Gå til sidens indhold

VAEGT_ESR

Langt navn

Erhervsregistervægt

Generel Beskrivelse

Erhvervsregistervægten bruges kun i den private sektor. Vaegt_esr bruges sammen med fravvaegt eller barselvaegt.

Detaljeret beskrivelse

Fraværsstatistikken for den private sektor bygger på en stikprøve af lønstatistikkens population. Der opregnes i to step. Først opregnes til den population, som indgår i lønstatistikken ved brug af enten fravvaegt eller barselvaegt. I andet step opregnes til hele den private sektor på baggrund af et udtræk fra Erhvervsregistret ved brug af vaegt_esr. Der opregnes på virksomhedsniveau, så alle personer i samme virksomhed får samme vægt. Den opregnede population dækker virksomheder med 10 ansatte og derover

Vaegt_esr bruges samme med barselvaegt ved dannelse af variable, der skal bruges i forbindelse med fraværsårsagen (fravaarsag) barsels- og adoptionsorlov (1400). Vaegt_esr bruges sammen med fravvaegt ved dannelse af variable, der skal bruges i forbindelse med fraværsårsagerne egen sygdom (1100), børns sygdom (1200) og arbejdsulykke (1300).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel