Gå til sidens indhold

OVERDRAG_KD

Langt navn

Overdragelseskode

Generel Beskrivelse

Kode for overdragelsesformen ved salg af fast ejendom.

Detaljeret beskrivelse

Variablen OVERDRAG_KD modtager Danmarks Statistik fra SKAT og stammer fra tinglysningssystemet.

I Ejendomssalgsstatistikken er auktion (kode 3) og salg i øvrigt (kode 4) slået sammen til én kategori, der kaldes for "anden overdragelse". Dette drejer sig om salg, der ikke er almindelig fri handel eller familieoverdragelse, fx tvangsauktion eller overdragelse uden vederlag. Almindelig fri handel er salg mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave.

Variablen kan ikke anvendes til at identificere forældrekøb eller udenlandsk køb af fast ejendom i Danmark, da variablen kun skelner mellem almindelig fri handel, familieoverdragelse, auktion og andet, jf. værdimængden for denne variabel.

Udviklingen i grafen over OVERDRAG_KD=1 (almindeligt frit salg) følger stort set udviklingen i antallet af ejendomssalg over tid. Antallet af handler begynder at falde fra 2005-2006 og falder kraftigt 2007-2008 i forbindelse med finanskrisen.

Værdisæt

U560001.TXT_OVERDRAG_KD - Overdragelseskode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1992 1 Alm. frit salg
01-01-1992 2 Familiesalg
01-01-1992 3 Auktion
01-01-1992 4 Salg i øvrigt