Gå til sidens indhold

FRAVAARSAG

Langt navn

Fraværsårsag

Generel Beskrivelse

Angiver fraværsårsagen for en fraværsperiode. Fraværsårsagerne omfatter egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykke samt barsels- og adoptionsorlov.

Detaljeret beskrivelse

Statistikken offentliggøres på fire fraværsårsager: 1100 - Egen sygdom 1200 - Barns sygdom 1300 - Arbejdsulykke 1400 - Barsels- og adoptionsorlov

De private virksomheder registrerer virksomhedens fravær på de fire fraværsårsager. De offentlige virksomheder/institutioner benytter nogle mere detaljerede fraværsårsager, som samles til de fire fraværsårsager, som statistikken offentliggøres på.

De fire fraværsårsager omfatter følgende:

1100=egen sygdom: Almindelig sygdom, herunder graviditetsbetinget sygdom, fravær som følge af ulykke uden for arbejdstiden og delvis sygdom.

1200=børns sygdom Alt fravær i forbindelse med børns sygdom, herunder også overenskomst bestemt frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse, samt fravær i forbindelse med pasning af alvorligt sygt barn jf. Barselslovens § 26

1300=arbejdsulykke Ulykker i arbejdstiden, såvel på arbejdsstedet som uden for arbejdsstedet.

1400=barsels- og adoptionsorlov Kvinders og mænds fravær i forbindelse med graviditets-, barsels-, forældre-, børnepasnings- og adoptionsorlov. Fravær hos medarbejdere, der holder børnepasningsorlov efter de gamle orlovsregler, skal også registreres her.

Værdisæt

D161900.TXT_FRAVAERSAARSAG_NY3 - Fraværsårsag
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2003 1100 Egen sygdom
01-01-2003 1200 Børns sygdom
01-01-2003 1300 Arbejdsulykke
01-01-2003 1400 Barsels- og adoptionsorlov