaljeret beskrivelse

Danmarks Statistiks interne id for forældrebestyrelser på børnepasningsområdet.

Variablen kan bruges til at koble børn og personaler til forældrebestyrelser, men da data er indsamlet og valideret på kommunalt niveau, så fraråder Danmarks Statistik at variablen bruges til at foretage koblinger på forældrebestyrelsesniveau.

Bemærk desuden, at kun institutioner som var aktive pr. 3. oktober i tællingsåret indgår i data, og det derfor ikke vil være alle børn og personaler, der kan placeres på institutioner.

For 2015 og 2016 er denne variabel ikke udfyldt.

Ift. personalet anvendes nedenstående pseudo-institutionsnumre, for ansatte som ikke er direkte institutionstilknyttet. 00099901 - Centralt placerede PAU-elever 00099902 - Centralt placerede pædagogstuderende 00099903 - Centralt placerede vikarer 00099904 - Centralt personale i øvrigt 00099905 - Dagpleje 00099909 - Decentralt personale hvor enheden ikke var genkendt af DST på opgørelsestidspunktet

Ved tomme værdier er der ikke registreret et insittutionsnummer i det pågældende år

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel