Gå til sidens indhold

Ældredokumentation

Beskrivelse

Ældreserviceindikatorerne omhandler statistik over ressourceforbrug og effekt af hjemmehjælp. Dette illustreres ved hjælp af 23 indikatorer, herunder 4 økonomiske, som afventer Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Indikatorerne indsamles dels månedligt og årligt via kommunernes EOJ-system, samt årlig indberetning vedrørende indlæggelser på sygehuset. Hvert andet år foretages af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold en brugertilfredshedsundersøgelse (stikprøve).

Indikatorerne offentliggøres én gang årligt efter aftale med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Statistikken er offentlig tilgængelig dels i Statistikbanken og dels via Danmarks Statistiks temaside med alle de kommunale serviceindikatorer. Her er der adgang til detaljeret statistik over den enkelte indikator, som optræder som en tabel i Statistikbanken. Statistikken fra kommunernes EOJ-systemer opgøres på antal modtagere af hjemmehjælp i henholdsvis egen bolig og på plejehjem/-bolig, visiteret hjælp (herunder typen af hjælp og tidsmæssig tildeling), den reelt leverede hjemmehjælp (komme-gå-tider og type af hjælp), antal modtagere af træning (genoptræning eller vedligeholdelse), samt antal forebyggende hjemmebesøg og boligtilbud (herunder ventetid). Populationen består af alle modtagere af hjemmehjælp, træningsydelser eller modtagere af forebyggende hjemmebesøg fra kommunal eller privat leverandør opgjort på personnummer niveau. Herunder indgår personer, der bliver indlagt.

KILDER Kommunernes månedlige og årlige indberetninger via EOJ-systemet - består af registreringer på personnummer niveau. Kommunernes årlige indberetning vedr. boligtilbud - sumtal. Statens Seruminstitut indberetter om sengedage og genindlæggelser - sumtal. Det er planen, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold indberetter om økonomi - sumtal. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold står for brugertilfredshedsundersøgelsen hvert andet år - stikprøve blandt ældre ligeligt fordelt mellem regionerne.

DATAANVENDELSE: Statistikbanken Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Kommunerne Forskere Serviceopgaver

Der henvises i øvrigt til diverse dokumenter under temasiden for de kommunale serviceprojekter, hvor man kan læse mere om Ældreserviceindikatorerne.

Der findes ingen delopgaver under Ældredokumentation

Variable