Gå til sidens indhold

JUR_HOVED_BRA_DB03

Langt navn

Hovedbranche for JUR_enhed - DB93 og DB03

Generel Beskrivelse

Branchekode jf. DB03 (Dansk Branchekode 2003) fra 1. januar 2003. Branchekode jf. DB93 (Dansk Branchekode 1993, 1. og 2. udgave) frem til 31. december 2002

(Nye enheder fødes med branche fra 1. januar 1000 uanset værdisæt)

Detaljeret beskrivelse

JUR_HOVED_BRA_DB03 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

U892505.TXT_DB03_VIW - Hovedbranche for ARB_enhed - DB93 og DB03
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2003 -1 Ikke relevant - oprettet af hensyn til Statens Arkiv
01-01-1992 31-12-2002 10000 Landbrug, jagt mv.
01-01-1992 31-12-2002 11000 Planteavl
01-01-1992 31-12-2002 11100 Agerbrug
01-01-2003 11110 Kornavl
01-01-2003 11190 Agerbrug i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 11200 Gartnerier og planteskoler
01-01-2003 11210 Gartnerier
01-01-2003 11220 Planteskoler
01-01-2003 11300 Dyrkning af frugt og bær, nødder og krydderiplanter
01-01-1992 31-12-2002 12000 Husdyravl
01-01-1992 31-12-2002 12100 Kvægavl
01-01-2003 12110 Malkekvæghold
01-01-2003 12190 Anden kvægavl
01-01-1992 31-12-2002 12200 Heste-, fåre- og gedeavl
01-01-2003 12210 Stutterier
01-01-2003 12220 Fåre- og gedeavl
01-01-2003 12300 Svineavl
01-01-2003 12400 Fjerkræavl
01-01-1992 31-12-2002 12500 Anden husdyravl
01-01-2003 12510 Pelsdyravl
01-01-2003 12520 Biavl
01-01-2003 12530 Kenneler
01-01-2003 12590 Opdræt af andre dyr
01-01-2003 13000 Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift)
01-01-1992 31-12-2002 14000 Landbrugsservice undtagen dyrlægevirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 14100 Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug
01-01-2003 14110 Landbrugsmaskinstationer
01-01-2003 14120 Anlægsgartnerier
01-01-2003 14190 Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt
01-01-2003 14200 Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed
01-01-2003 15000 Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed
01-01-1992 31-12-2002 20000 Skovbrug mv.
01-01-2003 20100 Skovbrug
01-01-2003 20200 Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug
01-01-1992 31-12-2002 50000 Fiskeri mv.
01-01-2003 50100 Fiskeri
01-01-2003 50200 Dambrug og fiskeavl
01-01-1992 23-07-1993 50300 Servicevirksomhed i forbindelse med fiskeri
01-01-1992 31-12-2002 100000 Kulminer, brunkulslejer og tørvegrave
01-01-2003 101000 Kulminer
01-01-2003 102000 Brunkulslejer
01-01-2003 103000 Tørvegrave
01-01-1992 31-12-2002 110000 Udvinding af råolie og naturgas mv.
01-01-2003 111000 Udvinding af råolie og naturgas
01-01-2003 112000 Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding
01-01-2003 120000 Brydning af uran- og thoriummalme
01-01-1992 31-12-2002 130000 Brydning af metalholdige malme
01-01-2003 131000 Brydning af jernmalm
01-01-2003 132000 Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme
01-01-1992 31-12-2002 140000 Råstofudvinding i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 141000 Brydning af sten mv.
01-01-1992 31-12-2002 141100 Stenbrud og stenfiskeri
01-01-2003 141110 Brydning af sten
01-01-2003 141120 Stenfiskeri
01-01-2003 141200 Kalkbrud
01-01-2003 141300 Skiferbrud
01-01-1992 31-12-2002 142000 Grus-, sand- og lergravning
01-01-2003 142100 Grus- og sandgrave, sandsugning
01-01-2003 142200 Udvinding af ler og kaolin
01-01-2003 143000 Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
01-01-2003 144000 Saltudvinding
01-01-2003 145000 Anden råstofudvinding i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 150000 Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer
01-01-1992 31-12-2002 151000 Slagtning, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter
01-01-1992 31-12-2002 151100 Svine- og kreaturslagterier mv.
01-01-2003 151110 Svineslagterier
01-01-2003 151120 Kreaturslagterier
01-01-2003 151130 Tarmrenserier
01-01-2003 151140 Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker
01-01-2003 151200 Fjerkræslagterier
01-01-1992 31-12-2002 151300 Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter
01-01-2003 151310 Fremstilling af færdigretter
01-01-2003 151390 Kødforarbejdning i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 152000 Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter
01-01-2003 152010 Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker
01-01-2003 152020 Røgning og saltning af fisk
01-01-2003 152030 Fiskemelsfabrikker
01-01-1992 31-12-2002 153000 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager
01-01-2003 153100 Forarbejdning og konservering af kartofler
01-01-2003 153200 Fremstilling af frugt- og grønsagssaft
01-01-2003 153300 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 154000 Fremstilling af vegetabilske og animalske olier samt fedtstoffer
01-01-2003 154100 Fremstilling af råolier og fedtstoffer
01-01-2003 154200 Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer
01-01-2003 154300 Margarinefabrikker mv.
01-01-1992 31-12-2002 155000 Fremstilling af mejeriprodukter
01-01-1992 31-12-2002 155100 Mejerier og mælkekondenseringsfabrikker
01-01-2003 155110 Mejerier samt ostefremstilling
01-01-2003 155120 Mælkekondenseringsfabrikker
01-01-2003 155200 Fremstilling af konsumis
01-01-1992 31-12-2002 156000 Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter
01-01-1992 31-12-2002 156100 Fremstilling af mølleriprodukter
01-01-2003 156110 Fremstilling af mølleriprodukter
01-01-2003 156120 Industriel fremstilling og forædling af frø
01-01-2003 156200 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
01-01-1992 31-12-2002 157000 Fremstilling af færdige foderblandinger
01-01-1992 31-12-2002 157100 Fremstilling af færdige foderblandinger undtagen til kæledyr
01-01-2003 157110 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl
01-01-2003 157120 Fremstilling af færdige foderblandinger til dam- og havbrug
01-01-2003 157200 Fremstilling af færdigt foder til kæledyr
01-01-1992 31-12-2002 158000 Fremstilling af andre næringsmidler
01-01-1992 31-12-2002 158100 Fremstilling af brød og andre friske bagervarer
01-01-2003 158110 Brødfabrikker
01-01-2003 158120 Bagerforretninger
01-01-2003 158200 Fremstilling af kager og kiks
01-01-2003 158300 Sukkerfabrikker og -raffinaderier
01-01-2003 158400 Chokolade- og sukkervarefabrikker
01-01-2003 158500 Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer
01-01-2003 158600 Forarbejdning af te og kaffe
01-01-2003 158700 Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv.
01-01-2003 158800 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
01-01-1992 31-12-2002 158900 Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt
01-01-2003 158910 Fremstilling af kosttilskud
01-01-2003 158920 Fremstilling af andre fødevarer i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 159000 Fremstilling af drikkevarer
01-01-2003 159100 Fremstilling af spiritus
01-01-2003 159200 Fremstilling af råsprit
01-01-2003 159300 Fremstilling af vin
01-01-2003 159400 Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer
01-01-2003 159500 Fremstilling af vermouth mv.
01-01-2003 159600 Bryggerier
01-01-2003 159700 Maltfabrikker
01-01-2003 159800 Mineralvandsfabrikker mv.
01-01-1992 23-07-1993 159900 Fremstilling af andre alkoholfrie drikkevarer
01-01-2003 160000 Tobaksindustri
01-01-1992 31-12-2002 170000 Tekstilindustri
01-01-2003 171000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre
01-01-2003 172000 Vævning af tekstiler
01-01-2003 173000 Færdigbehandling af tekstiler
01-01-1992 31-12-2002 174000 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler
01-01-2003 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv.
01-01-2003 174020 Fremstilling af boligtekstiler
01-01-2003 174090 Fremstilling af andre færdige tekstilvarer i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 175000 Fremstilling af andre tekstiler
01-01-2003 175100 Tæppefabrikker
01-01-1992 31-12-2002 175200 Rebslagerier og fiskenetfabrikker (vodbindere)
01-01-2003 175210 Rebslagerier
01-01-2003 175220 Fiskenetfabrikker (vodbindere)
01-01-2003 175300 Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler
01-01-2003 175400 Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt
01-01-2003 176000 Fremstilling af trikotagestoffer
01-01-1992 31-12-2002 177000 Fremstilling af strikkede eller hæklede varer
01-01-2003 177100 Strømpefabrikker
01-01-2003 177200 Fremstilling af pullovere, cardigans mv.
01-01-1992 23-07-1993 177300 Fremstilling af strikket eller hæklet yderbeklædning
01-01-1992 23-07-1993 177400 Fremstilling af strikket eller hæklet underbeklædning
01-01-1992 23-07-1993 177500 Fremstilling af andre trikotagevarer samt tilbehør
01-01-1992 31-12-2002 180000 Beklædningsindustri
01-01-2003 181000 Fremstilling af læderbeklædning
01-01-1992 31-12-2002 182000 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
01-01-2003 182100 Fremstilling af arbejdsbeklædning
01-01-2003 182200 Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv.
01-01-1992 31-12-2002 182210 Fremstilling af herre- og dameovertøj
01-01-1992 31-12-2002 182220 Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge
01-01-1992 31-12-2002 182230 Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger
01-01-1992 31-12-2002 182300 Fremstilling af underbeklædning
01-01-2003 182310 Fremstilling af skjorter
01-01-2003 182390 Fremstilling af anden underbeklædning
01-01-1992 31-12-2002 182400 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
01-01-2003 182410 Fremstilling af babytøj
01-01-2003 182490 Beklædningsindustri i øvrigt
01-01-2003 183000 Pelsberedning samt buntmagerier
01-01-1992 31-12-2002 190000 Læderindustri
01-01-2003 191000 Garverier
01-01-2003 192000 Fremstilling af tasker, kufferter mv.
01-01-1992 31-12-2002 193000 Sko- og træskofabrikker
01-01-2003 193010 Skotøjsfabrikker
01-01-2003 193020 Træskofabrikker
01-01-1992 31-12-2002 200000 Træindustri
01-01-1992 31-12-2002 201000 Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ
01-01-2003 201010 Savværker
01-01-2003 201020 Træimprægneringsvirksomheder mv.
01-01-2003 202000 Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv.
01-01-1992 31-12-2002 203000 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler
01-01-2003 203010 Fremstilling af ramme- og møbellister
01-01-2003 203020 Fremstilling af dele af træ til bygninger
01-01-2003 203030 Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ
01-01-2003 204000 Træemballagefabrikker
01-01-1992 31-12-2002 205000 Fremstilling af andre træprodukter og fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
01-01-1992 31-12-2002 205100 Fremstilling af andre træprodukter
01-01-2003 205110 Trædrejere
01-01-2003 205120 Ligkistefabrikker
01-01-2003 205190 Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt
01-01-2003 205200 Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
01-01-1992 31-12-2002 210000 Papirindustri
01-01-1992 31-12-2002 211000 Fremstilling af papirmasse, papir og pap
01-01-2003 211100 Fremstilling af papirmasse
01-01-2003 211200 Fremstilling af papir og pap
01-01-1992 31-12-2002 212000 Fremstilling af papir- og papvarer
01-01-2003 212100 Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap
01-01-2003 212200 Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap
01-01-2003 212300 Fremstilling af kontorartikler af papir og pap
01-01-1992 31-12-2002 212310 Fremstilling af skrivepapir
01-01-1992 31-12-2002 212390 Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap
01-01-2003 212400 Fremstilling af tapet
01-01-2003 212500 Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n.
01-01-1992 31-12-2002 220000 Grafisk industri
01-01-1992 31-12-2002 221000 Udgiver- og forlagsvirksomhed med/uden eget trykkeri
01-01-1992 31-12-2002 221100 Udgivelse af bøger, brochurer mv. med/uden eget trykkeri
01-01-2003 221110 Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri
01-01-2003 221120 Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri
01-01-1992 31-12-2002 221200 Udgivelse af dagblade med/uden eget trykkeri
01-01-2003 221210 Udgivelse af dagblade med eget trykkeri
01-01-2003 221220 Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri
01-01-1992 31-12-2002 221300 Udgivelse af uge-, distrikts- og annonceblade samt magasiner med/uden eget trykkeri
01-01-2003 221310 Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri
01-01-2003 221320 Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri
01-01-2003 221330 Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri
01-01-2003 221340 Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri
01-01-2003 221400 Udgivelse af lydoptagelser
01-01-2003 221500 Anden udgivervirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 222000 Trykning og servicevirksomhed i forbindelse med trykning
01-01-2003 222100 Avistrykkerier
01-01-1992 31-12-2002 222200 Andre trykkerier
01-01-2003 222210 Bogtrykkerier og offsettrykkerier
01-01-1992 29-03-1995 222220 Offsettrykkerier
01-01-2003 222230 Serigrafiske trykkerier
01-01-2003 222290 Andre trykkerier i øvrigt
01-01-2003 222300 Bogbinderier
01-01-2003 222400 Prepress-arbejde
01-01-1992 31-12-2002 222410 Reproduktionsanstalter
01-01-1992 31-12-2002 222420 Sætterier
01-01-2003 222500 Anden virksomhed i forbindelse med trykning
01-01-1992 31-12-2002 223000 Reproduktion af indspillede medier
01-01-2003 223100 Reproduktion af lydoptagelser
01-01-2003 223200 Reproduktion af videooptagelser
01-01-2003 223300 Reproduktion af it-medier
01-01-1992 31-12-2002 230000 Mineralolieindustri mv.
01-01-2003 231000 Fremstilling af koks mv.
01-01-2003 232000 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
01-01-2003 233000 Oparbejdning af nukleart brændsel
01-01-1992 31-12-2002 240000 Kemisk industri
01-01-1992 31-12-2002 241000 Fremstilling af basiskemikalier
01-01-2003 241100 Fremstilling af industrigasser
01-01-2003 241200 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
01-01-2003 241300 Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
01-01-2003 241400 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
01-01-2003 241500 Fremstilling af kunstgødning mv.
01-01-2003 241600 Fremstilling af basisplast
01-01-2003 241700 Fremstilling af syntetisk gummi
01-01-2003 242000 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
01-01-2003 243000 Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer
01-01-1992 31-12-2002 244000 Fremstilling af farmaceutiske råvarer; medicinalvarefabrikker
01-01-2003 244100 Fremstilling af farmaceutiske råvarer
01-01-2003 244200 Medicinalvarefabrikker
01-01-1992 31-12-2002 245000 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler
01-01-1992 31-12-2002 245100 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler
01-01-2003 245110 Sæbe- og vaskemiddelfabrikker
01-01-2003 245120 Fremstilling af voks samt pudse- og rensemidler
01-01-2003 245200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
01-01-1992 31-12-2002 246000 Fremstilling af andre kemiske produkter
01-01-2003 246100 Fremstilling af sprængstoffer mv.
01-01-2003 246200 Limfabrikker
01-01-2003 246300 Fremstilling af æteriske olier
01-01-2003 246400 Fremstilling af fotokemiske produkter
01-01-2003 246500 Fremstilling af uindspillede medier
01-01-2003 246600 Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt
01-01-2003 247000 Fremstilling af kemofibre
01-01-1992 31-12-2002 250000 Gummi- og plastindustri
01-01-1992 31-12-2002 251000 Fremstilling af gummiprodukter
01-01-2003 251100 Fremstilling af gummidæk og gummislanger
01-01-2003 251200 Vulkanisering
01-01-2003 251300 Fremstilling af andre gummiprodukter
01-01-1992 31-12-2002 252000 Fremstilling af plastprodukter
01-01-1992 31-12-2002 252100 Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
01-01-2003 252110 Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast
01-01-2003 252120 Fremstilling af rør og slanger af plast
01-01-2003 252130 Fremstilling af stænger og profiler af plast
01-01-2003 252200 Fremstilling af plastemballage
01-01-1992 31-12-2002 252300 Fremstilling af bygningsartikler af plast
01-01-2003 252310 Fremstilling af sanitetsartikler af plast
01-01-2003 252390 Fremstilling af andre bygningsartikler af plast
01-01-1992 31-12-2002 252400 Fremstilling af andre plastprodukter
01-01-2003 252410 Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast
01-01-2003 252420 Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast
01-01-2003 252490 Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 260000 Sten-, ler- og glasindustri mv.
01-01-1992 31-12-2002 261000 Fremstilling af glas og glasprodukter
01-01-2003 261100 Fremstilling af planglas
01-01-2003 261200 Formning og forarbejdning af planglas
01-01-2003 261300 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
01-01-2003 261400 Fremstilling af glasfiber og visse varer heraf
01-01-2003 261500 Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 262000 Fremstilling af keramiske produkter undtagen byggematerialer
01-01-2003 262100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
01-01-2003 262200 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
01-01-2003 262300 Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
01-01-2003 262400 Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
01-01-2003 262500 Fremstilling af andre keramiske produkter
01-01-2003 262600 Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter
01-01-2003 263000 Fremstilling af fliser og kakler
01-01-2003 264000 Teglværker
01-01-1992 31-12-2002 265000 Fremstilling af cement, kalk og gips
01-01-2003 265100 Cementfabrikker
01-01-2003 265200 Kalkværker
01-01-2003 265300 Fremstilling af gips
01-01-1992 31-12-2002 266000 Fremstilling af produkter af beton, cement og gips
01-01-1992 31-12-2002 266100 Fremstilling af byggematerialer af beton
01-01-2003 266110 Betonvarefabrikker
01-01-2003 266120 Betonelementfabrikker
01-01-2003 266200 Fremstilling af byggematerialer af gips
01-01-2003 266300 Fremstilling af færdigblandet beton
01-01-2003 266400 Mørtelværker
01-01-2003 266500 Fremstilling af fibercementprodukter
01-01-2003 266600 Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
01-01-2003 267000 Stenhuggere
01-01-1992 31-12-2002 268000 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter
01-01-2003 268100 Fremstilling af slibemidler
01-01-1992 31-12-2002 268200 Asfalt-, tagpap- og stenuldsfabrikker mv.
01-01-2003 268210 Asfalt- og tagpapfabrikker
01-01-2003 268220 Stenuldsfabrikker
01-01-2003 268290 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 270000 Fremstilling af metal
01-01-2003 271000 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
01-01-1992 31-12-2002 272000 Fremstilling af rør
01-01-2003 272100 Fremstilling af støbte jern- og stålrør
01-01-2003 272200 Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør)
01-01-1992 31-12-2002 273000 Anden forarbejdning af jern og stål samt produktion af andre jernlegeringer
01-01-2003 273100 Koldtrækning af jern og stål
01-01-2003 273200 Koldvalsning af jern- og stålbånd
01-01-2003 273300 Koldbehandling af jern og stål
01-01-2003 273400 Trådtrækning af stål
01-01-2003 273500 Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 274000 Fremstilling af ikke-jernholdige metaller
01-01-2003 274100 Fremstilling af ædelmetaller
01-01-2003 274200 Fremstilling af aluminium og komponenter heraf
01-01-2003 274300 Fremstilling af bly, zink og tin og komponenter heraf
01-01-2003 274400 Fremstilling af kobber og komponenter heraf
01-01-2003 274500 Fremstilling af andre ikke-jernholdige metaller og komponenter heraf
01-01-1992 31-12-2002 275000 Støbning af metalprodukter
01-01-2003 275100 Støbning af jernprodukter
01-01-2003 275200 Støbning af stålprodukter
01-01-2003 275300 Støbning af letmetalprodukter
01-01-2003 275400 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
01-01-1992 31-12-2002 280000 Jern- og metalvareindustri
01-01-1992 31-12-2002 281000 Fremstilling af metalkonstruktioner
01-01-2003 281100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
01-01-2003 281200 Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal
01-01-1992 31-12-2002 282000 Fremstilling af tanke og beholdere af metal; fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
01-01-2003 282100 Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal
01-01-2003 282200 Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
01-01-2003 283000 Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
01-01-2003 284000 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
01-01-1992 31-12-2002 285000 Behandling og coating af metal; almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde)
01-01-2003 285100 Overfladebehandling af metal
01-01-2003 285200 Almindelige maskinforarbejdningsprocesser
01-01-1992 31-12-2002 286000 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter
01-01-2003 286100 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
01-01-2003 286200 Fremstilling af håndværktøj
01-01-1992 31-12-2002 286300 Fremstilling af låse og metalbeslag
01-01-2003 286310 Låsefabrikker
01-01-2003 286320 Fremstilling af metalbeslag
01-01-1992 31-12-2002 287000 Fremstilling af metaltønder, trådvarer, bolte, skruer mv.
01-01-2003 287100 Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
01-01-2003 287200 Fremstilling af dåser mv. og lukkeanordninger af metal
01-01-2003 287300 Fremstilling af trådvarer
01-01-2003 287400 Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre
01-01-1992 31-12-2002 287500 Fremstilling af andre færdige metalprodukter
01-01-2003 287510 Fremstilling af metalskilte
01-01-2003 287520 Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal
01-01-2003 287590 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 290000 Maskinindustri
01-01-1992 31-12-2002 291000 Fremstilling af motorer og motordele undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
01-01-1992 31-12-2002 291100 Fremstilling af motorer og turbiner undtagen til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
01-01-2003 291110 Skibsmotorfabrikker
01-01-2003 291120 Reparation af skibsmotorer
01-01-2003 291190 Fremstilling af andre motorer og turbiner
01-01-1992 31-12-2002 291200 Fremstilling af pumper og kompressorer
01-01-2003 291210 Fremstilling af luftpumper og -kompressorer
01-01-2003 291220 Fremstilling af væskepumper
01-01-2003 291230 Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner
01-01-2003 291300 Fremstilling af haner og ventiler
01-01-2003 291400 Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger
01-01-1992 31-12-2002 292000 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål
01-01-2003 292100 Fremstilling af ovne og fyringsaggregater
01-01-1992 31-12-2002 292200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
01-01-2003 292210 Fremstilling af båndtransportører og elevatorer
01-01-2003 292220 Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker
01-01-2003 292230 Fremstilling af trucks
01-01-2003 292290 Fremstilling af andet håndteringsudstyr
01-01-1992 31-12-2002 292300 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg til erhvervsmæssigt brug
01-01-2003 292310 Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug
01-01-2003 292320 Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug
01-01-1992 31-12-2002 292400 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i øvrigt
01-01-2003 292410 Vægtfabrikker
01-01-2003 292420 Fremstilling af emballeringsmaskiner
01-01-2003 292430 Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere mv.
01-01-2003 292490 Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.
01-01-1992 31-12-2002 293000 Fremstilling af traktorer og maskiner til land- og skovbrug
01-01-2003 293100 Fremstilling af traktorer
01-01-1992 31-12-2002 293200 Fremstilling af andre maskiner til land- og skovbrug
01-01-2003 293210 Fremstilling af høstmaskiner mv.
01-01-2003 293220 Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug
01-01-2003 293230 Fremstilling af maskiner til land-, have- og skovbrug i øvrigt
01-01-2003 293240 Reparation af maskiner til land-, have- og skovbrug
01-01-1992 31-12-2002 294000 Fremstilling af værktøjsmaskiner
01-01-2003 294100 Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj
01-01-2003 294200 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning
01-01-2003 294300 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n.
01-01-1992 31-12-2002 295000 Fremstilling af andre maskiner til specielle formål
01-01-2003 295100 Fremstilling af maskiner til metalindustri
01-01-1992 31-12-2002 295200 Fremstilling af maskiner til cementindustri, entreprenørarbejde mv.
01-01-2003 295210 Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer
01-01-2003 295290 Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv.
01-01-1992 31-12-2002 295300 Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-2003 295310 Fremstilling af mejerimaskiner
01-01-2003 295320 Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn
01-01-2003 295330 Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner
01-01-2003 295340 Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr
01-01-2003 295390 Fremstilling af andre maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri
01-01-2003 295400 Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri
01-01-2003 295500 Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri
01-01-1992 31-12-2002 295600 Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i øvrigt
01-01-2003 295610 Fremstilling af støbeforme
01-01-2003 295620 Fremstilling af tørringsanlæg
01-01-2003 295690 Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt
01-01-2003 296000 Fremstilling af våben og ammunition
01-01-1992 31-12-2002 297000 Fremstilling af husholdningsapparater
01-01-1992 31-12-2002 297100 Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
01-01-2003 297110 Fremstilling af køleskabe og dybfrysere til husholdningsbrug
01-01-2003 297120 Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdningsbrug
01-01-2003 297130 Fremstilling af opvaske-, vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug
01-01-2003 297190 Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el-radiatorer, kaffemaskiner mv. til husholdningsbrug
01-01-2003 297200 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne
01-01-1992 31-12-2002 300000 Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr
01-01-2003 300100 Fremstilling af kontormaskiner
01-01-2003 300200 Fremstilling af computere og andet it-udstyr
01-01-1992 31-12-2002 310000 Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater
01-01-1992 31-12-2002 311000 Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller
01-01-2003 311010 Fremstilling af elmotorer og generatorer
01-01-2003 311020 Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv.
01-01-2003 311030 Fremstilling af transformatorer og omformere
01-01-2003 311040 Fremstilling af vindmøller og dele hertil
01-01-1992 31-12-2002 312000 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer mv.
01-01-2003 312010 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler
01-01-2003 312090 Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv.
01-01-2003 313000 Fremstilling af isolerede ledninger og kabler
01-01-2003 314000 Akkumulator- og tørelementfabrikker
01-01-2003 315000 Fremstilling af belysningsarmaturer mv.
01-01-1992 31-12-2002 316000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer samt andet elektrisk udstyr i øvrigt
01-01-2003 316100 Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n.
01-01-1992 31-12-2002 316200 Fremstilling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder
01-01-2003 316210 Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr
01-01-2003 316220 Elektromekaniske værksteder
01-01-2003 316290 Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 320000 Fremstilling af telemateriel
01-01-1992 31-12-2002 321000 Fremstilling af kredsløb og halvlederkomponenter mv.
01-01-2003 321010 Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb
01-01-2003 321090 Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv.
01-01-1992 31-12-2002 322000 Fremstilling af telemateriel
01-01-2003 322010 Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni
01-01-2003 322020 Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telefaxapparater
01-01-1992 31-12-2002 323000 Fremstilling af radioer, fjernsyn, højtalere, antenner mv.
01-01-2003 323010 Fremstilling af radioer, fjernsyn mv.
01-01-2003 323020 Fremstilling af højtalere mv.
01-01-2003 323030 Fremstilling af antenner og antenneanlæg
01-01-1992 31-12-2002 330000 Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure mv.
01-01-1992 31-12-2002 331000 Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr
01-01-2003 331010 Fremstilling af kanyler, sprøjter, katetre og infusionssæt
01-01-2003 331020 Fremstilling af høreapparater og dele hertil
01-01-2003 331030 Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater
01-01-2003 331040 Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug
01-01-2003 331090 Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, proteser mv.
01-01-1992 31-12-2002 332000 Fremstilling af navigationsudstyr, måle- og kontrolapparater
01-01-2003 332010 Fremstilling af navigationsudstyr
01-01-2003 332020 Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk mv. i væsker og gasser
01-01-2003 332030 Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser
01-01-2003 332040 Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser
01-01-2003 332090 Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr
01-01-2003 333000 Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg
01-01-1992 31-12-2002 334000 Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
01-01-2003 334010 Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv.
01-01-2003 334020 Fremstilling af reproduktionskameraer
01-01-2003 334090 Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt
01-01-2003 335000 Fremstilling af ure
01-01-1992 31-12-2002 340000 Fremstilling af biler mv.
01-01-2003 341000 Bilfabrikker
01-01-2003 342000 Karosserifabrikker
01-01-2003 343000 Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-1992 31-12-2002 350000 Fremstilling af andre transportmidler
01-01-1992 31-12-2002 351000 Bygning og reparation af skibe og både
01-01-2003 351100 Bygning og reparation af skibe
01-01-2003 351200 Bygning og reparation af både
01-01-2003 352000 Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv.
01-01-2003 353000 Flyfabrikker og -værksteder
01-01-1992 31-12-2002 354000 Fremstilling af motorcykler, cykler mv.
01-01-2003 354100 Fremstilling af motorcykler og knallerter
01-01-2003 354200 Fremstilling af cykler
01-01-2003 354300 Fremstilling af invalidekøretøjer
01-01-2003 355000 Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 360000 Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 361000 Fremstilling af møbler
01-01-1992 31-12-2002 361100 Fremstilling af stole og andre siddemøbler; møbelpolstrere
01-01-2003 361110 Fremstilling af stole og andre siddemøbler
01-01-2003 361120 Møbelpolstrervirksomhed
01-01-2003 361200 Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole
01-01-2003 361300 Fremstilling af køkkenelementer og -møbler mv.
01-01-1992 31-12-2002 361400 Fremstilling af andre møbler til boliger; møbellakererier
01-01-2003 361410 Fremstilling af andre møbler til boliger
01-01-2003 361490 Møbellakererier, afsyring af møbler mv.
01-01-2003 361500 Madrasfabrikker
01-01-1992 31-12-2002 362000 Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer
01-01-2003 362100 Fremstilling af mønter og medaljer
01-01-1992 31-12-2002 362200 Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer o.l.
01-01-2003 362210 Guld- og sølvvarefabrikker
01-01-2003 362220 Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer
01-01-2003 363000 Fremstilling af musikinstrumenter
01-01-2003 364000 Fremstilling af sportsrekvistitter
01-01-2003 365000 Fremstilling af legetøj og spil
01-01-1992 31-12-2002 366000 Anden fremstillingsvirksomhed i øvrigt
01-01-2003 366100 Fremstilling af bijouterivarer
01-01-2003 366200 Børstefabrikker
01-01-1992 31-12-2002 366300 Fremstilling af stearinlys samt andre varer i øvrigt
01-01-2003 366310 Stearinlysfabrikker
01-01-2003 366390 Fremstilling af andre varer i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 370000 Genbrug af affaldsprodukter
01-01-2003 371000 Genbrug af metalaffaldsprodukter
01-01-2003 372000 Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter
01-01-1992 31-12-2002 400000 El-, gas- og varmeforsyning
01-01-1992 31-12-2002 401000 Elforsyning
01-01-2003 401100 Produktion af elektricitet
01-01-2003 401200 Transmission af elektricitet
01-01-2003 401300 Distribution af og handel med elektricitet
01-01-1992 31-12-2002 402000 Gasforsyning
01-01-2003 402100 Fremstilling af gas
01-01-2003 402200 Distribution af og handel med gas gennem rørledninger
01-01-2003 403000 Varmeforsyning
01-01-2003 410000 Vandforsyning
01-01-1992 31-12-2002 450000 Bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 451000 Forberedende byggepladsarbejder
01-01-2003 451100 Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører
01-01-2003 451200 Funderingsundersøgelser
01-01-1992 31-12-2002 452000 Opførelse af bygninger og anlægsvirksomhed
01-01-2003 452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
01-01-2003 452200 Tagdækningsvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 452500 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
01-01-2003 452510 Murerforretninger
01-01-2003 452520 Brolæggermestre
01-01-2003 452530 Kloakmestre
01-01-2003 452540 Stilladsforretninger
01-01-2003 452590 Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 453000 Bygningsinstallationsvirksomhed
01-01-2003 453100 El-installation
01-01-2003 453200 Isoleringsvirksomhed
01-01-2003 453300 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
01-01-1992 31-12-2002 454000 Andet bygningsarbejde
01-01-2003 454100 Stukkatørvirksomhed
01-01-2003 454200 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
01-01-1992 31-12-2002 454300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning samt gulvafhøvling
01-01-2003 454310 Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed
01-01-2003 454320 Gulvafhøvling og gulvafslibning
01-01-1992 31-12-2002 454400 Maler- og glarmesterforretninger
01-01-2003 454410 Malerforretninger
01-01-2003 454420 Glarmesterforretninger
01-01-2003 454500 Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt
01-01-2003 455000 Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale
01-01-1992 31-12-2002 500000 Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer
01-01-1992 31-12-2002 501000 Engros- og detailhandel med biler mv.
01-01-2003 501010 Engroshandel med biler mv.
01-01-2003 501020 Detailhandel med biler
01-01-2003 501030 Engros- og detailhandel med campingvogne mv.
01-01-1992 31-12-2002 502000 Reparation og vedligeholdelse af biler mv.
01-01-2003 502010 Autoreparationsværksteder
01-01-2003 502020 Karosseriværksteder (pladesmede)
01-01-2003 502030 Autoelektrikere
01-01-2003 502040 Undervognsbehandling
01-01-2003 502050 Autolakererier
01-01-2003 502060 Dækservice
01-01-2003 502090 Autoservice i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 503000 Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv.
01-01-2003 503010 Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv.
01-01-2003 503020 Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger)
01-01-2003 504000 Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf
01-01-1992 31-12-2002 505000 Servicestationer
01-01-2003 505010 Servicestationer uden kiosksalg
01-01-2003 505020 Servicestationer med kiosksalg
01-01-1992 31-12-2002 510000 Engroshandel og agenturhandel undtagen med biler mv.
01-01-1992 31-12-2002 511000 Agenturhandel (engroshandel på honorar- eller kontraktbasis)
01-01-2003 511100 Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
01-01-2003 511200 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
01-01-2003 511300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
01-01-2003 511400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner
01-01-2003 511500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
01-01-2003 511600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer
01-01-1992 31-12-2002 511700 Agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-2003 511710 Fiskeauktioner
01-01-2003 511790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-2003 511800 Agenturhandel med andet specialiseret sortiment
01-01-2003 511900 Agenturhandel med blandet sortiment
01-01-1992 31-12-2002 512000 Engroshandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter og levende dyr
01-01-2003 512100 Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer
01-01-2003 512200 Engroshandel med blomster og planter
01-01-2003 512300 Engroshandel med levende dyr
01-01-2003 512400 Engroshandel med råhuder, skind og læder
01-01-2003 512500 Engroshandel med råtobak
01-01-1992 31-12-2002 513000 Engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-2003 513100 Engroshandel med frugt og grønsager
01-01-2003 513200 Engroshandel med kød og kødprodukter
01-01-2003 513300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer
01-01-1992 31-12-2002 513400 Engroshandel med alkoholiske og andre drikkevarer
01-01-2003 513410 Engroshandel med øl og mineralvand
01-01-2003 513420 Engroshandel med vin og spiritus
01-01-2003 513490 Engroshandel med frugt- og grønsagssaft mv.
01-01-2003 513500 Engroshandel med tobaksvarer
01-01-2003 513600 Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer, fx slik
01-01-2003 513700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
01-01-1992 31-12-2002 513800 Engroshandel med andre næringsmidler, herunder fisk og fiskeprodukter
01-01-2003 513810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
01-01-1992 31-12-2002 513820 Engroshandel med brød, kager og kiks
01-01-2003 513830 Engroshandel med helsekostprodukter
01-01-2003 513890 Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-2003 513900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-1992 31-12-2002 514000 Engroshandel med tekstiler, beklædning, husholdningsartikler mv.
01-01-2003 514100 Engroshandel med tekstiler
01-01-1992 31-12-2002 514200 Engroshandel med beklædning og fodtøj
01-01-2003 514210 Engroshandel med beklædning
01-01-2003 514220 Engroshandel med fodtøj
01-01-1992 31-12-2002 514300 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler samt radio- og tv-udstyr
01-01-2003 514310 Engroshandel med hårde hvidevarer
01-01-2003 514320 Engroshandel med radio og tv mv.
01-01-2003 514330 Engroshandel med indspillede og uindspillede videobånd, cd'er, dvd'er mv.
01-01-2003 514340 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
01-01-1992 31-12-2002 514400 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer samt rengøringsmidler
01-01-2003 514410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer
01-01-2003 514420 Engroshandel med rengøringsmidler
01-01-2003 514500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
01-01-1992 31-12-2002 514600 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler samt læge- og hospitalsartikler
01-01-2003 514610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
01-01-2003 514620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
01-01-1992 31-12-2002 514700 Engroshandel med andre husholdningsartikler
01-01-2003 514705 Engroshandel med møbler
01-01-2003 514710 Engroshandel med tæpper
01-01-2003 514715 Engroshandel med guld- og sølvvarer
01-01-2003 514720 Engroshandel med ure og optik
01-01-2003 514725 Engroshandel med fotografiske artikler
01-01-2003 514730 Engroshandel med cykler og knallerter
01-01-2003 514735 Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde
01-01-2003 514740 Engroshandel med legetøj og spil
01-01-2003 514745 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
01-01-2003 514750 Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk
01-01-2003 514790 Engroshandel med andre husholdningsartikler
01-01-1992 31-12-2002 515000 Engroshandel med råvarer og halvfabrikata (ikke landbrugsprodukter) samt affaldsprodukter
01-01-2003 515100 Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv.
01-01-2003 515200 Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme
01-01-1992 31-12-2002 515300 Engroshandel med træ, byggematerialer, lak og maling
01-01-2003 515310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
01-01-2003 515320 Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv.
01-01-2003 515400 Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør
01-01-2003 515500 Engroshandel med kemiske produkter
01-01-1992 31-12-2002 515600 Engroshandel med emballageartikler samt andre råvarer og halvfabrikata
01-01-2003 515610 Engroshandel med emballageartikler
01-01-2003 515690 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
01-01-2003 515700 Engroshandel med affaldsprodukter
01-01-1992 31-12-2002 516000 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør
01-01-1992 31-12-2002 516100 Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ
01-01-1992 31-12-2002 516200 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 516300 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
01-01-1992 31-12-2002 516400 Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner, kontormøbler mv.
01-01-1992 31-12-2002 516410 Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr
01-01-1992 31-12-2002 516420 Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler
01-01-1992 31-12-2002 516500 Engroshandel med el-installationsmateriel og andre maskiner
01-01-1992 31-12-2002 516510 Engroshandel med el-installationsmateriel
01-01-1992 31-12-2002 516520 Engroshandel med elektroniske komponenter
01-01-1992 31-12-2002 516590 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
01-01-1992 31-12-2002 516600 Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer
01-01-1992 31-12-2002 517000 Anden engroshandel
01-01-2003 518100 Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ
01-01-2003 518200 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2003 518300 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
01-01-2003 518410 Engroshandel med computere og it-udstyr
01-01-2003 518420 Engroshandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2003 518500 Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr
01-01-2003 518600 Engroshandel med elektroniske komponenter
01-01-2003 518710 Engroshandel med el-installationsmateriel
01-01-2003 518790 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
01-01-2003 518800 Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer
01-01-2003 519000 Anden engroshandel
01-01-1992 31-12-2002 520000 Detailhandel undtagen med biler mv.; reparationsvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 521000 Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
01-01-1992 31-12-2002 521100 Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten lagt på nærings- og nydelsesmidler
01-01-2003 521110 Kolonialhandel
01-01-2003 521120 Døgnkiosker
01-01-2003 521130 Supermarkeder
01-01-2003 521140 Discountforretninger
01-01-1992 31-12-2002 521200 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
01-01-2003 521210 Varehuse
01-01-2003 521220 Stormagasiner
01-01-1992 31-12-2002 522000 Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger
01-01-2003 522100 Frugt- og grøntforretninger
01-01-2003 522200 Slagter- og viktualieforretninger
01-01-2003 522300 Fisk- og vildtforretninger
01-01-1992 31-12-2002 522400 Detailhandel med brød, chokolade og konfekture
01-01-2003 522410 Brødudsalg
01-01-2003 522420 Chokolade- og konfektureforretninger
01-01-2003 522500 Vinforretninger
01-01-2003 522600 Tobaksforretninger
01-01-1992 31-12-2002 522700 Anden detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger
01-01-2003 522710 Osteforretninger
01-01-1992 28-03-1995 522720 Chokolade- og konfektureforretninger
01-01-2003 522730 Helsekostforretninger
01-01-2003 522790 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 523000 Detailhandel med farmaceutiske og medicinske artikler, kosmetik og toiletartikler
01-01-2003 523100 Apoteker
01-01-2003 523200 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
01-01-1992 31-12-2002 523300 Detailhandel med kosmetik og toiletartikler
01-01-2003 523310 Parfumerier
01-01-2003 523320 Materialister
01-01-1992 31-12-2002 524000 Anden detailhandel med nye varer fra specialforretninger
01-01-2003 524100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
01-01-1992 31-12-2002 524200 Detailhandel med beklædningsartikler
01-01-2003 524210 Dametøjsforretninger
01-01-2003 524220 Herretøjsforretninger
01-01-2003 524230 Herre- og dametøjsforretninger (blandet)
01-01-2003 524240 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
01-01-1992 31-12-2002 524300 Detailhandel med skotøj og lædervarer
01-01-2003 524310 Skotøjsforretninger
01-01-2003 524320 Lædervareforretninger
01-01-1992 31-12-2002 524400 Detailhandel med møbler, tæpper og andre boligtekstiler, belysningsartikler, køkkenudstyr mv.
01-01-2003 524410 Møbelforretninger
01-01-1992 31-12-2002 524420 Tæppeforretninger
01-01-2003 524430 Boligtekstilforretninger
01-01-2003 524440 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
01-01-2003 524450 Detailhandel med belysningsartikler
01-01-1992 31-12-2002 524500 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater, radio- og tv-udstyr samt musikinstrumenter
01-01-2003 524510 Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-2003 524520 Radio- og tv-forretninger
01-01-2003 524530 Pladeforretninger
01-01-2003 524540 Forhandlere af musikinstrumenter
01-01-1992 31-12-2002 524600 Detailhandel med isenkram, byggematerialer, maling og tapet
01-01-2003 524610 Isenkramforretninger
01-01-2003 524620 Byggemarkeder
01-01-2003 524630 Farve- og tapetforretninger
01-01-2003 524700 Bog- og papirhandlere
01-01-1992 31-12-2002 524800 Anden detailhandel fra specialforretninger
01-01-2003 524801 Tæppeforretninger
01-01-2003 524805 Urmagerforretninger
01-01-2003 524810 Urmager- og guldsmedeforretninger
01-01-2003 524815 Guldsmede- og juvelerforretninger
01-01-2003 524820 Optikere
01-01-2003 524825 Fotoforretninger
01-01-2003 524830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder)
01-01-2003 524835 Kunsthandel og gallerivirksomhed
01-01-2003 524840 Frimærke- og møntforretninger
01-01-2003 524845 Sportsforretninger
01-01-2003 524850 Detailhandel med legetøj og spil
01-01-2003 524855 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
01-01-2003 524860 Cykel- og knallertforretninger
01-01-1992 31-12-2002 524865 Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware
01-01-2003 524866 Detailhandel med computere og standardsoftware
01-01-2003 524867 Detailhandel med kontormaskiner
01-01-2003 524870 Detailhandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2003 524875 Blomsterforretninger
01-01-2003 524880 Planteforhandlere og havecentre
01-01-2003 524885 Dyrehandel
01-01-2003 524890 Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug
01-01-2003 524895 Pornobutikker
01-01-2003 524899 Detailhandel med andre varer
01-01-1992 31-12-2002 525000 Detailhandel med brugte varer fra forretninger
01-01-2003 525010 Bogantikvariater
01-01-2003 525020 Antikvitetsforretninger
01-01-2003 525090 Andre forhandlere af brugte varer
01-01-1992 31-12-2002 526000 Detailhandel bortset fra butikshandel
01-01-2003 526100 Detailhandel fra postordreforretninger
01-01-1992 31-12-2002 526200 Detailhandel fra stadepladser og markeder
01-01-2003 526210 Frugt- og grøntstader
01-01-2003 526290 Anden detailhandel fra stadepladser og markeder
01-01-2003 526300 Anden detailhandel bortset fra butikshandel
01-01-1992 31-12-2002 527000 Reparation af varer til personligt brug eller husholdningsbrug
01-01-2003 527100 Reparation af sko eller andre lædervarer
01-01-1992 31-12-2002 527200 Reparation af elektriske husholdningsapparater samt radio- og tv-reparationsværksteder
01-01-2003 527210 Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-2003 527220 Radio- og tv-reparationsværksteder
01-01-2003 527300 Reparation af ure
01-01-1992 31-12-2002 527400 Reparation af cykler; låsesmede og anden reparationsvirksomhed
01-01-2003 527410 Cykelreparationsværksteder
01-01-2003 527420 Låsesmede
01-01-2003 527490 Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug
01-01-1992 31-12-2002 550000 Hotel- og restaurationsvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 551000 Hoteller
01-01-2003 551010 Hoteller
01-01-2003 551020 Konferencecentre og kursusejendomme
01-01-1992 31-12-2002 551100 Hoteller med restauration samt konferencecentre og kursusejendomme
01-01-1992 31-12-2002 551110 Hoteller med restauration
01-01-1992 31-12-2002 551120 Konferencecentre og kursusejendomme
01-01-1992 31-12-2002 551200 Hoteller uden restauration
01-01-1992 31-12-2002 552000 Campingpladser og andre faciliteter til korttidsophold
01-01-2003 552100 Vandrehjem
01-01-2003 552200 Campingpladser
01-01-1992 31-12-2002 552300 Feriecentre og andre faciliteter til korttidsophold
01-01-2003 552310 Feriecentre
01-01-2003 552390 Andre faciliteter til korttidsophold
01-01-1992 31-12-2002 553000 Restaurationsvirksomhed
01-01-2003 553010 Restauranter
01-01-2003 553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.
01-01-2003 553090 Selskabslokaler, forsamlingshuse mv.
01-01-1992 31-12-2002 554000 Beværtninger, diskoteker, kaffebarer mv.
01-01-2003 554010 Værtshuse, bodegaer mv.
01-01-2003 554020 Diskoteker og natklubber
01-01-2003 554090 Caféer og kaffebarer mv.
01-01-1992 31-12-2002 555000 Kantiner og cateringvirksomhed
01-01-2003 555100 Kantiner
01-01-2003 555200 Catering og diner transportable
01-01-1992 31-12-2002 600000 Landtransport; rørtransport
01-01-2003 601000 Jernbaner
01-01-1992 31-12-2002 602000 Anden landtransport
01-01-1992 31-12-2002 602100 Bus- og S-togstrafik mv., rutefart
01-01-2003 602110 Bustrafik
01-01-2003 602120 S-togstrafik, metro og anden sporbaseret trafik
01-01-2003 602200 Taxikørsel
01-01-2003 602300 Anden landpassagertransport
01-01-1992 31-12-2002 602400 Vejgodstransport
01-01-2003 602410 Vognmandsvirksomhed
01-01-2003 602420 Flytteforretninger
01-01-2003 603000 Rørtransport
01-01-1992 31-12-2002 610000 Skibsfart
01-01-1992 31-12-2002 611000 Sø- og kysttransport
01-01-2003 611010 Rederivirksomhed, fragtfart
01-01-2003 611020 Rederivirksomhed, færge- og passagerfart
01-01-1992 23-07-1993 611200 Rederivirksomhed, europæisk kystfart
01-01-1992 23-07-1993 611210 Færge- og passagerfart
01-01-1992 23-07-1993 611220 Kystfart med gods
01-01-2003 612000 Transport ad indre vandveje
01-01-1992 31-12-2002 620000 Lufttransport
01-01-2003 621000 Ruteflyvning
01-01-1992 31-12-2002 622000 Charterflyvning, taxiflyvning mv.
01-01-2003 622010 Charterflyvning med passagerer
01-01-2003 622020 Charterflyvning med gods
01-01-2003 622030 Taxiflyvning mv.
01-01-2003 623000 Rumfart
01-01-1992 31-12-2002 630000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed og transportformidling
01-01-1992 31-12-2002 631000 Godsbehandling og oplagring
01-01-2003 631100 Godsbehandling
01-01-2003 631200 Oplagrings- og pakhusvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 632000 Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
01-01-1992 31-12-2002 632100 Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
01-01-2003 632110 Stationer, godsterminaler mv.
01-01-2003 632120 Parkerings- og garageanlæg
01-01-2003 632130 Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
01-01-1992 31-12-2002 632200 Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med skibsfart
01-01-2003 632210 Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne)
01-01-1992 31-12-2002 632220 Lystbådehavne
01-01-2003 632230 Fyrvæsen og lodserier
01-01-2003 632240 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen
01-01-2003 632300 Lufthavne mv.
01-01-1992 31-12-2002 633000 Rejse- og turistbureauer mv.
01-01-2003 633010 Turistbureauer
01-01-2003 633020 Rejsebureauer, turarrangerende
01-01-2003 633030 Rejsebureauer, billetformidlende
01-01-2003 633040 Turistguidevirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 634000 Anden transportformidling
01-01-2003 634010 Skibsmæglervirksomhed
01-01-2003 634020 Speditørvirksomhed
01-01-2003 634030 Vejere og målere
01-01-2003 634090 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
01-01-1992 31-12-2002 640000 Post og telekommunikation
01-01-1992 31-12-2002 641000 Postbefordring og kurertjeneste
01-01-2003 641100 Postvæsen
01-01-2003 641200 Kurertjeneste og udbringning af dagblade
01-01-1992 31-12-2002 642000 Telekommunikation
01-01-2003 642010 Udbydere af fast telekommunikation
01-01-2003 642020 Udbydere af trådløs kommunikation
01-01-2003 642030 Udbydere af internetadgang
01-01-2003 642040 Øvrig telekommunikation
01-01-1992 31-12-2002 650000 Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 651000 Pengeinstitutter
01-01-2003 651100 Danmarks Nationalbank
01-01-2003 651200 Banker, sparekasser og andelskasser
01-01-1992 31-12-2002 652000 Anden finansieringsvirksomhed
01-01-2003 652100 Finansiel leasing
01-01-1992 31-12-2002 652200 Anden kreditformidling
01-01-1992 07-09-1995 652210 Realkreditinstitutter mv.
01-01-1992 07-09-1995 652220 Finansieringsfonde
01-01-2003 652230 Realkreditinstitutter
01-01-2003 652240 Andre kreditinstitutter
01-01-2003 652250 Kreditformidling af andre end kreditinstitutter
01-01-2003 652260 Finansieringsselskaber
01-01-2003 652270 CMO-selskaber
01-01-1992 18-10-1995 652290 Anden kreditgivning
01-01-2003 652295 Anden udlånsvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 652300 Finansielle institutioner i.a.n.
01-01-2003 652310 Investeringsforeninger
01-01-2003 652315 Innovationsforeninger
01-01-2003 652320 Investeringsselskaber
01-01-2003 652325 Ventureselskaber
01-01-2003 652330 Fondsmæglerselskaber
01-01-2003 652340 Finansielle holdingselskaber
01-01-1992 07-09-1995 652390 Finansieringsvirksomhed i øvrigt
01-01-2003 652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 660000 Forsikringsvirksomhed
01-01-2003 660100 Livsforsikring
01-01-1992 31-12-2002 660200 Pensionsforsikring
01-01-2003 660210 Pensionskasser
01-01-2003 660290 Anden pensionsforsikring
01-01-1992 31-12-2002 660300 Anden forsikringsvirksomhed
01-01-2003 660310 Skadesforsikringsvirksomhed
01-01-2003 660320 Sygeforsikring
01-01-2003 660390 Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 670000 Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 671000 Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed
01-01-2003 671100 Fondsbørsen mv.
01-01-2003 671200 Børsmæglervirksomhed
01-01-2003 671300 Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 672000 Servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed
01-01-2003 672010 Forsikringsagenturer
01-01-2003 672090 Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 700000 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom
01-01-1992 31-12-2002 701000 Virksomhed i forbindelse med egen fast ejendom
01-01-2003 701100 Udstykning af fast ejendom
01-01-2003 701200 Køb og salg af fast ejendom for egen regning
01-01-1992 31-12-2002 702000 Udlejning af egen fast ejendom
01-01-2003 702010 Almennyttige boligselskaber
01-01-2003 702020 Private andelsboligforeninger
01-01-2003 702030 Anden udlejning af boliger
01-01-2003 702040 Udlejning af erhvervsejendomme
01-01-1992 31-12-2002 703000 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom på kontraktbasis
01-01-1992 31-12-2002 703100 Formidling og udlejning af fast ejendom
01-01-2003 703110 Ejendomsmæglere
01-01-2003 703120 Boliganvisning
01-01-2003 703130 Ferieboligudlejning
01-01-1992 31-12-2002 703200 Administration af fast ejendom
01-01-2003 703210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis
01-01-2003 703220 Ejerforeninger
01-01-1992 31-12-2002 710000 Udlejning af biler, maskiner, udstyr mv.
01-01-2003 711000 Biludlejning
01-01-1992 31-12-2002 712000 Udlejning af andre transportmidler
01-01-1992 31-12-2002 712100 Udlejning af containere og andet materiel til landtransport bortset fra personbiler
01-01-2003 712110 Udlejning af containere
01-01-2003 712190 Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport
01-01-2003 712200 Udlejning af skibe
01-01-2003 712300 Udlejning af luftfartøjer
01-01-1992 31-12-2002 713000 Udlejning af andre maskiner og udstyr
01-01-2003 713100 Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr
01-01-2003 713200 Udlejning af entreprenørmateriel
01-01-1992 31-12-2002 713300 Udlejning af edb-maskiner, edb-udstyr og kontormaskiner
01-01-2003 713310 Udlejning af computere og it-udstyr
01-01-2003 713320 Udlejning af kontormaskiner
01-01-2003 713400 Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 714000 Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger
01-01-2003 714010 Udlejning af videobånd og dvd'er
01-01-2003 714090 Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 720000 Databehandlingsvirksomhed
01-01-2003 721000 Konsulentvirksomhed vedr. hardware
01-01-1992 31-12-2002 722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software
01-01-2003 722100 Udvikling af standardsoftware
01-01-2003 722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software
01-01-2003 723000 Databehandling
01-01-2003 724000 Databaseværter og -formidlere
01-01-2003 725000 Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr
01-01-2003 726000 Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 730000 Forskning og udvikling
01-01-2003 731000 Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik
01-01-2003 732000 Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
01-01-1992 31-12-2002 740000 Anden forretningsservice
01-01-1992 31-12-2002 741000 Advokatvirksomhed, revisions- og bogføringsvirksomhed, meningsmåling og markedsanalyse
01-01-2003 741100 Advokatvirksomhed
01-01-2003 741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed
01-01-2003 741300 Meningsmåling og markedsanalyse
01-01-1992 31-12-2002 741400 Virksomhedsrådgivning
01-01-2003 741410 Landbrugskonsulenter
01-01-2003 741490 Anden virksomhedsrådgivning
01-01-2003 741500 Ikke-finansielle holdingselskaber
01-01-1992 31-12-2002 742000 Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning
01-01-2003 742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
01-01-2003 742020 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik
01-01-2003 742030 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
01-01-2003 742040 Arkitektvirksomhed
01-01-2003 742050 Have- og landskabsarkitekter
01-01-2003 742060 Geologiske undersøgelser og prospektering
01-01-2003 742070 Landinspektører mv.
01-01-2003 742080 Patentbureauer
01-01-2003 742090 Anden teknisk rådgivning
01-01-1992 31-12-2002 743000 Teknisk afprøvning og analyse
01-01-2003 743010 Kontrol af levnedsmidler
01-01-2003 743020 Teknisk afprøvning og kontrol
01-01-2003 743030 Miljøtekniske målinger og analyser
01-01-2003 743090 Anden måling og teknisk analyse
01-01-1992 31-12-2002 744000 Reklame- og markedsføringsbureauer
01-01-2003 744010 Reklamebureauvirksomhed
01-01-2003 744090 Anden reklamevirksomhed og reklameformidling
01-01-1992 31-12-2002 745000 Formidling af arbejdskraft
01-01-2003 745010 Arbejdsformidling
01-01-2003 745020 Vikarbureauer
01-01-2003 745030 Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse
01-01-2003 746000 Vagt- og overvågningsvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 747000 Rengøringsvirksomhed
01-01-2003 747010 Almindelig rengøring
01-01-2003 747020 Specialiseret rengøring
01-01-2003 747030 Vinduespolering
01-01-2003 747040 Skorstensfejning
01-01-2003 747050 Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse
01-01-1992 31-12-2002 748000 Anden forretningsservice i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 748100 Fotografisk virksomhed
01-01-2003 748110 Fotografer
01-01-2003 748120 Fotolaboratorier
01-01-2003 748200 Pakkerier mv.
01-01-1992 31-12-2002 748300 Adresseringsbureauer, tolkning og anden kontorservice
01-01-1992 31-12-2002 748310 Adresseringsbureauer
01-01-1992 31-12-2002 748320 Tolkning og oversættelse
01-01-1992 31-12-2002 748390 Anden kontorservice
01-01-1992 31-12-2002 748400 Indretningsarkitekter, industrielt design, kongresaktiviteter mv.
01-01-1992 31-12-2002 748410 Indretningsarkitekter
01-01-1992 31-12-2002 748420 Formgivning og industrielt design
01-01-1992 31-12-2002 748430 Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
01-01-1992 31-12-2002 748440 Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
01-01-1992 31-12-2002 748490 Anden forretningsservice i.a.n.
01-01-2003 748510 Adresseringsbureauer
01-01-2003 748520 Tolkning og oversættelse
01-01-2003 748590 Anden kontorservice
01-01-2003 748600 Call centres virksomhed
01-01-2003 748710 Indretningsarkitekter
01-01-2003 748720 Formgivning og industrielt design
01-01-2003 748730 Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
01-01-2003 748740 Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
01-01-2003 748790 Anden forretningsservice i.a.n.
01-01-1992 31-12-2002 750000 Offentlig administration, forsvar og socialforsikring
01-01-1992 31-12-2002 751000 Offentlig administration
01-01-2003 751100 Generelle offentlige tjenester
01-01-2003 751200 Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold
01-01-2003 751300 Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv.
01-01-2003 751400 Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed
01-01-1992 31-12-2002 752000 Tjenesteydelser for samfundet som helhed
01-01-2003 752100 Udenrigsanliggender
01-01-2003 752200 Forsvar
01-01-1992 31-12-2002 752300 Domstole og fængselsvæsen
01-01-2003 752310 Domstole
01-01-2003 752320 Fængselsvæsen
01-01-2003 752400 Politiet
01-01-2003 752500 Brandvæsen og redningskorps
01-01-2003 753000 Socialforsikring
01-01-1992 31-12-2002 800000 Undervisning
01-01-1992 31-12-2002 801000 Børne- og ungdomsskoler
01-01-2003 801010 Folkeskole o.l.
01-01-2003 801020 Specialskoler for handicappede
01-01-2003 801030 Ungdoms- og efterskoler
01-01-1992 31-12-2002 802000 Gymnasier og erhvervsfaglige skoler
01-01-2003 802100 Gymnasier, studenter- og HF-kurser
01-01-1992 31-12-2002 802200 Erhvervsskoler mv.
01-01-1992 31-12-2002 802210 Skoler med pædagogiske uddannelser
01-01-2003 802220 Skoler med handels- og kontoruddannelser
01-01-2003 802230 Skoler med industri- og håndværkeruddannelser
01-01-2003 802240 Skoler med landbrugs- og levnedsmiddeluddannelser
01-01-2003 802250 Skoler med transportuddannelser
01-01-2003 802260 Skoler med sundheds- og omsorgsuddannelser
01-01-1992 31-12-2002 802270 Politi- og forsvarsskoler
01-01-1992 31-12-2002 803000 Videregående uddannelsesinstitutioner
01-01-2003 803010 Universiteter
01-01-2003 803020 Lærerseminarier
01-01-2003 803025 Pædagogseminarier
01-01-2003 803030 Læreanstalter med humanistiske og kunstneriske uddannelser
01-01-2003 803040 Læreanstalter med samfundsvidenskabelige uddannelser
01-01-2003 803050 Læreanstalter med tekniske uddannelser
01-01-2003 803060 Læreanstalter med landbrugsvidenskabelige uddannelser
01-01-2003 803070 Læreanstalter med sundhedsuddannelser
01-01-2003 803080 Officersskoler
01-01-2003 803085 Politi- og forsvarsskoler
01-01-1992 31-12-2002 804000 Voksenundervisning og anden undervisning
01-01-2003 804100 Køreskoler mv.
01-01-1992 31-12-2002 804200 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
01-01-2003 804210 Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning
01-01-2003 804220 Folkehøjskoler
01-01-2003 804230 Andre skoler med almendannende voksenundervisning
01-01-2003 804290 Undervisning i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 850000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
01-01-1992 31-12-2002 851000 Sundhedsvæsen
01-01-2003 851100 Hospitaler
01-01-1992 31-12-2002 851200 Praktiserende læger
01-01-2003 851210 Alment praktiserende læger
01-01-2003 851220 Praktiserende speciallæger og ambulatorier
01-01-1992 31-12-2002 851300 Praktiserende tandlæger og kliniske tandteknikere
01-01-2003 851310 Praktiserende tandlæger
01-01-2003 851320 Praktiserende kliniske tandteknikere
01-01-1992 31-12-2002 851400 Sundhedsvæsen i øvrigt
01-01-2003 851410 Hjemmesygepleje og sundhedspleje
01-01-2003 851420 Jordemødre og jordemodercentre
01-01-2003 851430 Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter
01-01-2003 851440 Psykologisk rådgivning
01-01-2003 851450 Lægelaboratorier
01-01-1992 31-12-2002 851460 Bedriftssundhedstjenesten
01-01-2003 851470 Kiropraktorer
01-01-2003 851480 Fodplejere
01-01-2003 851490 Andet sundhedsvæsen
01-01-2003 852000 Dyrlæger
01-01-1992 31-12-2002 853000 Sociale foranstaltninger
01-01-1992 31-12-2002 853100 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
01-01-2003 853110 Døgninstitutioner for børn og unge
01-01-2003 853120 Familiepleje
01-01-2003 853130 Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede
01-01-2003 853140 Døgninstitutioner for voksne med handicap
01-01-2003 853150 Plejehjem og beskyttede boliger
01-01-2003 853160 Forsorgshjem mv.
01-01-2003 853190 Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold
01-01-1992 31-12-2002 853200 Sociale foranstaltninger uden institutionsophold
01-01-2003 853205 Dagplejemødre
01-01-2003 853210 Vuggestuer
01-01-2003 853215 Børnehaver
01-01-2003 853220 Fritidshjem mv.
01-01-2003 853225 Aldersintegrerede institutioner
01-01-2003 853230 Fritidsklubber for unge
01-01-2003 853235 Hjemmehjælp
01-01-2003 853240 Dagcentre for ældre mv.
01-01-2003 853245 Revalideringsinstitutioner
01-01-2003 853250 Flygtninge- og asylcentre
01-01-2003 853255 Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål
01-01-2003 853260 Legater og fonde med velgørende formål
01-01-2003 853290 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
01-01-1992 31-12-2002 900000 Kloakvæsen, renovationsvæsen, renholdelse mv.
01-01-1992 31-12-2002 900010 Kloakvæsen og rensningsanlæg
01-01-1992 31-12-2002 900020 Renovation og renholdelse
01-01-1992 31-12-2002 900030 Lossepladser og forbrændingsanstalter
01-01-2003 900100 Opsamling og behandling af spildevand
01-01-2003 900210 Indsamling af affald
01-01-2003 900220 Drift af affaldsbehandlingsanlæg
01-01-2003 900310 Renovation, snerydning mv.
01-01-2003 900320 Rensning af jord og grundvand
01-01-1992 31-12-2002 910000 Organisationer og foreninger i.a.n.
01-01-1992 31-12-2002 911000 Branche- og arbejdsgiverorganisationer samt faglige sammenslutninger
01-01-2003 911100 Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer
01-01-2003 911200 Faglige, oplysende foreninger
01-01-2003 912000 Fagforeninger
01-01-1992 31-12-2002 913000 Andre organisationer, institutioner og foreninger
01-01-2003 913100 Religiøse institutioner og foreninger
01-01-1992 28-03-1995 913110 Folkekirken
01-01-1992 28-03-1995 913120 Andre trossamfund
01-01-2003 913200 Politiske partier
01-01-1992 31-12-2002 913300 Organisationer og foreninger i øvrigt
01-01-2003 913310 Lejerforeninger
01-01-2003 913320 Friluftsorganisationer
01-01-2003 913330 Andre politiske og ideologiske organisationer
01-01-2003 913340 Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner
01-01-2003 913390 Selskabelige foreninger, loger mv.
01-01-1992 31-12-2002 920000 Forlystelser, kultur og sport
01-01-1992 31-12-2002 921000 Film og video
01-01-2003 921100 Film- og videoproduktion
01-01-2003 921200 Film- og videoformidling
01-01-2003 921300 Biografer
01-01-1992 31-12-2002 922000 Radio- og tv-virksomhed
01-01-2003 922010 Tv-virksomhed
01-01-2003 922020 Radiovirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 923000 Anden forlystelsesvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 923100 Udøvende kunstnerisk virksomhed
01-01-2003 923110 Teater- og koncertvirksomhed
01-01-2003 923120 Selvstændigt udøvende kunstnere
01-01-2003 923200 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
01-01-2003 923300 Forlystelsesparker
01-01-2003 923400 Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt
01-01-2003 924000 Pressebureauer
01-01-1992 31-12-2002 925000 Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed
01-01-1992 31-12-2002 925100 Biblioteker og arkiver
01-01-2003 925110 Folkebiblioteker
01-01-2003 925120 Forsknings- og universitetsbiblioteker
01-01-2003 925130 Arkiver
01-01-2003 925200 Museer
01-01-2003 925300 Botaniske og zoologiske haver
01-01-1992 31-12-2002 926000 Sport
01-01-1992 31-12-2002 926100 Idrætsanlæg
01-01-2003 926110 Idræts- og svømmehaller
01-01-2003 926190 Andre sportsanlæg
01-01-1992 31-12-2002 926200 Idrætsklubber og andre sportsaktiviteter
01-01-2003 926210 Idrætsklubber
01-01-2003 926220 Lystbådehavne
01-01-2003 926290 Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 927000 Andre aktiviteter i forbindelse med fritid
01-01-2003 927100 Lotteri- og anden spillevirksomhed
01-01-2003 927200 Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 930000 Anden servicevirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 930100 Vaskerier og renserier
01-01-2003 930110 Erhvervs- og institutionsvaskerier
01-01-2003 930120 Selvbetjeningsvaskerier mv.
01-01-2003 930130 Renserier
01-01-1992 31-12-2002 930200 Frisør- og skønhedssaloner
01-01-2003 930210 Frisørsaloner
01-01-2003 930220 Skønheds- og hudpleje
01-01-1992 31-12-2002 930300 Bedemænd og begravelsesvæsen
01-01-2003 930310 Bedemænd
01-01-2003 930320 Begravelsesvæsen
01-01-2003 930400 Sol-, motions- og helsecentre mv.
01-01-2003 930500 Anden servicevirksomhed i øvrigt
01-01-2003 950000 Private husholdninger med ansat medhjælp
01-01-2003 980000 Uoplyst
01-01-2003 990000 Internationale organisationer mv.