Gå til sidens indhold

AKTIV_PASSIV_KD

Langt navn

Aktiv passiv kode

Generel Beskrivelse

Fejlsøgningsvariabel, der angiver om den enkelte handel medtages i Ejendomsstatistikken eller ej på kørselstidspunktet.

Detaljeret beskrivelse

Fejlsøgningsvariabel, som dannes internt i Ejendomssalgsstatistikken siden 2006 og frem. Variablen anvendes kun i Ejendomssalgsstatistikken.

Der skelnes mellem aktive og passive records. De aktive records indgår i Ejendomssalgsstatistikken, mens de passive records ikke indgår.

Der skal gælde følgende for, at en record får status som aktiv:

  • KOM_KD skal være gyldig, dvs. mellem 1 og 860 (begge inkl.)
  • EJD_NR skal være større end 0
  • KONT_OMREGN_DATO skal være større end 31. december 1991 og mindre end eller lig med KOERSEL_DATO
  • SALGS_LB_NR skal være gyldig, dvs. større end eller lig med 1
  • OVERDRAG_KD skal være gyldig, dvs. mellem 1 og 4 (begge inkl.)
  • KOEBESUM større end eller lig med nul

Hvis en eller flere af disse betingelser ikke er opfyldt får recorden status som passiv.

Antal handler som medtages i statistikken (AKTIV_PASSIV_KD=1) følger udviklingen i det samlede antal ejendomshandler, og falder kraftigt i årene 2007-2008 i forbindelse med finanskrisen. Det er meget få handler, der får status som passive.

Værdisæt

U560001.TXT_AKTIV_PASSIV_KD - Aktiv passiv kode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2006 0 Passiv
01-01-2006 1 Aktiv