Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

PRIS_BEREGN_KD

Langt navn

Prisberegningskode

Generel Beskrivelse

Prisberegningskoden angiver om en handel indgår i prisberegningen eller ej. Prisberegningen vedrører beregningen af prisindeks, gennemsnitlig købesum, gennemsnitlig købesum i forhold til ejendomsværdien samt gennemsnitlig hektar- og kvadratmeterpriser.

Detaljeret beskrivelse

Variablen PRIS_BEREGN_KD er blevet dannet internt i Danmarks Statistik siden 2012 og bruges til at frasortere handler med en atypisk prisudvikling. For perioden 1992- 2011 blev PRIS_BEREGN_KD dannet hos SKAT ud fra de samme kriterier.

Først nævnes 6 særlige forhold der senere henvises til og som ikke må være opfyldt, hvis handlen skal indgå i prisberegningen. De særlige forhold kan enten antage værdien 0 eller 1. Hvis værdien er 0 foreligger der ikke særlige forhold.

Der foreligger særlige forhold, hvis en eller flere af nedenstående betingelser er opfyldt: - Særlige forhold 1: Der er tale om et delsalg (DELSALG=1) - Særlige forhold 2: Der er tale om et bunkesalg (SALG_FLERE_EJD=1) - Særlige forhold 3: Der er ydelser udover kontant købesum, fx arv (YDELSER_UDOVER_KONTANT_KSUM=1). Før introduktionen af elektronisk tinglysning var særlige forhold 3 = salg med prisklausul. Dvs. der er et internt databrud i denne variabel. - Særlige forhold 4: Sælger er en offentlig myndighed (SAELGER_OFF_MYNDIGHED=1) - Særlige forhold 5: Der er mangelfuld information (SALGSOPL_MANGLER=1) - Særlige forhold 6: Der er tale om en ekstrem købesum (KSUM/EJD_VAERDI unormal lav eller høj). Dette har været afgrænset forskelligt over tid. Siden 2011 er der tale om en ekstrem købesum, hvis KSUM/EJD_VAERDI er mindre end 0,4 eller større end 3.

For at en handel medtages i prisberegningen skal den opfylde nogle nærmere specificerede krav, som afhænger af hvilken ejendomskategori (SALG_TYPE), der er tale om - se nedenfor:

Hvis kravene nedenfor er opfyldt for en handel sættes PRIS_BEREGN_KD=1 og handlen medtages i ejendomssalgsstatistikken, såfremt den var modtaget på kørselstidspunktet.

Salgstype 011 - Enfamiliehuse på egen grund: - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10 (privatpersoner, inkl. interessentskaber)

Salgstype 012 - Tofamilie- og dobbelthuse på egen grund: - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10 (privatpersoner, inkl. interessentskaber)

Salgstype 013 - Trefamiliehuse på egen grund: - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10 (privatpersoner, inkl. interessentskaber)

Salgstype 014 - Rene beboelsesejendomme med 4-8 lejligheder på egen grund: - Solgt areal > 0. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10, 20, 30, 40 og 41 (se EJERFORHOLDSKODE_EFTER_SALG)

Salgstype 019 - Rene beboelsesejendomme med 9 lejligheder og derover på egen grund: - Solgt areal > 0. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10, 20, 30, 40 og 41 (se EJERFORHOLDSKODE_EFTER_SALG)

Salgstype 020 - Blandede beboelses- og forretningsejendomme på egen grund, ekskl. ejerlejligheder: - Solgt areal > 0. - Antal lejligheder > 0. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > Grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10, 20, 30, 40 og 41 (se EJERFORHOLDSKODE_EFTER_SALG)

Salgstype 030 - Rene forretningsejendomme på egen grund ekskl. ejerlejligheder: - Solgt areal > 0. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10, 20, 30, 40 og 41 (se EJERFORHOLDSKODE_EFTER_SALG)

Salgstype 040 - Fabriks- og lagerejendomme på egen grund ekskl. ejerlejligheder: - Solgt areal > 0. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10, 20, 30, 40 og 41 (se EJERFORHOLDSKODE_EFTER_SALG)

Salgstype 050 - Bebyggede landbrug: - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Grundværdi pr. ha mindre end de fastsatte landbrugsmæssige værdier - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold =10 (privatpersoner, inkl. interessentskaber)

Salgstype 080 - Sommerhuse på egen grund: - Solgt areal > 0. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10 (privatpersoner, inkl. interessentskaber)

Salgstype 090 - Byggegrunde: - Solgt areal > 0. - Kvadratmeter pris > = 3 kr. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Grundværdien skal være < = ejendomsværdien. - Grundværdien skal være > = 0,9x ejendomsværdien. - Alle særlige forhold med undtagelse af 4 skal have værdien 0 - Ejerforhold = 10 (privatpersoner, inkl. interessentskaber)

Salgstype 210 - Ejerlejligheder til beboelse på egen grund: - Solgt areal (lejlighedens areal) > 10 og < 500 m2. - Ejendomsværdi, grundværdi og købesum > 0. - Ejendomsværdi > grundværdi. - Alle særlige forhold skal have værdien 0 - Frihedskode = 2 (fri), missing (dog kun fra 2006 og frem). - Ejerforhold = 10 (privatpersoner, inkl. interessentskaber)

Grafen for PRIS_BEREGN_KD = 1 (indgår i prisberegningen) følger stort set udviklingen i antallet af ejendomssalg over tid. Antal handler begynder at falde fra 2005-2006 og falder kraftigt 2007-2008 i forbindelse med finanskrisen.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1992 31-12-9999 0 Indgår ikke i prisberegningen
01-01-1992 31-12-9999 1 Indgår i prisberegningen