Gå til sidens indhold

Skatter og afgifter 2020

Publikationen giver et bredt overblik over det danske skattesystem. Skatter og afgifter er de vigtigste indtægtskilder til finansiering af de offentlige udgifter og dermed af det danske velfærdsystem. Indretningen af skattesystemet spiller derfor en væsentlig rolle for både den enkelte og samfundet.

Grundskyld forsætter med at stige

Grundskylden har i de seneste år været kraftigt stigende. I 2006 beløb den sig til 14,8 mia. kr., mens den i 2019 udgjorde 27,4 mia. kr. og skønnes i 2020 at nå op på 28,4 mia. kr. De samlede ejendomsskatter, der udgøres af grundskyld og dækningsafgifter, var 30,6 mia. kr. i 2019 mod 29,6 mia. kr. året før.

Personskat udgør hovedindtægten

Over halvdelen af skatteindtægterne kommer fra personlige indkomstskatter, hvoraf kommune- og bundskatten står for totredjedele af beløbet.
 

Sammensætningen af skatteindtægterne 2019

Skatter og afgifter

Skatter og afgifter

Kolofon

Skatter og afgifter
Økonomi
ISBN pdf: 978-87-501-2363-7
Udgivet: 13. oktober 2020 kl. 08:00
Antal sider: 187
Kontaktinfo:
Per Svensson
Telefon: 39 17 34 53

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig