Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Folketingsvalg (historiske) 2007


Folketingsvalget den 13. november 2007

Denne redegørelse om folketingsvalget den 13. november 2007 indeholder Indenrigs- og Sundhedsministeriets officielle beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling ved valget i Danmark samt en beskrivelse af grundlaget for disse beregninger. Redegørelsen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt en fortegnelse over de valgte kandidater.

Udgivet i Statistiske Efterretninger 2007:17 ( 27. november 2007)


Nyere folketingsvalg:

- 5. juni 2019 
- 18. juni 2015  
   Se også den uddybende publikation om folketingsvalget 2015
- 15. september 2011 
   Se også den uddybende publikation om folketingsvalget 2011

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Hent som pdf

Folketingsvalg 2007

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
Udgivet: 27. november 2007 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 2005

 

2 publikationer

 

Folketingsvalget den 8. februar 2005

Erstatter nr. 2005:4 af 21. februar 2005

Denne redegørelse, der er udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, indeholder i forhold til de tidligere offentliggjorte beregninger m.v. de korrektioner af stemmetallene, der er en følge af den fornyede fintælling i Røddingkredsen.


Under Folketingets prøvelse of valgene pålagde Tinget samme dag valgbestyrelsen for Sønderjyllands Amtskreds 7. opstillingskreds, Røddingkredsen, at foretage en fornyet fintælling. Den fornyede fintælling medførte ingen ændringer vedrørende valgte kandidater, men alene mindre korrektioner af stemmetallene.

Udgivet i Statistiske Efterretninger 2005:7 ( 2. marts 2005)

 

Folketingsvalget den 8. februar 2005


Denne redegørelse om folketingsvalget den 8. februar 2005 indeholder Indenrigs- og Sundhedsministeriets officielle beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling ved valget i Danmark samt en beskrivelse af grundlaget for disse beregninger. Redegørelsen indeholder endvidere forskellige nogletal om valget samt en fortegnelse over de valgte kandidater.

Udgivet i Statistiske Efterretninger 2005:4 ( 21. februar 2005 )

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
Udgivet: 2. marts 2005 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 2001


Folketingsvalget den 20. november 2001

Denne redegørelse om folketingsvalget den 20. november 2001 indeholder Indenrigsministeriets officielle beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling ved valget i Danmark samt en beskrivelse of grundlaget for disse beregninger. Redegørelsen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt en fortegnelse over de valgte kandidater.

Udgivet i Statistiske Efterretninger 2001:14 ( 4. december 2001)

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Hent som pdf

Folketingsvalget 2001

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
Udgivet: 4. december 2001 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1998

 

Folketingsvalget den 11. marts 1998

Denne redegørelse om folketingsvalget den 11. marts 1998 indeholder Indenrigsministeriets officielle beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling ved valget i Danmark samt en beskrivelse of grundlaget for disse beregninger. Redegørelsen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt en fortegnelse over de valgte kandidater.

Udgivet i Statistiske Efterretninger 1998:6 ( 25. marts 1998 )

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Hent som pdf

Folketingsvalg 1998

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
Udgivet: 25. marts 1998 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1994

 

Folketingsvalget den 21. september 1994

Denne redegørelse om folketingsvalget den 21. september 1994 indeholder Indenrigsministeriets officielle beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling ved valget i Danmark samt en beskrivelse of grundlaget for disse beregninger. Redegørelsen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt en fortegnelse over de valgte kandidater.

Udgivet i Statistiske Efterretninger 1994:11 ( 4. oktober 1994 )

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Hent som pdf

Folketingsvalg 1994

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
Udgivet: 4. oktober 1994 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1990

 

Folketingsvalget den 12. december 1990

Denne redegørelse om Folketingsvalget den 12. december 1990 indeholder Indenrigsministeriets officielle beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling ved valget i Danmark.

Udgivet i Statistiske Efterretninger 2007:17 (27. december 1990)

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Hent som pdf

Folketingsvalg 1990

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
Udgivet: 27. december 1990 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1988

 

2 publikationer

 

Folketingsvalget den 10. maj 1988 Bind 1

Tabelafdeling for resultaterne af valget til Folketinget den 10. maj 1988. Indeholder vælgertal og stemmetal opgjort på storkredse, amtskredse, opstillingskredse samt kommuner.

Oplyser stemmeprocent, gyldighed (herunder blanke stemmer), samt parti. Angiver endvidere kandidaternes stemmetal på storkredse og amtskredse, antallet af partistemmer og personlige stemmer samt nummer for valg (kredsmandat eller tillægsmandat) eller som stedfortræder.

96 sider.

 

Folketingsvalget den 10. maj 1988 Bind 2

Tekstafdeling for resultaterne af valget til Folketinget den 10. maj 1988 i Danmark, Færøerne og Grønland.

Indeholder i tekst og tabeller oplysninger om valgloven, valgresultaterne på administrative inddelinger og kommunegrupper, valgret og valgbarhed, valgdeltagelse, blanke og andre ugyldige stemmer, de politiske partier og opstillede kandidater, partiernes stemmetal, mandatfordelingen, de personlige stemmer, udvælgelsen af folketingsmedlemmer og stedfortrædere.

Oplyser navn, stilling og bopæl for partiernes kandidater på storkredse og amtskredse. Anfører personskift og partiskift mellem valgene i 1987 og 1988. Inkluderer navneregister.

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
Udgivet: 31. december 1988 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1987

 

2 publikationer

 

Folketingsvalget den 8.september 1987

Resultaterne af valget til Folketinget den 8. september 1987, herunder valgene på Færøerne og Grønland. Behandler i tekst og tabeller valgkredse og afstemningsafdelinger, antallet af vælgere, valgret og valgbarhed, afgivne, blanke og ugyldige stemmer, politiske partier og opstillede kandidater, stemmetal, mandatfordeling, personlige stemmer, udvælgelse af kandidater og stedfortrædere samt en oversigt over folketingets sammensætning 1973-1987.

Anfører afstemningsresultaterne i de enkelte kommuner, storkredse og amtskredse plus stemmetallene for de enkelte kandidater i de enkelte opstillingskredse. Angiver navn, bopæl, parti og rækkefølge for de valgte kandidater og deres stedfortrædere samt fordeling på kredse. Indeholder navneregister.

266 sider.

 

Folketingsvalget den 8.september 1987 : Uddrag

Fortryk til "Folketingsvalget den 8. september 1987". Omfatter tabelafdelingens tabel I: Vælger og stemmetal ved folketingsvalget på stor- og amtskredse, opstillingskredse samt kommuner og tabel IV: Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse.

116 sider.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
Udgivet: 31. december 1987 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1984

 

Folketingsvalget den 10. januar 1984

Resultaterne af valget til Folketinget den 10. januar 1984, herunder valgene på Færøerne og Grønland. Behandler i tekst og tabeller valgkredse og afstemningsafdelinger, antallet af vælgere, valgret og valgbarhed, afgivne, blanke og ugyldige stemmer, politiske partier og opstillede kandidater, stemmetal, mandatfordeling, personlige stemmer, udvælgelse af kandidater og stedfortrædere samt en oversigt over folketingets sammensætning 1918-1981.

Anfører afstemningsresultaterne i de enkelte kommuner, storkredse og amtskredse plus stemmetallene for de enkelte kandidater i de enkelte opstillingskredse. Angiver navn, stilling, bopæl, parti og rækkefølge for de valgte kandidater og deres stedfortrædere samt fordeling på kredse. Indeholder navneregister.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
ISBN: 87-501-0633-3
Udgivet: 30. juni 1985 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1981

 

Folketingsvalget den 8. december 1981

Resultaterne af valget til Folketinget den 8. december 1981, herunder valgene på Færøerne og Grønland. Behandler i tekst og tabeller valgkredse og afstemningsafdelinger, antallet af vælgere, afgivne, blanke og ugyldige stemmer, politiske partier og opstillede kandidater, stemmetal, mandatfordeling, personlige stemmer, udvælgelse af kandidater og stedfortrædere samt en oversigt over folketingets sammensætning 1918-1981.

Anfører afstemningsresultaterne i de enkelte kommuner, storkredse og amtskredse plus stemmetallene for de enkelte kandidater i de enkelte opstillingskredse. Angiver navn, stilling, bopæl, parti og rækkefølge for de valgte kandidater og deres stedfortrædere samt fordeling på kredse. Indeholder navneregister.

Udgivet i Statistiske Meddelelser, 1982:7

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
ISBN: 87-501-0552-3
Udgivet: 31. december 1982 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1979

 

Folketingsvalget den 23. oktober 1979

Resultaterne af valget til Folketinget den 23. oktober 1979, herunder valgene på Færøerne og Grønland.

Behandler i tekst og tabeller valgkredse og afstemningsafdelinger, antallet af vælgere, afgivne, blanke og ugyldige stemmer, politiske partier og opstillede kandidater, stemmetal, mandatfordeling, personlige stemmer, udvælgelse af kandidater og stedfortrædere samt en oversigt over folketingets sammensætning 1918-1979.

Anfører afstemningsresultaterne i de enkelte kommuner, storkredse og amtskredse plus stemmetallene for de enkelte kandidater i de enkelte opstillingskredse. Angiver navn, stilling, bopæl, parti og rækkefølge for de valgte kandidater og deres stedfortrædere samt fordeling på kredse. Indeholder navneregister.

Udgivet i  Statistiske Meddelelser, 1980:8

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
ISBN: 87-501-0493 4
Udgivet: 30. september 1980 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1977

 

Folketingsvalget den 15. februar 1977

Resultaterne af valget til Folketinget den 15. februar 1977, herunder valgene på Grønland samme dato og på Færøerne den 1. marts 1977.

Behandler i tekst og tabeller valgkredse og afstemningsafdelinger, antallet af vælgere, afgivne, blanke og ugyldige stemmer, politiske partier og opstillede kandidater, stemmetal, mandatfordeling, personlige stemmer, udvælgelse af kandidater og stedfortrædere samt en oversigt over folketingets sammensætning 1918-1975.

Anfører afstemningsresultaterne i de enkelte kommuner, storkredse og amtskredse plus stemmetallene for de enkelte kandidater i de enkelte opstillingskredse. Angiver navn, stilling, bopæl, parti og rækkefølge for de valgte kandidater og deres stedfortrædere samt fordeling på kredse. Indeholder navneregister.

Udgivet i Statistiske Meddelelser, 1977:9

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
ISBN: 87-501-0396-2
Udgivet: 31. oktober 1977 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1975

 

Folketingsvalget den 9. januar 1975

Resultaterne af valget til Folketinget den 9. januar 1975, herunder valgene på Færøerne og Grønland. Behandler i tekst og tabeller valgkredse og afstemningsafdelinger, antallet af vælgere, afgivne, blanke og ugyldige stemmer, politiske partier og opstillede kandidater, stemmetal, mandatfordeling, personlige stemmer, udvælgelse af kandidater og stedfortrædere samt en oversigt over folketingets sammensætning 1918-1975.

Anfører afstemningsresultaterne i de enkelte kommuner, storkredse og amtskredse plus stemmetallene for de enkelte kandidater i de enkelte opstillingskredse. Angiver navn, stilling, bopæl, parti og rækkefølge for de valgte kandidater og deres stedfortrædere samt fordeling på kredse. Indeholder navneregister.
 
Indeholder nyt bilag omhandlende Valglovens regler om udvælgelsen af valgte og stedfortrædere belyst ved eksempler.

Udgivet i Statistiske Meddelelser, 1975:7

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
ISBN: 87 -501-0326-1
Udgivet: 30. september 1975 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1973

 

Folketingsvalget den 4. december 1973

Resultaterne af valget til Folketinget den 4. december 1973, herunder valgene på Færøerne og Grønland.

Behandler i tekst og tabeller valgkredse og afstemningsafdelinger, antallet af vælgere, afgivne, blanke og ugyldige stemmer, politiske partier og opstillede kandidater, stemmetal, mandatfordeling, personlige stemmer, udvælgelse af kandidater og stedfortrædere samt en oversigt over folketingets sammensætning 1918-1971.

Anfører afstemningsresultaterne i de enkelte kommuner, storkredse og amtskredse plus stemmetallene for de enkelte kandidater i de enkelte opstillingskredse. Angiver navn, stilling, bopæl, parti og rækkefølge for de valgte kandidater og deres stedfortrædere samt fordeling på kredse. Indeholder navneregister.

Udgivet i serien Statistiske Meddelelser, 1974:7

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
ISBN: 87-501-0287-7
Udgivet: 30. september 1974 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1971

 

Folketingsvalget den 21. september 1971 samt folkeafstemningen

Resultaterne af valget til Folketinget den 21. september 1971, herunder valgene på Færøerne og Grønland. Behandler i tekst og tabeller valgkredse og afstemningsafdelinger, antallet af vælgere, afgivne, blanke og ugyldige stemmer, politiske partier og opstillede kandidater, stemmetal, mandatfordeling, personlige stemmer, udvælgelse af kandidater og stedfortrædere samt en oversigt over folketingets sammensætning 1918-1971. Anfører afstemningsresultaterne i de enkelte kommuner, storkredse og amtskredse plus stemmetallene for de enkelte kandidater i de enkelte opstillingskredse. Angiver navn, stilling, bopæl, parti og rækkefølge for de valgte kandidater og deres stedfortrædere samt fordeling på kredse. Indeholder navneregister.
 
Størstedelen af tabellerne er ændret og tilpasset omlægningerne som følge af valgloven, nr. 283 af 10. juni 1970 og den nye kommuneinddeling. Sammenlignelighed med folketingsvalget den 23. januar 1968 er tilstræbt ved omregning af dette valg til de nye valgkredse og kommuner. Bringer desuden resultaterne af folkeafstemningen den 21. september 1971 om nedsættelse af valgretsalderen til 20 år.

Udgivet i  Statistiske Meddelelser, 1972:6

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
Udgivet: 31. juli 1972 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1968

 

Folketingsvalget den 23. januar 1968

Resultaterne af valget til Folketinget den 23. januar 1968, herunder valgene på Færøerne og Grønland. Behandler i tekst og tabeller valgkredse og afstemningsafdelinger, antallet af vælgere, afgivne, blanke og ugyldige stemmer, politiske partier og opstillede kandidater, stemmetal, mandatfordeling, personlige stemmer - herunder forskellen mellem stemmeafgivning på mandlige og kvindelige kandidater, udvælgelse af kandidater og stedfortrædere samt en oversigt over folketingets sammensætning 1929-1968.

Anfører afstemningsresultaterne i de enkelte kommuner, storkredse og amtskredse plus stemmetallene for de enkelte kandidater i de enkelte opstillingskredse. Angiver navn, stilling, bopæl, parti og rækkefølge for de valgte kandidater og deres stedfortrædere samt fordeling på storkredse og amtskredse. Indeholder navneregister. Inkluderer oversigt over samtlige kommunesammenlægninger mellem de to folketingsvalg i 1966 og 1968 og angiver vælgere og stemmetal den 22. november 1966 for de "nye" kommuner samt specifikationer på hver enkelt af de "gamle".
 
Nyt er opgørelse over de valgte kandidaters aldersfordeling samt opgørelse over de opstillede og de valgte kandidaters erhvervsfordeling.

Udgivet i Statistiske Meddelelser, 1968:8

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
Udgivet: 30. september 1968 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1966

 

Folketingsvalget den 22. november 1966

Resultaterne af valget til Folketinget den 22. november 1966, herunder valgene på Færøerne og Grønland. Behandler i tekst og tabeller valgkredse og afstemningsafdelinger, antallet af vælgere, afgivne, blanke og ugyldige stemmer, politiske partier og opstillede kandidater, stemmetal, mandatfordeling, personlige stemmer, udvælgelse af kandidater og stedfortrædere samt en oversigt over folketingets sammensætning 1926-1966.

Anfører afstemningsresultaterne i de enkelte kommuner, storkredse og amtskredse plus stemmetallene for de enkelte kandidater i de enkelte opstillingskredse. Angiver navn, stilling, bopæl, parti og rækkefølge for de valgte kandidater og deres stedfortrædere samt fordeling på storkredse og amtskredse. Indeholder navneregister.
 
Inkluderer oversigt over samtlige kommunesammenlægninger mellem de to folketingsvalg i 1964 og 1966 og angiver vælgere og stemmetal den 22. september 1964 for de "nye" kommuner samt specifikationer på hver enkelt af de "gamle". Tidligere tekstafsnit om mandlige og kvindelige kandidater indgår nu i afsnittet om "Politiske partier og opstillede kandidater". Omtalen af de kvindelige folketingskandidater er udvidet.

 

Udgivet i Statistiske Meddelelser, 1967:5

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
Udgivet: 31. juli 1967 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1964

 

Folketingsvalget den 22. september 1964

Resultaterne af valget til Folketinget den 22. september 1964, herunder valgene på Færøerne og Grønland. Behandler i tekst og tabeller valgkredse og afstemningsafdelinger, antallet af vælgere, afgivne, blanke og ugyldige stemmer, politiske partier og opstillede kandidater, stemmetal, mandatfordeling, personlige stemmer, udvælgelse af kandidater og stedfortrædere, mandlige og kvindelige kandidater samt en oversigt over folketingets sammensætning 1924-1964.

Anfører afstemningsresultaterne i de enkelte kommuner, storkredse og amtskredse plus stemmetallene for de enkelte kandidater i de enkelte opstillingskredse. Angiver navn, stilling, bopæl, parti og rækkefølge for de valgte kandidater og deres stedfortrædere samt fordeling på storkredse og amtskredse. Indeholder navneregister.

Indeholder specialundersøgelse af i hvilket omfang vælgerne afgiver deres stemmer på kandidater uden for den opstillingskreds, hvor de bor.

Udgivet i  Statistiske Meddelelser, 1965:[3]

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketingsvalg (historiske)

Kolofon

Folketingsvalg (historiske)
Befolkning og valg
Udgivet: 30. maj 1965 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Folketingsvalg (historiske) 1960

 

Folketingsvalget den 15. november 1960

Resultaterne af valget til Folketinget den 15. november 1960, herunder valgene på Færøerne og Grønland. Behandler i tekst og tabeller valgkredse og afstemningsafdelinger, antallet af vælgere, afgivne, blanke og ugyldige stemmer, politiske partier og opstillede kandidater, stemmetal, mandatfordeling, personlige stemmer, udvælgelse af kandidater og stedfortrædere, mandlige og kvindelige kandidater samt en oversigt over folketingets sammensætning 1920-1960.

Anfører afstemningsresultaterne i de enkelte kommuner, storkredse og amtskredse plus stemmetallene for de enkelte kandidater i de enkelte opstillingskredse. Angiver navn, stilling, bopæl, parti og rækkefølge for de valgte kandidater og deres stedfortrædere samt fordeling på storkredse og amtskredse. Indeholder navneregister.

Udgivet i Statistiske Meddelelser, 1961:[2]

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.