Gå til sidens indhold

ANDEL_BH

Langt navn

Angiver det fordelingstal der på kommunalt niveau er benyttet i normeringsberegningen til at fordele de ansattes andel af tiden der går med at passe børnehavebørn.

Generel Beskrivelse

Angiver det fordelingstal der på kommunalt niveau er benyttet i normeringsberegningen til at fordele de ansattes andel af tiden der går med at passe børnehavebørn.

Detaljeret beskrivelse

Ansatte i kommunale daginstitutioner får ift. normeringsberegningen regneteknisk fordelt deres arbejdstid mellem vuggestue og børnehave ud fra et kommunalt fordelingstal. For centralt placerede støttepædagoger ligeledes for dagpleje.

Fordelingstallet for arbejdstiden har ikke relation til den enkelte ansattes faktiske fordeling af arbejdstid.

Fordelingstallet for arbejdstiden har ikke relation til den enkelte ansattes faktiske fordeling af arbejdstid.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel