Gå til sidens indhold

ANDEL_VU

Langt navn

Angiver det fordelingstal der på kommunalt niveau er benyttet i normeringsberegningen til at fordele de ansattes andel af tiden der går med at passe vuggestuebørn.

Generel Beskrivelse

Variabel til beregning af normering.

Variablen bruges til at angive den del af 2 gruppers arbejdstid, de bruger på at passe vuggestuebørn. Grupperne er centralt placeret personale og personale ansat i integrerede dagtilbud.

Ansatte i kommunale daginstitutioner får ift. normeringsberegningen regneteknisk fordelt deres arbejdstid mellem vuggestue og børnehave ud fra et kommunalt fordelingstal. For centralt placerede støttepædagoger ligeledes for dagpleje.

Fordelingstallet for arbejdstiden har ikke relation til den enkelte ansattes faktiske fordeling af arbejdstid.

Detaljeret beskrivelse

Variabel til beregning af normering.

Variablen bruges til at angive den del af 2 gruppers arbejdstid, de bruger på at passe vuggestuebørn. Grupperne er centralt placeret personale og personale ansat i integrerede dagtilbud.

Ansatte i kommunale daginstitutioner får ift. normeringsberegningen regneteknisk fordelt deres arbejdstid mellem vuggestue og børnehave ud fra et kommunalt fordelingstal. For centralt placerede støttepædagoger ligeledes for dagpleje.

Fordelingstallet for arbejdstiden har ikke relation til den enkelte ansattes faktiske fordeling af arbejdstid.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel