Gå til sidens indhold

ARBTIMER

Langt navn

Mulige arbejdstimer

Generel Beskrivelse

De mulige arbejdstimer i ansættelsesforholdet beregnes som de samlede arbejdstimer inklusiv fraværstimer fratrukket ferie og feriefridage. Overarbejdsimer indgår ikke i de mulige arbejdstimer. Arbejdstimerne hentes fra lønindberetningerne. Fra 2012 er beregningen af de mulige arbejdstimer ændret, så omsorgsdage også trækkes fra.

Detaljeret beskrivelse

Mulige arbejdstimer bruges til at beregne fraværsprocenten som fraværstimer (fravtimer)/mulige arbejdstimer (arbtimer).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel