Gå til sidens indhold

EJERFORH_EFTER_SALG

Langt navn

Ejerforholdskode efter salg

Generel Beskrivelse

Kode for ejerforholdet til en ejendom.

Variablen EJERFORH_EFTER_SALG anvendes i Ejendomssalgsstatistikken til at bestemme ejerforholdet på ejeren efter et salg, dvs. ejerforholdet på den nye ejer (køberen).

Detaljeret beskrivelse

Variablen EJERFORH_EFTER_SALG modtages fra SKAT.

EJERFORH_EFTER_SALG opsætter SKAT ud fra en undersøgelse af køberne ved salget. Det elektroniske tinglysningssystem leverer samtlige køberes cpr- eller cvr-nr. til SKAT. Variablen antager værdien 10, hvis der kun er én køber af ejendommen, og køberen er registreret med et CPR-nummer eller et CVR-nummer med en personlig driftsformskode som enkeltmandsfirma, dødsbo, I/S, m.m. Ellers antager variablen værdien 30, 40, 50, 70, 80 eller 90, afhængigt af driftsformskoden, se værdisæt nedenfor.

Hvis der er mere end en køber med forskellige driftsformkoder bliver koden opsat efter følgende regel: Hvis alle købere har samme ejerforholdskode sættes handlens ejerforholdskode til pågældende kode. Hvis mindst en køber afviger fra de øvrige opsættes koden til 90.

Udviklingen i grafen over EJERFORH_EFTER_SALG =10 (privatpersoner) følger stort set antallet af ejendomssalg over tid. Antal handler med privat køber begynder at falde fra 2005-2006 og falder kraftigt 2007-2008 i forbindelse med finanskrisen.

Værdisæt

U560001.TXT_EJERFORH_EFTER_SALG - Ejerforholdskode efter salg
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1992 0 Uoplyst enhedsejerforhold
01-01-1992 10 Privatpersoner
01-01-1992 20 Alment boligselskab
01-01-1992 30 Aktie-, anpart-, andet selskab
01-01-1992 40 Forening, selvej. institution
01-01-1992 41 Privat andelsboligforening
01-01-1992 50 Beliggenhedskommunen
01-01-1992 60 Anden kommune
01-01-1992 70 Region
01-01-1992 80 Staten
01-01-1992 90 Andet enhedsejerforhold