Gå til sidens indhold

EFTLEVHJ_KVT

Langt navn

Efterlevelseshjælp

Generel Beskrivelse

Kommunen yder efter ansøgning efterlevelseshjælp efter reglerne i stk. 2-9 til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden, Lov om aktiv socialhjælp, §85a, lbk. nr. 190 2012.

Er den efterlevende selv pensionist og modtager efterlevelsespension, kan der ikke søge som efterlevelseshjælp. Efterlevelsespension udbetales sammen med folkeførtidspension.

Maksbeløb kr. 2010: 12.820 2013: 13.658

Detaljeret beskrivelse

Efterlevelseshjælp indgår som en del af de samlede skattepligtige ydelser fra kommuner:

KONTHJ_KVT er kontanthjælp til forsørgelse KHFLYGT_KVT er aktiveringsydelse REVAL_KVT er revalideringsydelse LEDIGHEDSYDELSE_KVT er Ydelse udbetalt til ledige personer visiteret til flexjob INTGRAYD_KVT kontanthjælp til flygtninge (før 2012 integrations/introduktionsydelse)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel