Gå til sidens indhold

SAGS_ID

Langt navn

Sagsident

Generel Beskrivelse

Ident er dannet ud fra tilskudsmodtagers cpr nr. i befolkningsstatistikken og er sagens ident. I undtagelsestilfælde er sagens ident ikke baseret på tilskudsmodtagerens cpr.nr.

Detaljeret beskrivelse

SAGS_ID har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel