Gå til sidens indhold

BARSELVAEGT

Langt navn

Barselsvægt

Generel Beskrivelse

Barselsvægten bruges kun i den private sektor. Barslesvægten anvendes til opregning af variable, der bruges i forbindelse med fraværsårsagen (fravaarsag) barsels- og adoptionsorlov (1400).

Detaljeret beskrivelse

Barselsvaegt bruges sammen med vaegt_esr. Fraværsstatistikken for den private sektor bygger på en stikprøve af lønstatistikkens population. Der opregnes i to step. Først opregnes til den population, som indgår i lønstatistikken ved brug af barselvaegt. I andet step opregnes til hele den private sektor på baggrund af et udtræk fra Erhvervsregistret ved brug af vaegt_esr. Der opregnes på virksomhedsniveau, så alle personer i samme virksomhed får samme vægt. Den opregnede population dækker virksomheder med 10 ansatte og derover

Ved dannelse af variable, der skal bruges i forbindelse med fraværsårsagen barsels- og adoptionsorlov (1400) benyttes vægtene barselsvaegt og vaegt_esr.

Kalenderdage beregnes fx på følgende måde:

Opregnede kalenderdage=Kalenderdagebarselsvaegtvaegt_esr.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel