Gå til sidens indhold

Opsparing i lønmodtagerhusstandene 1966

Indhold:

1. Undersøgelsens praktiske gennemførelse:
1.a. Indledende bemærkninger;
1.b. Husstandene;
1.c. Materialets indsamling;
1.d. Udvælgelsesmetoden;
1.e. Materialets omfang;
1.f. Nægterproblemet.

2. Definitioner:
2.a. Opsparingsbegrebet;
2.b. Registreringsprincippet;
2.c. Begrebsafgrænsningen;
2.d. Husstandsbegrebet.

3. Materialets sammensætning:
3.a. Fordelingskriterier;
3.b. Indkomst, social status og ge
3.e. Husstandenes størrelse og sammensætning.

4. Undersøgelsens resultater:
4.a. Hovedtal;
4.b. Opsparingen og indkomsten;
4.c. Social status og geografisk placering;
4.d. Husejere/lejere;
4.e. Husstandssammensætningen;
4.f. Opsparingens sammensætning;
4.g. Skattebegunstiget, "tvungen" og "frivillig" opsparing;
4.h. Konsumkredit;
4.i. Sammenfatning.

Engelsk resumé.
Bilagstabeller for 1955-undersøgelsen.
Bilagstabeller for 1963-undersøgelsen.


Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser / Nr. 29

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.Opsparing i lønmodtagerhusstandene

Kolofon

Opsparing i lønmodtagerhusstandene
Priser og forbrug
Udgivet: 31. december 1972 kl. 09:30
Antal sider: 94
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig