Gå til sidens indhold

ANDEL_DP

Langt navn

Angiver det fordelingstal der er benyttet i normeringsberegningen til at fordele de ansattes andel af tiden der går med at passe dagplejebørn.

Generel Beskrivelse

Variabel til beregning af normering.

Variablen anvendes til at fordele den del af centralt placerede personaler arbejdstid, der går med at passe dagplejebørn.

Ansatte i dagplejen har Andel_DP = "1" og "0" for henholdsvis Andel_VU og Andel_BH, idet dagplejere alene afholder deres timer inden for dagplejen. Centralt placerede støttepædagoger kan have angivet andel både dagpleje samt for vuggestue og børnehave.

Detaljeret beskrivelse

Variabel til beregning af normering.

Variablen anvendes til at fordele den del af centralt placerede personaler arbejdstid, der går med at passe dagplejebørn.

Ansatte i dagplejen har Andel_DP = "1" og "0" for henholdsvis Andel_VU og Andel_BH, idet dagplejere alene afholder deres timer inden for dagplejen. Centralt placerede støttepædagoger kan have angivet andel både dagpleje samt for vuggestue og børnehave.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel