Gå til sidens indhold
Gå til delmål 11.2: Skab billige og bæredygtige transportsystemer Gå til delmål 11.2
Delmål 11.3: Delmål 11.3
Delmål 11.3

Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal styrkes.

Gå til delmål 11.4 Gå til delmål 11.4: Beskyt verdens kultur- og naturarv
Indikatorer

11.3.1

11.3.2

Download data

Forklaring
Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik med udgangspunkt i arealregnskabet. Indikatoren viser hvordan arealforbruget til infrastruktur og bebyggelse udvikler sig i forhold til befolkningsvæksten. Arealanvendelse til landbrugsafgrøder er ikke medregnet. Udviklingen i begge størrelser er beregnet gennemsnittet pr. år over de seneste 5 år. Arealregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat.

Senest opdateret: 05-02-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn