Gå til sidens indhold

SALG_FLERE_EJD

Langt navn

Salg af flere ejendomme

Generel Beskrivelse

Kode for særlige forhold ved ejendomssalg:

Der er tale om et særligt forhold, hvis salget vedrører flere ejendomme, også kaldet 'bunkesalg'.

Detaljeret beskrivelse

Variablen SALG_FLERE_EJD modtager Danmarks Statistik fra SKAT. Oplysningen stammer fra tinglysning af fast ejendom og SKAT opsætter variablen ud fra om der er flere ejendomme på skødet eller ej.

Se mere information om hvordan SALG_FLERE_EJD anvendes i Ejendomssalgsstatistikken under beskrivelsen af variablen PRIS_BEREGN_KD.

Udviklingen i grafen over SALG_FLERE_EJD=0 (ikke salg af flere ejendomme) følger stort set udviklingen i antallet af ejendomssalg over tid. Antal handler begynder at falde fra 2005-2006 og falder kraftigt 2007-2008 i forbindelse med finanskrisen. Der er mange missing i 2009, men årsagen hertil er ikke blevet undersøgt.

Værdisæt

U560001.TXT_SALG_FLERE_EJD - Salg af flere ejendomme
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1992 0 Ingen information
01-01-1992 1 Ja