Gå til sidens indhold

PRIS_BEREGN_KD

Langt navn

Prisberegningskode

Generel Beskrivelse

Prisberegningskoden angiver om en handel indgår i prisberegningen eller ej. Prisberegningen vedrører beregningen af prisindeks, gennemsnitlig købesum, gennemsnitlig købesum i forhold til ejendomsværdien samt gennemsnitlig hektar- og kvadratmeterpriser.

Detaljeret beskrivelse

Variablen PRIS_BEREGN_KD er blevet dannet internt i Danmarks Statistik siden 2012 og bruges til at frasortere handler med en atypisk prisudvikling. For perioden 1992- 2011 blev PRIS_BEREGN_KD dannet hos SKAT ud fra de samme kriterier.

Først nævnes 6 særlige forhold der senere henvises til og som ikke må være opfyldt, hvis handlen skal indgå i prisberegningen. De særlige forhold kan enten antage værdien 0 eller 1. Hvis værdien er 0 foreligger der ikke særlige forhold.

Der foreligger særlige forhold, hvis en eller flere af nedenstående betingelser er opfyldt: - Særlige forhold 1: Der er tale om et delsalg (DELSALG=1) - Særlige forhold 2: Der er tale om et bunkesalg (SALG_FLERE_EJD=1) - Særlige forhold 3: Der er ydelser udover kontant købesum, fx arv (YDELSER_UDOVER_KONTANT_KSUM=1). Før introduktionen af elektronisk tinglysning var særlige forhold 3 = salg med prisklausul. Dvs. der er et internt databrud i denne variabel. - Særlige forhold 4: Sælger er en offentlig myndighed (SAELGER_OFF_MYNDIGHED=1) - Særlige forhold 5: Der er mangelfuld information (SALGSOPL_MANGLER=1) - Særlige forhold 6: Der er tale om en ekstrem købesum (KSUM/EJD_VAERDI unormal lav eller høj). Dette har været afgrænset forskelligt over tid. Siden 2011 er der tale om en ekstrem købesum, hvis KSUM/EJD_VAERDI er mindre end 0,4 eller større end 3.

For at en handel medtages i prisberegningen skal den opfylde nogle nærmere specificerede krav, som afhænger af hvilken ejendomskategori (SALG_TYPE), der er tale om - se nedenfor:

Hvis kravene nedenfor er opfyldt for en handel sættes PRIS_BEREGN_KD=1 og handlen medtages i ejendomssalgsstatistikken, såfremt den var modtaget på kørselstidspunktet.

Salgstype 011 - Enfamiliehuse på egen grund: - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10 (privatpersoner, inkl. interessentskaber)

Salgstype 012 - Tofamilie- og dobbelthuse på egen grund: - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10 (privatpersoner, inkl. interessentskaber)

Salgstype 013 - Trefamiliehuse på egen grund: - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10 (privatpersoner, inkl. interessentskaber)

Salgstype 014 - Rene beboelsesejendomme med 4-8 lejligheder på egen grund: - Solgt areal > 0. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10, 20, 30, 40 og 41 (se EJERFORHOLDSKODE_EFTER_SALG)

Salgstype 019 - Rene beboelsesejendomme med 9 lejligheder og derover på egen grund: - Solgt areal > 0. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10, 20, 30, 40 og 41 (se EJERFORHOLDSKODE_EFTER_SALG)

Salgstype 020 - Blandede beboelses- og forretningsejendomme på egen grund, ekskl. ejerlejligheder: - Solgt areal > 0. - Antal lejligheder > 0. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > Grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10, 20, 30, 40 og 41 (se EJERFORHOLDSKODE_EFTER_SALG)

Salgstype 030 - Rene forretningsejendomme på egen grund ekskl. ejerlejligheder: - Solgt areal > 0. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10, 20, 30, 40 og 41 (se EJERFORHOLDSKODE_EFTER_SALG)

Salgstype 040 - Fabriks- og lagerejendomme på egen grund ekskl. ejerlejligheder: - Solgt areal > 0. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10, 20, 30, 40 og 41 (se EJERFORHOLDSKODE_EFTER_SALG)

Salgstype 050 - Bebyggede landbrug: - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Grundværdi pr. ha mindre end de fastsatte landbrugsmæssige værdier - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold =10 (privatpersoner, inkl. interessentskaber)

Salgstype 080 - Sommerhuse på egen grund: - Solgt areal > 0. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10 (privatpersoner, inkl. interessentskaber)

Salgstype 090 - Byggegrunde: - Solgt areal > 0. - Kvadratmeter pris > = 3 kr. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Grundværdien skal være < = ejendomsværdien. - Grundværdien skal være > = 0,9x ejendomsværdien. - Alle særlige forhold med undtagelse af 4 skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10 (privatpersoner, inkl. interessentskaber)

Salgstype 210 - Ejerlejligheder til beboelse på egen grund: - Solgt areal (lejlighedens areal) > 10 og < 500 m2. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Frihedskode = 2 (fri), missing (dog kun fra 2006 og frem). - Ejerforhold = 10 (privatpersoner, inkl. interessentskaber)

Grafen for PRIS_BEREGN_KD = 1 (indgår i prisberegningen) følger stort set udviklingen i antallet af ejendomssalg over tid. Antal handler begynder at falde fra 2005-2006 og falder kraftigt 2007-2008 i forbindelse med finanskrisen.

Værdisæt

U560001.TXT_PRIS_BEREGN_KD - Prisberegningskode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1992 0 Indgår ikke i prisberegningen
01-01-1992 1 Indgår i prisberegningen