Gå til sidens indhold

ANDAKYD_KVT

Langt navn

Anden understøttelse fra arbejdsløshedskasser ( ikke klassificeret)

Generel Beskrivelse

Ikke klassificeret udbetaling fra arbejdsløshedskasser. Udbetalinger fra A-kasser, som ikke er: arbejdsløshedsunderstøttelse, uddannelsesgodtgørelse(dagpenge i forbindelse med kurser og lign.), kursusgodtgørelse mv., efterløn, feriedafgpenge og virksomhedspraktik

Detaljeret beskrivelse

ANDAKYD_KVT er en del af udbetalingerne fra A-kasserne.

De øvrige udbetalinger er: QUDDYDL_KVT= uddannelsesgodtgørelse(dagpenge i forbindelse med kurser og lign.) KURSUSG_KVT= kursusgodtgørelse EFTLOEN_KVT = efterløn FERIE_DAGPENGE_KVT= feriedagpenge VIRKSOMHEDS_PRAKTIK_KVT= dagpenge under virksomhedspraktik Arbejdsmarekdsydelser indgår i variablen udd_yd_kvt, men er ikke en selvstændig variabel. ARBLHU_KVT = ubdbetalte arbejdsløshedsdagpenge

ARBLHU_KVT, QUDDYDL_KVT, EFTLOEN_KVT, FERIE_DAGPENGE_KVT, VIRKSOMHEDS_PRAKTIK_KVT og ARBMARK_YD_KVT dannes i en model, hvor udbetalingerne fra A-kasserne fordeles på disse kategorier efter varigheder (perioder på disse i registeret for offentligt forsørgede. Til og med 4. kvartal 2016 anvedtes også oplysninger om udbetalte efterlønsbeløb og arbejdsløshedsdagpenge i modellen. Ændringen er testet på 4. kvartal 2016. Efterløn og arbejdsløshedsunderstøttelse falder med 2 pct.. Aktivering( kursus) og virksomhedparktik stiger beløbsmæssigt med 2 pct. Antal personer med residualbeløbet halveres samtidig med at det udbetalte samlede beløb fordobles.

I 2010 og 2011 er en del af de modtagne dagpenge under virksomheds_praktik, uddannelse og ferie flyttet til variablen ARBLHU. De fleste af disse personer har i 2010 og 2011 både beløb i ARBLHU og i variablene FERIE_DAGPENGE, VIRKSOMHEDS_PRAKTIK og QUDDYDL- det er fordelingen af den enkelte persons dagpenge på de fire variable der er skæv.

Fra 2012 anvendes en model, som korrigerer herfor.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel