Gå til sidens indhold

EFTLOEN_DEF1_KVT

Langt navn

Efterløn

Generel Beskrivelse

Udbetalt efterløn til personer i alderen 60 år til folkepensionsalderen 64 år.

Detaljeret beskrivelse

Denne variabel adskiller sig begrebsmæssigt fra variablen EFTLOEN i årsindkomsten- Variablen EFTLOEN i årsindkomsten indeholder også fleksydelse

Retten til efterløn afhænger af en række betingelser vedr. medlemsskab af a-kasse i en årrække samt begrænsning i beskæftigelse; se også diverse årgange af publikationen "Sociale ydelser".

Når betingelserne er opfyldt, har en person ret til efterløn, fra vedkommende fylder 60 år, til vedkommende overgår til folkepension.

EFTLOEN_DEF1_KVT_KVT er en del af udbetalingerne fra A-kasserne.

De øvrige udbetalinger er: QUDDYDL_KVT= uddannelsesgodtgørelse(dagpenge i forbindelse med kurser og lign.) KURSUSG_KVT= kursusgodtgørelse AERBLHU_KVT = udbetalte arbejdsløshedsdagpenge FERIE_DAGPENGE_KVT= feriedagpenge VIRKSOMHEDS_PRAKTIK_KVT= dagpenge under virksomhedspraktik Arbejdsmarekdsydelser indgår i variablen udd_yd_kvt, men er ikke en selvstændig variabel. ANDAKYD_KVT = udbetalinger, der ikke er faldet ind under en af de ovenstående kategorier( residual)

ARBLHU_KVT, QUDDYDL_KVT, EFTLOEN_KVT, FERIE_DAGPENGE_KVT, VIRKSOMHEDS_PRAKTIK_KVT og ARBMARK_YD_KVT dannes i en model, hvor udbetalingerne fra A-kasserne fordeles på disse kategorier efter varigheder (perioder på disse i registeret for offentligt forsørgede. Til og med 4. kvartal 2016 anvedtes også oplysninger om udbetalte efterlønsbeløb og arbejdsløshedsdagpenge i modellen. Ændringen er testet på 4. kvartal 2016. Efterløn og arbejdsløshedsunderstøttelse falder med 2 pct.. Aktivering( kursus) og virksomhedparktik stiger beløbsmæssigt med 2 pct. Antal personer med residualbeløbet halveres samtidig med at det udbetalte samlede beløb fordobles.

I 2010 og 2011 er en del af de modtagne dagpenge under virksomheds_praktik, uddannelse og ferie flyttet til variablen ARBLHU. De fleste af disse personer har i 2010 og 2011 både beløb i ARBLHU og i variablene FERIE_DAGPENGE, VIRKSOMHEDS_PRAKTIK og QUDDYDL- det er fordelingen af den enkelte persons dagpenge på de fire variable der er skæv.

Fra 2012 anvendes en model, som korrigerer herfor.

Efterlønnen er på 91 pct. af dagpengesatsen for 60 og 61 årige mod tidligere 100 pct. Personer som går på efterløn, før de fylder 62 år, får modregning for stort set alle pensionsordninger.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel