Gå til sidens indhold

KOEBESUM

Langt navn

Købesumsbeløb

Generel Beskrivelse

Det købesumsbeløb, der er aftalt ved salg (i hele kroner).

Efter introduktionen af den elektroniske tinglysning 8. september 2009: Kontant købesum uden andre ydelser og løsøre, hvor:

Andre ydelser: (1) Beløb til arv/gave, (2) overtagne restancer af skatter og afgifter eller andre ydelser, (3) servitutter tinglyst på det ejerskiftede, der kan forlanges afløst af en pengeydelse og (4) beløb til anlægsbidrag til vej m.v., der er forfaldent til betaling på tidspunktet for ejerskiftet.

Løsøre (dvs. uden for købesummen): (1) Enterprise, (2) driftsmateriel og (3) husdyrbesætning.

Før introduktionen af den elektroniske tinglysning 8. september 2009: Købesum minus løsøre i kroner. Løsøre dækker over særlige forhold af betydning for købesummens størrelse, f.eks. ydelser og forpligtelser, der overtages udenfor købesummen.

Detaljeret beskrivelse

Variablen modtager Danmarks Statistik fra SKAT, men oplysningen stammer fra tinglysning af fast ejendom.

Salgets købesum er summen af prioritetsgæld, andet vederlag, udbetaling og differencebeløb. Beløbet er inklusiv betaling for evt. løsøre, men eksklusive ydelser og forpligtigelser udenfor købesummen.

Efter introduktionen af den elektroniske tinglysning den 8. september 2009: SKAT foretager ikke længere nogen teknisk kontantomregning af købesummerne. Ydelser ud over den kontante købesum (arv/gave, overtagne restancer, servitutter, anlægsbidrag) medtages ikke.

Før introduktionen af den elektroniske tinglysning den 8. september 2009: SKAT foretog en teknisk kontantomregning af de købesummer, der lå til grund for denne statistik, hvor man tog højde for kursværdien af pantebreve på overdragelsestidspunktet. Købesummen er ekskl. værdien af medfølgende besætning, løsøre eller andet, som er jorden og bygningerne uvedkommende.

Grafen for KOEBESUM viser kraftige udsving omkring 2006, hvor finanskrisen startede.

Tidligere betegnet KSUM.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel