Gå til sidens indhold

DELSALG

Langt navn

Delsalg

Generel Beskrivelse

Kode for særlige forhold ved ejendomshandlen:

Der er tale om et særligt forhold, hvis salget angår en del af ejendommen (delsalg).

Det kan f.eks. være frasalg af landbrugsjord fra en landbrugsejendom eller hvis man fx køber en ægtefælle ud efter en skilsmisse for halvdelen af ejendommens værdi.

Detaljeret beskrivelse

Variablen DELSALG modtager Danmarks Statistik fra SKAT, men oplysningen stammer fra tinglysning af fast ejendom.

Se mere information om hvordan DELSALG anvendes i Ejendomssalgsstatistikken under beskrivelsen af variablen PRIS_BEREGN_KD.

Efter overgangen til elektronisk tinglysning den 8. september 2009 bliver færre handler registreret som delsalg. Årsagen hertil er ukendt. Det drejer sig fx om frasalg af landbrugsjord, som ikke registreres som delsalg.

Antal handler (DELSALG=0) begynder at falde fra 2005-2006 og falder kraftigt i år 2007-2008 i forbindelse med finanskrisen.

Værdisæt

U560001.TXT_DELSALG - Delsalg
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1992 0 Ikke delsalg
01-01-1992 1 Delsalg