Gå til sidens indhold

EJERFORH_FOR_SALG

Langt navn

Ejerforholdskode før salg

Generel Beskrivelse

Kode for ejerforholdet til en ejendom.

EJERFORH_FOR_SALG benyttes som estimat af sælgerens ejerforholdskode ved overdragelse af fast ejendom.

Koden anvendes ikke i selve Ejendomssalgsstatistikken, men anvendes til at producere særkørsler for Eurostat (Owner-Occupied Housing) vedrørende ejerboliger i regi af det harmoniserede forbrugerprisindeks.

Variablen blev først indført i datasættet i 2010.

Udviklingen i grafen over EJERFORH_FOR_SALG = 10 (privatpersoner) følger stort set antallet af ejendomssalg over tid.

Detaljeret beskrivelse

Variablen EJERFORH_FOR_SALG dannes i datasættet ved at hente variablen SVU_EJERFORHOLDSKODE i Times4 på et fast tidspunkt, der svarer til forrige års ejerforholdskode på kørselstidspunktet (dvs. koden for SVU_EJERFORHOLDSKODE forrige år), hvilket antages at afspejle sælgerens ejerforholdskode, selvom ejendommen i princippet godt kan have været solgt flere gange i løbet af det seneste år og dermed skiftet ejerforholdskode.

Der er mange uoplyste salg i 2013. Årsagen hertil kendes ikke, men er ikke så afgørende, da særkørslerne til Eurostat var karakter af eksperimentelle prisindeks, der var under udvikling.

Værdisæt

U560001.TXT_EJERFORH_FOR_SALG - Ejerforholdskode før salg
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1992 0 Uoplyst enhedsejerforhold
01-01-1992 10 Privatpersoner
01-01-1992 20 Alment boligselskab
01-01-1992 30 Aktie-, anpart-, andet selskab
01-01-1992 40 Forening, selvej. institution
01-01-1992 41 Privat andelsboligforening
01-01-1992 50 Beliggenhedskommunen
01-01-1992 60 Anden kommune
01-01-1992 70 Region
01-01-1992 80 Staten
01-01-1992 90 Andet enhedsejerforhold