Gå til sidens indhold

FLEXLON_TILSKUD_KVT

Langt navn

Supplerede "dagpenge" til personer i fleksjob

Generel Beskrivelse

Supplerede "dagpenge" til personer i fleksjob

Fra 1. januar 2013 er ordningen for tilskud til fleksløn ændret. Den nye ordning gælder for alle der bliver visteret til fleksløn fra 1. januar 2013, samt for øvrige personer visiteret til fleksløn når de skal have deres ordning forlænget.

I den nye ordning får flekslønneren løn og pensionsbidrag fra arbejdsgiveren for den tid personen arbejder. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud fra kommunen på ca. 200.000 kr., som aftrappes i forhold til lønnen fra arbejdsgiveren. Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af lønindtægten, indtil lønindtægten inkl. arbejdsgiverens og den ansattes pensionsbidrag pr. måned udgør 13.000 kr. (2012-niveau). For den lønindtægt, der ligger over 13.000 kr. (2012-niveau) pr. måned, nedsættes fleksløntilskuddet med 55 pct.

Detaljeret beskrivelse

FLEXLON_TILSKUD_KVT har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel