Gå til sidens indhold

CVR_NR

Langt navn

CVR_NR

Generel Beskrivelse

CVR-nummeret er et entydigt identifikationsnummer, som alle juridiske enheder tildeles i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Detaljeret beskrivelse

CVR-nummeret er det entydige identifikationsnummer, som alle juridiske enheder (dvs. alle virksomheder uanset branche, sektor, virksomhedsform og størrelse) tildeles i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Nummeret skal bruges til at indentificere virksomheden entydigt over for alle offentlige myndigheder, og det bruges også i meget vid udstrækning til at identificere virksomheden over for andre virksomheder. CVR-nummeret består af 8 cifre og indeholder ingen information. De første syv cifre er et løbenummer. Ud fra de 7 cifre udregnes det ottende ciffer, kontolcifferet, ved hjælp af modulus 11. For virksomheder, der kun har ét SE-nummer, er SE-nummeret lig med CVR-nummeret. CVR-nummeret er uændret i hele den juridiske enheds livsforløb. CVR-numre for ophørte virksomheder genbruges ikke.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel