Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Beregningen af det private konsum i nationalregnskabet

Indhold:

Kapitel 1. Afgrænsning og klassifikation af husholdningernes konsum:
1.A. Afgrænsning og definitioner.
1.B. Klassifikationer.

Kapitel 2. Konsumskønnenes placering i nationalregnskabssystemet:
2.A. Nationalregnskabssystemet i hovedtræk.
2.B. Det private konsum i relation til afstemningssystemet.

Kapitel 3. Beregning af makroniveauet for husholdningernes konsum ud fra forbrugsundersøgelserne:
3.A. Metoder til opregning af forbrugsundersøgelsestallene til makroniveau.
3.B. Metodeproblemer ved anvendelse af forbrugsundersøgelsestal til nationalregnskabsformål.
3.C. Sammenligning af opregnede forbrugsundersøgelsestal og endelige nationalregnskabstal.

Kapitel 4. Beregning af skøn for år-til-år stigningsprocenter for husholdningernes konsum:
4.A. Stigningsskøn på basis af detailomsætningsindeks og momsstatistik.
4.B. Stigningsskøn på basis af forbrugsundersøgelserne.
4.C. Andre kilder og metoder til beregning af forbrugsudviklingen.
4.D. De skønnede år-til-år stigningsprocenter sammenholdt med de endelige nationalregnskabstal.
 
Bilag 1. Konsumgruppernes varesammensætning i 1976.
Bilag 2. Etableringen af fordelingsmatricen mellem konsumgrupper og brancher.
Bilag 3. RAS-proceduren.

Litteratur


Nationalregnskabsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Beregningen af det private konsum i nationalregnskabet

Kolofon

Beregningen af det private konsum i nationalregnskabet
Nationalregnskab og offentlige finanser
Udgivet: 31. december 1981 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Nyhedsbrev

Billede: Ikon for email - Danmarks Statistik

Modtag en email, når vi udgiver en ny publikation.

Tilmeld nyhedsbrev