Gå til sidens indhold

GRUNDVAERDI

Langt navn

Grundværdi

Generel Beskrivelse

Den grundværdi, der er ansat ved vurdering (i hele kroner).

Grundværdi er værdi af jorden uden bygninger.

Detaljeret beskrivelse

Variablen GRUNDVAERDI modtages fra SKAT. Oplysningen stammer fra vurderingen. Grundværdien er udgangspunktet for beregningen af ejendomsskatten. Der gælder, at Ejendomsværdi = Grundværdi + Bygningsværdi. For ejerlejligheder i etageejendomme ansættes der en særskilt grundværdi for grunden under et. Denne grundværdi vurderes normalt ud fra det etageareal, der maksimalt må opføres på grunden. Grundværdien fordeles på de enkelte lejligheder ud fra lejlighedernes fordelingstal.

SKAT foretager nye grundværdier hvert andet år. For ejerboliger (SALG_TYPE =11, 12, 13, 80 samt 210) foretages vurderingen i ulige år. For de øvrige (dvs. erhvervskategorier) foretages vurderingen i lige år. Den offentlige ejendomsvurdering, herunder grundværdien, er blevet kritiseret af Rigsrevisionen i 2013 for ikke at have en tilstrækkelig god kvalitet, særligt for udlejningsejendomme og der er nedsat et udvalg, der skal forsøge at forbedre kvaliteten af vurderingen. Derfor er GRUNDVAERDI (og EJD_VAERDI) indtil videre fastfrosset frem til år 2017-2018.

GRUNDVAERDI er opgjort på salgstidspunktet og ikke vurderingstidspunktet for en ejendomshandel. Typisk svarer grundværdien opgjort på salgstidspunktet til grundværdien opgjort på vurderingstidspunktet, men der kan forekomme forskelle, fx ved omvurderinger. I registret EJVK-ejendomsvurderinger er grundværdien (og ejendomsværdien) opgjort på vurderingstidspunktet.

Grafen for GRUNDVAERDI viser kraftige udsving omkring 2006, hvor finanskrisen startede. Det er ikke blevet undersøgt, hvorfor mange ejendomme har en grundværdi på 0 før 2010.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel