Gå til sidens indhold

Kildeangivelse og brug af Danmarks Statistiks logo

Du må frit gengive Danmarks Statistiks indhold fra dst.dk og statistikbanken.dk. Det gælder også ved kommerciel brug. Men husk at angive os som kilde. Du må til gengæld ikke bruge vores logo.

Kildeangivelsen skal så vidt muligt henvise/linke til det pågældende sted på dst.dk eller statistikbanken.dk, hvor brugeren kan se tallene i deres sammenhæng.

Eksempler på korrekt kildeangivelse:

Dst.dk:

Kilde: Danmarks Statistik - https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser

Statistikbanken.dk:
Kilde: Danmarks Statistik - https://statistikbanken.dk/bef1 (koden efter statistikbanken.dk/ angiver den specifikke tabel, tallene kommer fra)

Du er velkommen til at gengive vores figurer eller selv lave figurer ud fra vores tal. Også her skal vi angives som kilde.

Hvis du viderebearbejder vores tal, skal dette tydeligt fremgå. Det kan du fx gøre ved at skrive "Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik".

Vi tager altid kontakt, hvis vi bliver opmærksomme på anvendelse af vores tal, uden vi er krediteret.

Fotos: Pressefotos af Danmarks Statistiks direktion kan frit gengives. Brug af andre fotos kræver aftale med Danmarks Statistik - kontakt pdf@dst.dk.

Videoer kan kun genbruges i uændret form. 

Brug af Danmarks Statistiks logo

Danmarks Statistiks logo må kun bruges af andre end Danmarks Statistik, når der er tale om samarbejdsprojekter som fx publikationer, hvor brug af logoet er aftalt.

Åbne data

Danmarks Statistiks åbne data er officielle statistikdata, der er elektronisk tilgængelige på en sådan måde, at brugere kan anvende dem direkte i forskellige egne applikationer. De kan tilgås enten via en brugergrænseflade eller via et api mod Statistikbanken. Data kan frit benyttes af brugere i udviklingen af diverse services, bl.a. udvikling af apps til smartphones.

Alle statistikdata på Statistikbanken.dk og hjemmesiden dst.dk kan benyttes frit både kommercielt og ikke-kommercielt, blot kilde angives. Det svarer til den licens, der benævnes Creative Commons, CC 4.0 BY.

Oversigt over Danmarks Statistiks åbne data findes i statistikbanken.dk, der indeholder data fra alle de områder, Danmarks Statistik producerer statistik. Data kan downloades i tabelform, grafik, på landkort, i en række dataformater eller som bulk download - afhængigt af om det er brugergrænsefladen eller API, der benyttes. I Statistikbanken finder man altid de senest opdaterede data.

Læg statistik på jeres website

Publikationer: Det er tilladt at citere fra publikationerne og kopiere til privat brug. Se i øvrigt copyright beskrivelsen i den enkelte publikation.

Links til vores hjemmeside: Du kan linke til vores hjemmeside uden yderligere tilladelse.

Ansvar

Danmarks Statistik gør sit bedste for at udarbejde kvalificeret og retvisende statistik.

Danmarks Statistik påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af statistik fra Danmarks Statistik. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i statistikken eller af øvrige forhold, der relaterer sig til statistikken.

Danmarks Statistik viser links til eksterne kilder som en service. Brugen af disse links indebærer ikke en anbefaling eller støtte til fremsatte synspunkter på pågældende sites.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst presseansvarlige på tlf. 39 17 30 70 eller presse@dst.dk.

Kontakt

Presse
Telefon: 39 17 30 70