Gå til sidens indhold

PERSGOD_KVT

Langt navn

Andre personalegoder, fra 1.1.2012, goder over bundgrænse samt personalegoder uden bundgrænse

Generel Beskrivelse

Gældende: 1.1.2010 - 31.12.2011: Værdi af andre personalegoder: Personalegoder, der ikke er selvstændigt nævnt.

Gældende fra 1.1.2012 Værdi af andre personalegoder, der overstiger bundgrænsen på 1.000 kr. for goder, der ikke er arbejdsrelateret og 5.500 kr. for arbejdsrelaterede goder. AM-bidragsfri B-indkomst. Værdien skal ikke tillægges i andre felter. Fx: fri motorcykel, kantine fitness-center.

Detaljeret beskrivelse

Gældende: 1.1.2010 - 31.12.2011: Værdi af andre personalegoder: Personalegoder, der ikke er selvstændigt nævnt. AM-bidragsfri B-indkomst. Registreres som typenr. 0055 (rubrik 55) i eIndkomst. Fx: fri motorcykel, kantine, sundhedsforsikring (når en sådan ikke tilbydes alle medarbejdere), fri jagt og udbytte af jagt. Samtidig (1.1.2010) bortfaldt Ydet personalelån (typenr. 0060) og afkrydsningsfeltet Fri sommerholig i udlandet (typenr. 0062) i eIndkomst.

Gældende fra 1.1.2012: Værdi af andre personalegoder, der overstiger bundgrænsen på 1.000 kr. for goder, der ikke er arbejdsrelateret og 5.500 kr. for arbejdsrelaterede goder. AM-bidragsfri B-indkomst. Værdien skal ikke tillægges i andre felter. Fx: fri motorcykel, kantine fitness-center.

Fra 1. kvartal 2014 inkl: Værdi af personalegoder, der ikke er selvstændigt nævnt andet sted og ikke omfattet af bagatelgrænserne. Er AM-bidragsfri B-indkomst.

Flg. værdier skal indberettes: * Personalelån - for ansatte i finanssektoren indberettes forskellen mellem lånerenten og bankens omkostninger. For andre ansatte indberettes forskellen mellem lånerenten og mindsterenten eller lavere markedsrente. *Computer (med tilbehør), hvor anskaffelsen er kompenseret ved lønnedgang og dermed ikke opfylder betingelserne for at være skattefri og heller ikke betingelserne for indberetning som A-indkomst. Det er uden betydning, om computeren er anskaffet med eller uden relation til arbejdets udførelse. Der skal ske mindst månedlig indberetning af en forholdsmæssig andel svarende til 50 pct. af nyprisen pr. år. *Computer (med tilbehør), der er stillet til rådighed uden relation til arbejdets udførelse uden lønnedgang, skal beskattes af markedslejen af en tilsvarende computer (med tilbehør). Der skal ske mindst månedlig indberetning af en forholdsmæssig andel.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel