Gå til sidens indhold

QUDDYDL_KVT

Langt navn

Uddannelsesgodtgørelse til ledige i ordinær uddannelse

Generel Beskrivelse

Dagpenge fra A-kasee under forløb med vejledning og opkvalificering og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Har indtil 1. kvartal 2014 opfattet voksenlærlinge (4. kvartal 2013 ca. 3.00 personer). Arbejdsmarkedsstyrelsen tror ikke længere på disse tal.

Detaljeret beskrivelse

QUDDYDL_KVT er en del af udbetalingerne fra A-kasserne.

De øvrige udbetalinger er: ARBLHU_KVT er udfbetalte arbejdsløsehdsdagpenge KURSUSG_KVT= kursusgodtgørelse EFTLOEN_KVT = efterløn FERIE_DAGPENGE_KVT= feriedagpenge VIRKSOMHEDS_PRAKTIK_KVT= dagpenge under virksomhedspraktik Arbejdsmarekdsydelser indgår i variablen udd_yd_kvt, men er ikke en selvstændig variabel. ANDAKYD_KVT = udbetalinger, der ikke er faldet ind under en af de ovenstående kategorier( residual)

ARBLHU_KVT, QUDDYDL_KVT, EFTLOEN_KVT, FERIE_DAGPENGE_KVT, VIRKSOMHEDS_PRAKTIK_KVT og ARBMARK_YD_KVT dannes i en model, hvor udbetalingerne fra A-kasserne fordeles på disse kategorier efter varigheder (perioder på disse i registeret for offentligt forsørgede. Til og med 4. kvartal 2016 anvedtes også oplysninger om udbetalte efterlønsbeløb og arbejdsløshedsdagpenge i modellen. Ændringen er testet på 4. kvartal 2016. Efterløn og arbejdsløshedsunderstøttelse falder med 2 pct.. Aktivering( kursus) og virksomhedparktik stiger beløbsmæssigt med 2 pct. Antal personer med residualbeløbet halveres samtidig med at det udbetalte samlede beløb fordobles.

I 2010 og 2011 er en del af de modtagne dagpenge under virksomheds_praktik, uddannelse og ferie flyttet til variablen ARBLHU. De fleste af disse personer har i 2010 og 2011 både beløb i ARBLHU og i variablene FERIE_DAGPENGE, VIRKSOMHEDS_PRAKTIK og QUDDYDL- det er fordelingen af den enkelte persons dagpenge på de fire variable der er skæv.

Fra 2012 anvendes en model, som korrigerer herfor.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel