Gå til sidens indhold
Gå til delmål 11.a: Styrk god national og regional byplanlægning Gå til delmål 11.a
Delmål 11.b: Delmål 11.b
Delmål 11.b

Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe- risikostyring på alle niveauer, i overensstemmelse med Sendai-rammen for Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030).

Gå til delmål 11.c Gå til delmål 11.c: Støt de mindst udviklede lande til at bygge solidt og bæredygtigt
Indikatorer
11.b.1

11.b.2

Andel af lokale regeringer, der har vedtaget og implementeret lokale strategier for at nedbringe katastroferisikoen i overensstemmelse med nationale strategier for at nedbringe katastroferisiko

Minus ikon: Danmark opfylder ikke Verdensmålet

Forklaring
Ifølge Beredskabsstyrelsen findes der ingen overordnet national strategi for nedbringelse af katastroferisiko, som kommuner kan følge. Dog udarbejder mange kommuner selv fx forebyggelses- og klimatilpasningsstrategier.

Senest opdateret: 30-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn