Gå til sidens indhold

FRIHED_KD

Langt navn

Frihedskode for ejerlejligheder

Generel Beskrivelse

Angiver om en ejerlejlighed er vurderet som fri eller udlejet.

Ejerlejligheder kan være fri eller ikke fri for lejelovgivningens bindinger, som bl.a. tager sigte på beskyttelse af hidtidige lejere mod opsigelse. Hvis en lejebolig sælges som en ejerbolig kan der være bindinger for, at den hidtidige lejer ikke må opsiges. Dvs. at ejeren først får fuld råderet over lejligheden når den hidtidige lejer fraflytter lejligheden. Derfor er handelsværdien væsentligt lavere for ejerlejligheder, som fortsat er udlejet, sammenlignet med ejerlejligheder, der frit kan omsættes eller flyttes ind i.

Detaljeret beskrivelse

Variablen FRIHED_KD modtages fra SKAT. Oplysningen stammer fra vurderingen.

For perioden 1992-2005 har man i Ejendomssalgsstatistikken antaget, at hvis frihedskoden er missing, så er ejerlejligheden "ikke fri". Fra 2006 og frem antages det, at hvis frihedskoden mangler, så er der tale om en "fri ejerlejlighed".

Der er ikke tale om databrud indenfor variablen. Til gengæld er der tale om databrud på tværs af variable, da PRIS_BEREGN_KD for ejerlejligheder anvender værdien af denne variabel forskelligt hen over tid, idet der sker et skift i tolkning af missing i 2006.

Udviklingen i grafen over FRIHED_KD=0 (uoplyst frihedskode) følger stort set udviklingen i antallet af ejendomssalg over tid. Antal handler med uoplyst frihedskode begynder at falde fra 2005-2006 og falder kraftigt 2007-2008 i forbindelse med finanskrisen. Der er mange missing i graf og tabel, fordi variablen kun gælder for ejerlejligheder.

Værdisæt

U560001.TXT_FRIHED_KD - Frihedskode for ejerlejligheder
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1992 0 Ikke oplyst eller ejendommen er ikke en ejerlejlighed
01-01-1992 1 Ejerlejlighed vurderet som udlejet
01-01-1992 2 Ejerlejlighed vurderet som fri