Gå til sidens indhold

KON_GER9

Langt navn

Nicifret gerningskode

Generel Beskrivelse

Nicifret gerningskode for lovovertrædelse.

Koden består af Rigspolitiets 5-cifrede gerningskode (se KON_AFGERKOD) og fire foranstillede cifre, der angiver kodens placering i hierarkiet.

Variablen erstatter den den tidligere 7-cifrede gerningskode (txt_ger7).

Koden er hierarkisk opbygge, så der kan foretages opgørelser på flere niveauer, se nærmere under deltajeret officiel beskrivelse.

Detaljeret beskrivelse

Koden er hierarkisk opbygget, så der kan foretages opgørelser på 1, 2, 4 og 9 cifre:

Et ciffer 0 Uoplyst 1 Straffelov i alt 2 Færdselslov i alt 3 Øvrige særlove i alt

To første cifre: 00 Uoplyst Straffelov: 10 Uoplyst straffelov 11 Seksualforbrydelser 12 Voldsforbrydelser 13 Ejendomsforbrydelser 14 Andre forbrydelser Færdselslov: 21 Færdselsuheld uspecificeret' 22 Færdselslov spiritus 24 Mangler ved køretøj 26 Færdselslov i øvrigt Øvrige særlove: 32 Lov om euforiserende stoffer 34 Våbenloven 36 Skatte- og afgiftslove 38 Særlove i øvrigt

Fire første cifre: 0000 Uoplyst 1000 Uoplyst straffelov 1110 Blodskam mv. 1120 Voldtægt mv. 1130 Heteroseksuel sædelighedsforbrydelse børn u.12 år 1131 Seksualforbrydelse mod barn under 12 år 1140 Heteroseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt 1141 Seksualforbrydelse mod barn 13-14 år 1145 Seksualforbrydelse i øvrigt 1150 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse børn u. 12 år 1160 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt 1172 Blufærdighedskrænkelse v/beføling 1174 Blufærdighedskrænkelse v/blotteri 1176 Blufærdighedskrænkelse i øvrigt 1180 Utugt mv. 1210 Vold o.l. mod offentlig myndighed 1220 Opløb/forstyr. af offentlig orden 1230 Manddrab 1240 Forsøg på manddrab 1250 Psykisk vold 1252 Simpel vold 1255 Alvorligere vold 1258 Særlig alvorlig vold 1260 Vold mod sagesløs 1270 Forsætlig legemskrænkelse i øvrigt 1280 Forsætlig legemsbeskadigelse 1283 Uagtsomt manddrab/legemsbesk. 1286 Forbrydelse mod liv og legeme 1289 Forbrydelse mod den personlige frihed 1292 Trusler 1304 Dokumentfalsk 1308 Dokumentfalsk med check 1312 Brandstiftelse 1316 Indbrud i bank., forretning mv. 1320 Indbrud i beboelser 1324 Indbrud i ubeboede bebyggelser 1328 Tyveri fra bil, båd mv. 1332 Butikstyverier mv. 1336 Andre tyverier 1339 Tyveri/brugstyveri af indregistreret køretøj 1342 Tyveri/brugstyveri af knallert 1345 Tyveri/brugstyveri af cykel 1348 Tyveri/brugstyveri af andet 1351 Ulovlig omgang med hittegods 1354 Underslæb 1357 Bedrageri 1360 Checkbedrageri 1363 Mandatsvig 1366 Afpresning og åger 1372 Skyldnersvig 1376 Hæleri 1380 Røveri 1384 Grov skattesvig mv. 1390 Hærværk 1394 Uagtsomt hæleri 1398 Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse 1410 Forbrydelse mod offentlig myndighed mv. 1415 Forbrydelse i offentlig tjeneste 1420 Falsk forklaring for retten 1425 Falsk forklaring i øvrigt 1430 Forbrydelse vedr. penge og bevismateriale 1435 Salg af narkotika mv. 1440 Smugling mv. af narkotika 1445 Almenskadelige forbrydelser mv. 1450 Ulovligt erhverv mv. 1455 Forbrydelser i familieforhold 1460 Uagtsomt manddrab mv. v/færdselsuheld 1475 Tilhold 1485 Freds- og ærekrænkelser 2110 Færdselsuheld uspecificeret 2210 Færdselsuheld med spiritus 2220 Spiritus- og promillekørsel 2410 Mangler ved køretøj 2610 Færdselslovsovertræd. i øvrigt 3210 Lov om euforiserende stoffer 3410 Våbenloven 3610 Skatte og afgiftslove mv. 3810 Andre strafferetlige særlove 3815 Sundheds- og sociallove 3820 Bygge- og boliglove 3825 Miljølove 3830 Love vedr. dyr, jagt mv. 3835 Love vedr. arbejde, transport mv. 3840 Selskabs- og firmalovgiv. mv. 3845 Love vedr. forsvaret og lign. 3850 Love vedr. offentlige forsyninger 3855 Love vedr. spil, bevilling, næring 3865 Særlovgivning i øvrigt 3870 Uoplyst særlovgivning

Ni cifre: Se tilknyttet værdisæt D281700.TXT_GER9.

Politiets journalplan, og dermed gerningskoderne, ændres løbende som følge af lovændringer eller ønsker om belysning af særlige lovovertrædelser. Værdisættet for KON_GER9 (tidligere KON_GER7) har derfor også løbende ændret sig.

De væsentligste ændringer i politiets journalplan er beskrevet i bilag vedr. gerningskoder.

Til og med 2006 er konfererede sager med uoplyst KON_GER9 (tidligere KON_GER7) slettet fra registret. Fra og med 2007 er de medtaget. De pågældende konfererede sager har ligeledes uoplyst KON_AFGTYPKO (afgørelsestypekode). Det drejer sig om sigtelser i sager, som er færdigefterforskede, og som vides at blive til biforhold (konfererede sager), når de er afgjort. De vil være med på et nyt udtræk med oplyst KON_GER9 (tidligere KON_GER7) og KON_AFGTYPKO når hovedsagen er afgjort.

Værdisæt

Gerningskode nicifret
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 0 Uoplyst
01-01-2020 31-12-2020 100070089 FEJL: GER9 100070089 er ved en fejl med i registret i 2020, herefter omdøbt til GER9 141070089
01-01-1600 31-12-9999 100078000 Uoplyst straffelov
01-01-1600 31-12-9999 111072121 Blodskam, børn under 15 år
01-01-1600 31-12-9999 111072122 Blodskam i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 111072123 Blodskam mellem søskende, børn under 15 år
01-01-1600 31-12-9999 111072124 Blodskam i øvrigt, mellem søskende
01-01-1997 31-12-2013 111072125 Blodskam, anden kønslig omgang, børn under 15 år
01-01-1997 31-12-2013 111072126 Blodskam, anden kønslig omgang mellem søskende
01-01-1997 31-12-2013 111072127 Blodskam i øvrigt, anden kønslig omgang
01-01-2013 31-12-9999 111072128 Blodskam, andet seksuelt forhold (børn under 15 år)
01-01-2013 31-12-9999 111072129 Blodskam, andet seksuelt forhold mellem søskende
01-01-2013 31-12-9999 111072130 Blodskam i øvrigt, andet seksuelt forhold
01-01-1600 31-12-2013 111072233 Samleje med plejebarn/stedbarn mv.
01-01-1600 31-12-2013 111072244 Anden kønslig omgang med plejebarn/stedbarn
01-01-2013 31-12-9999 111072321 Samleje med plejebarn/stedbarn mv.
01-01-2013 31-12-9999 111072340 Andet seksuelt forhold med plejebarn/stedbarn mv.
01-01-1600 31-12-2013 112072211 Voldtægt
01-01-1600 31-12-2013 112072215 Samleje med ulovlig tvang
01-01-1600 31-12-2013 112072229 Tilsnigelse til samleje
01-01-1600 31-12-2013 112072235 Anden kønslig omgang ved vold
01-01-1600 31-12-2013 112072236 Anden kønslig omgang ved ulovlig tvang
01-01-1600 31-12-2013 112072241 Anden kønslig omgang ved tilsnigelse
01-01-2013 31-12-2021 112072301 Voldtægt ved anvendelse af vold eller trussel om vold
01-01-2013 31-12-2021 112072302 Voldtægt ved ulovlig tvang
01-01-2021 31-12-9999 112072305 Voldtægt
01-01-2013 31-12-9999 112072317 Tilsnigelse til samleje
01-01-2021 31-12-9999 112072330 Andet seksuelt forhold
01-01-2013 31-12-2021 112072331 Andet seksuelt forhold ved vold eller trussel om vold
01-01-2013 31-12-2021 112072332 Andet seksuelt forhold ved ulovlig tvang
01-01-2013 31-12-9999 112072338 Andet seksuelt forhold ved tilsnigelse
01-01-1600 31-12-2013 113072232 Samleje med barn under 12 år, skærpende omstændigheder
01-01-1600 31-12-2013 113072243 Anden kønslig omgang med barn under 12 år
01-01-1600 31-12-2013 113072262 Uagtsom seksualforbrydelse med barn under 12 år
01-01-2013 31-12-9999 113172304 Voldtægt ved samleje med barn under 12 år
01-01-2013 31-12-9999 113172334 Andet seksuelt forhold med barn under 12 år
01-01-1600 31-12-2013 114072221 Samleje ved udnyttelse af psykisk abnormitet
01-01-1600 31-12-2013 114072222 Samleje ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand
01-01-1600 31-12-2013 114072225 Samleje med institutionsanbragt
01-01-1600 31-12-2013 114072227 Samleje ved misbrug af afhængigheds forhold
01-01-1999 31-12-2013 114072230 Samleje med prostitueret under 18 år, kunde
01-01-1600 31-12-2013 114072231 Samleje med barn under 15 år
01-01-1600 31-12-2013 114072234 Samleje ved forførelse
01-01-1600 31-12-2013 114072237 Anden kønslig omgang ved udnyttelse af psykisk abnormitet
01-01-1600 31-12-2013 114072238 Anden kønslig omgang med institutionsanbragt
01-01-1600 31-12-2013 114072239 Anden kønslig omgang ved misbrug af afhængighedsforhold
01-01-1600 31-12-2013 114072242 Anden kønslig omgang med barn under 15 år
01-01-1600 31-12-2013 114072245 Anden kønslig omgang ved forførelse
01-01-1600 31-12-2013 114072261 Uagtsom seksualforbrydelse med barn under 15 år
01-01-1600 31-12-2013 114072263 Uagtsom seksualforbrydelse i øvrigt
01-03-2022 31-12-9999 114172306 Voldtægt ved samleje m. barn under 15 år/gern.per. fyldt 22 år
01-01-2013 31-12-9999 114172319 Samleje med barn under 15 år
01-01-2013 31-12-9999 114172339 Andet seksuelt forhold med barn under 15 år
01-03-2022 31-12-9999 114172344 Andet seksuelt forhold mellem en person fyldt 22 og et barn under 15 år
01-01-2013 31-12-9999 114172361 Uagtsom seksualforbrydelse mod barn under 15 år
01-01-2013 31-12-2021 114572303 Voldtægt ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand
01-01-2013 31-12-9999 114572311 Samleje ved udnyttelse af psykisk abnormitet
01-01-2013 31-12-9999 114572313 Samleje med institutionsanbragt/frihedsberøvet
01-01-2013 31-12-9999 114572315 Samleje ved misbrug af afhængighedsforhold
01-01-2013 31-12-9999 114572322 Samleje ved forførelse
01-01-2013 31-12-9999 114572324 Medvirken til prostitution (samleje) - person under 18 år
01-01-2013 31-12-9999 114572325 Samleje med prostitueret under 18 år - kunde
01-01-2013 31-12-2021 114572333 Andet seksuelt forhold ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand
01-01-2013 31-12-9999 114572335 Andet seksuelt forhold ved udnyttelse af psykisk abnormitet
01-01-2013 31-12-9999 114572336 Andet seksuelt forhold med institutionsanbragt/frihedsberøvet
01-01-2013 31-12-9999 114572337 Andet seksuelt forhold ved misbrug af afhængighedsforhold
01-01-2013 31-12-9999 114572341 Andet seksuelt forhold ved forførelse
01-01-2013 31-12-9999 114572342 Medvirken til andet seksuelt forhold i forbindelse med prostitution af person under 18 år
01-01-2013 31-12-9999 114572343 Andet seksuelt forhold end samleje med prostitueret under 18 år - kunde
01-01-2013 31-12-9999 114572362 Uagtsom seksualforbrydelse i øvrigt
01-01-1600 31-12-2013 115072252 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år
01-01-1600 31-12-2013 115072258 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold mod barn under 12 år
01-01-1600 31-12-2013 115072259 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang mod barn under 12 år
01-01-1600 31-12-2013 116072251 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 15 år
01-01-1600 31-12-2013 116072253 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt
01-01-1600 31-12-2013 116072254 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold
01-01-1600 31-12-2013 116072255 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang
01-01-1600 31-12-2013 116072256 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold mod barn under 15 år
01-01-1600 31-12-2013 116072257 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang mod barn under 15 år
01-01-1986 31-12-2013 117272282 Blufærdighedskrænkelse ved beføling
01-01-2013 31-12-9999 117272371 Blufærdighedskrænkelse ved beføling
01-01-1986 31-12-2013 117472283 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri
01-01-2013 31-12-9999 117472372 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri
01-01-1600 31-12-1986 117672281 Blufærdighedskrænkelse (udgået 1986)
01-01-1986 31-12-2013 117672284 Blufærdighedskrænkelse ved beluring
01-01-1986 31-12-2013 117672285 Blufærdighedskrænkelse ved verbal uterlighed o.l.
01-01-1986 31-12-2013 117672286 Blufærdighedskrænkelse ved anden uterlighed
01-01-1986 31-12-2013 117672287 Blufærdighedskrænkelse i øvrigt
01-01-2013 31-12-9999 117672373 Blufærdighedskrænkelse ved beluring
01-01-2013 31-12-9999 117672374 Blufærdighedskrænkelse ved verbal uanstændighed ol.
01-01-2013 31-12-9999 117672375 Blufærdighedskrænkelse ved anden uanstændighed
01-01-1600 31-12-2013 118072271 Rufferi
01-01-1600 31-12-2013 118072275 Fremmelse af utugt
01-01-1600 31-12-2013 118072276 Udlejning af værelse til utugt
01-01-1600 31-12-1999 118072277 Alfonseri, underhold
01-01-1600 31-12-1999 118072278 Alfonseri, dele bolig
01-01-2000 31-12-2013 118072280 Utugtig foto/filmoptagelse af person under 18 år
01-01-1600 31-12-2013 118072291 Forulemper ved opfordring mv. til utugt
01-01-2009 31-12-2013 118072292 Rekruttere/medvirke til utugtig optræden af personer under 18 år
01-01-2009 31-12-2013 118072293 Overvære utugtig optræden af personer under 18 år
01-01-1600 31-12-2013 118072295 Pornografi
01-01-1600 31-12-2013 118072296 Børnepornografi
01-01-1600 31-12-2013 118072297 Overtrædelse af pålæg
01-01-1600 31-12-2013 118072298 Meddelt pålæg
01-01-1600 31-12-2013 118072299 Børnepornografi, besiddelse af/bekendt med
01-01-2013 31-12-9999 118072351 Pornografiske foto/filmoptagelser af person under 18 år
01-01-2013 31-12-9999 118072353 Medvirken til pornografisk optræden af person under 18 år
01-01-2013 31-12-9999 118072354 Overvære pornografisk optræden af person under 18 år
01-01-2013 31-12-9999 118072378 Rufferi
01-01-2013 31-12-9999 118072379 Fremmelse af prostitution
01-01-2013 31-12-9999 118072380 Udlejning af værelse til prostitution
01-01-2013 31-12-9999 118072382 Svigagtig eller anden utilbørlig fremmelse af prostitution
01-01-2013 31-12-9999 118072385 Pornografi, salg til personer under 16 år
01-01-2013 31-12-9999 118072386 Børnepornografi
01-01-2013 31-12-9999 118072387 Børnepornografi, besiddelse af/bekendt med
01-03-2022 31-12-9999 118072388 Børnesexdukke, fremstilling/salg/overdragelse
01-03-2022 31-12-9999 118072389 Børnesexdukke, besiddelse
01-01-2013 23-06-2020 118072391 Meddelt forbud efter straffelovens §236
01-01-2013 31-12-9999 118072392 Overtrædelse af forbud efter straffelovens §236
01-01-2005 31-12-2017 121070300 Vold eller trussel mod polititjenestemand
01-01-2005 31-12-9999 121070301 Trusler om vold mv. mod overordnet polititjenestemand
01-01-2005 26-02-2019 121070303 Lægge hindring i vejen for udførelse (polititjenestemand)
26-02-2019 31-12-9999 121070304 Lægge hindringer i vejen for udførelse (polititjenestemand)
01-01-2017 31-12-9999 121070305 Vold mod polititjenestemand
01-01-2017 31-12-9999 121070306 Trussel mod polititjenestemand
01-01-2017 31-12-9999 121070307 Vold mod nogen i offentlig tjeneste
01-01-2017 31-12-9999 121070308 Trussel om vold mod nogen i offentlig tjeneste
26-02-2019 31-12-9999 121070310 Lægge hindring i vejen for udførelse af offentlig myndighed
01-01-1600 31-12-2017 121070311 Vold o.l. mod nogen i offentlig tjeneste mv. (Forekommer første gang i 1980)
01-01-1995 31-12-9999 121070312 Trusler om vold mv. mod offentlig myndighed
01-01-1995 26-02-2019 121070313 Hindring af offentlig myndighed
01-01-2009 26-02-2019 121070314 Lægge hindring i vejen for udførelsen af offentlig myndighed, skærpende omstændigheder
01-01-2016 31-12-9999 121070315 Fredskrænkelse af person i offentlig tjeneste
01-01-1600 31-12-9999 121070316 Vold mod politi mv. ved opløb/opstand
26-02-2019 31-12-9999 121070317 Lægge hindring i vejen for udførelse af offentlig myndighed, skærpende
14-12-2020 31-12-9999 121070319 Angreb med genstande mod nogen i offentlig tjeneste
01-01-1600 31-12-9999 122070411 Ledelse og fremkaldelse af opløb
31-07-2018 31-12-9999 122070418 Tildækningsforbud, overtrædelse af
01-01-1600 31-12-9999 122070421 Grov forstyrrelse af offentlig ro og orden
01-01-2000 31-12-9999 122070422 Maskering, forbud mod
01-01-1600 31-12-9999 123073111 Manddrab
01-01-1600 31-12-9999 123073121 Barnedrab
01-01-1600 31-12-9999 124073112 Forsøg på manddrab
07-12-2021 31-12-9999 125073232 Stalking
26-02-2019 31-12-9999 125073235 Psykisk vold
01-01-1989 31-12-9999 125273241 Simpel vold
01-01-1989 31-12-9999 125573251 Alvorligere vold
01-01-1989 31-12-9999 125573252 Vold med skade på legeme eller helbred
01-01-2004 31-12-9999 125573253 Vold ved kvindelig omskæring
01-01-1989 31-12-9999 125873261 Særlig alvorlig vold
01-01-1989 31-12-9999 125873262 Særlig alvorlig vold med døden til følge
01-01-1600 31-12-1989 126073214 Vold mod sagesløs
01-01-1600 31-12-1989 127073211 Legemskrænkelse
01-01-1600 31-12-1989 127073212 Vold af særlig farlig karakter
01-01-1600 31-12-1989 127073213 Vold med skade på legeme eller helbred
01-01-1600 31-12-1989 128073221 Legemsbeskadigelse
01-01-1600 31-12-1989 128073222 Legemsbeskadigelse med død til følge mv.
01-01-1600 31-12-1989 128073223 Legemsbeskadigelse med grov skade til følge
01-01-1600 31-12-1989 128073231 Grov legemsbeskadigelse
01-01-1600 31-12-9999 128373151 Uagtsomt manddrab
01-01-1600 31-12-1989 128373311 Uagtsom legemsbeskadigelse
01-01-1600 31-12-1989 128373313 Uagtsom grov legemsbeskadigelse
01-01-1600 31-12-9999 128373315 Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse
01-01-1600 31-12-9999 128673131 Drab efter begæring
01-01-1600 31-12-9999 128673141 Medvirken til selvmord
01-01-1600 31-12-9999 128673321 Hensættelse i hjælpeløs tilstand
01-01-1600 31-12-9999 128673331 Uforsvarlig omgang ved barnefødsel
01-01-1600 31-12-9999 128673341 Forvoldt fare for liv eller førlighed
01-01-1600 31-12-9999 128673351 Undladt at hjælpe en person i livsfare
01-01-1600 31-12-9999 128673352 Undladt at hjælpe en person ved ulykke
01-01-2008 31-12-9999 128673353 Undladt at hjælpe/flugt fra færdselsuheld
01-01-1600 31-12-9999 128673361 Overladelse af våben eller sprængstof
01-01-1600 31-12-2002 128673371 Undladt at hjælpe gravid kvinde
01-01-1600 31-12-9999 128974111 Ulovlig tvang
07-12-2021 31-12-9999 128974115 Religiøse vielser mv. under 18 år
01-01-1600 31-12-9999 128974121 Frihedsberøvelse
01-01-1600 31-12-9999 128974122 Kvalificeret frihedsberøvelse
01-01-2004 31-12-9999 128974123 Frihedsberøvelse, grov uagtsomhed
01-01-1600 31-12-2004 128974131 Uagtsom frihedsberøvelse
01-01-2002 31-12-9999 128974135 Menneskehandel
03-05-2022 31-12-9999 128974136 Menneskeudnyttelse
01-01-1600 28-06-2018 129270323 Trusler, vold o.l. mod vidner og deres nærmeste (Forekommer første gang 1992)
28-06-2018 31-12-9999 129270325 Trusler og lignende mod vidner og deres nærmeste
28-06-2018 31-12-9999 129270326 Vold mod vidner og deres nærmeste
01-01-1600 31-12-9999 129274265 Trussel på livet
01-01-1600 31-12-9999 129274266 Bombetrusler/telefonbomber
01-01-1600 31-12-9999 129274271 Offentlig trussel om voldshandling
01-01-1600 31-12-9999 130470811 Dokumentfalsk
01-01-1600 31-12-9999 130470813 Dokumentfalsk ved anvendelse af dankort
01-01-1600 31-12-9999 130470814 Dokumentfalsk ved anvendelse af øvrige kontokort
01-01-1600 01-09-2020 130870812 Dokumentfalsk ved anvendelse af check
01-01-1600 01-09-2020 130870815 Dokumentfalsk ved anvendelse af eurochecks
01-01-1600 31-12-9999 131271111 Brandstiftelse, kvalificeret
01-01-1600 31-12-9999 131271121 Brandstiftelse, forsætlig
01-01-1600 31-12-9999 131271131 Brandstiftelse, uagtsom
01-01-1600 31-12-9999 131675111 Indbrud i bibliotek
01-01-1600 31-12-9999 131675112 Indbrud i børnehave/vuggestue/fritidshjem
01-01-1600 31-12-9999 131675113 Indbrud i skole
01-01-1600 31-12-9999 131675114 Indbrud i kirke/museum
01-01-1600 31-12-9999 131675115 Indbrud i kommune-/sygesikringskontor
01-01-1600 31-12-9999 131675116 Indbrud i posthus/postkontor
01-01-1600 31-12-9999 131675117 Indbrud i svømmehal/idrætsanlæg o.l.
01-01-1600 31-12-9999 131675118 Indbrud i institution/plejehjem
01-01-1600 31-12-9999 131675119 Indbrud i offentligt kontor/bygning i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 131675120 Indbrud i kaserne (våben/ammunition)
01-01-1600 31-12-9999 131675131 Indbrud i bankiers/vekselerer o.l.
01-01-1600 31-12-9999 131675132 Indbrud i biograf/teater
01-01-1600 31-12-9999 131675133 Indbrud i campingplads/vandrerhjem
01-01-1600 31-12-9999 131675134 Indbrud i tankstation/autohandler
01-01-1600 31-12-9999 131675135 Indbrud i privat institution
01-01-1600 31-12-9999 131675136 Indbrud i beboerklubber
01-01-1600 31-12-9999 131675139 Indbrud i privat kontor i øvrigt
01-01-1986 31-12-9999 131675140 Indbrud i selskabslokaler
01-01-1600 31-12-9999 131675141 Indbrud i pengeinstitut
01-01-1997 31-12-9999 131675150 Indbrud i sportsforretning
01-01-1600 31-12-9999 131675151 Indbrud i beklædnings-/skind-/skotøjsforretning
01-01-1600 31-12-9999 131675152 Indbrud i kiosk/cigar-/vinhandel
01-01-1600 31-12-9999 131675153 Indbrud i købmand/supermarked/mejeri
01-01-1600 31-12-9999 131675154 Indbrud i radio-/fotoforretning
01-01-1600 31-12-9999 131675155 Indbrud i urmager/guldsmed
01-01-1600 31-12-9999 131675156 Indbrud i cafeteria/restaurant
01-01-1600 31-12-9999 131675157 Indbrud i hotel/motel
01-01-1997 31-12-9999 131675158 Indbrud i computerbutik
01-01-1997 31-12-9999 131675159 Indbrud i optikerforretning
01-01-1600 31-12-9999 131675169 Indbrud i forretning i øvrigt
01-01-1986 31-12-9999 131675170 Indbrud i våbenlager/-fabrik/-forretning
01-01-1600 31-12-9999 131675171 Indbrud i fabrik
01-01-1600 31-12-9999 131675172 Indbrud i lager o.l.
01-01-1600 31-12-9999 131675173 Indbrud i værksted
01-01-1600 31-12-9999 131675174 Indbrud i tømmerhandel/byggemarked
01-01-1998 31-12-9999 131675175 Indbrud i IT-virksomhed
01-01-1600 31-12-9999 131675179 Indbrud i virksomhed i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 131675181 Indbrud i apotek
01-01-1600 31-12-9999 131675182 Indbrud i hospital
01-01-1600 31-12-9999 131675183 Indbrud i lægekonsultation o.l.
01-01-1989 31-12-9999 131675184 Indbrud i øvrigt
01-01-1600 25-06-2019 131675191 Pengeskabstyveri ved skærebrænder
01-01-1600 25-06-2019 131675192 Pengeskabstyveri ved sprængstof
01-01-1600 25-06-2019 131675193 Pengeskabstyveri ved vinkelslibere
01-01-1600 31-12-9999 131675194 Pengeskabstyveri
01-01-1600 31-12-9999 132075211 Indbrud i villa o.l.
01-01-1600 31-12-9999 132075212 Indbrud i lejlighed
01-01-1600 31-12-9999 132075213 Indbrud i værelse
01-01-1998 31-12-9999 132075217 Indbrud i landejendom
01-01-1600 31-12-9999 132475214 Indbrud i skib/båd (fast bemandede)
01-01-1600 31-12-9999 132475215 Indbrud i nybygning/prøvehus
01-01-1600 31-12-9999 132475216 Indbrud i skib/båd (lystbåde)
01-01-1600 31-12-9999 132475311 Indbrud i fritidshus
01-01-1600 31-12-9999 132475312 Indbrud i garage/udhus
01-01-1600 31-12-9999 132475313 Indbrud i kælder-/lofts-/pulterrum
01-01-1600 31-12-9999 132475314 Indbrud i campingvogn
01-01-1999 31-12-9999 132475315 Indbrud i kolonihavehus
01-01-1600 31-12-9999 132475331 Indbrud i arbejdsskur/kontorvogn o.l.
01-01-1600 31-12-9999 132475332 Indbrud i isbod/pølsebod
01-01-1600 31-12-9999 132875511 Tyveri fra personbil
01-01-1600 31-12-9999 132875512 Tyveri fra lastbil/varebil
01-01-1600 31-12-9999 132875513 Tyveri fra motorcykel/scooter
01-01-1600 31-12-9999 132875514 Tyveri fra knallert
01-01-1600 31-12-9999 132875515 Tyveri fra cykel
01-01-1600 31-12-9999 132875516 Tyveri fra både
01-01-1600 31-12-9999 132875519 Tyveri fra andet køretøj
01-01-1600 31-12-9999 133275531 Tyveri fra automat i møntvaskeri etc.
01-01-1600 31-12-9999 133275532 Tyveri fra benzinautomat
01-01-1600 01-09-2020 133275533 Tyveri fra frimærkeautomat
01-01-1600 31-12-9999 133275534 Tyveri fra vareautomat
01-01-1600 01-09-2020 133275535 Tyveri fra telefonautomat
01-01-1992 31-12-9999 133275536 Tyveri fra parkometerautomat
01-01-2002 31-12-9999 133275537 Tyveri fra spilleautomat
01-01-1985 31-12-9999 133275560 Butikstyveri fra andre forretninger
01-01-1600 31-12-9999 133275561 Butikstyveri beklædning/skind/fodtøj
01-01-1600 31-12-9999 133275562 Butikstyveri kiosk/cigar-/vinhandel
01-01-1600 31-12-9999 133275563 Butikstyveri købmand/supermarked/mejeri
01-01-1600 31-12-9999 133275564 Butikstyveri radio-/fotoforretning
01-01-1600 31-12-9999 133275565 Butikstyveri urmager/guldsmed
01-01-1600 31-12-9999 133275566 Butikstyveri møntvaskeri
01-01-1999 31-12-9999 133275570 Butikstyveri, tricktyveri
01-01-1600 01-09-2020 133275571 Rudeknusningstyveri radio-/fotoforretning
01-01-1600 01-09-2020 133275572 Rudeknusningstyveri fra urmager/guldsmed
01-01-1600 01-09-2020 133275579 Rudeknusningstyveri iøvrigt
01-01-1600 31-12-9999 133675432 Tyveri af barnevogn/klapvogn
01-01-1600 31-12-9999 133675551 Tyveri fra cafeteria/restaurant
01-01-1600 31-12-9999 133675552 Tyveri fra hotel/motel
01-01-1986 31-12-9999 133675553 Tyveri fra kasseapparat
01-01-1600 31-12-9999 133675567 Tyveri fra udstilling
01-01-1600 31-12-9999 133675568 Tyveri fra møntvaskeri
01-01-1600 31-12-9999 133675569 Tyveri fra andre butikker
01-01-2013 31-12-9999 133675574 Tyveri, tricktyveri på gadeplan
01-01-1998 06-03-2018 133675580 Tyveri, tricktyveri i beboelse
01-01-1600 31-12-9999 133675581 Tyveri fra campingplads
01-01-1600 31-12-9999 133675582 Tyveri fra garderobe
01-01-1600 31-12-9999 133675583 Tyveri fra skole/fritidshjem o.l.
01-01-1600 31-12-9999 133675584 Tyveri fra lejlighed/værelse/etageejendom
01-01-1600 31-12-9999 133675585 Tyveri fra villa/landejendom
01-01-1600 31-12-9999 133675586 Tyveri fra kælder o.l.
01-01-1600 31-12-9999 133675587 Tyveri fra svømmehal/idrætsanlæg/omklædningsrum
01-01-1600 31-12-9999 133675588 Tyveri fra udhængsskab
01-01-1600 31-12-9999 133675589 Tyveri fra hospital/plejehjem
01-01-1995 31-12-9999 133675590 Tyveri fra fritidshus
01-01-1600 31-12-9999 133675591 Tyveri fra institution
01-01-1600 31-12-9999 133675592 Tyveri fra kontor
01-01-1600 31-12-9999 133675593 Tyveri fra kaserne
01-01-1600 31-12-9999 133675594 Tyveri fra byggeplads
01-01-1600 31-12-9999 133675595 Tyveri fra døgnboks
01-01-1986 31-12-9999 133675596 Tyveri fra kaserne (våben/ammunition)
01-01-1986 31-12-9999 133675597 Tyveri fra pengeautomat
01-01-1995 31-12-9999 133675598 Tyveri fra garage/udhus
01-01-1600 31-12-9999 133675599 Tyveri fra andre steder
01-01-1600 31-12-9999 133675601 Tyveri af afgrøde (korn o.l.)
01-01-1600 31-12-9999 133675602 Tyveri af benzin/olie
01-01-1600 31-12-9999 133675603 Tyveri af el/gas
01-01-1600 31-12-9999 133675604 Tyveri af forsendelse
01-01-1600 31-12-9999 133675605 Tyveri af husdyr
01-01-1600 31-12-9999 133675606 Tyveri af nummerplader
01-01-1600 31-12-9999 133675607 Tyveri fra lomme/taske/bagage
01-01-1600 31-12-9999 133675608 Tyveri af taske/bagage
01-01-1600 31-12-9999 133675609 Tyveri i tog/skib/fly/bus
01-01-1600 31-12-9999 133675611 Tyveri i lufthavne
01-01-1600 31-12-9999 133675612 Tyveri i forbindelse med prostitution
01-01-1600 31-12-9999 133675613 Tyveri på banegårde
01-01-1600 31-12-9999 133675614 Tyveri af narkotika
01-01-1600 31-12-9999 133675615 Tyveri i plads
01-01-1600 31-12-9999 133675616 Tyveri i forbindelse med vold
01-01-1600 31-12-9999 133675619 Tyveri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 133675621 Tyveri af våben
01-01-1995 31-12-9999 133675622 Tyveri af fiskeredskaber/-garn o.l.
01-01-1996 31-12-9999 133675623 Tyveri af metaller (skrot/afklip/afbrænding)
01-01-1600 31-12-9999 133975411 Tyveri af registreret køretøj
01-01-1600 31-12-9999 133975441 Tyveri af uregistreret køretøj
01-01-1600 31-12-2002 133977271 Brugstyveri af registreret personbil
01-01-1600 31-12-2002 133977272 Brugstyveri af lastbil/varebil
01-01-1600 31-12-2002 133977273 Brugstyveri af registreret motorcykel/scooter
01-01-1600 31-12-2002 133977274 Brugstyveri af udlejningskøretøj
01-01-1600 31-12-2002 133977275 Brugstyveri af uregistreret personbil
01-01-1600 31-12-2002 133977276 Brugstyveri af uregistreret lastbil/varebil
01-01-1600 31-12-2002 133977277 Brugstyveri af uregistreret motorcykel/scooter
01-01-2002 31-12-9999 133977281 Brugstyveri af registreret personbil
01-01-2002 31-12-9999 133977282 Brugstyveri af registreret lastbil/varebil
01-01-2002 31-12-9999 133977283 Brugstyveri af registreret motorcykel/scooter
01-01-2002 31-12-9999 133977284 Brugstyveri af udlejningskøretøj
01-01-2002 31-12-9999 133977285 Brugstyveri af uregistreret personbil
01-01-2002 31-12-9999 133977286 Brugstyveri af uregistreret lastbil/varebil
01-01-2002 31-12-9999 133977287 Brugstyveri af uregistreret motorcykel/scooter
01-01-1600 31-12-9999 134275421 Tyveri af knallert
01-01-1600 31-12-9999 134277311 Brugstyveri af ikke reg. knallert
01-01-1600 31-12-9999 134575431 Tyveri af cykel
01-01-1600 31-12-9999 134577411 Brugstyveri af cykel
01-01-1600 31-12-9999 134875442 Tyveri af skib/båd/fly
01-01-1600 31-12-9999 134877278 Brugstyveri af skib/båd/fly
01-01-1992 31-12-9999 134877279 Brugstyveri af påhængskøretøj, registreret knallert m.v.
01-01-2002 31-12-9999 134877289 Brugstyveri af andet motorkøretøj
01-01-1600 31-12-9999 134877511 Brugstyveri af andet
01-01-1992 31-12-9999 134877521 Brugstyveri af IT-udstyr
01-01-1600 31-12-9999 135175701 Ulovlig omgang med hittegods
01-01-1600 31-12-9999 135476111 Underslæb/tilegnelse af ting
01-01-1600 31-12-9999 135476112 Fragåelsesunderslæb
01-01-1600 31-12-9999 135476113 Underslæb/forbrug af penge
01-01-1600 31-12-9999 135476114 Underslæb - tilegnelse af våben/ammunition
01-01-1600 31-12-9999 135476115 Underslæb - anvendelse af IT-udstyr
01-01-1600 31-12-9999 135776141 Bedrageri
01-01-1984 31-12-2007 135776144 Socialbedrageri
01-01-1984 31-12-9999 135776145 Bedrageri dankort, overtræk egen konto
01-01-1984 31-12-9999 135776146 Bedrageri øvrige kontokort, egen konto
01-01-1984 31-12-9999 135776147 Bedrageri øvrige kontokort, stjålne
01-01-1997 31-12-2007 135776148 Bedrageri, arbejdsløshedskasse
01-01-2002 31-12-9999 135776149 Bedrageri, stjålne dankort
01-01-1987 31-12-9999 135776151 Databedrageri
01-01-2007 31-12-9999 135776404 Socialbedrageri
01-01-2007 31-12-9999 135776405 Bedrageri, arbejdsløshedskasse
03-06-2020 31-12-9999 135776406 Bedrageri med øvrig afgifts- eller tilskudslovgivning - grov
03-06-2020 31-12-9999 135776407 Bedrageri med øvrig afgifts- eller tilskudslovgivning
01-01-1600 31-12-9999 136076142 Bedrageri checks, overtræk egen konto
01-01-1600 31-12-9999 136076143 Bedrageri, stjålne checks
01-01-1600 31-12-9999 136376171 Mandatsvig
01-01-1984 31-12-9999 136376172 Mandatsvig checks
01-01-1984 31-12-9999 136376173 Mandatsvig dankort
01-01-1987 31-12-9999 136376181 Mandatsvig - anvendelse af IT-system
01-01-1600 31-12-9999 136676211 Afpresning
01-01-1600 31-12-9999 136676221 Åger
01-01-1600 31-12-9999 137276231 Skyldnersvig
01-01-1600 31-12-2001 137676241 Hæleri
01-01-1600 31-12-2001 137676242 Hæleri med hensyn til våben/ammunition
01-01-2001 31-12-9999 137676601 Hæleri
01-01-2001 31-12-9999 137676602 Hæleri, groft/forretningsmæssig
01-01-2001 31-12-9999 137676621 Hæleri med hensyn til våben/ammunition
01-01-2001 31-12-9999 137676622 Hæleri med hensyn til våben/ammunition, groft
28-06-2018 31-12-9999 137676631 Hvidvask
28-06-2018 31-12-9999 137676633 Hvidvask, groft/forretningsmæssig
01-01-1600 31-12-9999 138076311 Røveri mod pengeinstitut
01-01-1600 31-12-9999 138076312 Røveri mod offentlig kontor
01-01-1600 31-12-9999 138076313 Røveri mod forretning
01-01-1600 31-12-9999 138076314 Røveri mod tankstation
01-01-1600 31-12-9999 138076315 Røveri mod værditransport
01-01-1600 01-09-2020 138076316 Røveri, kassetterøveri
01-01-2008 31-12-9999 138076317 Røveri mod person i egen bolig
01-01-1600 31-12-9999 138076319 Røveri mod andre
01-01-1600 31-12-9999 138076321 Særligt farligt røveri mod pengeinstitut
01-01-1600 31-12-9999 138076322 Særligt farligt røveri mod offentligt kontor
01-01-1600 31-12-9999 138076323 Særligt farligt røveri mod forretning
01-01-1600 31-12-9999 138076324 Særligt farligt røveri mod tankstation
01-01-1600 31-12-9999 138076325 Særligt farligt røveri mod værditransport
01-01-1600 01-09-2020 138076326 Særligt farligt røveri, kassetterøveri
01-01-2008 31-12-9999 138076327 Særligt farligt røveri mod person i egen bolig
01-01-1600 31-12-9999 138076329 Særligt farligt røveri mod andre
01-01-1600 31-12-9999 138476401 Grov skattesvig
01-01-2000 31-12-9999 138476402 Grov momssvig
01-01-2000 31-12-9999 138476403 Svig med EU-midler
01-01-1600 31-12-9999 138476501 Groft smugleri
01-01-1600 31-12-9999 139077111 Hærværk
01-01-1600 31-12-9999 139077112 Groft hærværk
01-01-1600 31-12-9999 139077113 Groft uagtsomt hærværk
01-01-1998 31-12-9999 139077114 Hærværk, graffiti
01-01-1998 31-12-9999 139077115 Hærværk, groft, graffiti
01-01-2009 31-12-9999 139077116 Hærværk, skærpende omstændigheder
01-01-2009 31-12-9999 139077117 Hærværk, groft (skærpende omstændighed)
01-01-2009 31-12-9999 139077118 Hærværk, graffiti (skærpende omstændighed)
01-01-2009 31-12-9999 139077119 Hærværk, groft, graffiti (skærpende omstændighed)
01-01-1998 01-09-2020 139077121 Hærværk med hensyn til EDB-materiale
01-01-1600 31-12-9999 139477694 Uagtsomt hæleri
01-01-1600 31-12-9999 139877141 Ødelæggelse af egne ting
01-01-1600 31-12-9999 139877512 Hindringer af andres ret
01-01-1600 31-12-9999 139877611 Ulovlig selvtægt
01-01-1600 31-12-9999 139877612 Ulovlig inddæmning
01-01-1600 31-12-9999 139877621 Svig, der ikke er bedrageri
01-01-2013 31-12-9999 139877622 Svig, der ikke er bedrageri (skærpende omstændigheder)
01-01-1600 31-12-2013 139877624 Uagtsomt svig (ikke bedrageri)
01-01-2013 31-12-9999 139877625 Uagtsomt svig (ikke bedrageri)
01-01-1600 31-12-9999 139877631 Urigtige oplysninger om et firmas økonomi
01-01-1600 31-12-9999 139877641 Svigagtig opnåelse af kredit
01-01-1600 31-12-9999 139877643 Ulovligt forbrug af forudbetalt vederlag
01-01-1600 31-12-9999 139877645 Bortfjernelse uden at betale
01-01-1600 31-12-9999 139877647 Tilsnigelse af adgang uden at betale
01-01-1600 31-12-9999 139877651 Returkommission
02-01-2019 31-12-9999 139877655 Forretningshemmeligheder, overtrædelse, skærpende omstændigheder
01-01-2004 02-01-2019 139877656 Markedsføringsloven, skærpende omstændigheder
01-01-2004 31-12-2008 139877657 Ophavskrænkelse, skærpende omstændigheder
01-01-2008 31-12-9999 139877658 Piratkopiering, særligt skærpende omstændigheder
15-05-2013 31-12-9999 139877659 Kartelaftale, særligt skærpende omstændigheder
01-01-2013 31-12-9999 139877660 Insiderhandel/kursmanipulation, skærpende omstændigheder
01-01-1600 31-12-9999 139877661 Ulovlig forværrelse af formuestilling
01-01-1600 31-12-9999 139877671 Udnyttelse af andres vildfarelse
01-01-1600 31-12-9999 139877675 Udnyttelse af andres økonomiske vanskeligheder
01-01-1600 31-12-9999 139877681 Efterfølgende åger
01-01-2004 31-12-9999 139877685 Betalingsmiddel/-kort, uberettiget anvendelse, videregivelse
01-01-2004 02-01-2019 139877686 Kode til informationssystem, uberettiget anskaffelse/videregivelse
01-01-1600 31-12-9999 139877691 Uorden i forretningsbøger
01-01-1600 31-12-9999 139877697 Ulovlig stemmeafgivning vedrørende økonomi
26-02-2019 31-12-9999 139877698 Bestikkelse af voldgiftsdommer
02-01-2018 31-12-9999 141070089 Opholdsforbud ved dom, registrering af
23-06-2020 31-12-9999 141070090 Opholdsforbud jf. straffeloven § 79 b, registrering af
23-06-2020 31-12-9999 141070091 Kontaktforbud jf. straffeloven § 79 b, registrering af
23-06-2020 31-12-9999 141070092 Opholds- og kontaktforbud jf. straffeloven § 79 b, registrering af
23-06-2020 31-12-9999 141070095 Tavshedspligt jf. straffeloven § 79 b, overtrædelse
29-06-2021 31-12-9999 141070096 Opholdsforbud jf. Straffelovens § 79 c, registrering af
29-06-2021 31-12-9999 141070097 Tavshedspligt jf. Straffelovens § 79 c, overtrædelse
01-01-1600 31-12-9999 141070111 Højforræderi
01-01-1600 31-12-9999 141070115 Krigsanstiftelse
01-01-1600 31-12-9999 141070121 Farevoldende offentlige udtalelser
01-01-1600 31-12-9999 141070125 Femte kolonnevirksomhed
01-01-2016 31-12-9999 141070126 Deltagelse i væbnet konflikt
01-01-2016 31-12-9999 141070127 Hvervning til væbnet konflikt
01-01-1600 31-12-9999 141070131 Bistand til fjenden under krig
01-01-1600 31-12-9999 141070141 Misligholdelse af kontrakt under krig
01-01-1600 31-12-9999 141070151 Erhvervsmæssigt samarbejde med fjenden
01-01-1600 31-12-9999 141070161 Utilbørligt forhold til besættelsesmagt
01-01-1600 31-12-9999 141070163 Diplomatisk landsforræderi
01-01-1600 31-12-9999 141070165 Spionage
01-01-1600 31-12-9999 141070171 Hjælp til fremmed efterretningstjeneste
01-01-1600 31-12-9999 141070173 Videregivelse af hemmelige forhandlinger
01-01-1600 31-12-9999 141070175 Forfalskning af dokumentation af betydning for staten
01-01-1600 31-12-9999 141070181 Offentlig beskrivelse af militære anlæg
01-01-1600 31-12-9999 141070185 Neutralitetskrænkelser mod staten
01-01-1600 31-12-9999 141070187 Overtrædelse af forbud til værn for staten
01-01-1600 31-12-9999 141070191 Forbrydelse mod fremmed statsoverhoved
01-01-1600 31-12-9999 141070194 Offentlig forhånelse af fremmed nation
01-01-1600 31-12-9999 141070211 Oprør
01-01-1600 31-12-9999 141070221 Forbrydelse mod den danske regent
01-01-1600 31-12-9999 141070231 Tvang overfor folketinget
01-01-1600 31-12-9999 141070241 Ulovlig korpsvirksomhed
01-01-2002 31-12-9999 141070242 Terrorisme
01-01-2002 31-12-2006 141070243 Terrorisme, økonomisk støtte til
01-01-2002 31-12-2006 141070244 Terrorisme, tilskyndelse til
01-01-2002 31-12-2006 141070245 Samfundsorden, forstyrrelse af/økonomisk støtte
01-01-2002 31-12-2006 141070246 Ulovlig militær, medlem af
01-01-2002 31-12-2006 141070247 Masseødelæggelsesvåben, spredning af
01-01-2016 31-12-9999 141070248 Terrorisme/modtage økonomisk støtte
01-01-2016 31-12-9999 141070249 Ulovlig indrejse/ophold i konfliktområde
01-01-1600 31-12-9999 141070251 Forbrydelse mod kongehuset i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 141070261 Forhindring af folketingsvalg mv.
01-01-1600 31-12-9999 141070271 Uberettiget deltagelse i folketingsvalg
01-01-1600 31-12-9999 141070281 Tvang mod offentlig myndighed mv.
01-01-2008 31-12-9999 141070291 Terrorisme, Europakonventionen
01-01-2008 31-12-9999 141070292 Terrorisme, økonomisk støtte til
01-01-2008 31-12-9999 141070293 Terrorisme, hvervning
01-01-2008 31-12-9999 141070294 Terrorisme, oplæring
01-01-2008 31-12-9999 141070295 Terrorisme, tilskyndelse til
01-01-2008 31-12-9999 141070296 Samfundsorden, forstyrrelse af/økonomisk støtte
01-01-2008 31-12-9999 141070297 Ulovlig militær, medlem af
01-01-2008 31-12-9999 141070298 Masseødelæggelsesvåben, spredning af
01-01-2005 31-12-9999 141070318 Fornærmelig tiltale mod polititjenestemand
01-01-1600 31-12-9999 141070321 Fornærmelig tiltale af offentlig myndighed
01-01-1600 31-12-9999 141070322 Bestikkelse af offentlig myndighed
01-01-1600 31-12-2002 141070331 Hjælp til undvigelse
01-01-1600 31-12-2002 141070332 Fanger mv., ulovlig forbindelse med
01-01-2002 31-12-9999 141070335 Fange, flygtet
01-01-2002 31-12-9999 141070336 Hjælp til undvigelse
01-01-2002 31-12-9999 141070337 Ulovlig forbindelse med fanger mv.
01-01-2007 31-12-9999 141070338 Frihedsberøvet, uretmæssig besiddelse af mobiltelefon o.l.
01-01-2007 31-12-9999 141070339 Besøgende, uretmæssig medtager mobiltelefon mv.
01-01-2007 31-12-9999 141070340 Forvaring, uretmæssig besiddelse af mobiltelefon o.l.
01-01-1600 31-12-9999 141070341 Hindring af strafforfølgning/-fuldbyrdelse
02-01-2018 31-12-9999 141070342 Overtrædelse af opholdsforbud jf. straffelov § 79 a
23-06-2020 31-12-9999 141070343 Opholdsforbud jf. straffeloven § 79 b, overtrædelse
23-06-2020 31-12-9999 141070344 Kontaktforbud jf. straffeloven § 79 b, overtrædelse
01-01-1999 31-12-9999 141070345 Menneskesmugling, skærpende omstændighed
29-06-2021 31-12-9999 141070347 Opholdsforbud jf. Straffelovens § 79 c, overtrædelse
01-01-1600 31-12-9999 141070351 Ødelæggelse af offentlig segl/mærke
01-01-1600 31-12-9999 141070352 Ødelæggelse af offentlig bekendtgørelse
01-01-1600 31-12-9999 141070361 Unddragelse fra værnepligt
01-01-1600 31-12-9999 141070365 Ulovlig hvervning
01-01-1600 31-12-9999 141070371 Offentliggøre fortrolige forhandlinger mv.
01-01-1600 31-12-9999 141070375 Offentliggørelse af usandt mødereferat
28-06-2018 31-12-9999 141070376 Besidde/anvende forbudt forenings kendetegn
28-06-2018 31-12-9999 141070377 Opholdsforbud, begæring om (forbudt forening)
28-06-2018 31-12-9999 141070378 Opholdsforbud,meddelt (anvendes ikke til journalisering) (forbudt forening)
28-06-2018 31-12-9999 141070379 Opholdsforbud, overtrædelse af (forbudt forening)
28-06-2018 31-12-9999 141070380 Ej efterk. påbud - deltage i forsamling (forbudt forening)
01-01-1600 31-12-9999 141070381 Uberettiget udøvelse af offentlig myndighed
01-01-1600 31-12-9999 141070385 Foregivelse af offentlig myndighed
01-01-1600 31-12-9999 141070386 Udøver virksomhed uden offentlig bevilling
01-01-1600 31-12-2013 141070387 Medvirken til udøvelse af virksomhed trods frakendelse
01-01-1600 31-12-9999 141070391 Uberettiget brug af uniform mv.
01-01-1600 31-12-9999 141070397 Deltagelse i forbudt forening
04-12-2018 31-12-9999 141070398 Meddelt påbud (forbudt forening)
01-01-1600 31-12-9999 141070415 Ikke efterkomme påbud om at skilles
01-01-1600 31-12-9999 141070423 Misbrug af faresignal mv.
01-01-1600 31-12-9999 141070425 Offentlig tilskyndelse til forbrydelse
01-01-2017 31-12-9999 141070428 Billigelse af forbrydelse ved religiøs oplæring
01-01-1600 31-12-9999 141070431 Hindring af offentlig forsamling
01-01-1600 31-12-9999 141070432 Forstyrrelse af folketingets møder o.l.
01-01-1600 31-12-9999 141070441 Farlig beruselse
01-01-1600 31-12-9999 141070451 Krænkelse af gravfreden
01-01-1600 31-12-9999 141070452 Usømmelig behandling af kirken
01-01-1600 01-09-2020 141070461 Offentlig forhånelse af trossamfund
01-01-1600 31-12-9999 141070463 Undlade at forhindre forbrydelse
01-01-1600 31-12-9999 141070471 Undladelse af bistand til offentlig myndighed
01-01-1600 31-12-2004 141070475 Tilbageholde oplysninger om en persons uskyld
01-01-1600 31-12-9999 141570511 Offentlig myndigheds modtagelse af bestikkelse
01-01-1600 31-12-9999 141570515 Ulovlig opkrævning af skat mv.
01-01-1600 31-12-9999 141570521 Misbrug af domsmyndighed
01-01-1600 31-12-9999 141570524 Ulovlig håndhævelse af strafmyndighed
01-01-1600 31-12-9999 141570527 Ulovlig behandling af retssager
01-01-1600 31-12-9999 141570531 Hindring af dommes fuldbyrdelse
01-01-1600 31-12-9999 141570541 Misbrug af offentligt hverv
01-01-1600 31-12-9999 141570551 Tilskyndelse til underordnedes forbrydelse
01-01-1600 31-12-9999 141570561 Krænkelse af tavshedspligt
01-01-1600 31-12-9999 141570562 Meddelelseshæleri
01-01-1600 01-09-2020 141570571 Tilintetgørelse af post mv.
01-01-1600 31-12-2004 141570581 Offentlige myndigheders forbrydelse
01-01-1600 31-12-9999 141570585 Anden misbrug af offentlig stilling/hverv
01-01-1600 31-12-9999 141570591 Pligtforsømmelse i offentligt hverv
01-01-1600 31-12-9999 141570595 Skødesløshed i offentligt hverv
01-01-1600 31-12-9999 142070611 Falsk forklaring for retten
01-01-1600 31-12-9999 142070621 Vidne forklaring/fritagelsesgrund
01-01-1600 31-12-9999 142070631 Grov uagtsom afgivelse af forklaring
01-01-1600 31-12-9999 142570641 Falsk erklæring på tro og love
01-01-1600 31-12-9999 142570651 Urigtig forklaring/pligtforhold
01-01-1600 31-12-9999 142570661 Anden urigtig skriftlig erklæring
01-01-1600 31-12-9999 142570671 Falsk anklage/bevisforvanskelse
01-01-2004 31-12-9999 142570672 Tilbageholdt oplysninger om en persons uskyld
01-01-1600 31-12-9999 142570681 Falsk anmeldelse/klagemål
01-01-1600 31-12-9999 143070711 Pengefalsk
01-01-1600 31-12-9999 143070721 Udgivelse af falske penge
01-01-1600 31-12-9999 143070731 Udgivelse af formodede falske penge
01-01-1600 31-12-9999 143070741 Udgivelse af pengelignende genstande
01-01-2004 31-12-9999 143070745 Pengefalsk, elektronisk
01-01-1600 31-12-9999 143070751 Ulovlig udfærdigelse af betalingsmiddel
01-01-1600 31-12-9999 143070821 Dokumentsvig
01-01-1600 31-12-9999 143070831 Personelt falsk/misbrug af ægte dokument
01-01-1600 31-12-9999 143070841 Intellektuelt falsk
01-01-1600 31-12-9999 143070851 Falsk stempel/mærke mv.
01-01-1600 31-12-9999 143070861 Falsk stempelmærke/frimærke mv.
01-01-1600 31-12-9999 143070871 Dokumentundertrykkelse
01-01-1600 31-12-9999 143070881 Falske skelsten mv.
01-01-1600 31-12-9999 143571281 Salg af narkotika
01-01-1600 31-12-2001 143571285 Narkotikahæleri
01-01-2013 31-12-9999 143571286 Dopingmidler, salg af (skærpende omstændigheder)
01-01-2001 31-12-9999 143576611 Hæleri med hensyn til narkotika
01-01-2001 31-12-9999 143576612 Hæleri med hensyn til narkotika - groft
01-01-1600 31-12-9999 144071282 Smugling mv. af narkotika
01-01-2013 31-12-9999 144071287 Dopingmidler, smugling mv. (skærpende omstændigheder)
01-01-1600 31-12-9999 144571211 Sprængning mv., transportulykke
01-01-1600 31-12-9999 144571212 Livsfarlig sprængning mv., transportulykke
01-01-1600 31-12-9999 144571213 Uagtsom sprængning mv., transportulykke
01-01-1600 31-12-9999 144571221 Kapring af fly/skib mv.
01-01-1600 31-12-9999 144571224 Forstyrrelse af transportmidler
01-01-1600 31-12-9999 144571231 Undladt at afværge ildebrand o.l.
01-01-1600 31-12-9999 144571241 Forgiftning af drikkevand
01-01-1600 31-12-9999 144571244 Fortielse/udbredelse af sundhedsfarlige ting
01-01-1600 31-12-9999 144571251 Udbredelse af sundhedsfarlige genstande
01-01-1600 31-12-9999 144571261 Ulovlig udbredelse af lægemidler
01-01-1600 31-12-9999 144571271 Udsat dyrs sundhed for fare
28-06-2018 31-12-9999 144571289 Skydevåben, særligt skærpende, offentligt sted
28-06-2018 31-12-9999 144571290 Skydevåben, særligt skærpende, ikke offentligt sted
01-01-1600 31-12-9999 144571291 Forvoldt fare for epidemi
01-01-1600 31-12-2009 144571292 Våben og sprængstof, særdeles farlige
01-01-2009 31-12-9999 144571293 Radioaktive stoffer, besiddelse/anvendelse af
01-01-2008 31-12-2009 144571294 Våben og sprængstof, under særlig skærpende omstændighed
01-01-2008 31-12-2009 144571295 Våben og sprængstof, særlig farlig
01-01-2009 28-06-2018 144571296 Skydevåben, særlig skærpende omstændigheder
01-01-2009 31-12-9999 144571297 Andre særdeles farlige våben eller eksplosive stoffer, særlig skærpende omstændigheder
01-01-2009 31-12-9999 144571298 Andre våben eller eksplosivstoffer, særlig skærpende omstændigheder
01-01-1600 31-12-9999 144571311 Forstyrrelse af samfærdselsmidlerne
01-01-1600 31-12-9999 144571321 Ødelæggelse af mindesmærker o.l.
01-01-1600 31-12-9999 144571331 Salg af forfalskede levnedsmidler
01-01-1600 31-12-9999 144571341 Miljø, forurening med betydelig skade
06-11-2018 31-12-9999 144571351 Handel med vilde dyr og planter, skærpende omstændigheder
01-01-1600 31-12-9999 145071411 Betleri, overtrædelse
01-01-2000 31-12-9999 145071412 Betleri, meddelt advarsel (påbud)
01-01-1600 31-12-1999 145071421 Løsgængeri
01-01-1600 31-12-1999 145071431 Ulovligt erhverv
01-01-1600 31-12-2004 145071441 Erhvervsmæssig udnyttelse, spekulation
01-01-1600 31-12-9999 145071451 Hasard/væddemål
01-01-1600 31-12-9999 145071461 Hasard på offentligt sted
01-01-1600 31-12-2004 145071471 Svigagtig forledelse til udvandring
01-01-1600 31-12-9999 145572111 Bigami, den gifte person
01-01-1600 31-12-9999 145572112 Groft uagtsom bigami
01-01-1600 31-12-9999 145572113 Bigami, den ugifte person
01-01-1600 31-12-9999 145572131 Vanrøgt
01-01-1600 31-12-2002 145572141 Falsk fødselsanmeldelse
01-01-1600 31-12-9999 145572151 Unddragelse af forældremyndighed
02-01-2019 31-12-9999 145572153 Bortsendelse af barn til udlandet, fare for sundhed/udvikling
01-01-1600 31-12-9999 146073152 Uagtsomt manddrab i forbindelse med færdselsuheld
01-01-1600 31-12-1989 146073312 Uagtsom legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheld
01-01-1600 31-12-1989 146073314 Uagtsom grov legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheld
01-01-1989 31-12-9999 146073316 Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheld
01-01-1600 31-12-2012 147574261 Overtrædelse af advarsel
01-01-1600 31-12-2012 147574262 Begæring om advarsel
01-01-1600 31-12-2012 147574263 Meddelt advarsel
02-01-2019 31-12-9999 148574201 Datasystem, uberettiget adgang til
02-01-2019 31-12-9999 148574202 Brevhemmeligheden, brud på
02-01-2019 31-12-9999 148574203 Ulovlig aflytning
02-01-2019 31-12-9999 148574204 Ulovlig adgang til erhvervshemmeligheder
02-01-2019 31-12-9999 148574205 Adgangsmiddel datasystem, uberettiget salg/udbredelse
02-01-2019 31-12-9999 148574206 Adgangsmiddel datasystem, uberettiget videregivelse større antal
02-01-2019 31-12-9999 148574207 Adgangsmiddel datasystem, uberettiget anskaffelse/videregivelse, samfundsvigtigt
02-01-2019 31-12-9999 148574208 Adgangsmiddel datasystem, uberettiget anskaffelse/videregivelse, personoplysninger
02-01-2019 31-12-9999 148574209 Adgangsmiddel datasystem, uberettiget anskaffelse/videregivelse, betalende brugere
01-01-1600 02-01-2019 148574211 Brud på brevhemmeligheden
01-01-1600 02-01-2019 148574212 Uberettiget adgang til andres gemmer
01-01-1600 02-01-2019 148574213 Ulovlig aflytning
01-01-1600 02-01-2019 148574215 Uberettiget adgang til EDB-oplysninger
01-01-2004 02-01-2019 148574216 Ulovlig adgang til erhvervshemmeligheder
01-01-2004 02-01-2019 148574217 Kode til informationssystem, ulovlig anvendelse af
01-01-1600 31-12-9999 148574221 Husfredskrænkelse
01-01-1600 31-12-9999 148574225 Industrispionage
01-01-1600 31-12-9999 148574231 Uberettiget fotografering af personer
01-01-1600 31-12-1986 148574241 Brud på privatlivets hemmeligheder
02-01-2019 31-12-9999 148574242 Uberettiget registrering af færden
01-01-1600 31-12-9999 148574251 Udnyttelse af oplysninger om privatliv
01-01-1600 31-12-9999 148574255 Uberettiget videregivelse af meddelelser eller billeder
01-03-2022 31-12-9999 148574257 Identitetsmisbrug
01-01-1600 31-12-9999 148574274 Racediskrimination
01-01-1600 02-01-2019 148574277 Forfølgelse ved gentagne beskyldninger
01-01-1600 02-01-2019 148574281 Ærekrænkelser (udgået 2019)
02-01-2019 31-12-9999 148574282 Ærekrænkelser (ny 2019)
02-01-2019 31-12-9999 148574283 Ærekrænkelser overfor døde
02-01-2019 31-12-9999 148574285 Beskyldning - usand
02-01-2019 31-12-9999 148574286 Beskyldninger via massemedier
01-01-1600 02-01-2019 148574291 Bagvaskelse
01-01-1600 02-01-2019 148574293 Fornærmelser
01-01-1600 02-01-2019 148574297 Æresfornærmelse overfor døde
01-01-1600 31-12-9999 211080100 Færdselsuheld (FUH)
01-01-1600 31-12-9999 211080111 FUH. Ringe materiel skade med personskade
01-01-1600 31-12-9999 211080112 FUH. Ringe materiel skade uden personskade
01-01-1600 31-12-9999 211080113 FUH. Betydelig materiel skade med personskade
01-01-1600 31-12-9999 211080114 FUH. Betydelig materiel skade uden personskade
01-01-1600 31-12-9999 211080115 FUH. Ingen materiel skade med personskade
01-01-2005 31-12-9999 221080116 FUH. Spirituskørsel med personskade
01-01-2005 31-12-9999 221080117 FUH. Spirituskørsel uden personskade
01-01-2007 31-12-9999 221080119 FUH. Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer med personskade
01-01-1600 31-12-2005 221080121 FUH. Motorfører med høj promille med personskade
01-01-1600 31-12-9999 221080122 FUH. Spirituskørsel, ej betryggende med personskade
01-01-1600 31-12-2005 221080123 FUH. Motorfører, promillekørsel med personskade
01-01-1600 31-12-2007 221080124 FUH. Motorfører medicin mv. med personskade
01-01-1600 31-12-2005 221080125 FUH. Knallertkører spirituspåvirket med personskade
01-01-1600 31-12-2007 221080126 FUH. Knallertkører medicin mv. med personskade
01-01-1600 31-12-2007 221080127 FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket med personskade
01-01-1600 31-12-2007 221080128 FUH. Cyklist mv., medicin mv. med personskade
01-01-2007 31-12-9999 221080129 FUH. Motorfører medicin mv. med personskade
01-01-1600 31-12-2005 221080131 FUH. Motorfører med høj promille uden personskade
01-01-1600 31-12-9999 221080132 FUH. Spirituskørsel, ej betryggende uden personskade
01-01-1600 31-12-2005 221080133 FUH. Motorfører, promillekørsel uden personskade
01-01-1600 31-12-2007 221080134 FUH. Motorfører, medicin mv. uden personskade
01-01-1600 31-12-2005 221080135 FUH. Knallertkører, spirituspåvirket uden personskade
01-01-1600 31-12-2007 221080136 FUH. Knallertkører, medicin mv. uden personskade
01-01-1600 31-12-2007 221080137 FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket uden personskade
01-01-1600 31-12-2007 221080138 FUH. Cyklist, medicin mv. uden personskade
01-01-2007 31-12-9999 221080139 FUH. Knallertkører medicin mv. med personskade
01-01-2007 31-12-9999 221080140 FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket med personskade
01-01-1600 31-12-2005 221080141 FUH. Knallertkører med høj promille med personskade
01-01-2007 31-12-9999 221080142 FUH. Cyklist mv. medicin mv. med personskade
01-01-1600 31-12-2005 221080143 FUH. Knallertkører, promillekørsel med personskade
01-01-2007 31-12-9999 221080144 FUH. Motorfører, medicin mv. uden personskade
01-01-2007 31-12-9999 221080145 FUH. Knallertkører, medicin mv. uden personskade
01-01-2007 31-12-9999 221080146 FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket uden personskade
01-01-2007 31-12-9999 221080147 FUH. Cyklist, medicin mv. uden personskade
01-01-2007 31-12-9999 221080148 FUH. Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer uden personskade
01-01-1600 31-12-2005 221080151 FUH. Motorfører med promille under 0,81 med personskade
01-01-1600 31-12-2005 221080152 FUH. Knallertkører med promille under 0,81 med personskade
01-01-1600 31-12-2005 221080171 FUH. Knallertkører med høj promille uden personskade
01-01-1600 31-12-2005 221080173 FUH. Knallertkører, promillekørsel uden personskade
01-01-1600 31-12-2005 221080181 FUH. Motorfører med promille under 0,81 uden personskade
01-01-1600 31-12-2005 221080182 FUH. Knallertkører med promille under 0,81 uden personskade
01-01-1600 31-12-2005 222080120 FUH. Spiritus- og promillekørsel med personskade
01-01-1600 31-12-2005 222080130 FUH. Spiritus- og promillekørsel uden personskade
01-01-1600 31-12-2005 222080200 Spiritus- og promillekørsel
01-01-2005 31-12-9999 222080201 Spirituskørsel
01-01-1600 31-12-2005 222080210 Spiritus, motorfører med høj promille
01-01-1600 31-12-9999 222080220 Spirituskørsel, ej betryggende
01-01-1600 31-12-2005 222080230 Spiritus, motorfører, promillekørsel
01-01-1600 31-12-2005 222080233 Spiritus, motorfører med promille under 0,81
01-01-2007 31-12-2012 222080239 Fører af motordrevet køretøj, euforiserende stoffer
01-01-1600 31-12-2007 222080240 Motorfører, medicin mv.
01-01-2007 31-12-9999 222080241 Motorfører, medicin mv.
28-11-2017 31-12-9999 222080242 Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer uden recept
28-11-2017 31-12-9999 222080243 Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer med recept
01-01-2011 01-01-2018 222080244 Fører af motordrevet køretøj, euforiserende stoffer uden recept
01-01-2011 01-01-2018 222080245 Fører af motordrevet køretøj, euforiserende stoffer med recept
28-11-2017 31-12-9999 222080246 THC (klip), uden recept, motordrevet køretøj, bortset fra lille knallert
28-11-2017 31-12-9999 222080247 THC (klip), med recept, motordrevet køretøj, bortset fra lille knallert
01-01-1600 31-12-2005 222080249 Spiritus, knallertkører med høj promille
01-01-1600 31-12-2005 222080250 Spiritus, knallertkører, spirituspåvirket
01-01-1600 31-12-2005 222080251 Spiritus, knallertkører, promillekørsel
01-01-1600 31-12-2005 222080253 Spiritus, knallertkører med promille under 0,81
01-01-1600 31-12-2007 222080260 Knallertkører, medicin mv.
01-01-2007 31-12-9999 222080261 Knallertkører, medicin mv.
01-01-1600 31-12-2007 222080270 Cyklist mv., spirituspåvirket
01-01-2007 31-12-9999 222080271 Cyklist mv., spirituspåvirket
01-01-1600 31-12-2007 222080280 Cyklist mv., medicin mv.
01-01-2007 31-12-9999 222080281 Cyklist mv., medicin mv.
01-01-1600 31-12-9999 222082000 Uoplyst spiritus- og promillekørsel
01-01-2008 31-12-9999 241081445 Lille knallert, ej lovlig, 40-42 km/t
01-01-2008 31-12-9999 241081446 Lille knallert, ej lovlig, 43 km/t eller derover
01-01-2008 31-12-9999 241081447 Stor knallert, ej lovlig, 60-63 km/t
01-01-2008 31-12-9999 241081448 Stor knallert, ej lovlig, 64 km/t eller derover
01-01-2008 31-12-9999 241081449 Knallert, ej lovlig, konstruktive ændringer/hastighedsforøgelse
01-01-1600 31-12-9999 241081450 Køretøj, mangler (Udstyrsbekendtgørelsen)
06-03-2018 31-12-9999 241081455 Forureningsbegrænsende udstyr, manipulation af, ejeransvar for køretøjer
06-03-2018 31-12-9999 241081456 Forureningsbegrænsende udstyr, manipulation af, føreransvar for køretøjer
01-01-1600 31-12-9999 261081010 Manglende agtpågivenhed
01-01-1600 31-12-9999 261081020 Anvisninger, ikke efterkommet
01-01-1600 31-12-9999 261081021 Lyssignal, kørsel frem mod rødt/gult lys (Første forekomst 1997)
01-01-2001 31-12-9999 261081022 Hastighedsovertrædelse, færdselstavle
01-01-2003 31-12-9999 261081023 ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
01-01-2003 31-12-9999 261081024 ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
01-01-2003 31-12-9999 261081025 ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
01-01-2005 31-12-9999 261081026 ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle (klip)
01-01-2014 31-12-9999 261081027 ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
01-01-2014 31-12-9999 261081028 ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
01-01-2014 31-12-9999 261081029 ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
01-01-2005 31-12-9999 261081030 ATK lyssignal, kørsel mod rødt lys (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081032 Rødt lys, fremkørsel mod (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081033 Kørselsretningen, kørsel mod (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081034 Spærrelinjer, overskridelse i forbindelse med overhaling (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081035 Nødspor, kørsel i (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081036 Overhaling, færdselstavle/afmærkning (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081037 Vigepligt, færdselstavle/afmærkning (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081038 Hastighed, færdselstavle (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081039 Jernbaneoverkørsel, passage af (klip)
01-01-1600 31-12-9999 261081040 Udrykningskørsel
01-01-1600 31-12-2008 261081050 FUH. ikke opfyldt sine forpligtelser
01-01-2008 31-12-9999 261081051 Forpligtelser ved færdselsuheld, undlader at standse
01-01-2008 31-12-9999 261081052 Forpligtelser ved færdselsuheld § 9, stk. 2, nr. 1 (undlader at yde hjælp)
01-01-2008 31-12-9999 261081053 Forpligtelser ved færdselsuheld § 9, stk. 2, nr. 2-6
01-01-1600 31-12-9999 261081060 Placering på vejen
01-01-2005 31-12-9999 261081061 Forankørende, for lidt afstand til (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081062 Helleanlæg mv., venstre om (klip)
01-01-1600 31-12-9999 261081080 Svingning mv.
01-01-2005 31-12-9999 261081085 Svingning mv., til fare/unødig ulempe (klip)
01-01-1600 31-12-9999 261081090 Vending, bakning, vognbaneskift mv.
01-01-2005 31-12-9999 261081091 Vending eller bakning, til fare/ulempe (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081092 Vognbaneskift, igangsætning, placering, standsning til fare/ulempe (klip)
01-01-1600 31-12-9999 261081110 Busstoppested mv., kørsel ved
01-01-1600 31-12-9999 261081120 Andre køretøjer, kørsel ved møde af
01-01-1600 31-12-9999 261081130 Overhaling, kørsel ved
01-01-2005 31-12-9999 261081131 Overhaling, ved kørsel (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081135 Overhaling, øget hastighed (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081140 Vognbaneskift, forbud mod (klip)
01-01-1600 31-12-9999 261081150 Overhaling, forbud mod
01-01-2005 31-12-9999 261081152 Overhaling, forbud mod (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081155 Overhaling, ved fodgængerfelt (klip)
01-01-1600 31-12-9999 261081170 Vigepligtsforseelse
01-01-2005 31-12-9999 261081171 Vigepligt, ubetinget, afmærkning (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081172 Vigepligt, ubetinget, udkørsel (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081173 Vigepligt, højre (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081174 Svingning, ej sket uden ulempe (klip)
01-01-1600 31-12-9999 261081190 Gående, forpligtelser overfor
01-01-1600 31-12-9999 261081210 Standsning og parkering
01-01-1600 31-12-9999 261081220 Signal- og tegngivning
01-01-1600 31-12-9999 261081230 Lygteføring, manglende afmærkning
01-01-1600 31-12-9999 261081250 Cykel- og motorløb
13-04-2021 31-12-9999 261081251 Kap- og væddekørsel
01-01-2005 13-04-2021 261081252 Kap- og væddekørsel (klip)
01-01-1600 31-12-9999 261081260 Generende/forstyrrende kørsel
01-01-2003 31-12-9999 261081265 Hastighedsovertrædelse § 41
01-01-2003 31-12-9999 261081270 Hastighedsovertrædelse § 42-43a
01-01-2003 31-12-9999 261081271 ATK hastighedsovertrædelse
01-01-2003 31-12-9999 261081272 ATK hastighedsovertrædelse
01-01-2003 31-12-9999 261081273 ATK hastighedsovertrædelse
01-01-2005 31-12-9999 261081274 ATK hastighedsovertrædelse (klip)
01-01-2014 31-12-9999 261081275 ATK hastighedsovertrædelse
01-01-2014 31-12-9999 261081276 ATK hastighedsovertrædelse
01-01-2014 31-12-9999 261081277 ATK hastighedsovertrædelse
01-01-2005 31-12-9999 261081278 Hastighed, generelle (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081279 Hastighed, køretøjsbestemt (klip)
01-01-1600 31-12-9999 261081290 Motorvej mv., kørsel på
01-01-1600 31-12-9999 261081330 Cyklister, særlige regler for
01-01-2005 31-12-9999 261081338 Knallert 3-hjulet, passager under 5 år uden sikkerhedssele (klip)
01-01-1600 31-12-9999 261081340 Knallertkørsel, særlige regler for
01-01-2013 31-12-9999 261081341 Lille knallert, kørsel uden at have erhvervet kørekort
01-01-2013 31-12-9999 261081342 Kørekort til lille knallert, ikke medbragt eller forevist
01-01-2013 31-12-9999 261081343 Knallertbevis/traktorKK ikke medbragt eller forevist til kørsel med lille knallert
01-01-1600 31-12-9999 261081370 Motorcykelkørsel, særlige regler for
01-01-2005 31-12-9999 261081372 Motorcykel 2-hjulet, passager under 135 cm (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081373 Motorcykel 3-hjulet/sidevogn, passager under 5 år uden sikkerhedssele (klip)
01-01-1600 31-12-2007 261081390 Spirituskørsel, manglende hindring af
01-01-2007 31-12-9999 261081391 Spirituskørsel, manglende hindring af
10-09-2019 31-12-9999 261081393 Håndholdt teleudstyr mv., brug af
10-09-2019 31-12-9999 261081394 Håndholdt teleudstyr mv., brug af (klip)
01-01-1998 10-09-2019 261081395 Mobiltelefon mv., brug af
10-09-2019 31-12-9999 261081396 ATK - Håndholdt teleudstyr mv., brug af (klip)
01-01-2009 10-09-2019 261081397 ATK Mobiltelefon, brug af håndholdt
01-01-2013 31-12-9999 261081402 Køreuddannelse, overtrædelse af regler om (kørekortbekendtgørelsen)
01-01-2013 31-12-9999 261081405 Stor knallert, kørsel uden førerret
01-01-1997 31-12-9999 261081407 Traktor/motorredskab, kørsel uden førerret
01-01-1997 31-12-2011 261081408 Stor knallert, kørsel uden førerret
01-01-1600 31-12-9999 261081409 Motorkørertøj, kørsel uden førerret
01-01-1600 31-12-9999 261081410 Kørekort mv. ikke medbragt (motorkøretøj/stor knallert)
01-01-1600 31-12-9999 261081411 Kørekort, kørsel trods nægtelse
01-01-1994 31-12-9999 261081412 Kørsel uden førerret til den pågældende kategori
01-01-1600 31-12-9999 261081415 Erhvervsmæssig førerret, kørsel uden
01-01-1600 31-12-9999 261081416 Bus, kørsel uden førerret
01-01-1600 31-12-9999 261081417 Udenlandsk kørekort, nægtet ombytning kørekort
01-01-1600 31-12-9999 261081420 Kørekort, inddragelse pga. utilfredsstillende helbred
01-01-1600 31-12-9999 261081421 Kørekort, inddragelse pga. manglende ædruelighed
01-01-1600 31-12-9999 261081422 Kørekort, inddragelse pga. euforiserende stoffer
01-01-1600 31-12-9999 261081423 Kørekort, inddragelse pga. manglende kørefærdigheder
01-01-1600 31-12-9999 261081424 Kørekort udenlandsk, inddragelse af
01-01-2002 31-12-9999 261081425 Kørekort, inddragelse, ej mødt til kontrolprøve
01-01-2001 31-12-9999 261081426 Kørekort nægtet, sygdom, ædruelighed, stof
01-01-2001 31-12-9999 261081427 Kørekort, erhverv nægtet, strafbare forhold
01-01-2014 31-12-9999 261081428 Alkolåsordning
23-05-2018 31-12-9999 261081429 Kørekort, inddragelse, ej kursus i køre- hviletid-takograf/lastsikring-overlæs
01-01-1600 31-12-9999 261081430 Øvelseskørsel
01-01-2017 31-12-9999 261081435 Fører, uden ledsager/ledsager opfylder ej betingelser
01-01-2017 31-12-9999 261081436 Ledsager, regler vedrørende
01-01-2017 31-12-9999 261081437 Fører (ledsagerkrav), ikke opfyldt oplysningspligt/ansvar
01-01-1600 31-12-9999 261081440 Oplysningspligt mv., ikke opfyldt
01-01-1999 31-12-9999 261081451 Hastighedsbegrænser, ændring/manglende
01-01-1600 31-12-9999 261081490 Tilkobling og slæbning
01-01-1600 31-12-2012 261081510 Manglende registrering
01-01-1600 31-12-2012 261081520 Overtrådt registreringsbekendtgørelsen
01-01-2009 31-12-2012 261081522 ATK Registreringsbekendtgørelse (manglende nummerplade)
01-01-1600 31-12-2012 261081550 Ulovlig kørsel med udenlandsk køretøj
01-01-2001 31-12-2005 261081555 Syn, ikke efterkommet tilsigelse til
01-01-1600 31-12-9999 261081560 Sikkerhedssele, ikke brug af
01-01-2009 31-12-9999 261081562 ATK Sikkerhedssele, ikke brug af
01-01-2013 31-12-9999 261081563 Befordring af barn i bagudvendt barnestol ved aktiv frontairbag
01-01-2013 31-12-9999 261081564 Ladet sig befordre ud over antallet af siddepladser
01-01-2005 31-12-9999 261081565 Sikkerhedsudstyr, ikke fyldt 15 år (klip) (Ikke aktiv i 2011)
01-01-2006 31-12-9999 261081566 Befordring af barn uden særligt sikkerhedsudstyr (klip)
01-01-2006 31-12-9999 261081567 Befordring af barn i øvrigt (klip)
01-01-2006 31-12-9999 261081568 Befordring af flere børn end siddepladser (klip) (Ikke aktiv i 2011)
01-01-2007 31-12-9999 261081569 Befordring af børn (klip)
01-01-1600 31-12-9999 261081570 Styrthjelm, ikke brug af
01-01-2011 31-12-2012 261081572 Sikkerhedsudstyr, ikke fyldt 14 (klip)
01-01-2011 31-12-2012 261081573 Befordring af barn under 14 på forsæde (klip)
01-01-2005 31-12-9999 261081574 Styrthjelm, 5-14 år uden sikkerhedssele (klip) (Ikke aktiv i 2011)
01-01-2005 31-12-2007 261081575 Styrthjelm, 8-14 år (klip)
01-01-2011 31-12-2012 261081576 Styrthjelm, 5-13 år uden sikkerhedssele (klip)
01-01-1600 31-12-9999 261081580 Køretøjers belæsning
01-01-1994 31-12-9999 261081581 Farligt gods, national og international transport
01-01-1600 31-12-9999 261081590 Køretøjets dimensioner
01-01-1600 31-12-2000 261081610 Overlæs, herunder bekendtgørelse om vægt og akseltryk
01-01-2000 31-12-9999 261081611 Overlæs, totalvægt
01-01-2000 31-12-9999 261081612 Overlæs, akseltryk
01-01-1600 31-12-9999 261081630 Blokvognskørsel
01-01-1999 31-12-2005 261081631 Køre-hviletid
01-01-1600 31-12-9999 261081640 Forurening af vej mv.
01-01-1600 31-12-9999 261081650 Dyr på vej mv.
01-01-1600 31-12-9999 261081670 Forsikring, ikke tegnet
23-05-2018 31-12-9999 261081683 Kørsel med tungt køretøj i frakendelsestid (frakendelse af tunge køretøjer)
23-05-2018 31-12-9999 261081684 Kørsel med tungt køretøj i frakendelsestid (frakendelse af kørekort og tunge køretøjer)
01-01-2005 31-12-9999 261081685 Frakendelsestid, kørsel i (motordrevet køretøj, bortset fra lille knallert)
01-01-2013 31-12-9999 261081686 Frakendelsestid, kørsel i (lille knallert)
01-01-1600 31-12-2005 261081690 Frakendelsestid, kørsel i
01-01-1600 31-12-9999 261081810 Konfiskation af motorkøretøj
01-01-2009 31-12-9999 261081811 Konfiskation af stor eller lille knallert
01-01-1600 31-12-9999 261081880 Handlinger i udlandet
01-01-1600 31-12-9999 261081990 Overtrådt andre regler i færdselsloven
01-01-1600 31-12-9999 261081999 Konfiskation af knallertdele
01-01-1600 31-12-9999 321084110 Lov om euforiserende stoffer
01-01-1600 31-12-9999 321084111 Lov om euforiserende stoffer (Salg)
01-01-1600 31-12-9999 341084170 Lov om våben og eksplosivstof (Udgået)
01-01-2009 31-12-9999 341084171 Våbenloven, skydevåben
01-01-2009 01-07-2016 341084172 Våbenloven, kniv på offentligt sted
01-01-2009 01-07-2016 341084173 Våbenloven, anden overtrædelse med kniv
01-01-2009 31-12-9999 341084174 Våbenloven, i øvrigt
01-01-2016 31-12-9999 341084180 Knivloven, §1, kniv på offentligt tilgængeligt sted
01-01-2016 31-12-9999 341084181 Knivloven, i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 361085110 Kildeskatteloven
01-01-1600 31-12-9999 361085130 Skattekontrolloven
01-01-2012 31-12-9999 361085140 Manglende registrering af køretøj
01-01-2012 31-12-9999 361085145 Overtrådt registreringsbekendtgørelsen
01-01-2012 31-12-9999 361085147 ATK - registreringsbekendtgørelse, manglende nummerplade
01-01-1600 31-12-9999 361085150 Lov om almindelig omsætningsafgift
01-01-1600 31-12-9999 361085160 Kontrol med ædle metaller
01-01-1600 31-12-9999 361085170 Afgiftslove for drikkevarer, tobak, benzin
01-01-1600 31-12-9999 361085190 Registreringsafgiftsloven
01-01-1600 31-12-9999 361085210 Vægtafgiftsloven
01-01-1600 31-12-9999 361085220 Lov om afgift på spillekasinoer
01-01-1600 31-12-9999 361085230 Stempelafgiftsloven
01-01-1600 31-12-9999 361085250 Toldloven
01-01-2014 31-12-9999 361085251 Toldloven - skærpende omstændigheder
01-01-1600 31-12-9999 361085260 EF's markedsforordninger
01-01-1600 31-12-9999 361085270 Pris- og avancelovgivningen
01-01-1600 31-12-9999 361085990 Andre skatte- og afgiftslove mv.
01-01-1600 31-12-9999 381083980 Brandundersøgelser
01-01-1600 31-12-9999 381084120 Retsplejeloven
01-01-2009 31-12-9999 381084121 Optage/transmittere billeder, lyd og tekst
10-01-2020 31-12-9999 381084127 Bistand til udlændingemyndighederne
01-01-1600 31-12-9999 381084129 Retsplejeloven, nægter at opgive navn
01-01-1600 31-12-9999 381084130 Udlændingeloven i øvrigt, strafferetlig
01-01-1600 31-12-2007 381084131 Asylsøger tilbagesendt til andet land
01-01-1600 31-12-2007 381084132 Udlænding i øvrigt tilbagesendt til andet land
01-01-1600 31-12-2007 381084133 Asylsøger ej tilbagesendt til andet land
01-01-1600 31-12-2007 381084134 Udlænding i øvrigt ej tilbagesendt til andet land
01-01-2003 31-12-2003 381084135 Udlændingeloven, ulovligt ophold/arbejde
01-01-1600 31-12-2009 381084136 Udlændingeloven, adgang til landet ved urigtige oplysninger
01-01-2003 31-12-9999 381084137 Udlændingeloven, ulovligt arbejde/arbejdsgivere
01-01-1600 31-12-2007 381084138 Asylsøger i DK tilbagetaget fra andet land
01-01-1600 31-12-2007 381084139 Udlænding i øvrigt tilbagetaget fra andet land
01-01-2010 31-12-9999 381084140 Udlændingeloven, adgang til landet ved urigtige oplysninger mv.
01-01-2010 31-12-9999 381084141 Udlændingeloven, overtrædelse af meddelt indrejseforbud
01-01-2010 31-12-9999 381084142 Udlændingeloven, ulovligt ophold
01-01-1600 31-12-9999 381084143 Udlændingeloven, menneskesmugling
01-01-1600 31-12-2011 381084144 Udlændingeloven, bistand ved ulovlig indrejse/ophold
01-01-1600 31-12-9999 381084145 Udlændingeloven, transportøransvar
01-01-1600 31-12-2009 381084146 Udlændingeloven, overtrædelse af meddelt indrejseforbud
01-01-1600 31-12-9999 381084147 Udlændingeloven, udvist af andet nordisk land
01-01-1600 31-12-9999 381084148 Udlændingeloven, meddelt indrejseforbud
01-01-2016 31-12-9999 381084149 Manglende overholdelse af pålagt meldepligt jf. udlændingeloven
01-01-1600 31-12-2015 381084150 Pasloven
01-01-2007 31-12-2011 381084151 Udlændingeloven, bistand ved ulovlig indrejse
01-01-2007 31-12-2012 381084152 Udlændingeloven, bistand ved ulovligt ophold
01-01-2007 31-12-9999 381084153 Udlændingeloven, bistand ved ulovligt arbejde
07-03-2017 31-12-9999 381084154 Manglende overholdelse af pålagt underretningspligt jf. udlændingeloven
01-01-2003 31-12-2007 381084155 Udlændingeloven, ulovligt ophold
01-01-2003 31-12-2007 381084156 Udlændingeloven, ulovligt arbejde/arbejdstager
01-01-2007 31-12-2009 381084157 Udlændingeloven, ulovligt ophold
01-01-2007 31-12-2007 381084158 Udlændingeloven, ulovligt arbejde
01-01-2007 31-12-2007 381084159 Udlændingeloven, ulovligt ophold/arbejdstagere
01-01-2007 31-12-9999 381084160 Udlændingeloven, ulovligt arbejde/arbejdstagere
01-01-2009 31-12-9999 381084161 Udlændingeloven, ulovlig indrejse
01-01-2011 16-03-2021 381084162 Udlændingeloven, udsendelsessag - asylområdet (NUC)
01-01-2011 16-03-2021 381084163 Udlændingeloven, udsendelsessag - opholdsområdet (NUC)
01-01-2011 16-03-2021 381084164 Udlændingeloven, Dublin-ind sag (NUC)
01-01-2011 16-03-2021 381084165 Udlændingeloven, Dublin-ud sag (NUC)
01-01-2011 16-03-2021 381084166 Udlændingeloven, asylansøgning (NUC)
01-01-2012 31-12-9999 381084167 Udlændingeloven, bistand ved ulovligt ophold
01-01-2013 16-03-2021 381084168 Øvrige asyludsendelser
01-01-2016 31-12-9999 381084169 Manglende overholdelse af pålagt opholdspligt jf. udlændingeloven
01-01-1600 31-12-9999 381084190 Sprængstof, Lov om våben og eksplosivstof
01-01-2009 31-12-9999 381084191 Sprængstof, bekendtgørelse om eksplosivstoffer
01-01-2009 31-12-9999 381084192 Sprængstof, bekendtgørelse om eksplosivstoffer, overtrædelse af vilkår
01-01-1600 31-12-9999 381084201 Fyrværkeriloven
01-01-1600 31-12-9999 381084210 Brandlovgivningen/beredskabsloven
01-01-1600 31-12-9999 381084215 Brandsikringslovgivningen
01-01-2005 31-12-9999 381084220 Ordensbekendtgørelsen, sikring af den offentlige orden m.v.
01-01-2005 31-12-9999 381084221 Ordensbekendtgørelsen, sikring af den offentlige orden (Pornoudstilling)
01-01-2005 31-12-9999 381084222 Ordensbekendtgørelsen, midlertidige foranstaltninger/meddelt påbud
01-01-2005 31-12-9999 381084223 Ordensbekendtgørelsen, midlertidige foranstaltninger/overtrædelse af påbud
01-01-2009 31-12-9999 381084224 Ordensbekendtgørelsen, zoneforbud (meddelt forbud)
01-01-2009 31-12-9999 381084225 Ordensbekendtgørelsen, zoneforbud (overtrædelse af forbud)
01-01-2009 31-12-9999 381084226 Ordensbekendtgørelsen, skærpende omstændighed (grov forstyrrelse af ro og orden)
01-01-1600 31-12-2005 381084230 Politivedtægten
01-01-1999 31-12-2005 381084231 Politivedtægten, meddelt påbud
01-01-1999 31-12-2005 381084232 Politivedtægten, overtrædelse af påbud
01-01-2005 31-12-9999 381084233 Politivedtægten, lokal
05-07-2022 31-12-9999 381084236 Politilov, nattelivszone - manglende autoriseret dørmand
05-07-2022 31-12-9999 381084237 Politilov, nattelivszone - unødvendig kørsel
05-07-2022 31-12-9999 381084238 Politilov, nattelivszone - meddelt påbud
05-07-2022 31-12-9999 381084239 Politilov, nattelivszone - overtrædelse af påbud
01-01-1600 31-12-9999 381084240 Vinter vedlige-/renholdelse af offentlig vej
01-01-1600 31-12-9999 381084241 Vinter vedlige-/renholdelse af privat vej
01-01-1600 31-12-9999 381084242 Vejlov, rådighed over gadeareal
01-01-1600 31-12-9999 381084250 Radiospredningsloven
01-01-1600 31-12-9999 381084255 Lov om radiokommunikation
01-01-1600 31-12-9999 381084260 Folkeregisterlov
01-01-1600 31-12-9999 381084261 Lov om personnavne
01-01-2004 31-12-9999 381084265 Persondataloven, Lov om behandling af personoplysninger
23-05-2018 31-12-9999 381084266 Databeskyttelsesloven
01-01-1600 31-12-9999 381084270 Bekendtgørelse om radio- og fjernsynsafgift
01-01-1600 31-12-9999 381084290 Ligsynsloven
01-01-1600 31-12-9999 381084310 Lov om Danmarks Statistik
01-01-2016 31-12-9999 381084315 Straffuldbyrdelsesloven
01-01-1600 31-12-9999 381084320 Postlovgivningen
01-01-1600 31-12-9999 381084330 Bibliotekslov
06-11-2018 31-12-9999 381084335 Lov om tv-overvågning
01-01-1600 31-12-9999 381084340 Lov om vagtvirksomhed
01-01-1999 31-12-9999 381084345 Inkassovirksomhed, lov om
01-01-1600 31-12-9999 381084350 Lov om krigsmateriel mv.
01-01-1600 31-12-9999 381084360 Lov om hvidvaskning af penge
01-01-1600 31-12-9999 381084370 Ophold i ejendom/forberedelse af forbud
01-01-1600 31-12-9999 381084371 Ophold i ejendom/meddelt forbud mod
01-01-1600 31-12-9999 381084372 Ophold i ejendom/overtrædelse af forbud mod
01-01-2008 31-12-9999 381084375 Karantæne ved idrætsbegivenheder, forberedelse af forbud
01-01-2009 31-12-9999 381084376 Karantæne ved idrætsbegivenheder, meddelt forbud
01-01-2009 31-12-9999 381084377 Karantæne ved idrætsbegivenheder, overtrædelse af forbud
01-01-2001 31-12-9999 381084380 Besøgende i bestemte lokaler/forberedelse af forbud
01-01-2001 31-12-9999 381084381 Besøgende i bestemte lokaler/meddelt forbud mod
01-01-2001 31-12-9999 381084382 Besøgende i bestemte lokaler/overtrædelse af forbud mod
01-01-2004 31-12-2012 381084385 Bortvisning/forbud, begæring om
01-01-2004 31-12-2012 381084386 Bortvisning/forbud/tilhold, begæring om
01-01-2004 31-12-2012 381084387 Bortvisning, meddelt forbud
01-01-2004 31-12-2012 381084388 Bortvisning, meddelt forbud og tilhold
01-01-2004 31-12-2012 381084389 Bortvisning, overtrædelse af meddelt forbud
01-01-2004 31-12-2012 381084390 Bortvisning, overtrædelse af meddelt forbud og tilhold
01-01-2009 31-12-9999 381084400 Idrætsbegivenheder, indretning/afvikling, forberedelse af påbud
01-01-2009 31-12-9999 381084401 Idrætsbegivenheder, indretning/afvikling, meddelt påbud
01-01-2009 31-12-9999 381084402 Idrætsbegivenheder, indretning/afvikling, overtrædelse af meddelt påbud
01-01-2009 31-12-9999 381084405 Idrætsbegivenheder, ej afholdte, forberedelse af forbud
01-01-2009 31-12-9999 381084406 Idrætsbegivenheder, ej afholdte, meddelt forbud
01-01-2009 31-12-9999 381084407 Idrætsbegivenheder, ej afholdte, overtrædelse af meddelt forbud
01-01-2005 31-12-9999 381084410 Køretøjer, syn ikke efterkommet
01-01-2008 31-12-9999 381084420 Teleloven
01-01-2012 31-12-9999 381084431 Begæring om tilhold
01-01-2012 31-12-9999 381084432 Begæring om opholdsforbud
01-01-2012 31-12-9999 381084433 Begæring om bortvisning
01-01-2012 31-12-9999 381084434 Begæring om tilhold og opholdsforbud
01-01-2012 31-12-9999 381084435 Begæring om bortvisning og tilhold
01-01-2012 31-12-9999 381084436 Begæring om bortvisning og opholdsforbud
01-01-2012 31-12-9999 381084437 Begæring om bortvisning, tilhold og opholdsforbud
01-01-2012 31-12-9999 381084441 Meddelt tilhold
01-01-2012 31-12-9999 381084442 Meddelt opholdsforbud
01-01-2012 31-12-9999 381084443 Meddelt bortvisning
01-01-2012 31-12-9999 381084444 Meddelt tilhold og opholdsforbud
01-01-2012 31-12-9999 381084445 Meddelt bortvisning og tilhold
01-01-2012 31-12-9999 381084446 Meddelt bortvisning og opholdsforbud
01-01-2012 31-12-9999 381084447 Meddelt bortvisning, tilhold og opholdsforbud
01-01-2012 31-12-9999 381084451 Tilhold, overtrædelse af
01-01-2012 31-12-9999 381084452 Opholdsforbud, overtrædelse af
01-01-2012 31-12-9999 381084453 Bortvisning, overtrædelse af
01-01-2012 31-12-9999 381084454 Tilhold og opholdsforbud, overtrædelse af
01-01-2012 31-12-9999 381084455 Bortvisning og tilhold, overtrædelse af
01-01-2012 31-12-9999 381084456 Bortvisning og opholdsforbud, overtrædelse af
01-01-2012 31-12-9999 381084457 Bortvisning, tilhold og opholdsforbud, overtrædelse af
01-01-2017 31-12-9999 381084470 Kommunalt samlingsstedsforbud, registrereing af
01-01-2017 31-12-9999 381084471 Overtrædelse af kommunalt samlingsstedsforbud
01-01-2017 31-12-9999 381084472 Samlingssted for gruppe, forberedelse af forbud
01-01-2017 31-12-9999 381084473 Samlingssted for gruppe, meddelt forbud mod ophold (anv. Ej til journalisering)
01-01-2017 31-12-9999 381084474 Overtrædelse af forbud mod ophold på samlingssted for gruppe
01-01-2017 31-12-9999 381084475 Overtrædelse af oplysningspligt i forbindelse med kommunalt samlingsstedsforbud
01-01-2015 31-12-9999 381084500 Pasloven i øvrigt
01-01-2015 31-12-9999 381084501 Pasloven, nægtelse eller inddragelse af pas
01-01-2015 31-12-9999 381084502 Pasloven, meddelt udrejseforbud
01-01-2015 31-12-9999 381084503 Pasloven, overtrædelse af udrejseforbud
01-01-1600 31-12-9999 381084990 Andre strafferetslige særlove
01-01-1600 31-12-9999 381586110 Serviceloven, Lov om social service
01-01-1600 31-12-9999 381586130 Sygesikringsloven
01-01-1600 31-12-9999 381586150 Lov om ATP
01-01-1600 31-12-9999 381586170 Veterinærlovgivningen
01-01-1600 31-12-9999 381586190 Kødloven
01-01-1600 31-12-2012 381586210 Levnedsmiddellovgivningen
01-01-2012 31-12-9999 381586220 Fødevareloven
01-01-1600 31-12-9999 381586230 Antibiotikalovgivningen
01-01-1600 31-12-9999 381586240 Lægemiddelloven
01-01-1600 31-12-9999 381586245 Lov om forbud mod visse dopingmidler
01-01-1600 31-12-2007 381586250 Lægeloven
01-01-2007 31-12-9999 381586251 Lov om autorisation af sundhedspersoner, læger
01-01-1600 31-12-2007 381586255 Tandlægeloven
01-01-2007 31-12-9999 381586256 Lov om autorisation af sundhedspersoner, tandlæger
01-01-1600 31-12-2007 381586270 Sygeplejeloven
01-01-2007 31-12-9999 381586271 Lov om autorisation af sundhedspersoner, sygeplejersker
01-01-1600 31-12-2007 381586290 Jordmoderloven
01-01-2007 31-12-9999 381586291 Lov om autorisation af sundhedspersoner, jordemødre
01-01-1600 31-12-9999 381586310 Svangerskabsloven
01-01-1600 31-12-9999 381586315 Lov om børns retsstilling
01-01-1600 31-12-9999 381586320 Lov om tatoveringer
13-04-2021 31-12-9999 381586910 Epidemiloven
01-01-1600 31-12-9999 381586990 Andre sundheds- og sociallove
15-04-2020 31-12-9999 381586991 COVID-19, forberedelse af påbud
15-04-2020 31-12-9999 381586992 COVID-19, meddelt påbud (Anvendes ikke til journalisering)
15-04-2020 31-12-9999 381586993 COVID-19, overtrædelse af påbud
01-01-1600 31-12-9999 382087110 Bolig- og bygningslovgivningen
01-01-1600 31-12-9999 382087120 Lov om kommuneplanlægning
01-01-1600 31-12-9999 382087130 Lejeloven
01-01-1600 31-12-9999 382588110 Miljøloven
01-01-2013 31-12-9999 382588112 Miljøzone, overtrædelse, dansk køretøj
01-01-2013 31-12-9999 382588113 Miljøzone, overtrædelse, udenlands køretøj
01-01-1600 31-12-9999 382588115 Havmiljøloven, olieforurening
01-01-1600 31-12-9999 382588116 Havmiljøloven, anden forurening
01-01-2013 31-12-9999 382588120 Grænseoverskridende affaldstransport, grønlistet
01-01-2013 31-12-9999 382588124 Grænseoverskridende affaldstransport, anmeldelsespligtig
01-01-2013 31-12-9999 382588126 Affaldsbekendtgørelsen, overtrædelse
01-01-2013 31-12-9999 382588128 Affaldsregistret, overtrædelse
01-01-1600 31-12-9999 382588130 Naturbeskyttelsesloven
01-01-1600 31-12-9999 382588131 Washingtonkonvention, truede dyr/planter
01-01-1600 31-12-9999 382588150 Skovloven
01-01-1600 31-12-9999 382588160 Lov om planlægning
01-01-1600 31-12-9999 382588170 By- og landzoneloven
01-01-1600 31-12-9999 382588190 Lov om sommerhuse og campering
01-01-1600 31-12-9999 382588210 Mark- og vejfredloven
01-01-1600 31-12-9999 382588230 Kemikalieloven
01-01-1600 31-12-9999 382588250 Landbrugsloven
01-01-1600 31-12-9999 382588990 Andre love vedrørende miljø
15-11-2022 31-12-9999 383089107 Dyrevelfærd, bestemmelser vedrørende
15-11-2022 31-12-9999 383089108 Dyresundhed, bestemmelser vedrørende
01-01-1600 15-11-2022 383089110 Dyreværnsloven
01-01-2008 15-11-2022 383089111 Dyreværnsloven, mishandling/grovere uforsvarlig behand. af dyr
01-01-2007 15-11-2022 383089112 Dyretransport, medvirken til erhvervsmæssig transport af dyr
01-01-2008 15-11-2022 383089113 Dyretransport, erhvervsmæssig transport af dyr i frakendelsestiden
01-01-2008 15-11-2022 383089114 Dyretransport, manglende kompetencebevis
01-01-2007 15-11-2022 383089115 Dyretransport, areal/belægning, transportør (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089116 Dyretransport, indvendig højde, transportør (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089117 Dyretransport, ventilation, transportør (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089118 Dyretransport, drikkevand/foder, transportør (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089119 Dyretransport, hviletid, transportør (klip)
01-01-2008 15-11-2022 383089120 Dyretransport, strøelse, transportør (klip)
01-01-2008 15-11-2022 383089121 Dyretransport, transportegnethed, transportør (klip)
01-01-2008 15-11-2022 383089122 Dyretransport, areal/belægning, chauffør/ledsager (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089123 Dyretransport, indvendig højde, chauffør/ledsager (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089124 Dyretransport, ventilation, chauffør/ledsager (klip)
01-01-2008 15-11-2022 383089125 Dyretransport, drikkevand/foder, chauffør/ledsager (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089126 Dyretransport, hviletid, chauffør/ledsager (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089127 Dyretransport, strøelse, chauffør/ledsager (klip)
01-01-2008 15-11-2022 383089128 Dyretransport, transportegnethed, chauffør/ledsager (klip)
01-01-2007 15-11-2022 383089129 Slagtning og aflivning af dyr - bekendtgørelse
01-01-1600 31-12-9999 383089130 Jagtloven
01-01-2008 15-11-2022 383089131 Dyretransport, areal/belægning, virksomhed
01-01-2009 15-11-2022 383089132 Dyretransport, indvendig højde, virksomhed
01-01-2009 15-11-2022 383089133 Dyretransport, ventilation, virksomhed
01-01-2009 15-11-2022 383089134 Dyretransport, drikkevand/foder, virksomhed
01-01-2009 15-11-2022 383089135 Dyretransport, hviletid, virksomhed
01-01-2008 15-11-2022 383089136 Dyretransport, strøelse, virksomhed
01-01-2008 15-11-2022 383089137 Dyretransport, transportegnethed, virksomhed
01-01-2008 15-11-2022 383089138 Dyretransport, i øvrigt
01-01-2008 31-12-2014 383089140 Lov om hold af heste, forberedelse af forbud
01-01-2009 31-12-2014 383089141 Lov om hold af heste, meddelt påbud
01-01-2009 31-12-2014 383089142 Lov om hold af heste, overtrædelse af meddelt påbud
01-01-2008 15-11-2022 383089143 Lov om hold af heste, manglende forsikring
06-11-2018 15-11-2022 383089144 Dyreværnsloven, forberedelse af pålæg
06-11-2018 15-11-2022 383089145 Dyreværnsloven, meddelt pålæg
06-11-2018 15-11-2022 383089146 Dyreværnsloven, overtrædelse af meddelt pålæg
15-11-2022 31-12-9999 383089147 Dyrevelfærdsloven, forberedelse af pålæg
15-11-2022 31-12-9999 383089148 Dyrevelfærdsloven, meddelt pålæg
15-11-2022 31-12-9999 383089149 Dyrevelfærdsloven, overtrædelse af meddelt pålæg
01-01-1600 31-12-9999 383089150 Hundeloven, forberedelse af pålæg
01-01-2001 31-12-9999 383089151 Hundeloven, pålæg efter
01-01-2005 31-12-9999 383089152 Hundeloven, overtrædelse af, samt overtrædelse af pålæg
01-01-2005 31-12-9999 383089153 Hundeloven, frakendelse efter
15-11-2022 31-12-9999 383089156 Dyretransport, forberedelse af påbud
15-11-2022 31-12-9999 383089157 Dyretransport, meddelt påbud
15-11-2022 31-12-9999 383089158 Dyretransport, overtrædelse af meddelt påbud
01-01-2011 31-12-2014 383089160 Malkekvæg, forberedelse af påbud
01-01-2011 31-12-2014 383089161 Malkekvæg, meddelt påbud
01-01-2011 31-12-2014 383089162 Malkekvæg, overtrædelse af påbud
01-01-1600 31-12-9999 383089170 Fiskerilovgivningen
01-01-2015 31-12-9999 383089180 Grindelov for Færøerne
01-01-1600 31-12-9999 383089990 Andre love vedr. dyr, jagt mv., i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 383590110 Arbejderbeskyttelseslovgivningen
01-01-1600 31-12-9999 383590111 Arbejdsskadeforsikringsloven
01-01-1600 31-12-2005 383590120 Forordninger om fartskrivere
01-01-1999 31-12-1999 383590121 Køre-hviletidsregler
01-01-1600 31-12-9999 383590130 Søloven
01-01-1600 31-12-9999 383590131 Skibsregistrering
01-01-1600 31-12-9999 383590132 Lodslov
01-01-1600 31-12-9999 383590133 Dykkerlov
01-01-1600 31-12-9999 383590140 Tilsyn med skibe
01-01-1600 31-12-9999 383590150 Luftfartsloven
01-01-2016 31-12-9999 383590151 Droneflyvning, bekendtgørelse om
01-01-1600 31-12-9999 383590170 Jernbaneloven
01-01-1600 31-12-9999 383590180 Lov om hyrekørsel
01-01-1600 31-12-9999 383590190 Lov om godstransport
01-01-2010 31-12-9999 383590195 Carbotagekørsel, overtrædelse
01-01-1600 31-12-9999 383590201 Lov om buskørsel
01-01-2009 31-12-9999 383590205 Udrykningskørsel, bekendtgørelse om
01-01-1600 31-12-9999 383590210 Sømandsloven
01-01-1600 31-12-9999 383590211 Bemandingslov
01-01-1600 31-12-9999 383590212 Forhyring
01-01-1600 31-12-9999 383590230 Ferieloven
01-01-1600 31-12-9999 383590250 Lærlingeloven
01-01-1600 31-12-9999 383590260 Lov om arbejdsformidling
01-01-2011 31-12-9999 383590265 Udstationering af lønmodtagere m.v., lov om (Udgået)
01-01-2014 31-12-9999 383590266 Udstationering af lønmodtagere mv., lov om tjenesteyder
01-01-2014 31-12-9999 383590267 Udstationering af lønmodtagere mv., lov om hvervgiver
16-03-2021 31-12-9999 383590268 Udstationering af lønmodtagere, lov om lønvilkår transport
01-01-1600 31-12-9999 383590270 Lov om arbejdsmiljø
01-01-1600 31-12-9999 383590271 Bekendtgørelse om bedriftssundhedstjeneste
01-01-2008 31-12-9999 383590275 Lov om røgfri miljøer, rygepolitik
01-01-2009 31-12-9999 383590276 Lov om røgfri miljøer, forberedelse af påbud
01-01-2009 31-12-9999 383590277 Lov om røgfri miljøer, meddelt påbud
01-01-2009 31-12-9999 383590278 Lov om røgfri miljøer, overtrædelse af meddelt påbud
01-01-2008 31-12-9999 383590279 Lov om røgfri miljøer, rygning indendørs
01-01-2005 31-12-9999 383590301 Kontrolapparatværksted, bekendtgørelse om autoriseret
01-01-2005 31-12-9999 383590302 Fartskriverkort, fører, bekendtgørelse om udstedelse af
01-01-2005 31-12-9999 383590303 Fartskriverkort, arbejdsgiver, bekendtgørelse om udstedelse af
01-01-2005 31-12-9999 383590304 Fartskriverkort, værksted, bekendtgørelse om udstedelse af
01-01-2005 31-12-2007 383590305 Køre-hviletid, fører, bekendtgørelse om nationale bestemmelser
01-01-2005 31-12-2007 383590306 Køre-hviletid, arbejdsgiver, bekendtgørelse om nationale bestemmelser
01-01-2005 31-12-2007 383590307 Køre-hviletid, fører
01-01-2005 31-12-2007 383590308 Køre-hviletid, arbejdsgiver
01-01-2005 31-12-2007 383590309 Køre-hviletid over 30%, fører
01-01-2005 31-12-9999 383590310 Uautoriseret indgreb i kontrolapparat, fører
01-01-2005 31-12-9999 383590311 Uautoriseret indgreb i kontrolapparat, arbejdsgiver
01-01-2005 31-12-9999 383590312 Kontrolapparat, fører
01-01-2005 31-12-9999 383590313 Kontrolapparat, arbejdsgiver
01-01-2009 31-12-9999 383590314 Køre-hviletid, kontroldata, opbevaring af dokumentation mv.
01-01-2009 31-12-9999 383590320 Kontrollører uden autorisation, beskæftigelse af
01-01-2007 31-12-9999 383590330 Køre-hviletid, fører
01-01-2007 31-12-9999 383590331 Køre-hviletid, arbejdsgiver
01-01-2007 31-12-9999 383590332 Køre-hviletid, fører
01-01-2007 31-12-9999 383590333 Køre-hviletid, arbejdsgiver
01-01-2007 31-12-9999 383590334 Køre-hviletid over 30%, fører
01-01-2009 31-12-9999 383590400 Piratkopiering
01-01-2009 31-12-9999 383590430 Modulvogntog, færdselsområde
01-01-2009 31-12-9999 383590431 Modulvogntog, udenlandske køretøjer
01-01-2009 31-12-9999 383590432 Modulvogntog, ikke godkendt vogntog
01-01-2009 31-12-9999 383590433 Modulvogntog, vægt
01-01-2009 31-12-9999 383590434 Modulvogntog, dolly/antal aksler
01-01-2009 31-12-9999 383590435 Modulvogntog, længde mv.
01-01-2009 31-12-9999 383590436 Modulvogntog, indretning og udstyr
01-01-2009 31-12-9999 383590437 Modulvogntog, MVT type 1-4
01-01-2009 31-12-9999 383590438 Modulvogntog, farligt gods
01-01-1600 31-12-9999 383590990 Andre love vedr. arbejde, transport mv., i øvrigt
01-01-1600 02-01-2018 384091110 Aktieselskabsloven
02-01-2018 31-12-9999 384091120 Selskabsloven
01-01-1600 02-01-2018 384091130 Anpartsselskabsloven
01-01-1600 31-12-9999 384091150 Firmaloven
01-01-1600 31-12-9999 384091155 Erhvervsregisteret
01-01-1600 31-12-9999 384091170 Bogføringsloven
01-01-1600 31-12-9999 384091190 Markedsføringsloven
01-01-1600 30-04-2009 384091191 Mønsterbeskyttelse/ophavsret (Udgået)
02-01-2019 31-12-9999 384091192 Lov om forretningshemmeligheder
01-01-1600 31-12-9999 384091210 Råstofloven
01-01-1600 31-12-9999 384091230 Erhvervsfremmeloven
01-01-1600 31-12-9999 384091250 Konkurrenceloven
01-01-1600 31-12-9999 384091260 Lov om kapitaltilførsel
01-01-1600 31-12-9999 384091270 Valutalovgivningen
01-01-1600 31-12-9999 384091280 Bank- og sparekasselov
01-01-1600 31-12-9999 384091290 Lov om butikstid
01-01-1600 31-12-9999 384091990 Andre love vedrørende selskabs- og firmalovgivningen
01-01-1600 31-12-9999 384592110 Militære straffelov
01-01-1600 31-12-9999 384592130 Værnepligtsloven
01-01-1600 31-12-9999 384592150 Lov om værnepligtiges anvendelse til civilt arbejde
01-01-1600 31-12-1992 384592170 Civilforsvarsloven
01-01-1600 31-12-9999 384592190 Lov om civilt beredskab
01-01-1600 31-12-9999 384592990 Andre love vedr. forsvaret o.l.
01-01-1600 31-12-9999 385093110 El-lovgivningen
01-01-1600 31-12-9999 385093130 Gaslovgivningen
01-01-1600 31-12-9999 385093140 Fællesantenner
01-01-1600 31-12-9999 385093990 Andre love vedrørende offentlige forsyninger
01-01-1600 31-12-9999 385594110 Restaurationsloven
01-01-1600 31-12-9999 385594111 Restaurationsloven, nattesæde
01-01-1600 31-12-9999 385594112 Restaurationsloven, ulovlig udskænkning
01-01-1600 31-12-9999 385594113 Restaurationsloven, forbud
01-01-1600 31-12-9999 385594114 Restaurationsloven, meddelt forbud
01-01-1600 31-12-9999 385594115 Restaurationsloven, overtrædelse af forbud
01-01-2004 31-12-9999 385594121 Alkohol, salg til unge under 16 år
01-01-2009 31-12-9999 385594128 Tobak, salg til unge under 18 år
01-01-2004 31-12-2008 385594129 Tobak, salg til unge under 16 år
01-01-1600 31-12-9999 385594130 Næringsloven
01-01-1600 31-12-9999 385594150 Handel med brugte genstande
01-01-1600 31-12-9999 385594160 Lov om auktionsledere
01-01-1600 31-12-9999 385594170 Film- og biograflov
01-01-1600 31-12-9999 385594180 Lov om spillekasinoer
01-01-1600 31-12-9999 385594190 Totalisatorlov
01-01-1600 31-12-9999 385594230 Apotekerlov
01-01-1600 31-12-9999 385594250 Medieansvarsloven (presselov)
01-01-1600 31-12-9999 385594270 Lov om offentlige indsamlinger
01-01-1600 31-12-9999 385594280 Lov om mål og vægt
01-01-1600 31-12-9999 385594990 Andre love vedr. spil, bevilling, næring mv.
01-01-2009 31-12-9999 386599004 Fortrolig sag
01-01-2009 31-12-9999 386599006 Sikkerhedssag
01-01-2009 31-12-9999 386599007 International kontrolsag
01-01-2009 31-12-9999 386599009 Terroristkontrolsag
01-01-2009 31-12-9999 386599010 International spærring
01-01-1600 31-12-9999 386599110 Øvrige særlovgivning
01-01-1600 31-12-9999 387099200 Uoplyst særlovgivning