Gå til sidens indhold

LEDIGHEDSYDELSE_KVT

Langt navn

Ydelse udbetalt til ledige personer visiteret til flexjob

Generel Beskrivelse

Personer visiteret til flexjob af kommunen er berettiget til ledighedsydelse indtil første ansættelse. Modtager personen kontanthjælp på tidspunktet for visiteringen til flexjob, fortsætter personen på kontanthjælp indtil første flexjob.( Inkl. enkelte andre ydelser fra kommunen fra 1 kvartal 2010 til og med 1. kavrtal 2017).

Detaljeret beskrivelse

ledighedsydelse indgår som en del af de samlede skattepligtige ydelser fra kommuner:

KONTHJ_KVT er kontanthjælp til forsørgelse ( kontanthjælp i passiv perioder) REVAL_KVT er revalideringsydelse LEDIGHEDSYDELSE_KVT er Ydelse udbetalt til ledige personer visiteret til flexjob EFTERLEVH_KVTJ er efterlevelseshjælp til en efterlevende, som ikke er pensionist(folke-eller førtidspensionist) INTGRAYD_KVT, kontanthjælp til flygtninge (før 2012 integrations/introduktionsydelse) KOM_RES_FORLOB_KVT, kommunalt ressourceforløb

Kommunerne indberetter til Skats E_indkomstregister. Der indberettes mindst en gang pr. måned. I forbindelse med indberetningen skal indberettes kode for type af kontanthjælp. Der indberettes kode for kontanthjælp, revalidering samt øvrig kontanthjælp

Disse koder bruges ikke af SKAT, hvorfor kvaliteten vil være svingende. En anden usikkerhedskilde til disse koder er, at lov om aktiv socialpolitik ændres over tid og har en langt højere opdeling på ydelseskategorier end de fire, der bruges til indberetningen til Skats e-indkomstregistereret. Dvs., at den enkelte indberetter i kommunen fx skal afgøre, om forrevalidering er kontanthjælps- eller revalideringsydelse i indberetningen. Ønskes mere detaljerede og præcise data vedr. kontanthjælpsydelser bør kontanthjælpsregisteret anvendes, jf. beskrivelsen af statistikområdet hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og kontanthjælp til forsørgelse har samme kode i indberetningen til SKAT. Beløbene fra SKAT for de fem kontanthjælpsydelser: kontanthjælp til forsørgelse, aktivering, revalidering m, introduktionsydelse og øvrig kontanthjælp summes sammen, og fordeles derefter som den skattepligtige del af disse er fordelt i ovennævnte kontanthjælpsregister.

Fra 1.kvartal 2016 fordeles kontanthjælpsydelserne efter varigheder i registeret for offentligt forsørgede. Det giver et databrud, da kontanthjælpen har placeret personer på ledighedsydelse, revalidering, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb på disse ydelser selv om de samtidig med, at de modtager ydelsen er aktiverede. I offentligt forsørgede placeres disse personer på aktivering, når de er under aktivering. Dvs., at kontanthjælp fordelt efter offentligt forsørgede giver færre personer og især mindre beløb på integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb. For 2015 giver skiftet fra udbetalt kontanthjælp til varigheder i offentligt forsørgede som fordelingsnøgle af kontanthjælpen et fald i antal personer på passsiv ledigdydelse mm. på 20 pct. og et i udbetalt ydelse på 29 pct.

Variablen LEDIGHEDSYDELSE_KVT er Inkl. enkelte andre ydelser fra kommunen fra 1 kvartal 2010 til og med 1. kavrtal 2017. Fra 2. kvartal 2017 er disse ydelser i stedet lagti variablen KONTHJ_KVT

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel