Gå til sidens indhold

UNGEYDELSE

Langt navn

UNGEYDELSE

Generel Beskrivelse

Modtaget ungeydelse i kroner i kvartalet.

Siden første kvartal 2022 er ydelsen blevet delt mellem forældrene.

Ungeydelse udbetales månedsvist, men er i denne variabel summet sammen til en sum for kvartalet.

Meget store og negative beløb kan oftest tilskrives efterreguleringer, som følge af fejl i forrige periode. Se variablen EFTEREG_IALT.

Se regler på borger.dk

Detaljeret beskrivelse

UNGEYDELSE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel