Gå til sidens indhold

SALG_TYPE

Langt navn

Salgstype

Generel Beskrivelse

Angivelse af ejendomskategorien, fx enfamiliehuse, sommerhuse, landbrug osv.

Detaljeret beskrivelse

Variablen SALG_TYPE er blevet dannet hos Danmarks Statistik fra 2012 og frem. For perioden 1992-2011 blev variablen dannet hos SKAT ud fra de samme kriterier.

Definitionen af de forskellige ejendomskategorier er primært baseret på SKAT's benyttelseskoder og antallet er vurderingsejendomme (=antal lejligheder). For mere information om SKAT's benyttelseskoder henvises til SKAT: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=165738&vId=206534&search=benyttelseskode*

Definitionen af de forskellige ejendomskategorier er vist nedenfor:

Salgstype 011 - Enfamiliehuse på egen grund: - Benyttelseskode = 1 (se link ovenfor) - Antal lejligheder = 1 (der er tale om 1 vurderingslejlighed) - Solgt areal < 5501 m2

Salgstype 012 - Tofamilie- og dobbelthuse på egen grund: - Benyttelseskode = 1 - Antal lejligheder = 2 - Solgt areal < 5501 m2

Salgstype 013 - Trefamiliehuse på egen grund: - Benyttelseskode = 1 - Antal lejligheder = 3 - Solgt areal < 5501 m2

Salgstype 014 - Rene beboelsesejendomme med 4-8 lejligheder på egen grund: - Benyttelseskode = 1 - Antal lejligheder = 4-8 inkl.

Salgstype 019 - Rene beboelsesejendomme med 9 lejligheder og derover på egen grund: - Benyttelseskode = 1 - Antal lejligheder > 8

Salgstype 020 - Blandede beboelses- og forretningsejendomme på egen grund, ekskl. ejerlejligheder: - Benyttelseskode = 02

Salgstype 030 - Rene forretningsejendomme på egen grund ekskl. ejerlejligheder: - Benyttelseskode = 03

Salgstype 040 - Fabriks- og lagerejendomme på egen grund ekskl. ejerlejligheder: - Benyttelseskode = 04

Salgstype 050 - Bebyggede landbrug: - Benyttelseskode = 05 - Solgt areal > 20.000 m2 (2 ha)

Salgstype 080 - Sommerhuse på egen grund: - Benyttelseskode = 08

Salgstype 090 - Byggegrunde: - Benyttelseskode = 09

Salgstype 210 - Ejerlejligheder til beboelse på egen grund: - Benyttelseskode = 21, 26 og 27

Salgstype 990 - Andet bebygget: - Benyttelseskode = oplyst, men ikke nævnt ovenfor

Salgstype 999 - Andre ejendomme: - Benyttelseskode = uoplyst (rodekasse)

Udviklingen i grafen over SALG_TYPE=11 (enfamiliehuse) følger stort set udviklingen i antallet af ejendomssalg over tid, omend på et lavere niveau.

Antal salg af enfamiliehuse begynder at falde fra 2005-2006 og falder kraftigt i 2007-2008 i forbindelse med finanskrisen.

Værdisæt

U560001.TXT_SALG_TYPE - Salgstype
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1992 11 Enfamiliehuse
01-01-1992 12 Ejendomme med 2 lejligheder
01-01-1992 13 Ejendomme med 3 lejligheder
01-01-1992 14 Rene beboelsesejendomme med 4-8 lejligheder
01-01-1992 19 Rene beboelsesejendomme med 9 lejligheder eller derover
01-01-1992 20 Blandede beboelses- og forretningsejendomme
01-01-1992 210 Ejerlejligheder i alt
01-01-1992 30 Rene forretningsejendomme
01-01-1992 40 Fabrik og lager
01-01-1992 50 Landbrug i alt
01-01-1992 80 Sommerhuse
01-01-1992 90 Grunde under 2000 m2
01-01-1992 990 Andet bebygget
01-01-1992 999 Andre ejendomme